Neděle 29. ledna 2023, svátek má Zdislava
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 29. ledna 2023 Zdislava

Záhady Stonehenge

15. 01. 2014 10:22:00
Pokud bychom chtěli najít nejtajuplnější stavbu v Evropě, tak by se mezi první místa umístilo anglické Stonehenge. Proto jsem se rozhodl, že sepíšu jeho záhady a vše doplním i svými fotografiemi.

Stonehenge je úžasná stavba. Podle současných názorů vznikala ve třech stavebních fázích. Historie této jedinečné stavby se začíná psát zřejmě kolem 3000 let před naším letopočtem. Tehdy byly zbudovány dva první valy a vztyčeno několik prvních kamenů. Jednak to byl známý Heelstone, který byl umístěn tak, aby osoba, jež stojí uprostřed Stonehenge v den letního slunovratu, mohla sledovat východ slunce přesně u tohoto kamene. A jednak byly vztyčeny první čtyři kameny, z nichž se dochovaly pouze dva.

Druhá fáze stavby směřuje k letům cca 2500 - 2000 před naším letopočtem. To byl postaven vnitřní kruh žulových balvanů. Co je na tom asi nejfascinovanější, je to, že se skládá z mohutných balvanů, vážících až čtyři tuny, z nichž každý sem byl dopraven až z 403 kilometrů vzdáleného lomu ve Walesu.

Kolem roku 1500 před naším letopočtem bylo dílo dokončeno, když byly osazeny i všechny trility, jak je známe dnes. Tyto kameny však byly oproti předchozí fázi sem přineseny z lokality o něco bližší. Z "pouhých" 32 km vzdálené vrchoviny Marlborough Downs. Avšak pocházejí z mimořádně těžko opracovatelných pískovcových skal a na přepravu jednoho kamene o váze kolem 50 tun bylo za potřebí minimálně 600 osob.

V průběhu 20. století byl celý komplex restaurován a například v roce 1958, byly některé kameny postaveny tak, že se musely umístit na betonové základy či podstavce.

aIM000939.jpg

A jaké jsou její největší záhady?

Záhady týkající se výstavby

- Co je na tom asi nejfascinovanější, je to, že se skládá z mohutných balvanů, vážících až čtyři tuny, z nichž každý sem byl dopraven až z 403 kilometrů vzdáleného lomu ve Walesu.

- Obří padesátitunové kameny z trilitů byly přeneseny z 32 km vzdálené vrchoviny Marlborough Downs. Zatímco u kamenů z Welsu si mohli jeho stavitelé pomoci transportem po moři, tak mezi Marlborough a Stonehenge neexistuje žádny větší splavný vodní tok, který by tomuto přesunu mohl pomoci.

- V roce 2002 byla v hrobu cca 5 km od Stonehenge objevena kostra člověka, jenž dle podrobného rozboru pocházel ze Střední Evropy (pravděpodobně z oblasti dnešního Švýcarska, Nemecka, nebo Rakouska. Hrob pochází ze stejného období jako Stonehenge. Podíleli se snad na její stavbě i středoevropani? (více info v mém článku Okolí Stonehenge skýtá nejedno tajemství a nové objevy)

aIM000940.jpg

Záhady týkající se rozměrů

- S další zajímavostí přišel astronom Mike Saunders, který zjistil, že jednotlivé prstence Stonehenge odpovídají modelu průměrných vzdáleností planet sluneční soustavy od Slunce.

aIM000941.jpg

Záhady týkající se polohy a rozmístění staveb

stonehengetroj1.jpg
-

Stonehenge vytváří přesný pravoúhlý trojúhelník s Glastonbury a Avebury, dvou míst, které leží na tzv. linii. Sv Michaela. Tento trojúhelník je navíc téměř přesně orientován do světových stran

- V článku Podivuhodné znalosti dávných civilizací jsem popsal svůj objev rozmístění významných pravěkých lokalit, které odpovídá modelu velkých poloos planet ve sluneční soustavě. Pokud by Slunce představoval umělý pravěký pahorek Silbury Hill, pak Merkur by odpovídal hrobce West Kennet Long Barrow, Venuše by se nalézala kamenném kruhu v Avebury, Země v dalším pravěkém kruhu The Sanctuary, Mars by odpovídal pahorku Windmill Hill. Pevnosti z doby železné Oldbury, Rybury a Knapp Hill by svojí vzdáleností odpovídaly pásu asteroidů. Další pravěké pevnosti Mardenhenge a Oliver Castle svojí polohou zas odpovídají vzdálenosti Jupitera (případně jeho trojanů). Další významné wilthirské hradiště Chisbury svojí vzdáleností odpovídá Saturnu, Old Sarum u Salisbury planetě Uran a další pravěké hradiště z doby železné St. Catherine's Hill u Winchesteru Neptunu. Stonehenge kupodivu žádné planetě neodpovídá. Odpovídala by mu poloha hypotetického tělesa, nalézajícího se ve vzdálenosti cca 14 astronomických jednotek mezi Saturnem a Uranem. Této poloze ale odpovídá velká poloosa jiného zajímavého tělesa, která se zde nalézá. Planetky Chiron, která je se svým průměrem cca 150 km současně považována i za vůbec jednu z největších komet ve sluneční soustavě.

stonehengetroj.jpg

- V okolí Stonehenge se nalézá ještě několik dalších podobných památek. Například Woodhenge u Durringtonu a nebo nově objevené Bluehenge u West Amesbury. Tyto tři -henge spolu vytvoří pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník.

- V roce 2010 byly objeveny pozůstatky jakéhosi dřevěného dvojčete, kruhu o průměru cca 25 metrů, které se nalézá cca 900 metrů severozápadně. Společně se Stonehenge vytvoří přímku s dalším již dříve objeveným kruhem, jenž se nalézá cca 1300 metrů jihovýchodně. Navíc mi to připadá, jako kdyby se Stonehenge nalézalo v místě řezu mezi těmito dvěma kruhy.

aIM000942.jpg

Další zajímavosti

- v roce 2012 byl světu představen zajímavý objev ve Stonehenge, když tým vědců z organizace English Heritage (Anglické dědictví), prozkoumal kameny moderní 3D laserovou technologií a objevil na nich staré kresby, které již v současné době nejsou k vidění. Bylo odkryto již na 118 kreseb z doby bronzové. Nejčastěji jde o sekyry nebo o dýku. (viz http://www.novinky.cz/veda-skoly/281036-k-cemu-slouzil-stonehenge-konecne-jsme-na-to-prisli-tvrdi-vedci.html)

- Podle profesora Ruperta Tilla z univerzity v Hudderfieldu jsou kameny ve Stonehenge natočeny tak, že celý areál má výjimečnou akustiku. Místo je proto ideální pro poslouchání hudby (http://www.novinky.cz/koktejl/158072-stonehenge-mohl-slouzit-pro-staroveke-techno-party.html). K tomuto zjištění by se dala ještě přidat hypotéza amerického vědce Stevena Wallera, který tvrdí, že Stonehenge nápadně připomíná svým tvarem takovou strukturu, jak pohybující člověk vnímá stejný zvuk ze dvou vedle sebe stojících zdrojů (viz http://zpravy.idnes.cz/pudorys-stonehenge-odpovida-zvuku-dvou-fleten-tvrdi-americky-vedec-1gn-/zahranicni.aspx?c=A120221_122823_zahranicni_ts)

aIM000944.jpg

Kruhy v obilí v okolí Stonehenge

Okolí Stonehenge je už řadu let navštěvováno zvláštním jevem, zvaným „kruhy v obilí“. Jen v jeho bezprostředním okolí byly již zaznamenány celkem dvě desítky nálezů nejrůznějších agrosymbolů. Od jednoduchých přes velice složité obrazce. Nyní bych vám rád představil ty nejznámější nálezy:

- 1957: první známý obrazec v obilí u Stonehenge se datuje k roku 1957

- 1968: další zpráva je o kruhu v obilí z roku 1968

- 1975: trojice kruhů se tu objevila i v roce 1975

- 1991: hned čtyři obrazce v obilí se datují k roku 1991. Jeden kruh s prstencem a jakýmsi ocáskem a pak rovnou tři obrazce, kterým cerealogové říkají insektogramy, neboť jakoby připomínají nějaký hmyz, v tomto případě mravence.

http://menwhoconnedtheworld.weebly.com/uploads/7/6/1/6/7616307/_6267801_orig.jpg

- 1995: další obrazec se datuje k roku 1995.

- 1996: asi nejslavnější obrazec u Stonehenge se objevil 8. července roku 1996: (viz http://www.lucypringle.co.uk/photos/1996/uk1996ay.shtml ) Byla to spirála složená ze 149 kruhů, která dle svědectví jistého pilota nemohla vznikat déle než za 45 minut. Tento fraktál dostal jméno „Julia set“. (viz též můj článek Jaké byly kruhy v obilí roku 1996).

- 1997: další fraktál tentokrát ve tvaru jakési sněhové vločku tu vznikl i 9. června 1997. Měřil 135 metrů. (viz http://www.lucypringle.co.uk/photos/1997/uk1997ah.shtml)

- 2000: V roce 2000 to byla housenka z 11 kroužků, která vzdáleně trochu připomínala slavnou Julia set z roku 1996.

- 2002: Nádherný obrázek ve tvaru jakési šesticípé květiny se zde i vyskytl v roce 2002. Byl nádherně posazen i mezi nedaleké tumuly. (viz http://www.lucypringle.co.uk/photos/2002/uk2002ba.shtml)

- 2010: Na další agrosymbol u Stonehenge jsme pak čekali až do roku 2010. Ovšem tentokrát se tu objevil už v květnu, a to v poli s řepkou olejkou. Jednalo se o centrální kruh, který měl z každé strany jakýsi vír. (viz můj článek Mystická galerie v obilných lánech)

- 2011: Tři obrazce se tu objevili v roce 2011. Hned dva se zde objevili přímo v období letního slunovratu 20. a 21. června. Jednalo se o jakéhosi hada v kříži a o kruh s měsícem (viz můj článek Působivé obrazce v obilí posledních týdnů) a 13. července je doplnily ještě jakési tři kružnice v paprscích (viz Magické obrazce v obilí z počátku léta).

- 2013: Zatím poslední přírůstek obrazce u Stonehenge jsme zaznamenali v uplynulé sezóně 2013. Přímo na keltský svátek Lugnasad, 1. srpna se zde objevilo jakých si pět soustředných čtverců v kruzích (viz „Obrazce v obilí uprostřed léta“).

ccstonehenge.jpg

aIM000946.jpg

Hypotézy o účelu Stonehenge:

- pravěká svatyně, která mohla sloužit k různým náboženským účelům. I dnes se zde například o letním slunovratu scházejí vyznavači druidských kultů.

- Observatoř a kalendář, neboť jak zjistil Gerald Hawkins, tak se mezi jednotlivými kameny vyskytují spojnice na postavení Slunce, Měsíce a dalších hvězd ve významné dny roku.

- Hřbitov pro elity. S touto hypotézou přišel vloni vědecký tým archeologů pod vedením Mika Parkera Pearsona z University College London.(viz článek http://www.novinky.cz/veda-skoly/296281-stonehenge-puvodne-slouzil-jako-hrbitov-pro-elity-tvrdi-vedci.html

- Pradávná galerie umění. To by vycházelo z nedávného objevu rytin na kamenech Stonehenge.

- Místo pro prehistorické koncerty a taneční zábavy. To by mohlo vycházet ze zjištění profesora Tilla, o kterém jsem se zmínil výše.

- Pravěké léčebné místo. Profesor Tim Darvill z Bournemouthské univerzity a předseda Společnosti starožitníků Geoff Wainwright si myslí, že Stonehenge mohlo sloužit i jako pravěké léčebné místo, neboť se domnívají, že lidé věřili v léčebnou moc magických modrých kamenů (viz http://www.novinky.cz/cestovani/151246-tajemstvi-stonehenge-je-ukryto-v-modrych-kamenech.html)

- Palác vládců. Tuto teorii navrhl koncem 60 let Patrick Crampton. Domníval se že celý areál měl střechu i stěny.

- Podle badatele L. Lethbridge by mohlo být Stonehenge jakýmsi navigačním majákem pro mimozemšťany.

- V souvislosti se záhadnými agrosymboly existuje dokonce i hypotéza, že může jít o jakousi kamennou památku ve tvaru pradávného obrazce v obilí, který se v těchto místech mohl pravěkým lidem objevit.

aIM000937.jpg

Souvislosti s jinými stavbami na světě:

- Stonehenge je kruhová megalitická stavba, kterých jen na Britských ostrovech jsou stovky. Nejznámější je Avebury (viz Avebury – místo zasvěcené záhadám). Nebo Rollright (Znáte Rollrightské megality?). Podobné stavby máme i u nás, Nejznámější je lokalita Sněm u Horného Metelska v západních Čechách. Tyto lokality také většinou sloužily jako svatyně, kalendáře či astronomické observatoře.

- Transport mnohatunových nákladů na mnohakilometrové vzdálenosti je známý třeba u Egyptských pyramid (viz Záhady egyptských pyramid v Gize). Dále například v Pumapunku a Tiahuanacu (Záhady andského Pumapunku) a dalších andských prehistorických stavbách (Nezodpovězené otazníky prastarých kameníků). Do této kategorie bych přidal také Baalbeckou terasu (Že by poselství boha Baala?) a také další ze starověkých divů světa, a to Diovu sochu v Olympii (viz Záhady Diovy sochy v Olympii). A další lokality.

- Znalosti o vzdálenostech ve sluneční soustavě je zase možný nalézt například v Teotihuacanu (Záhady mexického Teotihuacanu) a třeba také u egyptských pyramid (viz např. Záhady faraóna Rachefa nebo Záhady nejstarších egyptských pyramid).

- Tvar trilitu, tedy dvou kamenů, na kterých stojí třetí, můžeme nalézt například i na Tongu v Tichomoří (viz Archeoastronautické souostroví Tonga).

- Záhadné obrazce v obilí se objevují u mnoha dalších pravěkých či starověkých staveb. Nejen v Anglii, ale například i v Mexiku v okolí toltécké Tuly (viz Sezona kruhů v obilí 2012 startuje). Nebo v okolí indonéského Borobuduru a Prambananu (viz Sezona obilných obrazců 2011 již začala)

aIM000945a.jpg

Tak to je Stonehenge. Jedno z nejzáhadnějších míst našeho kontinentu. Je to místo, které rozhodně stojí za návštěvu. Přitom dostat se k němu není zas tak moc složité. Potřebujete se dostat nejprve do Londýna, kam z Prahy jezdí na pravidelné lince autobus a létá letadlo. Z Londýna je pak se třeba dostat do Salisbury, což jde vlakem nebo autobusem. A v Salisbury přestoupit na okružní autobus, který vás zaveze přímo ke Stonehenge. Já osobně jsem se sem sice dostal trošku jinak. Já jsem tu byl v roce 2008 na dovolené v kempu u Barge Inn u Alton Barnes. Je to několik kilometrů od Pewsay, kam se také dá dostat z Londýna vlakem. V Pewsay jsem pak nastoupil na autobus, který mne též dovezl do Salisbury. (viz http://cermak.libor.sweb.cz/anglie08/6DEN.htm). Ale vězte byl to úžasný zážitek.

Zdroje a použitá literatura: wikipedie, odkazy použité v článku,

Lenková J., Zeman J., Šiška V., Mackerle I., Velká kniha tajemství a záhad

http://www.cropcircle-archive.com/archive/index.php?search_year=&search_month=&search_city=stonehenge&search_county=&search_country=

&language=&thumb=

Použité obrázky: vlastní foto, www.google.com/maps, http://www.cropcircle-archive.com

Související články:

Okolí Stonehenge skýtá nejedno tajemství a nové objevy

Mystéria Salisburské pláně

Glastonbury – kraj mýtů a pověstí

Po stopách obřích křídových postav

Znáte Rollrightské megality?

V kraji Bílého koně

Avebury – místo zasvěcené záhadám

Rubriky: Tajemná místa dávné Anglie

a archeoastronautika

Autor: Libor Čermák | středa 15.1.2014 10:22 | karma článku: 25.80 | přečteno: 3577x

Další články blogera

Libor Čermák

Vytušil J. Verne i Bermudský trojúhelník?

O spisovateli J. Vernovi se říká, že ve svých knihách napsaných v 19. století předpověděl celou řadu vynálezů běžně používaných až ve stoletím 20. A tak bych se dnes zamyslel nad jeho příběhem Vynález zkázy.

15.1.2023 v 8:24 | Karma článku: 15.69 | Přečteno: 308 |

Libor Čermák

Jak to, že jsi tam neudělal žádné postavy tmavé pleti?

Nedávno jsem pro děti z mých kroužků udělal deskovou hru. Doplnil jsem ji i figurkami. Co mne ale během hry zaskočilo, byla poznámka jednoho dítěte. „Libore, proč jsi tam neudělal žádného černocha? To jsi rasista?"

13.1.2023 v 9:53 | Karma článku: 38.48 | Přečteno: 1126 |

Libor Čermák

Kandidáty pražské kavárny vždy jen přecházím a nevolím

Vždy, když jsou nějaké volby, tak ty kandidáty, které kandidují nebo je podporují strany tzv. pražské kavárny, tak je vždy přejdu a nevolím je. Jedním z důvodů je například to, jaký mají postoj k otázce tzv. "pravdy a hodnot."

12.1.2023 v 10:23 | Karma článku: 36.37 | Přečteno: 1151 |

Libor Čermák

Legenda o Manitouovi a jeho pomocnících

Dnes začíná můj nový seriál ze žánru sci-fi western. „Cesta za tajemnou čelenkou“, kde se budete setkávat s mladým kovbojem Tomem a jeho indiánským kamarádem Tokakuou. A nejen s nimi, ale i se záhadnými a tajuplnými úkazy.

1.1.2023 v 11:51 | Karma článku: 7.02 | Přečteno: 194 |

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Výzkum Venuše - minulé mise

Vydalo se k ní sice více misí než k Marsu, dodnes o ní ale moc nevíme. Nikdo zatím nevyfotografoval ve viditelném světle její povrch z výšky nebo z oběžné dráhy. Jedná o Venuši, naši sousední - a přitom

26.1.2023 v 8:00 | Karma článku: 20.27 | Přečteno: 212 | Diskuse

Jan Fikáček

Gravitace není síla? Jak tajemné! Nebo nesmysl?

Tvrzení, že gravitace není síla, se opírá o Newtonovu definici síly. Podle ní je síla to, co způsobuje zrychlení tělesa s hmotností, vzorcem tedy síla F = m.a. Podíváme se, jestli máme brát tuto 340 let starou definici vážně.

24.1.2023 v 9:07 | Karma článku: 20.44 | Přečteno: 842 | Diskuse

Dana Tenzler

Mohly by na Marsu žít pozemské mikroorganismy?

Život, který se vyvinul na naší planetě, mohl v dávné minulosti existovat i na Marsu. Přežil ale změnu tamního klimatu a může i nadále přežívat v suchých a extrémně chladných podmínká

23.1.2023 v 8:00 | Karma článku: 20.61 | Přečteno: 247 | Diskuse

Dana Tenzler

Poprvé - a naposledy (kometa C/2022 E3 ZTF)

Koncem měsíce se můžete (poprvé a naposledy) pokochat kometou, která navštěvuje vnitřní Sluneční soustavu jen extrémně zřídka. Co je zač a čím je zajímavá? (délka blogu 3 min.)

19.1.2023 v 8:00 | Karma článku: 20.89 | Přečteno: 276 | Diskuse

Jan Fikáček

Je dezinformací tvrzení, že je věta "Myslím, tedy jsem." jistá?

Správný filosof nebo vědec se má řídit heslem "o všem pochybuj". Proto jsem někdy v roce 1997 připravil a uskutečnil na Přírodovědecké fakultě UK v Praze přednášku, kde jsem vykládal, proč je zmíněná věta nejistá.

17.1.2023 v 9:07 | Karma článku: 22.53 | Přečteno: 630 | Diskuse
Počet článků 2377 Celková karma 22.43 Průměrná čtenost 1883

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Evropu čeká nemovitostní zvrat, varují experti. Hrozí potíže s financemi

Problémy s financováním exkluzivních staveb v evropských metropolích naznačují, že by Evropu mohl na realitním trhu...

Přání bank je vyslyšeno. Za předčasné splacení hypotéky si lidé připlatí

Premium Pravidla pro předčasné splacení hypotéky se změní. Banky si budou moci účtovat nejen administrativní náklady v...

Z šestnáctileté dívky se vlivem vzácného onemocnění stala stařenka

Raizel Grace Calago z Filipín se ještě před dvěma lety účastnila soutěže krásy. Dnes ale vypadá jako padesátiletá žena...

Zemřel hudebník Petr Hošek, hlas a tvář punkové kapely Plexis

Ve věku nedožitých 56 let zemřel po krátké nemoci Petr Hošek, zakladatel a hlavní tvář legendární pražské punkové...

Evu Decastelo mi kdysi vyfoukl Ruppert, měl větší tah na branku, říká Třeštík

Fotograf Tomáš Třeštík vyměnil loni spisovatelku Radku Třeštíkovou, se kterou má dvě děti, za novou partnerku,...