Sobota 18. září 2021, svátek má Kryštof
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 18. září 2021 Kryštof

Pyramidové struktury na Marsu

1. 02. 2012 7:26:30
Vedle nejrůznějších tváří se na povrchu rudé planety nalézají i prapodivné pyramidové struktury. Jsou dílem přírody a nebo nějaké prastaré neznámé civilizace? To je otázka, která burcuje vědce i fantasty už od 70. let 20. století, kdy se objevily první fotografie z Vikingu.

Jak jsem psal ve svém článku „Sedm nejznámějších tváří z Marsu“, tak se na rudé planetě nalézá několik prapodivných útvarů připomínající tváře. Ty doprovázejí i další podivné útvary, jenž se z pohledu seshora nápadně podobají pyramidám. Některé vyfotografoval už Viking 1 v roce 1976 a další se objevili až díky fotografiím z pozdějších misí. A tak, než se zamyslím nad jejich pravou podstatou, rad bych ty nejzajímavější lokality opět popsal. A shodou okolností jich bude opět sedm.

P ě t i b o k á p y r a m i d a v C y d o n i i

marspyr.jpg
Jižně od jedinečného skalního útvaru zvaného „tvář v Cydonii“ (viz Sedm nejznámějších tváří z Marsu“,) se nalézá další velice zajímavý objekt ve tvaru pětiboké pyramidy, nazývané též jako pyramida D & M, to podle svých objevitelů Vincentu DiPietrovi a Gregorymu Molenaarovi. Tento útvar mne osobně však fascinuje daleko víc, než samotná tvář. Je to proto, že touto pětibokou pyramidou prochází zeměpisná šířka Marsu o hodnotě 40,868 stupňů. To je velice zajímavá zeměpisná souřadnice, neboť jsou do ni zakódovány dvě známé matematické konstanty Ludolfova (pí) a Eulerova čísla (e). Pokud bychom z pyramidy spustili kolmice směrem k rotační ose Marsu a směrem k rovině rovníku, zjistili bychom, že jsou v poměru pí:e. Proto se ptám, zda právě toto nemůže být vzkaz od tajemných tvůrců, že to nebyly žádní primitivové, ale civilizace s vyspělou geodézií a matematikou? (oblast zajímavých objektů v Cydonii je možné si prohlédnout na http://www.google.cz/mars/#lat=40.532589&lon=9.659729&zoom=9&map=infrared&q=cydonia a článek , zabývající se pozoruhodnostmi zeměpisných šířek s prastarých staveb: Věděli naši dávní předkové, že Země je kulatá?

C i t y v C y d o n i i

cydoniacity.jpg
Západně od tváře v Cydonii se nalézá skupina objektů, známá jako „City“. I tam se podle snímků nalézá minimálně jedna pyramidová struktura. Je to ten druhý větší objekt v pořadí zprava. Když jsem pátral po zdrojích informací pro svůj článek Tajemství souhvězdí v památkách dávných civilizací, nalezl jsem na odkazu http://www.thehiddenrecords.com/mars.htm zajímavé zjištění. Uspořádání staveb v marťanském City odpovídá pozici hvězd ve známé otevřené hvězdokupě Plejády. Tím tak existuje souvislost s mayským městem Tikal, kde lze nalézt podobnou souvislost.

P y r a m i d y v o b l a s t i E l y s i u m Ielysium-1.jpg

Další oblastí, kde se nalézají pyramidové struktury, je oblast Elysium. Vyskytují se tu dokonce ve dvou lokalitách. Jižní lokalita se nalézá na souřadnicích 14°31 ́ severní šířky a 161°37 ́ východní délky. Existuje se zde dvojice pyramid, větší a menší, které jsou vůči sobě orientované ve směru sever jih.

P y r a m i d y v o b l a s t i E l y s i u m I I

elysium2.jpg
Obě předtím zmíněné pyramidy jsou, jak jsem uvedl, vůči sobě orientované severojižním směrem. Ale pokud se od nich vydáme dále přesně na sever (náhoda?), a to na marťanské souřadnice 16°21 ́severní šířky a 161°37 ́východní délky, narazíme tam na další skupinu pyramidových struktur. V této lokalitě se nalézá hned vedle sebe jedna velká čtyřboká pyramida, jedna malá čtyřboká pyramida, jedna pětiboká a ještě jedna trojboká.

P y r a m i d a z e v c h o d e mpyramidazevchodem.jpg

Nedávno jsem na internetu nalezl zajímavý odkaz na další pyramidu, která se nalézá na marsovských souřadnicích 27°50 ́ severní šířky a 117°38 ́ stupňů východní délky. Jedná se o poměrně velkou pyramidovou strukturu, která je zajímavá tím, že zde existují nápadné souvislosti s pyramidami egyptskými. Pyramida jednak stojí na břehu vyschlého říčního koryta (že by souvislost s Nilem?). Egyptu odpovídá i svojí polohou 27,5 stupňů severní šířky. Pyramida je orientována do světových stran. A nakonec je v pravé části pyramidy zřetelný otvor připomínající vstup do pyramidy, tak jak je tomu i například Gíze. (zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=8F0ErY5Bl1o&NR=1)

P y r a m i d y u k r á t e r u E s c a l a n t e

escalante.jpg
Dalším místem, na které bych chtěl upozornit, je lokalita která by mohla dle mého názoru konkurovat Cydonii, a kterou nazývám "pyramidové město". Nalezl jsem ho já osobně při svém brouzdání po googlemapě Marsu. Nachází se v rovníkové oblasti Marsu severovýchodně od kráteru "Escalante, a to" na souřadnicích 3°36 ́severní šířky a 12°153 ́ východní délky. Jsou zde minimálně tři pyramidové struktury a navíc orientované podle světových stran. Další pyramida se nalézá severovýchodně. Adresa tohoto města je následující: http://www.google.com/mars/#lat=3.551800&lon=121.992187&zoom=9&map=infrared A aby tomu nebylo málo, nejsou zde jen pyramidy, ale i další podivné struktury. Například v těsné blízkosti nejvyšší levé pyramidy se nalézá něco vypadající jako astronaut nebo bytost ve skafandru, jakou například známe ze skalních kreseb. A to opět orientovaná svojí osou ve směru sever-jih, směřující právě k oné pyramidě. Takže podle mého názoru tu máme po oblasti Cydonia druhou lokalitu, ve které se možná nalézá více různých podivných objektů pohromadě.

Ú t v a r p o d A m a z o n i s M e n z a

podivnaskala.gif
Další podivný objekt jsem našel přímo pod pohořím Amazonis Menza. http://www.google.com/mars/#lat=-3.510679&lon=-147.444763&zoom=9&map=infrared. Je na marťanských souřadnicích 3°36 ́ jižní šířky a 147°34 ́západní délky. Vypadá opět jak pyramida. Ovšem tak, jako bychom se na ni dívali z nějakého vyvýšeného místa od někudy z dálky. Docela dobře bychom si mohli pod tím představit třeba Cheopsovu pyramidu. Má to však menší háček. Jedná se o fotografii satelitní, tudíž přímo seshora. Takže to musí být hodně zajímavá skála, snad přímo jakýsi hodně podivný převis. Ale přesto bych to sem rád zařadil, neboť se tak vlastně může jednat i o zvláštně nakloněnou pyramidu. Zajímavostí určitě je i to, že se nalézá na stejné zeměpisné šířce jako předešlá lokalita - pyramidové město u kráteru Escalante, jen s tím rozdílem, že tentokrát jde o šířku jižní. Je jen pouhá náhoda, že tato zeměpisná šířka se rovná přesné jedné pětadvacetině vzdálenosti rovníku a pólu? Co když nám někdo touto zeměpisnou šířkou chtěl říci něco obdobného jako v případě pětiboké pyramidy v Cydonii?

Závěr

Toto vše, co jsem popsal, se skutečně na Marsu doopravdy vyskytuje. Lze si to zkontrolovat na Google Earth nebo na www.google.com/mars. Jak je vůbec možné, že se na Marsu nalézají takovéto pyramidové struktury? V zásadě existují dvě možná vysvětlení. Buď se jedná o dílo zdejší přírody a nebo o výtvor nějaké prastaré zaniklé civilizace, jež zde působila před tisíci či miliony let. Obě řešení však mají své klady i zápory.

Záporem té hypotézy o umělém původu je i ten fakt, že to pro mnohé může působit až moc fantasticky. A tak tito lidé raději přijmou tu hypotézu o přírodním původu. Pravdou je, že podle výše zmíněných fotomap existuje po povrchu Marsu takovýchto skal se šikmými stěnami plno. Že by tedy byl tento jev vyvolaný erozí a zvláštní šikmou odlučností zdejších skal? Druhou věcí, jenž by mohla mluvit pro přírodní původ je nerovný a nepravidelný povrh těchto objektů. Jenomže tento fakt koneckonců nemusí nahrávat ani jedné straně. Pokud by se jednalo o umělý artefakt starý tisíce až miliony let, čas a eroze by zcela jistě udělala své a z pohledných ploch by se tak staly plochy silně hrbolaté.

Hypotéze o přírodním původu bych zas vytkl tři věci. Pokud jde o šikmou odlučnost zdejších skal, pak kde se nalézají ty popadané horniny? Vždyť matematicky vzato musí jít o obdobný objem kamenů jako samotná skála. Jenomže podle fotomap je pod skalisky uklizeno! Kde se tedy tyto popadané kusy skal nalézají? Druhou věcí, která hovoří proti přírodnímu původu, je i to, že se často tyto struktury vyskytují ve skupinách vedle sebe (Cydonia, Elysium, kráter Escalante). Je tato podobnost mezi sousedními objekty opět pouhá náhoda? Třetí věcí, která by mluvila spíše pro umělý původ pyramidových struktur, jsou časté geometrické souvislosti o nichž jsem se též zmiňoval.

A tak se domnívám, že tuto záhadu vyřeší pouze jedna věc. Vyslat k těmto objektům nějakou průzkumnou sondu, jež bude zjišťovat, zda se pod těmito objekty vyskytuje dostatek odloučeného popadaného materiálu z původní skalisek, z nichž vznikly pyramidy. Pokud se tam tento materiál nalezne, bude jasné, že se jedná o přírodní výtvor vzniklý šikmou odlučností skal. Pokud ne, budeme se ptát, kam se tento materiál poděl a možný umělý původ se nám tak bude vkrádat na mysl čím dál častěji. Vše ale potřebuje čas a to i záhada pyramidových struktur na Marsu. Až zde přistanou jednou osobně lidé, zcela určitě je tato záhada nenechá klidnými. A až pak se to vše toto záhadné definitivně vyřeší.

Zdroj: uvedený u jednotlivých odstavců

Použité foto: www.google.com/mars, Google Earth, NASA , , http://www.marsanomalies.com/utopiaface

Související články věnující se tajuplným objektům na Marsu a podobné tématice:

Sedm nejznámějších tváří z Marsu

Nalézají se na Marsu i další záhadné artefakty?

Že by marťanská Nazca?

Existují nějaké stopy po předešlých technických civilizacích?

Tajemství souhvězdí v památkách dávných civilizací

Věděli naši dávní předkové, že Země je kulatá?

Hry světel a stínů jako důkaz dokonalosti dávné architektury

Autor: Libor Čermák | středa 1.2.2012 7:26 | karma článku: 21.04 | přečteno: 4214x

Další články blogera

Libor Čermák

Proč budu volit tak, aby se nedostali Piráti do vlády

Když se mě někdo zeptá, koho budu volit, zpravidla mu odpovím, že budu volit tak, aby se do vlády nedostali Piráti. Proč? Nejdůležitější důvod najdeme v jejich volebním programu v kapitole "Chytrá válka s desinformátory".

6.9.2021 v 13:08 | Karma článku: 39.41 | Přečteno: 1501 |

Libor Čermák

Předjarní pěší výlet po pražských rozhlednách

Tak sezení doma už bylo dost. Proto jsem se rozhodl, že po dlouhé době musím vyrazit zas na nějaké své toulky. A k výletu jsem zvolil dvě pražské rozhledny. A nejen je. I hezké rybníky, parky a jedno legendární bojiště.

7.3.2021 v 6:48 | Karma článku: 18.30 | Přečteno: 491 |

Libor Čermák

Jen ať se pěkně stane hlavním tématem letošních voleb tzv. politická hyperkorektnost

Pořád nevíte, jaké by mělo být hlavní téma letošních voleb? Já bych si přál, aby strany daly pěkně najevo, jak se chtějí stavět k tématům tzv. hyperkorektností. Zda jsou za nimi anebo za svobodné názory každého jednotlivce.

14.2.2021 v 13:57 | Karma článku: 34.12 | Přečteno: 985 |

Libor Čermák

Chtít zakazovat filmy kvůli módním politickým trendům je špatnost na entou

To mne zase nadzdvihly mandle názory, které jsem se dozvěděl z jednoho článku na idnes.cz. Prý film, který by se měl podle nich zakázat, je muzkiál Pomáda. Cože? Zakázat film či příběh? Takhle že myslí demokrati? Ne!

3.2.2021 v 11:29 | Karma článku: 40.30 | Přečteno: 1263 |

Další články z rubriky Věda

Jan Tomášek

Oblouková míra - stupně, Ludolfovo číslo a radiány (výkon a točivý moment 3)

Bádání nad "obloukovými mírami" - v podstatě by se mělo jednat o něco jako mezipříspěvek na téma "výkon a točivý moment" - tedy příspěvek "3".

16.9.2021 v 10:10 | Karma článku: 6.21 | Přečteno: 275 | Diskuse

Dana Tenzler

Co je nového na Marsu? Čínský rover Zhurong

Číně se podařilo umístit na povrch Marsu fungující rover. Má jméno Zhurong. Jak si momentálně vede? Délka blogu ca. 3 minuty.

16.9.2021 v 8:00 | Karma článku: 24.79 | Přečteno: 391 | Diskuse

Karel Sýkora

Zabezpečená šifrovaná e-mailová komunikace

Šifrovat můžete e-mailovou komunikaci. E-mailové zprávy mohou po Internetu putovat přes různé e-mailové servery spravované neznámými správci. Právě proto je v případě důvěrných zpráv vhodné šifrovat.

16.9.2021 v 7:32 | Karma článku: 3.45 | Přečteno: 75 |

Jan Fikáček

Je nekonečno minulostí nebo budoucností vědy?

Nekonečno je pro mnohé synonymem špičkové vědy a zároveň tajemnosti. V mnohém směru právem, protože zavedení nekonečna do matematiky způsobilo její bouřlivý rozvoj. A představa nekonečného vesmír také povznáší naši představivost.

15.9.2021 v 10:06 | Karma článku: 16.56 | Přečteno: 505 | Diskuse

Dmitrij Michajlov

Definice novodobého zločince

Naposled, když jsem zveřejnil tento názor, 185 lidi na Facebooku se do mně pustilo a nazývalo mně dementem, blbcem, chtěli abych táhnul zpátky do Ruska....

14.9.2021 v 18:56 | Karma článku: 15.54 | Přečteno: 698 | Diskuse
Počet článků 2359 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1856

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz