Neděle 29. ledna 2023, svátek má Zdislava
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Neděle 29. ledna 2023 Zdislava

Pyramidové struktury na Marsu

1. 02. 2012 7:26:30
Vedle nejrůznějších tváří se na povrchu rudé planety nalézají i prapodivné pyramidové struktury. Jsou dílem přírody a nebo nějaké prastaré neznámé civilizace? To je otázka, která burcuje vědce i fantasty už od 70. let 20. století, kdy se objevily první fotografie z Vikingu.

Jak jsem psal ve svém článku „Sedm nejznámějších tváří z Marsu“, tak se na rudé planetě nalézá několik prapodivných útvarů připomínající tváře. Ty doprovázejí i další podivné útvary, jenž se z pohledu seshora nápadně podobají pyramidám. Některé vyfotografoval už Viking 1 v roce 1976 a další se objevili až díky fotografiím z pozdějších misí. A tak, než se zamyslím nad jejich pravou podstatou, rad bych ty nejzajímavější lokality opět popsal. A shodou okolností jich bude opět sedm.

P ě t i b o k á p y r a m i d a v C y d o n i i

marspyr.jpg
Jižně od jedinečného skalního útvaru zvaného „tvář v Cydonii“ (viz Sedm nejznámějších tváří z Marsu“,) se nalézá další velice zajímavý objekt ve tvaru pětiboké pyramidy, nazývané též jako pyramida D & M, to podle svých objevitelů Vincentu DiPietrovi a Gregorymu Molenaarovi. Tento útvar mne osobně však fascinuje daleko víc, než samotná tvář. Je to proto, že touto pětibokou pyramidou prochází zeměpisná šířka Marsu o hodnotě 40,868 stupňů. To je velice zajímavá zeměpisná souřadnice, neboť jsou do ni zakódovány dvě známé matematické konstanty Ludolfova (pí) a Eulerova čísla (e). Pokud bychom z pyramidy spustili kolmice směrem k rotační ose Marsu a směrem k rovině rovníku, zjistili bychom, že jsou v poměru pí:e. Proto se ptám, zda právě toto nemůže být vzkaz od tajemných tvůrců, že to nebyly žádní primitivové, ale civilizace s vyspělou geodézií a matematikou? (oblast zajímavých objektů v Cydonii je možné si prohlédnout na http://www.google.cz/mars/#lat=40.532589&lon=9.659729&zoom=9&map=infrared&q=cydonia a článek , zabývající se pozoruhodnostmi zeměpisných šířek s prastarých staveb: Věděli naši dávní předkové, že Země je kulatá?

C i t y v C y d o n i i

cydoniacity.jpg
Západně od tváře v Cydonii se nalézá skupina objektů, známá jako „City“. I tam se podle snímků nalézá minimálně jedna pyramidová struktura. Je to ten druhý větší objekt v pořadí zprava. Když jsem pátral po zdrojích informací pro svůj článek Tajemství souhvězdí v památkách dávných civilizací, nalezl jsem na odkazu http://www.thehiddenrecords.com/mars.htm zajímavé zjištění. Uspořádání staveb v marťanském City odpovídá pozici hvězd ve známé otevřené hvězdokupě Plejády. Tím tak existuje souvislost s mayským městem Tikal, kde lze nalézt podobnou souvislost.

P y r a m i d y v o b l a s t i E l y s i u m Ielysium-1.jpg

Další oblastí, kde se nalézají pyramidové struktury, je oblast Elysium. Vyskytují se tu dokonce ve dvou lokalitách. Jižní lokalita se nalézá na souřadnicích 14°31 ́ severní šířky a 161°37 ́ východní délky. Existuje se zde dvojice pyramid, větší a menší, které jsou vůči sobě orientované ve směru sever jih.

P y r a m i d y v o b l a s t i E l y s i u m I I

elysium2.jpg
Obě předtím zmíněné pyramidy jsou, jak jsem uvedl, vůči sobě orientované severojižním směrem. Ale pokud se od nich vydáme dále přesně na sever (náhoda?), a to na marťanské souřadnice 16°21 ́severní šířky a 161°37 ́východní délky, narazíme tam na další skupinu pyramidových struktur. V této lokalitě se nalézá hned vedle sebe jedna velká čtyřboká pyramida, jedna malá čtyřboká pyramida, jedna pětiboká a ještě jedna trojboká.

P y r a m i d a z e v c h o d e mpyramidazevchodem.jpg

Nedávno jsem na internetu nalezl zajímavý odkaz na další pyramidu, která se nalézá na marsovských souřadnicích 27°50 ́ severní šířky a 117°38 ́ stupňů východní délky. Jedná se o poměrně velkou pyramidovou strukturu, která je zajímavá tím, že zde existují nápadné souvislosti s pyramidami egyptskými. Pyramida jednak stojí na břehu vyschlého říčního koryta (že by souvislost s Nilem?). Egyptu odpovídá i svojí polohou 27,5 stupňů severní šířky. Pyramida je orientována do světových stran. A nakonec je v pravé části pyramidy zřetelný otvor připomínající vstup do pyramidy, tak jak je tomu i například Gíze. (zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=8F0ErY5Bl1o&NR=1)

P y r a m i d y u k r á t e r u E s c a l a n t e

escalante.jpg
Dalším místem, na které bych chtěl upozornit, je lokalita která by mohla dle mého názoru konkurovat Cydonii, a kterou nazývám "pyramidové město". Nalezl jsem ho já osobně při svém brouzdání po googlemapě Marsu. Nachází se v rovníkové oblasti Marsu severovýchodně od kráteru "Escalante, a to" na souřadnicích 3°36 ́severní šířky a 12°153 ́ východní délky. Jsou zde minimálně tři pyramidové struktury a navíc orientované podle světových stran. Další pyramida se nalézá severovýchodně. Adresa tohoto města je následující: http://www.google.com/mars/#lat=3.551800&lon=121.992187&zoom=9&map=infrared A aby tomu nebylo málo, nejsou zde jen pyramidy, ale i další podivné struktury. Například v těsné blízkosti nejvyšší levé pyramidy se nalézá něco vypadající jako astronaut nebo bytost ve skafandru, jakou například známe ze skalních kreseb. A to opět orientovaná svojí osou ve směru sever-jih, směřující právě k oné pyramidě. Takže podle mého názoru tu máme po oblasti Cydonia druhou lokalitu, ve které se možná nalézá více různých podivných objektů pohromadě.

Ú t v a r p o d A m a z o n i s M e n z a

podivnaskala.gif
Další podivný objekt jsem našel přímo pod pohořím Amazonis Menza. http://www.google.com/mars/#lat=-3.510679&lon=-147.444763&zoom=9&map=infrared. Je na marťanských souřadnicích 3°36 ́ jižní šířky a 147°34 ́západní délky. Vypadá opět jak pyramida. Ovšem tak, jako bychom se na ni dívali z nějakého vyvýšeného místa od někudy z dálky. Docela dobře bychom si mohli pod tím představit třeba Cheopsovu pyramidu. Má to však menší háček. Jedná se o fotografii satelitní, tudíž přímo seshora. Takže to musí být hodně zajímavá skála, snad přímo jakýsi hodně podivný převis. Ale přesto bych to sem rád zařadil, neboť se tak vlastně může jednat i o zvláštně nakloněnou pyramidu. Zajímavostí určitě je i to, že se nalézá na stejné zeměpisné šířce jako předešlá lokalita - pyramidové město u kráteru Escalante, jen s tím rozdílem, že tentokrát jde o šířku jižní. Je jen pouhá náhoda, že tato zeměpisná šířka se rovná přesné jedné pětadvacetině vzdálenosti rovníku a pólu? Co když nám někdo touto zeměpisnou šířkou chtěl říci něco obdobného jako v případě pětiboké pyramidy v Cydonii?

Závěr

Toto vše, co jsem popsal, se skutečně na Marsu doopravdy vyskytuje. Lze si to zkontrolovat na Google Earth nebo na www.google.com/mars. Jak je vůbec možné, že se na Marsu nalézají takovéto pyramidové struktury? V zásadě existují dvě možná vysvětlení. Buď se jedná o dílo zdejší přírody a nebo o výtvor nějaké prastaré zaniklé civilizace, jež zde působila před tisíci či miliony let. Obě řešení však mají své klady i zápory.

Záporem té hypotézy o umělém původu je i ten fakt, že to pro mnohé může působit až moc fantasticky. A tak tito lidé raději přijmou tu hypotézu o přírodním původu. Pravdou je, že podle výše zmíněných fotomap existuje po povrchu Marsu takovýchto skal se šikmými stěnami plno. Že by tedy byl tento jev vyvolaný erozí a zvláštní šikmou odlučností zdejších skal? Druhou věcí, jenž by mohla mluvit pro přírodní původ je nerovný a nepravidelný povrh těchto objektů. Jenomže tento fakt koneckonců nemusí nahrávat ani jedné straně. Pokud by se jednalo o umělý artefakt starý tisíce až miliony let, čas a eroze by zcela jistě udělala své a z pohledných ploch by se tak staly plochy silně hrbolaté.

Hypotéze o přírodním původu bych zas vytkl tři věci. Pokud jde o šikmou odlučnost zdejších skal, pak kde se nalézají ty popadané horniny? Vždyť matematicky vzato musí jít o obdobný objem kamenů jako samotná skála. Jenomže podle fotomap je pod skalisky uklizeno! Kde se tedy tyto popadané kusy skal nalézají? Druhou věcí, která hovoří proti přírodnímu původu, je i to, že se často tyto struktury vyskytují ve skupinách vedle sebe (Cydonia, Elysium, kráter Escalante). Je tato podobnost mezi sousedními objekty opět pouhá náhoda? Třetí věcí, která by mluvila spíše pro umělý původ pyramidových struktur, jsou časté geometrické souvislosti o nichž jsem se též zmiňoval.

A tak se domnívám, že tuto záhadu vyřeší pouze jedna věc. Vyslat k těmto objektům nějakou průzkumnou sondu, jež bude zjišťovat, zda se pod těmito objekty vyskytuje dostatek odloučeného popadaného materiálu z původní skalisek, z nichž vznikly pyramidy. Pokud se tam tento materiál nalezne, bude jasné, že se jedná o přírodní výtvor vzniklý šikmou odlučností skal. Pokud ne, budeme se ptát, kam se tento materiál poděl a možný umělý původ se nám tak bude vkrádat na mysl čím dál častěji. Vše ale potřebuje čas a to i záhada pyramidových struktur na Marsu. Až zde přistanou jednou osobně lidé, zcela určitě je tato záhada nenechá klidnými. A až pak se to vše toto záhadné definitivně vyřeší.

Zdroj: uvedený u jednotlivých odstavců

Použité foto: www.google.com/mars, Google Earth, NASA , , http://www.marsanomalies.com/utopiaface

Související články věnující se tajuplným objektům na Marsu a podobné tématice:

Sedm nejznámějších tváří z Marsu

Nalézají se na Marsu i další záhadné artefakty?

Že by marťanská Nazca?

Existují nějaké stopy po předešlých technických civilizacích?

Tajemství souhvězdí v památkách dávných civilizací

Věděli naši dávní předkové, že Země je kulatá?

Hry světel a stínů jako důkaz dokonalosti dávné architektury

Autor: Libor Čermák | středa 1.2.2012 7:26 | karma článku: 21.04 | přečteno: 4260x

Další články blogera

Libor Čermák

Vytušil J. Verne i Bermudský trojúhelník?

O spisovateli J. Vernovi se říká, že ve svých knihách napsaných v 19. století předpověděl celou řadu vynálezů běžně používaných až ve stoletím 20. A tak bych se dnes zamyslel nad jeho příběhem Vynález zkázy.

15.1.2023 v 8:24 | Karma článku: 15.69 | Přečteno: 308 |

Libor Čermák

Jak to, že jsi tam neudělal žádné postavy tmavé pleti?

Nedávno jsem pro děti z mých kroužků udělal deskovou hru. Doplnil jsem ji i figurkami. Co mne ale během hry zaskočilo, byla poznámka jednoho dítěte. „Libore, proč jsi tam neudělal žádného černocha? To jsi rasista?"

13.1.2023 v 9:53 | Karma článku: 38.48 | Přečteno: 1126 |

Libor Čermák

Kandidáty pražské kavárny vždy jen přecházím a nevolím

Vždy, když jsou nějaké volby, tak ty kandidáty, které kandidují nebo je podporují strany tzv. pražské kavárny, tak je vždy přejdu a nevolím je. Jedním z důvodů je například to, jaký mají postoj k otázce tzv. "pravdy a hodnot."

12.1.2023 v 10:23 | Karma článku: 36.37 | Přečteno: 1151 |

Libor Čermák

Legenda o Manitouovi a jeho pomocnících

Dnes začíná můj nový seriál ze žánru sci-fi western. „Cesta za tajemnou čelenkou“, kde se budete setkávat s mladým kovbojem Tomem a jeho indiánským kamarádem Tokakuou. A nejen s nimi, ale i se záhadnými a tajuplnými úkazy.

1.1.2023 v 11:51 | Karma článku: 7.02 | Přečteno: 194 |

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Výzkum Venuše - minulé mise

Vydalo se k ní sice více misí než k Marsu, dodnes o ní ale moc nevíme. Nikdo zatím nevyfotografoval ve viditelném světle její povrch z výšky nebo z oběžné dráhy. Jedná o Venuši, naši sousední - a přitom

26.1.2023 v 8:00 | Karma článku: 20.27 | Přečteno: 212 | Diskuse

Jan Fikáček

Gravitace není síla? Jak tajemné! Nebo nesmysl?

Tvrzení, že gravitace není síla, se opírá o Newtonovu definici síly. Podle ní je síla to, co způsobuje zrychlení tělesa s hmotností, vzorcem tedy síla F = m.a. Podíváme se, jestli máme brát tuto 340 let starou definici vážně.

24.1.2023 v 9:07 | Karma článku: 20.44 | Přečteno: 842 | Diskuse

Dana Tenzler

Mohly by na Marsu žít pozemské mikroorganismy?

Život, který se vyvinul na naší planetě, mohl v dávné minulosti existovat i na Marsu. Přežil ale změnu tamního klimatu a může i nadále přežívat v suchých a extrémně chladných podmínká

23.1.2023 v 8:00 | Karma článku: 20.61 | Přečteno: 247 | Diskuse

Dana Tenzler

Poprvé - a naposledy (kometa C/2022 E3 ZTF)

Koncem měsíce se můžete (poprvé a naposledy) pokochat kometou, která navštěvuje vnitřní Sluneční soustavu jen extrémně zřídka. Co je zač a čím je zajímavá? (délka blogu 3 min.)

19.1.2023 v 8:00 | Karma článku: 20.89 | Přečteno: 276 | Diskuse

Jan Fikáček

Je dezinformací tvrzení, že je věta "Myslím, tedy jsem." jistá?

Správný filosof nebo vědec se má řídit heslem "o všem pochybuj". Proto jsem někdy v roce 1997 připravil a uskutečnil na Přírodovědecké fakultě UK v Praze přednášku, kde jsem vykládal, proč je zmíněná věta nejistá.

17.1.2023 v 9:07 | Karma článku: 22.53 | Přečteno: 630 | Diskuse
Počet článků 2377 Celková karma 22.43 Průměrná čtenost 1883

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Evropu čeká nemovitostní zvrat, varují experti. Hrozí potíže s financemi

Problémy s financováním exkluzivních staveb v evropských metropolích naznačují, že by Evropu mohl na realitním trhu...

Přání bank je vyslyšeno. Za předčasné splacení hypotéky si lidé připlatí

Premium Pravidla pro předčasné splacení hypotéky se změní. Banky si budou moci účtovat nejen administrativní náklady v...

Z šestnáctileté dívky se vlivem vzácného onemocnění stala stařenka

Raizel Grace Calago z Filipín se ještě před dvěma lety účastnila soutěže krásy. Dnes ale vypadá jako padesátiletá žena...

Zemřel hudebník Petr Hošek, hlas a tvář punkové kapely Plexis

Ve věku nedožitých 56 let zemřel po krátké nemoci Petr Hošek, zakladatel a hlavní tvář legendární pražské punkové...

Evu Decastelo mi kdysi vyfoukl Ruppert, měl větší tah na branku, říká Třeštík

Fotograf Tomáš Třeštík vyměnil loni spisovatelku Radku Třeštíkovou, se kterou má dvě děti, za novou partnerku,...