Po stopách obřích křídových postav

28. 05. 2009 15:25:33
Znáte nějaký druh objektů, se kterými se u nás v Čechách nesetkáváme, ale například v takové Anglii jsou něčím z cela běžným? To Jsou např. tzv. hillfigury, neboli obří křídové obrazce vkreslené do zelených plání zatravněných svahů.

uffington.gifMožná, že jste už četli můj článek V kraji Bílého koně, kde jsem se mimo jiného rozepisoval i o slavném Bílém koni z Uffingtonu, mnohými považovaném po Stonehenge za druhou nejznámější pravěkou památku pravěké Anglie. Tento 3000 let starý kůň však inspiroval i další tvůrce k vytvoření více než stovky podobných postav po celé Anglii. Takovým to obrazům se říká hillfigura, odvození od slova hill-kopec a figura. Jejich původ je datován od nejstarších dob až do let přímo nedávných. K jejímu vzniku je potřeba velký zatravněný svah nejlépe na křídovém podloží, do kterého se zmíněný obrazec vyřízne. Pokud křídové podloží k dispozici nemáme, může se naopak vysypat křídou. Takovýto obrazec je pak vidět jak zdálky, tak z výšky a působí skutečně impozantně. Ovšem je také nutné se o obrazec, jak se patří starat. Jinak hrozí, že zaroste trávou, zapadá hlínou a nakonec se ztratí, jako se to už některým obrazcům i stalo. I o těch některých se zmíním. Ale věnovat bych se chtěl hlavně těm dochovaným.

Alton Barnes, alton-barnes.gifnacházíme se asi osm kilometrů jižně od Avebury. Tato oblast je známá především výskytem tajuplných kruhů v obilí. Ale ještě něčím. Obří křídovou postavou bílého koně, která je vidět široko daleko. Když jsem byl vloni ubytovaný ve zdejším kempu, tak to člověka hned potěší. Podíváte se ráno na nedaleké zatravněné svahy vrcholku Milk Hill a při pohledu na onoho bílého koně si můžete být jisti, že se nalézáte ve Wiltshiru, onom tajuplném anglickém kraji plného prastarých památek, kruhů v obilí a právě i oněch křídových bílých postav. Není od věci, že toto místo bylo hojně osídleno i v pravěku. Setkat se zde můžete jak s dlouhými hrobkami, tak s tumuly - pravěkými mohylovými hroby. Kilometr na východ se pak nalézá pravěké hradiště Knap Hill. Tato hillfigura, jejíž velkost je asi 50 x 50 metrů, vznikla roku 1812. Postupem času však byl koníkovi ztenčen krk, upraveny mu také byly nohy, uši, rty a oko. (více viz Alton Barnes White Horse) A je docela možné, že právě kvůli jeho dobré viditelnosti ze vzduchu si toto místo vybírají i tajuplní tvůrci kruhů v obilí. Ten nejsložitější tu vznikl za jedné silně deštivé noci v srpnu roku 2001. (Viz Milk Hill). Mimochodem, tento famózní obrazec obsahoval 409 různě velkých kroužků a rozprostíral se na ploše 70000 m2.

Nyní se přesuňme asipewsey.gif 8 kilometrů na jihovýchod, kde se nalézá město Pewsay. Zde se zhruba jeden kilometr jižně od obce na zelené stráni nalézá další hillfigura bílého koně. Obrazec byl vyroben zdejším hasičem v dubnu 1937 na počest korunovace krále Jiřího VI. Je to asi 50 metrů dlouhý okřídlený pegas. (viz Pewsey White Horse). Toto je práce z minulého století. Ale nedaleko něj vlevo dole se však kdysi nalézal i starší kůň, vyrobený roku 1785. Podle některých zpráv měl i jezdce. Obrazec se bohužel do současnosti nezachoval. Jen za suchého počasí je někdy možné jeho tvar spatřit. (The 1st Pewsey Horse). I zde se občas objeví nějaký ten záhadný agrosymbol, jako třeba tato ulita z roku 2002.

První pewsayský kůň není jediný, který se postupem času ztratil. Vraťme se zpět na Milk Hill a odtud se vydejme směrem na západ. Asi po dvou kilometrech narazíme na vrch Tan Hill. Tak zde, směrem na nedaleké pravěké hradiště Rybury, se kdysi nalézala další hillfigura koně, spíše připomínajícího osla. Prý byl viditelný ještě v roce 1975. Dnes už jsou k spatření jen nepatrné pozůstatky. (viz Tan Hill Donkey)

Obdobný osud podkal i koně od nedalekého Rockley. Jeho pozůstatky byly objeveny zdejšími pastýři v roce 1940 a v roce 1948 odhaleny. Proběhly i neúspěšné pokusy o jeho zachování. Ale největší záhadou je jeho původ a stáří, které je neznámé. (Rockley Horse)

Pro zatím těch cherhill.gifnezachovaných koňských hillfigur již bylo dost, a tak se pojďme podívat na ty dosud zachovalé. Pět kilometrů na západ od Avebury nalézá se nad obcí Cherhill prastaré pravěké hradiště Oldbury. A těsně u něj se rozprostírá třetí nejstarší hillfigura bílého koně v Anglii. Byla vyrobena v roce 1780 a je asi 40 metrů dlouhá. I zde často vznikají záhadné kruhy v obilí. V loni jich zde bylo hned několik. Ten nejhezčí byl tento. Ale ty ostatní loňské však byli dle mého názoru nejspíš jen padělky. Další informace o tomto koníkovi se můžete dočíst na Cherhill White Horse.

Na dalšího hackpen.gifbílého koně se půjdeme podívat asi dva kilometry na jihovýchod od pravěkého hradiště Barbury Castle. Zde se na zatravněném svahu kopce Hackpen, v zatáčce zdejší silnice vedoucí z Broad Hinton do Marlborough, nalézá další bílý kůň asi dvacet metrů dlouhý. Tento křídový obrazec byl vytvořen v letech 1838 na počest korunovace královny Victorie. I zde se velice často objevují záhadné kruhy v obilí. Například tento na Hackpen Hill, se tu objevil vloni v květnu. O tomto bílém koni se můžete dočíst bližší info na stránce Hackpen Horse.

Nedaleko odtud se Broadtown.gifnalézá obec Broad Town. Odtud asi jeden kilometr na východ je na strmém svahu další hillfigura bílého koně, dlouhého též asi dvacet metrů. Je však k němu velice špatný přístup. Byl vytvořen roku 1864 farmářem z místního statku Littletown Farmhouse. Do dnešní podoby byl upraven v roce 1991. Více info na Broad Town White Horse.

Nejmenší z místních koní, dlouhých necelých dvacet metrů se nalézá v Marlborough na pozemku zdejší školy. Zhotoven byl v roce 1804 žáky zdejšího profesora, pana Gresleye a v roce 1873 jedním z jeho žáků opraven. Podrobnější info na Marlborough White Horse.

devizes.gifNyní se ale přesuňme na velice zajímavou lokalitu severně od města Devizes. Zde se nalézá pravěké hradiště Olivers Castle. Na jeho jižním svahu se rozprostíral, dnes již zaniklý kůň. Několikrát se ho zde dokonce pokoušeli obnovit, ale dosud bez úspěchu. Místo toho tu byl zhruba 1,5 kilometru odtud nad obcí Roundway vytvořen v letech 1998 – 1999 kůň zcela nový. Říká se mu miléniový, neboť byl vytvořen na oslavu konce milénia. Zajímavé, že i tento kůň přitahuje tvůrce záhadných obrazců v obilí, letos jsou v jeho bezprostřední blízkosti již dva. Jinak koho tento bílý kůň zaujmul a chtěl by se podívat, jak byl budován, může na stránce Devizes White Horse.

westbury.gifNyní Vám ovšem představím po Uffingtonu druhého nejstaršího koně v Anglii. Ten je odtud asi 20 kilometrů na jihozápad mezi městy Westbury a Bratton. Zde se totiž nalézá pravěké hradiště z doby železné známé jako Bratton camp. A těsně pod jeho valy na západním svahu se rozprostírá tento bílý kůň. Je vůbec zvláštní, že všechny nejstarší bílí koně vznikali hned vedle pravěkých hradišť. To platí jak o Uffingtonu , tak o Cherhill (viz výše), tak i o tomto běloušovi. Ke koni se váže legenda, že byl údajně vyřezán na počest porážky Dánů v bitvě u Ethandia v roce 878. Zda tomu tak skutečně bylo, to je otázka. V roce 1778 však byl udělán přibližně do té podoby, jak ho známe dnes. I zde byl v moderní době zaznamenán výskyt tajuplného jevu kruhů v obilí, tak například v roce 2007 se zde objevilo toto obrácené esko. Jinak více o tomto bílém koni na Westbury White Horse.

Hillfigury nemusí být jen koně. Nyní vám představím dva obry, které mají společné to, že se nalézají na jihu Anglie a také to, že jejich stáří není úplně známé. Ale zcela určitě jsou však starší než většina výše zmíněných koní. cerneabbas.gifO době jejich vzniku se vedou spory. Ta může vést klidně až tisíce let do minulosti. Ale nepředbíhejme.

První obr se nalézá severně u obce Cerne Abbas v hrabství Dorset. Představuje asi šedesátimetrovou nahou postavu lovce s kyjem, která je zarámovaná asi 150 metrů vysokým rámem. Podle některých hypotéz se jedná o obraz skutečného obra, jenž zde byl údajně přemožen. Podle jiných se jedná o keltského Boha Dagdu nebo bájného Herkula. Ovšem zajímavý je fakt, že jeho osa ukazuje na místo, kde na 1. května - na keltský svátek Beltine, vychází ráno slunce. Mě jen napadá zda samotný název této obce „Cerne Abbas“ nemůže mít i nějakou souvislost s dalším keltským bohem Cernunem. ( další info: Cerne Abbas Giant)

wilmington.gifDruhý obr je známý pod názvem „Dlouhý muž z Wilmingtonu“, A nachází se asi půl kilometru jižně od této vesnice v hrabství Sussex. Se svojí výškou cca 70 metrů je jednou z největších zobrazení lidské postavy na světě. Tato postava se navíc opírá o dvě podivné hole. Její stáří je odhadováno dokonce i na 2,5 tisíce let. Dosud nevíme, co výjev zobrazuje. Může jít například o pravěkého zeměměřiče. Avšak všiml jsem si, že tento výjev má po celém světě své obdoby. Nejznámější je obraz postavy na Sluneční bráně v Tiahuanacu. (viz též: Long Man of Wilmington)

DSC05179.JPGS posledním křídovým obrazem, o kterém chci psát v tomto článku, se člověk může setkat při samotném vstupu na území Spojeného království. A to pokud použije Eurotunel. Když vlak zastaví v terminále ve Folkestone, přímo nad vámi se bude rýsovat hilfigura bílého koně z Fokestone. Na rozdíl od dvou výše zmíněných postav, tato hillfigura je relativně mladá. Vznikala v letech 1998-2003. A všem návštěvníkům Anglie, kteří se právě vynoří z Eurotunelu, má nejspíše připomenout bohatou keltskou a vůbec prehistorickou minulost této země. Kdo by si chtěl o tomto křídovém obrazci přečíst něco více doporučuji tuto stránku ( Folkestone White Horse )

A na závěr jsem pro všechny čtenáře přichystal překvapení. Když jste se teď dočetli, o tolika zajímavých křídových figurách, možná už hledáte mapu, abyste se přesvědčili, zda si nevymýšlím. Tak pro tyto všechny jsem připravil speciální googlemapu, kde jsou ty nejzajímavější (samozřejmě, že zatím ne zdaleka všechny) hillfigury vynesené. Čtenář si je samozřejmě může přiblížit, oddálit, jak bude potřebovat. Tak vzhůru do poznávání těchto magických obrazů. Odkaz je: tady

Zdroje:

www.hows.org.uk/personal/hillfigs/mainwh.htm

cermak.libor.sweb.cz/anglobrazce.htm

wikipedie http://www.lucypringle.co.uk/photos/index.shtml

fotografie:

Libor Čermák

www.google.com/maps

související články:

Znáte Rollrightské megality?

V kraji Bílého koně

Mystéria Salisburské pláně

Avebury – místo zasvěcené záhadám

Autor: Libor Čermák | čtvrtek 28.5.2009 15:25 | karma článku: 26.64 | přečteno: 11462x

Další články blogera

Libor Čermák

Čemu pomůže hromadné vniknutí do Oblasti 51?

V září 2019 se prý milion lidí chystá hromadně vniknout do tajuplné Oblasti 51. Jako aktivní záhadolog si ale nemyslím, že se jim zde podaří nalézt mimozemšťany. Ale myslím si, že k něčemu by to přeci jen mohlo být dobré.

18.7.2019 v 7:41 | Karma článku: 10.70 | Přečteno: 511 |

Libor Čermák

Gratuluji Karlu Gottovi nejen k osmdesátinám, ale i k občanské odvaze

Protože říci v dnešní době do kamer ČT "Ať žije pan prezident", to se rovná podobné odvaze, jako říci do kamer předlistopadové ČST, že KSČ vládnou špatně. Takže si pan zpěvák zaslouží obdiv nejen za své umění, ale i za toto.

16.7.2019 v 8:02 | Karma článku: 36.13 | Přečteno: 860 |

Libor Čermák

Proč doporučuji dětem Historii Svorné sedmy?

Jsou prázdniny a jako kluk jsem o prázdninách rád hltal foglarovky. A to samé doporučuji i dnešním dětem. Dnes vás seznámím s Historií Svorné sedmy. A mám několik důvodů proč ji současným dětem doporučit.

14.7.2019 v 6:31 | Karma článku: 15.31 | Přečteno: 270 |

Libor Čermák

Pěší výlet Českým krasem ze Srbska do Srbska

Můj další výlet tentokrát směřoval do Českého krasu. Vydal jsem se ze Srbska přes Svatý Jan pod Skalou, Beroun zpět do Srbska. Pojďte se tudy projít společně se mnou.

13.7.2019 v 13:37 | Karma článku: 21.64 | Přečteno: 440 |

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Alkohol se nemusí jen pít - dá se s ním i hrát

Následující pokus na první pohled vypadá jako něco, na co přišel člověk pod přílišným vlivem alkoholu. Spálit peníze? Jak to, že bankovka neshoří? (délka blogu 10 min.)

18.7.2019 v 8:00 | Karma článku: 18.69 | Přečteno: 290 | Diskuse

Libor Čermák

Čemu pomůže hromadné vniknutí do Oblasti 51?

V září 2019 se prý milion lidí chystá hromadně vniknout do tajuplné Oblasti 51. Jako aktivní záhadolog si ale nemyslím, že se jim zde podaří nalézt mimozemšťany. Ale myslím si, že k něčemu by to přeci jen mohlo být dobré.

18.7.2019 v 7:41 | Karma článku: 10.70 | Přečteno: 519 |

Jan Veselý

Začalo to před padesáti lety a (ne)skončilo o tři roky později

16. července 1969 začala cesta k nepřekonatelnému milníku v historii lidstva. Šest úspěšných přistání na Měsíci zanechalo nesmazatelnou stopu v myslích lidí – i těch, kteří to vůbec nezažili.

16.7.2019 v 8:30 | Karma článku: 12.94 | Přečteno: 274 | Diskuse

Dana Tenzler

Kronika jedné katastrofy - zákaz německé jaderné energetiky

O tom, jak se jedna z evropských zemí (Německo) vzdala nejmodernějšího a nejefektivnějšího zdroje energie a snaží se ho nahradit těžkopádnými, neefektivními zdroji. (délka blogu 10 min.)

15.7.2019 v 8:00 | Karma článku: 45.26 | Přečteno: 7717 | Diskuse

Julius Maksa

Vlny a vlnění ve vesmíru.

Ve vlnění gravitonového éteru je až 96% veškeré energie vesmíru. Zbývající 4% je energie tepelná, která se generuje ve hvězdách. Zbývající energie nedosahuje ani promile. Nauka o vlnění je často opomíjená a přitom tvoří vesmír.

14.7.2019 v 23:06 | Karma článku: 8.85 | Přečteno: 277 | Diskuse
Počet článků 2251 Celková karma 30.09 Průměrná čtenost 1766

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz