Geometrické souvislosti mezi americkými obrazci v obilí

10. 04. 2018 7:13:13
Obrazce v obilí je celosvětový fenomén. Objvují se nejen v Anglii a nejen v Česku. Jenomže jak tak sleduji záhady v USA, podařilo se mi tam najít také zajímavé geometrické souvislosti právě mezi tamějšími agrosymboly.

Tajuplné obrazce v obilí je zajímavá záhada. Její pravý původ (a teď nemyslím padělky) se ještě nikomu nepodařilo odhalit. A to ani v souvislosti UFO. Možná by něco naznačovaly geometrické souvislosti, které se skutečně mezi obrazci v obilí občas vyskytnou. A stalo se to i u nás. Například v roce 1996 se v jedné řadě objevily obrazce u Vlčkovic, tak u Mlázov, tak u Nemilkova. Náhoda? Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=192378.

O rok později trojice agrosymbolů u Zavlekova u Kašovic a u Mlázov společně s nemilkovským obrazcem předchozého léta vytvořily pravohůhlý trojúhelník orientovaný do světových stran. (viz https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=447549) A jak je to v u amerických obrazců v obilí, kde je tento jev tak trochu ve stínu těch anglických?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohio / Kentucky

22. srpna 2003 byl v Ohiu ohledně nálezu crop circles

mimořádně zajímavý, neboť na poli se sójou se objevil obrazec nedaleko Velkého hadího pahorku . A tak jev navštívil lokalitu s dávným osídlením. Obrazec vypadal jako oko, ze kterého vycházely další kruhy. A co víc, údajně zde bylo v době vzniku spozorováno i UFO ve tvaru rotujících bílých světel. (viz http://kenny.anomalyresponse.org/formation2003.html). A ten

rok to nebyl poslední zdejší výskyt agrosymbolů. 28.září 2003

se vyskytl další obrazec u Bainbridge. Tentokrát to byla trojúhelníková formace se středovým kruhem, se kterým byly krajní kruhy spojeny obloučky. Vyskytla se na poli se sójou. O necelý měsíc později, 26.října 2003, se na jihu Ohia u West Union objevila další formace ze šesti kruhy. Vyskytla se na poli se sójou. Vypadala jako Mickey Mouse, nad kterým se vznáší družice. Nyní se vydejme do sousedního státu Kentucky, které fenomén navštívil v květnu roku 2003, tedy opět onoho roku. Stalo se tak v mladém žitném poli u Fleminsburgu na severovýchodě státu. Tehdy se tam objevil prstenec polehlého obilí. A nyní se podržte. Na internetu jsem objevil následující video (viz https://www.youtube.com/watch?v=Ygl3hs2JdKA). Tam se popisuje, že konkrétě loklity výskytu: Bainbridge (2000, 2003), Velký hadí pahorek (2003), West Union (2003) a Fleminsburg se vyskytují na jedné přímce Zdroj: http://www.cropcirclecenter.com/date/2003/200305.html, https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=559160, https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=554476

To další podobné linie pochazejí už z mé badatelské dílny. Ve státě Ohio ještě chvíli zůstneme. 30. června 2002 se v trávě u Sardinia na jihu Ohia objevil obrazec ve tvaru kruhu s výběžkem. A pak se vydáme k Hopewell Mounds, což je skupina prastarých mohyl u města Chillicothe ve státě Ohio. Tyto mohyly zbudovali pradávní indiány hopewellské kultury, která zde působila v době mezi 200 let před naším letopočtem a 500 let našeho letopočtu. A právě zde se vyskytl asi nejsložitější fraktálový obrazec podzimu 2012, jenž se zde objevil na poli neposekaného obilí dne 20 září 2012. Skládal se z centrálního kruhu, jenž obklopovalo dalších šest kružnic. A z každé této kružnice vedla ještě trojice nebo čtveřice dalších kroužků, takže celý obrazec vypadal jako mořská hvězdice. A teď. Pokud si spojíme Sardinii, Chillicothe a Bainbridge, o kterém jsem se zmínil v předešlém odstavci, opět dostaneme jednu linii.

(viz http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=344896, http://www.cropcirclecenter.com/ccdata/2012/09/20/US20120920_A.html, http://www.iccra.org/bystate/Ohio/ICCRA%20-%20Ohio%20-%20Sardinia,%20Brown%20County%20(June%2030,%202002).ht

https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=554476

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New Hampshire

Jestliže se nějaký stát jmenuje New Hampshire, tedy po anglickém hrabství, které je proslavené i záhadnými obrazci v obilí (Cheesfoot Head, Crabwood, Telegraph Hill, Chilbolton), musím se ptát, zda nějaký ten agrosymbol se v průběhu minulých let nevyskytl i zde. Když jsem se o to zajímal, zjistil jsem, že jich tu také několik bylo. První se údajně vyskytl v roce 1965, tedy ve stejném roce, jako došlo k vlně pozorování u Exeteru. Ten rok se totiž objevil malý kruh trávě u Jaffrey na jihu státu, a to po té, co svědkové hlásili, že tam pozorují neidentifikovaný létající objekt (viz http://www.iccra.org/bystate/New%20Hampshire/ICCRA%20-%20NH%20-%20Jaffrey,%20Cheshire%20County%20(1965).htm)

Nyní se přesuneme asi o třicet kilometrů víc na západ až na samé hranice s Vermontem, k městu Hinsdale. Avšak do července roku 1973. To se tam totiž v rákosí objevila elipsa položených rostlin o velikosti 6 x 9 metrů. (viz http://www.iccra.org/bystate/New%20Hampshire/ICCRA%20-%20NH%20-%20Hinsdale,%20Cheshire%20County%20(July%201973).htm)

O dva roky později, v roce 1975, se objevil prstenec v trávě u města Walpole, které se nalézá též při hranicích s Vermontem, ale asi o třicet kilometrů severněji, než předešlá lokalita. (viz http://www.iccra.org/bystate/New%20Hampshire/ICCRA%20-%20NH%20-%20Walpole,%20Cheshire%20County%20(1975).htm)

17. prosince 2004 se objevil zatím poslední kruh ve státě New Hampshire. Měřil v průběhu necelých 9 metrů a nalézal se opět v trávě a rákosí, a to poblíž Surry. (podrobnosti viz http://www.iccra.org/bystate/New%20Hampshire/ICCRA%20-%20NH%20-%20Surrey,%20Cheshire%20County%20(December%2017,%202004).html). Když jsem si ale jednotlivé lokality vynesl na mapu, nemohl jsem si nevšimnout jedné zvláštní věci. Čtyři z pěti zdejších lokalit se nalézají v jihozápadní části státu. A aby tomu nebylo málo, vytvoří navzájem pravoúhlý trojúhelník s vrcholy Jaffrey - Hinsdale - Walpole. A Surry se navíc nalézá na spojnici Jaffrey - Walpole. Náhoda? Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=577681

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalifornie

V jedné přímce se také nalézají tyto případy, které se vyskytly ve státě Kalifornie na západním pobřeží USA. Jeden z prvních kruhů, který měřil asi šest metrů, nalezl jistý jedenáctiletý hoch u Lemon Grove (u San Diega), když před tím spatřil odlétnout ze země červeně zářící objekt. (http://www.iccra.org/bystate/California

/ICCRA%20-%20CA%20-%20Lemon%20Grove,%20San%20Diego%20County%20(November%2016,%201973).htm)

Jeden z prvních složitějších obrazců se měl vyskytnout u San Franciska v roce 1992. Jednalo se o tři soustředné kružnice. Hned tři obrazce na jednou se objevili 9. břerzna 1996 v jitroceli, žitě a dalších plodinách u Laguna Beach u Los Angeles. Šlo o dvě soustavy soustředných kružnic a kruh s paprsky zakončený malými kroužky. Přestože obrazce byly na první pohled nevzhledné, dr. Levengood zjistil, že postižené

rostliny mají zvětšené průměry buněk. (http://www.iccra.org/bystate/California/ICCRA%20-%20CA%20-%20Laguna%20Canyon,%20Laguna%20Beach,%20Orange%20County%20(March%209,%201996).html)

10. srpna 1996 se v objevil zhruba 15metrový symbol míru na pšeničném poli u Gilroy políž San Chose) (http://www.iccra.org/bystate/California. 30. prosinec 2013, který přinesl jeden z nejzvláštnějších obrazců sezóny roku 2013. Objevil se na poli v kalifornském Chualaru v Salinas Valley. Jeho tvar byl velice zvláštní. Byla to soustava několika obdélníků, které vytvářely dojem jakého si elektronického obvodu. V centrálním

obdélníku se navíc nalézalo Braillovým písmem (viz můj článek Braillovo písmo - jak se ho jednoduše naučit) několikrát napsané číslo „192“. A aby tomu nebylo málo, číslo „192“ tu označovalo ještě něco, a to poloha třech kruhů, které se nalézaly na obvodové kružnici, pokud bychom je přenesli na hodinový ciferník

Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=576790

Když jsem tyto případy vynášel na mapu, všiml jsem si, že právě tyto jakoby kopírovaly kalifornské pobřeží a leží na jedné linii.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utah

Ve státě Utah se už též objevilo i několik obrazců v obilí nebo v trávě. První výskyt záhadných agrosymbolů se objevil u města Provo dne 22. května 1995. Bylo to zhruba dvacet kruhů, které byly rotroušeny na travnaté louce. První obrazec, který se v Utahu vyskytl skutečně v obilí, se objevil 23. srpna 1996 v pšeničném poli u Města Logan na severu státu. Byla to zhruba 73 metrů dlouhá formace, která se skládala ze dvou kruhů propojených cestičkou a uzlu kolem jednoho z kruhů. (viz http://www.iccra.org/bystate/Utah/ICCRA%20-%20UT%20-%20Logan,%20Cache%20County%20(August%2023,%201996).html)O

rok později, 6. července 1997 se jev přesunul do nedalekého Smithfieldu, kde v noci za podivného bzučení a pípání se objevila v pšeničném poli formace dvou kruhů, znichž ten větší měl dva výběžky ze čtvrt a půlkružnicemi (viz http://www.iccra.org/bystate/Utah/ICCRA%20-%20UT%20-%20Smithfield,%20Cache%20County%20(July%206,%201997).html).

Hned o den později, 7. července 1997, se v sousedním Richmondu objevila za obdobných zvukových efektů, jako v předchozím případě, v pšeničném poli další podobná formace dlouhá cca 100 metrů. Měla tvar kříže, přičemž na dvou jeho koncích byly kroužky a druhé dva konce zdobila trojka a dvě půlkružnice. (viz http://www.iccra.org/bystate/Utah/ICCRA%20-%20UT%20-%20Richmond,%20Cache%20County%20(July%207,%201997).html).

Následující rok přinesl další obrazec u Loganu. Stalo se tak 20. července 1998, kdy se tu v ječmenu objevila jakási činka ještě s dvěma kroužky na víc, takže formace připomínala jakéhosi Mickeymouse.(viz http://www.iccra.org/bystate/Utah/ICCRA%20-%20UT%20-%20College%20Ward,%20Cache%20Valley,%20Cache%20County%20(July%2020,%201998).html)

A jen o čtyři dny později, 24. července 1998, následoval v pšenici u Cove keltský kříž se čtyřmi kroužky, kdy dva z těchto menších kroužků byly plné a dva byly jen prstence. (viz http://www.iccra.org/bystate/Utah/ICCRA%20-%20UT%20-%20Cove,%20Cache%20County%20(July%2024,%201998).html).

Zatím poslední obrazec v obilí v Utahu se objevil v ječmeni dne 27. června 2004, a to u Spanish Forks. Byla to kružnice se třemi paprsky zakončenými kroužky. (další podrobnosti na http://www.iccra.org/bystate/Utah/ICCRA%20-%20UT%20-%20Spanish%20Fork,%20Utah%20County%20(June%2027,%202004).html

Obrazce jsou to všecno jistě zajímavé. Ovšem, když si prohlédnete jejich umístění, zjistíte, že je všechny spojuje ještě další záhada. Jaká? Nyní se důkladně podívejte na mapku záhad, kterou jsem přiložil vpravo a podívejte se, jak jsou tam uspořádány všechny zdejší lokality s obrazci v obilí (Cove, Richmond, Smithfield, Logan, Provo a Spanish Fork) . Přestože Utah má na šířku asi 400 kilometrů, tak všechny zmíněné lokality jsou krásně seřazeny ve směry sever-jih, tedy podél jednoho poledníku. Co to asi má znamenat?

další zdroj a použité obrázky: http://www.cropcircle-archive.com/archive/index.php?search_year=&search_month=&search_city=&search_county=utah&search_country=&language=&thumb=&decade=2000&year=13&month=12&sortby=,day&sort=,2&id=5130&i=8 , https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=562319

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud zjistíme, že obrazce v obilí jsou seřazené v řadě nebo jiném podobném geometrickém obrazci, mohl by to být klíč k řešení této záhady? Co když je vytvořilo něco, co kroužilo nad naší planetou právě v tomhle směru, jako když například obíhají zeměkouli družice? Je to sice jen hypotéza, ale nad těmito souvislostmi se jistě zaslouží zamyslet.

související články:

Kruhy v obilí rok 2017

Kruhy v obilí rok 2016

Kruhy v obilí - rok 2015

Kruhy v obilí - rok 2014

Kruhy v obilí - rok 2013

Kruhy v obilí - rok 2012

Kruhy v obilí - rok 2011

Kruhy v obilí - rok 2010

Kruhy v obilí - rok 2009

Kruhy v obilí - rok 2008

Jak se obrazce v obilí vyskytují u posvátnýcm míst indiánů

Reportáže z loňského agrosymbolového zpravodajství

Není pravda, že letos nebyly obrazce v obilí

Jaké jsou nejnovější kruhové obrazce v obilí?

Za tajemstvím červnových obrazců v obilí

Květen plný zajímavých obrazců v obilí

Letošní sezona obrazců v obilí začala nečekaně brzy

Autor: Libor Čermák | úterý 10.4.2018 7:13 | karma článku: 10.70 | přečteno: 585x

Další články blogera

Libor Čermák

Budou současní umělci stejně odvážní jako tvůrci "Takové normální rodinky"?

Na internetu jsem narazil na článek, který se zabýval tím, proč už nepokračovalo natáčení nových dílů seriálu "Taková normální rodinky". Kvůli požadavkům ČST seriál zpolitizovat. A tím by se ale měli inspirovat i současní umělci!

14.11.2018 v 6:38 | Karma článku: 19.81 | Přečteno: 417 |

Libor Čermák

Autoři příběhů by se měli postavit proti ideologii genderismu-multikulturalismu

Genderismus-multikulturalismus představuje v současné době největší ohrožení svobody slova. A ohrožuje i literární tvorbu, zvláště chlapeckou, protože jí chce přikazovat, jak má správně ideologicky vypadat dobová prezentace.

13.11.2018 v 10:45 | Karma článku: 28.67 | Přečteno: 551 |

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Libor Čermák

Přístup k některým spisovatelům je barometrem stavu svobody a demokracie ve společnosti

Erich von Däniken a Jaroslav Foglar. Dva spisovatelé, kteří na první pohled spolu nemají téměř nic společného. Ale na ten druhý pohled zjistíme, že toho mají možná společného více, než si myslíme. Ukážu vám to:

10.11.2018 v 18:33 | Karma článku: 33.11 | Přečteno: 965 |

Další články z rubriky Věda

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Jan Fikáček

Kterak zařídit, aby zítra nevyšlo Slunce

Že nepochybujete o tom, že zítra vyjde Slunce? Že je to naprostá jistota? Ano! Je dobré si uvědomit, že je to tak extrémně jisté, že o tom nikdo trochu při smyslech vůbec nebude pochybovat. Nicméně...

12.11.2018 v 9:21 | Karma článku: 27.74 | Přečteno: 1121 | Diskuse

Dana Tenzler

Fyzika na jezírku … co o ní víme my a co vodoměrky?

Vypadá to, jako by běhaly po tenké fólii, napnuté na vodní hladině. Nikdy ji neprošlápnou a nenamočí se. Jak se hmyz (vodoměrka nebo bruslařka) udrží na hladině, vysvětluje (jak jinak) fyzika. (délka blogu 3 min.)

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 23.98 | Přečteno: 575 | Diskuse

Rostislav Szeruda

Tajemství svobodné vůle

Celý vesmír i život má být jeden řetězec příčin a následků. S tímto tvrze­ním se nedá nesouhlasit. Při pohledu zpět zjistíme, že vše, co se nám v životě přihodilo, co jsme udělali i neudělali, bylo nějak podmíněno.

11.11.2018 v 17:30 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 535 | Diskuse

Jan Mestan

Vidět Zemi růst

Chile je zemí, kde jsou častá zemětřesení. Dokonce tam nastalo to nejsilnější naměřené v roce 1960 o síle 9.5. Takové zemětřesení pak vede k vertikálním zdvihům. A to dost značným. Jednorázově se jedná o decimetry až metry.

10.11.2018 v 14:08 | Karma článku: 19.10 | Přečteno: 354 | Diskuse
Počet článků 2038 Celková karma 29.23 Průměrná čtenost 1775

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz