Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Sto let od mariánského zjevení ve Fatimě

13. 05. 2017 5:13:13
Je tomu právě sto let, co došlo k jednomu z nejvýznamějších církevních zázraků a současně k jedné z nejvýznamnějších záhadologických události 20. století. K mariánskému zjevení v portugalské Fatimě. Co se tehdy vlastně stalo?

Z nějakých důvodů si ona tajuplná událost vybrala od května do října 1917 vždy třináctý den v měsíci. Proč zrovna třináctý den? Toto číslo je už odedávna vnímáno tak trochu mysteriozně. Pro někoho je nešťastné, pro jiného naopak štastné. Zkrátka a dobře, je to tajuplné číslo opředenené mnoha záhadami a tajemnem. Možná si však Panna Maria vybrala tento den ještě z jiného důvodu, proč se právě v tento den u Fatimy zjevila třem chudým dětem, tehdy desetileté Lucii Santosové, jejímu devítiletému Františkovi Marto a sedmileté sestřenici Jacintě Marto. Jak se to tehdy vlastně celé odehrávalo?

Neděle 13. května 1917 (Den matek)

Neděle je pro křesťany sváteční den, den motliteb a bohoslužeb. A druhá neděle v květnu je zas tzv. Dnem matek. Je to snad ten důvod, proč vše začalo právě v neděli 13. května, tedy na Den matek? Vždyť nesmíme zapomenout na to, že Panna Maria je kromě uctínavanou ikonou v křesťanství také matkou samotného Ježíše Krista. Ten den děti pásly ovce v dolině Iria, když v pravé poledne se z ničehož nič objevil blesk. A zanedlouho ho následoval druhý, ještě silnější. Nejprve si myslely, že se blíží bouřka. Ale pak na jednom z dubů viděly stát jakousi paní, která zářila. Podle svědectví dětí však nevypadala ani na 18 let. Byla bosá a celá v bílém. Přitom se prý na dubu pohybovala na jakém si obláčku. Protože se prý ani nepodobala žádnému ze známých vyobrazení Panny Marie, tak ji také Lucie nepovařžovala za Pannu Marii, ale jen za jakousi "krásnou slečnu". Zajímavé je také, že komunikovala jenom právě s Lucií. Jacinta je slyšela oba, ale František, ten slyšel jen Lucii. Když se jí děti zeptaly, odkud přichází, odpověděla, že z nebe. Jak později vyplynulo ze zápisků Lucie Santosové, bylo jim též řečeno, aby děti konaly oběti, přijímaly utrpení a docílily napravení hříšníků. A protože právě probíhala 1. světová válka, měly se modlit za její skončení. A ná závěr jim sdělila, aby v následujícím půlroce vždy ve třináctý den v měsíci v pravé poledne sem vždy zašly, že jim sdělí více. I přesto, že se děti dohodly, že to nikomu neřeknou, byla to nejmladší Jacinta, která se o setkání svěřila své matce. No a tak to za chvíli věděli všichni v okolí.

Středa 13. června 1917 (svátek sv. Antonína Paduánského)

I přes protesty rodičů se děti opět vydaly k onomu dubu. A navíc je doprovázelo několik zvědavých dospělých. V pravé poledne se opět zablesklo. A po něm tentokrát jen Lucie uviděla onu "krásnou slenčnu". Ostatní ji neviděly. Slyšely pouze Lucii, jak si s někým povídá. A pak spatřily i to, jak se větve na dubu, v době, kdy si s ní povídala, najednou prohly. A po jejím skončením opět narovnaly. Co v ten den údajně "krásná slečna" Lucii sdělila? Poradila ji, aby se stala řeholnicí. Pak to, že její dva bratranci (Jacinta a František), předčasně zemřou. A nakonec jim připomněla to, aby sem přišly opět za měsíc.

Pátek 13. července 1917 (svátek. sv. Markéty)

Ti, co trpí chorobným strachem z pátku třináctého, teď jistě zpozorní, zda se náhodou tento den neodehrálo v souvislosti s fatimským zjevením něco ošklivého. Ne. Teď ještě ne. Došlo naopak k něčemu mimořádnému, o čemž se diskutuje dodnes. Děti se opět vydaly na místo předešlých zjevení, ale pod tíhou svědectví z minula se zde shromáždilo až několik tisíc zvědavých lidí. Při tomto zjevení "krásná slečna" totiž vyjevila tři proroctví, která se označují jako "Proroctví z Fatimy.

První proroctví zobrazuje jakési vidění pekla a démonů. Druhé říká, pokud lidé nepřestnou urážet Boha, začne během pontifiátu příštího papeže další, ještě hroznější válka, než jaká se odehrávala v roce 1917. Má ji předcházet jakási obloha ozářená neznámých světlem. To se také skutečně stalo a o dvacet let později začla 2. světová válka. A v noci na 25. na 26. ledna 1938 nastala vlivem maxima sluneční činnosti silná polární záře viditelná i ve Střední Evropě. A třetí proroctví bylo Vatikánem zveřejněno až v roce 2000. To prorokuje něco jako další velkou válku, při které má být zabit samotný papež, tedy svatý otec. (Podrobnosti o jednotlivých zjeveních jsou na totmo odkazu: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2013040001)

Pondělí 13. srpna 1917

Tentokrát se už stalo těmto dětem něco naprosto ošklivého. Byly pozvány k hejtmanovi Arturovi Santosovi a tím byly obviněni, že vyvolávají davovou psychozu. A tak tento hejtman rozhodl, že je nechá na tři dny uvěznit do okresní věznice, mezi skutečné vězne. Muselo to být jistě hrozné pro sedmi až desetileté děti se ocitnout v takovémto nechutném prostředí. Dokonce i jejich spoluvězni později vypověděli, že děti požádaly, aby se tam s nimi modlili růženec. "Krásná slečna" jim své zjevení však vynahradila v neděli 19. srpna, kde se jim ale zjevila na jiném místě a na jiném stromě, když pásly ovce v místě zvaném Valinhos. Děti tam za příkoří politovala a přitom je nabádala za modlení za hříšníky.

Středa 13. září 1917 (den po svátku Marie)

Naštěstí tentokrát už nikdo děti do vězení nezavřel, a tak dochází k dalšímu zjevení v dolině Iria. Během zářijového zjevení ho sledovalo dvacet až třicet tisíc lidí. A jaké průvodní jevy tohoto zjevení? Tentokrát vše spíš připomínalo setkání s UFO. Vše začíná žlutou mlhou a bleskem. Byla pozorována zářící koule nebo světekný kotouč pohybující se pomalu ze západu na východ. Během události se z nebe snášely jakési vločky jemné bílé hmoty, které před dopadem mizely. Ani ty nejsou mezi záhadology nic neznámého. Říká se jim "pád andělských vlasů" a v souvislosti s UFO již byl pozorován několikát. (viz můj článek Tajuplný „déšť andělských vlasů“)

Sobota 13. října 1917

K poslednímu, šestému zjevení došlo v říjnu. v Dolině Iria se sešlo až 50tisíc lidí, kteří zde zažili tzv. "sluneční zázrak". A ty neodradil ani hustý déšť. Opět se objevil blesk a "krásná slečna", kterou viděla jen Lucie. Najednou však pršet přestalo a vysvitlo slunce. A k tomu všemu se na obloze pohyboval další velice oslnivý letící kotouč. Svítila z něj barevná světla a pohyboval se oblohou, přičemž dvakrát zastavil. A navíc byl pozorován až 10 kilometrů od Fatimy! A co tentokrát sdělila postava Lucii? Že je Královna svatého růžence a věřící vybízela, aby nezarmucovali Pána Ježíše. Pak poprosila, aby ji na tomto místě byla postavena kaple. Načež vztáhla ruce ke slunci a vzdálila se. Tím zjevení ve Fatimě končí.

Co bylo dál?

Lucie vstoupila na žádost "krásné slečny" do kláštera. Prý ještě několikrát měla v životě zjevení Panny Marie. (v roce 1925, 1928, 1931 a i jindy.) Zemřela kupodiu opět 13. den v měsíci, a to 13. února 2005 ve věku 97 let. Momochodem pouhý měsíc a půl před úmrtím papeže Jana Pavla II., jenž se s ní přátelil.

František a Jacinta skutečně zemřeli předčasně na španělskou chřipku. František v roce 1919 a Jacinta v roce 1920. Dne 13. května 1989 je ve Fatimě prohlásil papež Jan Pavel II. za ctihodné. O 11 let později, 13. května roku 2000, je na témže místě blahořečil. Mimochodem, když pomineme mučedníky, stala se tím Jacinta nejmladším dítětem, jaké kdy bylo blahořečeno. A vše má být dovršeno 13. května 2017, tedy přesně sto let od oněch záhadných událostí, kdy budou papežem Františkem svatořečeni (viz http://www.denik.cz/ze_sveta/papez-jede-do-portugalska-prohlasi-za-svate-pasacky-z-fatimy-20170512.html).

Mé badatelské výzkumy

Rád bych se však na tyto události podíval nejen jako věřící, ale i jako záhadologický badatel.

Problematikou mariánských zjevení jsem se na svém blogu zaměřoval už několikrát. Například v článku "Za mariánskými zjeveními v Česku III". Tam jsem se zabýval jednak liniemi, které vytvoří české případy mariánských zjevení. Teď jsem si zkusil prodloužit jednu z linií dále. Konkrétně linii Suchý Důl (nejznámější české mariánské zjevení viz Suchý Důl, tam, kde došlo k mariánskému zjevení) - Strašín - Hauswaldská kaple u Srní. A zjistil jsem, že zhruba ukazuje jak na francouzské Lourdy (kde došlo ke slavnému mariánskému zjevení v roce 1858), tak i na portugalskou Fatimu. Náhoda? Jedná se snad o nějakou hlavní evropskou linii mariánských zjeveních?

Když už jsem začal psát o geometrických zajímavostech, měl bych se také zmínit o samotném umístění města Fatima v rámci Portugalska. Když si představime Portugalsko jako obdélník, zjistíme, že leží přesně na jeho západovýchodní ose. Mimochodem, něco podobného se stalo i u nás v Česku, a to v roce 1949, kdy došlo k jinému církevnímu zázraku, a to k tzv. "Číhošťskému zázraku". (viz Zamyšlení nad Číhošťským zázrakem) Číhošť leží v přesně v geometrickém středu České repubiky. Též náhoda?

V článku "Za mariánskými zjeveními v Česku IV" jsem se zabýval časovými souvislostmi mezi jednotlivými případy Mariánských zjevení. A jak ukazuje výše zmíněný graf, kde na vodorovné ose jsou staletí a na svislé roky, dají se timto způsobem vysledovat několik jakýchsi cyklických linií mezi jednotlivými případy. A to i v případě Fatimy

Závěr

Z toho, co o této události víme, můžeme říci, že události z roku 1917 z Fatimy byly bezesporu mimořádnou událostí. A to jak z pohledu věřících, tak z pohledu záhadologů. Mariánské zjevení a k tomu i několik neznámých létajících objektů. To vše tomu všemu dodává punc tajuplnosti, duchovna a něčeho, co by v nás mělo vyvolávat touhu a zvědavost, co že se to tenkrát skutečně odehrálo.

zdroje: Patrovský V.: UFO stále záhadné, Radost, 1991

Patrovský V.: Za hranicemi biotroniky, CAD Press, Bratislava 2011

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Panny_Marie_ve_F%C3%A1tim%C4%9B

http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2013040001

Související články:

Klokoty, poutní místo, kde se zjevila Panna Maria

Suchý Důl, tam, kde došlo k mariánskému zjevení

Došlo v Chotovinách k mariánskému zjevení?

Za mariánskými zjeveními v Česku IV

Za mariánskými zjeveními v Česku III

Za Mariánskými zjeveními v Česku II

Za mariánskými zjeveními v Česku

Autor: Libor Čermák | sobota 13.5.2017 5:13 | karma článku: 23.76 | přečteno: 1383x

Další články blogera

Libor Čermák

Výlet po Mariánských Lázních a jeho okolí

Při své letošní dovolené jsem zavítal i do Mariánských Lázní. Ty patří mezi nejkrásnější česká lázeňská města. Prošel jsem se po nich i po jejich okolí a i trochu zavzpomínal. Takže další pěší výlet.

12.11.2017 v 20:49 | Karma článku: 20.51 | Přečteno: 506 |

Libor Čermák

Tajemství pohádkového polibku

"Ke spící panně přišel princ, políbil ji, a ta se probudila." Takto vrcholí řada známých i méně známých pohádek. Například o Sněhurce nebo o Šípkové Růžence. Ale už vás napadlo, že se za tím možná skrývá něco mnohem víc?

11.11.2017 v 5:20 | Karma článku: 11.36 | Přečteno: 504 |

Libor Čermák

Politické procesy ve Španělsku? Tak to teda sorry.

Já osobně nejsem žádným příznivcem toho, když se v demokratickém světě chtějí odtrhávat území od států. Ale když slyším, že tamějším politikům za to hrozí až 25 let vězení, zírám na to přímo s vytřeštěnýma očima.

9.11.2017 v 8:05 | Karma článku: 30.06 | Přečteno: 696 |

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky

Jakožto křesťan a současně záhadolog jsem se již několikrát zabýval i křesťanskými záhadami a zázraky. Proto bych tyto články rád dal do speciální rubriky, která tyto články bude kromě rubriky "archeoastronautika" také shraňovat.

28.10.2017 v 20:00 | Karma článku: 10.00 | Přečteno: 477 |

Další články z rubriky Věda

Jakub Tenčl

Jak myšlenky ovlivňují tělo?

Otázka, která se může zdát jasná, avšak jaké jsou konkrétní chemické procesy vyvolané myšlenkou? Pokud je pravda, že myšlenka má moc ovlivnit systém chemické přeměny, pak další otázkou je...

21.11.2017 v 18:13 | Karma článku: 12.32 | Přečteno: 264 |

Michal Češek

Onemocnění, které mladé kulturistce obrátilo život naruby

Příběh Zoey Wright z britského Cornwallu může být velkou inspirací pro mnohé z těch, které postihla vážná nemoc, ale také pro ty, kteří se zajímají o oblast fitness a kulturistiky.

20.11.2017 v 20:32 | Karma článku: 14.09 | Přečteno: 959 | Diskuse

Dana Tenzler

Jak vznikl vesmír? A co bylo předtím?

Co způsobilo vznik vesmíru? Mohl vzniknout náhodně nebo je dílem božím? Na obě otázky umí dnes fyzika dát komplikovanou a zatím samozřejmě neověřenou odpověď.

20.11.2017 v 8:00 | Karma článku: 24.03 | Přečteno: 813 | Diskuse

Dana Tenzler

Tajemství alchymistů – jak vzniká zlato (vesmírná alchymie 6/6)

Poslední nahlédnutí do tyglíku, ve kterém se vaří přísady pro celý vesmír. Vznik těžkých prvků – mezi nimi i zlata nebo uranu – nebyl žádnou náhodou. (délka blogu 8 min.)

16.11.2017 v 8:00 | Karma článku: 22.04 | Přečteno: 487 | Diskuse

Jan Švadlenka

Polemika s panem Kapolkou o evoluci aneb ukázka dezinformace - část III.

V tomto článku hodlám ukončit svou polemiku s panem Kapolkou. Uvedu argumenty svědčící pro evoluci a v závěru vysvětlím, v čem spočívá ona dezinformace, která se prolínala všemi jeho články.

16.11.2017 v 0:07 | Karma článku: 18.31 | Přečteno: 476 | Diskuse
Počet článků 1707 Celková karma 20.87 Průměrná čtenost 1758

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.