Čtvrtek 5. prosince 2019, svátek má Jitka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 5. prosince 2019 Jitka

Kruhy v obilí se letos objevovaly rekordně dlouho. A i v kukřici

19. 10. 2008 20:47:59
V předešlém dílu jsem sliboval informaci o zajímavém vyvrcholení letošní sezóny agrosymbolů. Co jsem sliboval, to nyní plním. Záměrně jsem čekal až doteď, protože doba, kdy se tento fenomén objevuje, se letos protáhl až do podzimu.
Pohled na East Field. Behem následujících dnu a týdnu se zde objevily ješte další tri obrazce v obilí Pohled na East Field. Behem následujících dnu a týdnu se zde objevily ješte další tri obrazce v obilí Libor Eermák

To co se dělo na anglických obilných lánech v okolí Alton Barnes, Alton Priors a Honeystreet na konci srpna, to se hned tak nevidí. V pořadí devátý agrosymbol, který se letos vyskytl v okruhu cca jednoho kilometru od tohoto „wiltshirského trojvesničí“ se objevil 23.srpna, a to v těsném sousedství červencového obrazce ü Honeystreet. Jedná se o tři propletené kruhy v prstenci. Kdo se chce na obrazec podívat, jeho stránka je www.cropcircleconnector.com/2008/honeystreet4/honeystreet2008d.html . Hned o den později se objevil další složitý obrazec na nedalekém poli East Field. Zobrazuje jakousi krychličku obklopenou několika srpky měsíce. www.cropcircleconnector.com/2008/eastfield3/Eastfield2008c.html . Agrosymbol se nalézal přímo pod Knap Hill, kde je významné neolitické hradiště.

Tajuplní autoři cropcircles navštívili East Field i následující noc. Dne 25. srpna 2008 se zde objevil letošní celkově jedenáctý altonbarneský obrazec. A tak se tímto v okolí této vesničky letos objevilo více agrosymbolů než v celé naší republice. Agrosymbol to byl velice zajímavý. Jednalo se totiž o sedmicípou hvězdu doplněnou ještě o paprsky ve tvaru piktogramu Julia set. Není bez zajímavosti, že sedmicípý piktogram je velice obtížný na nakreslení a nemluvě ještě o jeho vyšlapání v noci do pole. Pro názornost uvedu i jeho stránky: www.cropcircleconnector.com/2008/eastfield4/eastfield2008d.html

V posledních letech však není moc běžné, že by se obrazce objevovaly i v září, ale letos na anglických polích padlo i toto tabu. A tak se 7. září objevil na poli u Sanctuary www.cropcircleconnector.com/2008/sanctuary2/sanctuary2008b.html velice složitý obrazec. Stalo se tak opět vedle již dřívějšího piktogramu. Jenom bych se chtěl zmínit, že ze svojí letošní návštěvy Wiltshiru si pamatuji, že v klubovně v Barge Inn (pro neznalé: hostinec a kemp, kde se obvykle schází cerealogové z celého světa) viselo varování, abychom nenavštěvovali piktogram na tomto poli, že by mohly nastat i problémy s policií. A i přesto se na tomto poli objevil další piktogram.

Ale v září ani tímto celý jev nekončil. Jen vystřídal plodinu, Místo klasického ječmene či pšenice, se přenesl do kukuřice! Ti z čtenářů, kteří někdy navštívili kukuřičné pole, jistě ví, že jeho stébla jsou daleko silnější, než stébla drobnějšího obilí. Ohnout je tedy není žádná sranda. A přeci se tak stalo. První kukuřičný obrazec se objevil 14. září 2008 nedaleko kamenného kruhu v Avebury. Obrazec připomíná jakési dva červíky a nedaleko nich je další větší kruh. Viz www.cropcircleconnector.com/2008/avburystoneavenue2/aveburystoneavenue2008b.html . Zajímavé bylo poskládání kukuřičných stébel. U dvou centrálních kruhů červíků nebylo obilí poskládáno klasickým spirálním způsobem, ale bylo položeno směrem od kraje ke středu kruhu. V samotném středu kruhů se pak obilí naskupilo zvláštním způsobem na sebe do jakýchsi sloupců a zůstalo tak nepoloženo. Ale v nedalekém velkém kruhu pak byla kukuřice položena klasickým spirálním způsobem.

Jak jsem psal již v dřívějších dílech, fenomén kruhů v obilí kromě megalitických památek rád navštěvuje i pověstné bílé koně. Po Alton Barnes, Hackpen Hiil a Cherhill si jev vybral i čtvrtou wiltshirskou figuru bílého koně, a to u Broad Hinton. Stalo se tak 24. září. 2008. Zvláštně perspektivně uspořádaný kříž se vyskytl opět v kukuřičném poli. www.cropcircleconnector.com/2008/broadhinton/broadhinton2008.html . Obilí zde bylo tentokrát položené od středu.

Možná jste si již dle datumu všimli, už se nenacházíme v letošním létě, ale už v letošním podzimu. A to platí i o pravděpodobně poslednímu agrosymbolu letošní sezony, který se objevil 28. září, kde jinde, než v kukuřičném poli u Avebury. Kruh se nám tak symbolicky uzavírá v lokalitě, kde v dubnu vznikl v řepkovém poli první obrazec sezony, tak zde vznikl i ten poslední. Jeho tvar byl obří kříž složený s 21 menších či větších kruhů. Prohlédnout si ho můžete na www.cropcircleconnector.com/2008/aveburydown/aveburydown2008.html .

Tak nám letošní sezóna agrosymbolů skončila. Kdybych jí měl vyhodnotit, přiřadil bych ji určitě k těm lepším. Vždyť celkem zasáhla šest měsíců (duben, květen, červen, červenec, srpen a září) . Vyšší než obvykle byl i počet agrosymbolů. Vždyť cerealogický server www.cropcircleconnector.com registruje jen na anglickém území bezmála stovku případů pravých či falešných formací v obilí. Samozřejmě, že jsem se o všech zmínit nemohl, a tak jsem průběhu letošní sezony vybíral do svého seriálu ty nejzajímavější kousky. Kromě toho jsem letos tuto oblast osobně navštívil, a tak jsem nepsal o něčem neznámém. Jaký je však původ pravých kruhů v obilí? To nevím ani já a řekl bych, že to nevědí ani ti nejlepší cerealogové na světě. Značná část agrosymbolů bohužel je sice padělána, to si musíme přiznat, ale v žádném případě se tato hypotéza nedá použít na fenomén jako na celek. I když se stále tu a tam objeví jedinci, kteří tvrdí, že za tímto fenoménem není nikdo jiný než party jakých si obilných vandalů, kteří zřejmě v noci nemůžou spát a tak místo toho ničí úrodu. Ať si to tvrdí. Je to jejich právo. Ale jedině tak ukazují, že o tomto fenoménu nic nevědí. Na vysvětlení svého tvrzení zde zveřejňuji svých třicet bodů, proč nemá cenu uvažovat o cmakerech jako o konečném řešení této záhady.

1) Stébla nejsou zlomené, ale ohnuté (vypadají do jakési nepřerušené zatáčky) a dále rostou ve vodorovné poloze

2) Kolínka jsou u stébel silnější než u kontrolních vzorků z nepostiženého pole

3) Zrna často vykazují jinou velikost než zrna z okolního pole

4) Pod mikroskopem jsou vidět zřetelné změny v buňkách (například roztažení buněčných stěn. Dr. Levengood dosáhl stejného efektu, když vložil stébla na nějakou dobu do mikrovlnné trouby.

5) Buňky též vykazují znaky vysušení

6) Často se vyskytuje i jiná klíčivost zrn než u zdravého obilí

7) V obrazcích též se často vyskytují magnetické anomálie a poruchy elektrických přístrojů

8) Dokonce je často popisován i nepříznivý vliv na lidské zdraví (například uvedu příklad: mé matce brní ruce uvnitř kruhů)

9) Častý výskyt obrazců v okolí prehistorických staveb (Stonehenge, Avebury, Silbury Hill, u nás například Sedlo u Sušice nebo Český Ráj a podobně) nebo na jejich spojnicích.

10) Dále jejich nesmírná složitost. Jen vyměření obrazců, by kolikrát trvalo třeba i několik dní.

11) Většina to jsou abstraktní symboly, které většinou (až na některé výjimky) neříkají nic konkrétního

12) občasné pozorování záhadných světelných úkazů v době jejich vzniku.

13) Dále je to fakt, že obrazce se sledují (v Anglii) už nepřetržitě třicet sedm sezón a jejich počet jde již do tisíců. Zajímalo by mne, koho by bavilo noc, co noc podnikat tuto vandalskou činnost. Vždyť i u nás v Čechách zkoušela padělávat tyto obrazce jedna skupina známá především z internetu. Ale ty se každoročně vzmohli na jeden, maximálně na dva obrazce a navíc jim to vydrželo jen několik málo let 1998-2003.

14 )Dále bych chtěl upozornit na veřejné mínění. Výše zmíněný cmaker dal jednou na své stránky anketu "Proč si myslíte, že v Anglii jsou obrazce v obilí nejsložitější. Chtěl bych předem upozornit, že se jedná o skeptické stránky, a tudíž se dá předpokládat, že většina návštěvníků bude patřit k této sortě. Výsledek? Pro hypotézu cmakerů zde hlasovalo jen 35 % hlasujících. Tak jestli dobře počítám, tak pro všechny ostatní (mimozemšťané, neznámé síly, neví se, atp.) hlasovalo 65 %, což je víc než tři pětiny (ústavní většina) hlasujících!

15) Je známo, že i padělatelé se často přiznávali k obrazcům, které vůbec neudělali. Nejznámějším případem jsou staříci z Anglie David Chorley a Dag Bower, kteří přišli vítězoslavně s tvrzením, že všechny obrazce vyrobili oni dva, ale když se měli za dne předvést veřejnosti, vzmohli se jen na jeden nepříliš povedený obrazec.

16) Časté propletení klasů nebo existence podivných "hnízdeček" ve středu obrazce

17) Obilí dozraje i položené na zem.

18) Krátká doba jejich vzniku. Je znám případ obrazce Julia set u Stonrhenge z roku 1996, který ač velice složitý, prokazatelně vznikl během krátké doby - tři čtvrtě hodiny a k tomu za dne, aniž by se některý z návštěvníků či zaměstnanců této nejznámější prehistorické stavby Anglie všiml přítomnosti lidí na sousedním poli. U nás je obdoba například Lomnice nad Popelkou z roku 1999.

19) Také je zajímavá existence malých kroužků do velikosti 0,5 metrů, a to jak přímo v obrazcích, tak mimo obrazec v neporušeném poli. Říká se jim "podpisy".

20) V Anglii je také časté, že vzniklé obrazce začnou mapovat i vojenské vrtulníky. Proč by se měla armáda zabývat pouhými vandalskými produkty? Vždyť o grafity se také nezajímá.

21) Dodatečné objevení tzv. ley lines obrazce ve tvaru některého crop circles. Já osobně jsem nalezl tvar Crabwoodského piktogramu mezi místy v našem Českém Ráji http://www.ufo.cz/data/images/213.gif

22) Hypotéza Circlemakers ani neprošla oponenturou. Byli to právě oni a skeptici, kteří se v diskuzi na (dřívě) Tiscali.cz či (v současné době) na idnes.cz oháněli jakousi vědeckou oponenturou, ale když jsem oponentuře podrobil jejich cmakerskou hypotézu, tak mi nebyli s to pořádně vysvětlit jednotlivé aspekty tohoto jevu, a to tak aby vysvětlení nějakým způsobem korespondovalo s jejich hypotézou.

23) Prorocké kruhy v obilí. Například v roce 1995 se již v červnu objevovali obrazce ve slunečních soustav (Longwood Warren s oběžnými dráhami čtyř vnitřních planet a asteroidů, Bishops Sutton s asteroidy, Telegraf Hill s planetou Jupiter) nebo komet (Danesbury). No a až v červenci téhož roku byla objevena kometa desetiletí Hale Bopp.

24) Neporušený bílý poprašek na obilí v obrazcích v mladém obilí (duben, květen, začátek června), který se po sebemenším mechanickém poškození automaticky porušuje.

25) Velké množství obrazců, z nichž je skutečně prokázaný vliv circlecmakerů jen u malého procenta výskytu. Kdyby byť jen vznik jediného obrazce nebyl dostatečně osvětlen, tak stojí za to se tímto fenoménem zabývat. Ale on je stále nevysvětlen původ většiny z několika tisíců případů po celém světě.

26) V publikaci Lucy Pringleové Kruhy v obilí - Největší záhada moderní doby a i jinde jsou popisovány svědectví lidí, kteří se náhodou vyskytli v místech, kde zrovna vznikaly kruhy v obilí. žádné cmakery nepopisovali, ale setkali se s jakým si podivným větrem, či vlněním obilí nebo slabým bzučením. Doba vzniku obrazce byla velice krátká. Maximálně pár minut.

27) Obrazce nejsou příznivé pro život. Často je v nich nalezen podivně mrtvý hmyz a ptáci či jiná zvířata se obrazcům vyhýbají. (Proč by se měli vyhýbat pouhým lidským výtvorům? To přeci žádní ptáci nedělají.

28) Jev crop circles je globální fenomén! Vyskytuje se po celém světě, a to bez ohledu na informovanost obyvatelstva, že by se něco takového dělo někde jinde.

29) Není to jev vázaný pouze na konec 20 a začátek 21. století. Jsou známy případy z čtyřicátých let a dokonce i z 80. let 19. stol. O podobných jevech se vypráví i ve starších pověstech: Anglie 1678, indiánský kmen Algonikové či Ojibwa apod.

30) O anomáliích v kruzích v obilí jsem se přesvědčil na vlastní oči.

Tak co tedy máme jako konečné řešení záhady hledat? Existuje spoustu hypotéz. Publikace Klubu psychotroniky a UFO, „Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy“, jenž je dostupná i na internetu www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/index.htm , zmiňuje tyto hypotézy:

a) vzdušné víry

b) zvířata (ježci, jeleni, zajíci)

c) technické prostředky (vrtule helikoptér)

d) důsledek přistání UFO

e) chemické působení, hnojiva, houby

f) vliv podloží (například starých prehistorických staveb zobrazených při letecké archeologii)

g) působení neznámých energií

h) jsou spoluvytvářeny psychoenergetickými procesy

i) jsou produktem nové energetické sítě Země

j) vznikají jako důsledek zkoušek s bezdrátovým přenosem energie po jakémsi mikrovlnném paprsku

Jakou hypotézu si vyprat? To už nechám na Vás, milí čtenáři. A třeba se Vám povede přijít s něčím úplně novým, s čím ještě nikdo nepřišel a třeba to bude to správné. Vždyť britská královna Alžběta II. před časem vyhlásila odměnu pro toho, kdo tuto záhadu vyřeší. A přes veškerou snahu jak cerealogů tak skeptiků zůstává tato odměna dosud nevyplacena.

Libor Čermák

Předešlé díly seriálu

9. http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/48890/Kruhy-v-obili-vrchol-sezony.html

8. http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/45877/Kruhy-v-obili-byl-jsem-primo-na-mistech-cinu.html

7. http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/43153/Leto-plne-obrazcu-v-obili.html

6. http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/41271/Zahadne-obrazce-v-obili-nam-vznikaji-jako-houby-po-desti.html

5. http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/40252/Jsou-za-vsemi-obilnymi-piktogramy-padelatele.html

4. http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/39275/Za-tajemstvim-dalsich-kruhu-v-obili.html

3. http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/38423/Vylet-za-novymi-kruhy-v-obili.html

2. http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/36593/Jak-pokracuje-letosni-sezona-kruhu-v-obili.html

1. http://liborcermak.blog.idnes.cz/c/34871/Prvni-obilne-formace-letosniho-roku.html

Reportáž z mé letošní expedice do Anglie za kruhy v obilí http://cermak.libor.sweb.cz/anglie08/index.htm
Autor: Libor Čermák | neděle 19.10.2008 20:47 | karma článku: 17.71 | přečteno: 3343x

Další články blogera

Libor Čermák

Radnice Brna-Bystrc má v zákazu politických neziskovek na školách moji plnou podporu

Co je podle vás normálnější? Když do škol chodí politické neziskovky a tam se snaží děti zmanipulovat k obrazu svému anebo, když se lidi nechají, aby si udělali takový názor, který bude vycházet z jejich životních zkušeností?

5.12.2019 v 6:04 | Karma článku: 25.13 | Přečteno: 320 |

Libor Čermák

Koho budu, a hlavně koho nebudu v příštích volbách volit za prezidenta?

Je ještě více než tři roky do prezidentských voleb, a přesto se už začínají objevovat lidi, kteří ohlašují svoji kandidaturu na Pražský hrad. A tak bych sem chtěl napsat, koho v žádném případě volit nebudu.

4.12.2019 v 7:00 | Karma článku: 34.62 | Přečteno: 1058 |

Libor Čermák

Inspirace v Dobrodružství v Zemi nikoho

Před několika týdny vyšlo v nakladatelství Albatros 6. vydání románu Jaroslava Foglara "Dobrodružství v Zemi nikoho". Dovolte tedy, abych jako skalní foglarovec napsal několik postřehů a inspirací, které jsem v knížce nalezl.

2.12.2019 v 6:08 | Karma článku: 11.69 | Přečteno: 189 |

Libor Čermák

Nemilý zážitek při nákupu pražského trdelníku

Po roce jsem se zas vydal na Staroměstské náměstí na rozsvícení vánočního stromečku. Také jsem chtěl ochutnat speciality zdejších trhovců. Ovšem, jaké bylo nepříjemné překvapení, když jsem si chtěl koupit obyčejný trdelník?

1.12.2019 v 8:56 | Karma článku: 30.08 | Přečteno: 1788 |

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

S fyzikou a chemií v kuchyni - čarování s lineckým těstem

V minulém blogu jsem zmínila, že do něj nepatří vajíčko. Proč ho ale přesto nacházíme v tolika receptech? A proč se musí těsto nechat odpočívat? Dva triky na pohodlnější zpracování. (délka blogu 5 min.)

5.12.2019 v 8:00 | Karma článku: 18.13 | Přečteno: 380 | Diskuse

Dana Tenzler

S fyzikou a chemií v kuchyni - linecké těsto na cukroví

Proč vlastně netvrdne linecké těsto, jak funguje - a proč se do něj nemají dávat vajíčka? (délka blogu 5 min.)

2.12.2019 v 8:00 | Karma článku: 22.05 | Přečteno: 641 | Diskuse

Jan Veselý

Na padající hvězdy s rádiem a vánoční zatmění

aneb Topocentrický pohled na vesmír v prosinci 2019. Na druhý svátek vánoční si můžeme užít prstencové zatmění Slunce v Malajsii či Indonésii. Doma uvidíme několik setkání planet s Měsícem a v rádiu možná uslyšíme slzy Blíženců.

30.11.2019 v 16:30 | Karma článku: 8.90 | Přečteno: 154 | Diskuse

Petr Hlinomaz

Hysterie kolem CO2...?

V poslední době slyšíme kritiku kolem změny klimatu od vědců, kteří nemají patřičné vzdělání. Stačí v článcích uvést, že se k tématu vyjadřuje skepticky nějaký vědec a hned nadšeně tomu mnoho lidí věří.

29.11.2019 v 9:40 | Karma článku: 9.23 | Přečteno: 743 | Diskuse

Dana Tenzler

Fyzika a chemie kynutého těsta

Kynuté těsto je oblíbené nejen o vánocích. Co v něm probíhá při kynutí a jaké ingredience má obsahovat “správná” varianta? (délka blogu 10 min.)

28.11.2019 v 8:00 | Karma článku: 20.21 | Přečteno: 434 | Diskuse
Počet článků 2300 Celková karma 30.99 Průměrná čtenost 1779

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz