Jaká byla sezona kruhů v obilí v roce 1999?

6. 03. 2015 11:38:13
Už jste slyšeli, aby se v České republice objevilo cca sedmdesát záhadných obrazců v obilí za jedno jediné léto? Ne? Tak to jste ještě asi neslyšeli o sezóně roku 1999.

Nymbursko

Byla to ta se sezón, kdy se začaly záhadné agrosymboly objevovat už v červnu. Například na Nybursku. 7. června se objevil jednoduchý kruh o průměru 9 kruhů pod Chotucí u Křince a 28. června šestimetrový kruh u nedalekého Vestce.

Klatovsko

Také se objevily kruhy v tradiční oblasti jejich výskytu v 90. letech, na Klatovsku. Byla to například dvojice agrosymbolů u Kašovic (kruh a soustava mezikruží), které se objevily na konci června a které byly od sebe vzdáleny cca 10 metrů.

V noci z 1 na 2. července navštívil záhadný jev kruhů v obilí Kašovice ještě jednou, a to když se jižně od obce objevil kříž tvořený devíti kruhy (centrální kruh, zněj vedly křížem dvojice menších kruhů).

A třetí obrazec na Klatovsku se objevil v noci z 24. na 25. července1999. To se na poli mezi Jidřichovicemi a Kolincem objevil obrazec třílisté květiny. Kolinec a jeho okolí bylo v 90. letech častým výskytem kruhů v obilí. A proto mne napadlo, zda je název této obce náhodný. Vždyť v kořenu jeho názvu, můžeme přímo slyšet slovo „kolo“, což je zároveň i základem kruhů v obilí. Náhoda? Kromě toho mne napadla i parafráze na známou lidovou písničku: „Kolinec, Kolinec, je tam v poli obrazec...“

A ještě bych se přesunul k nedaleké Úbyslavi na Prachaticku, kde se jednoduchý kruh o průměru cca 20 metrů objevil na místě agrosymbolu z předešlé sezony (viz Jaká byla sezóna kruhů v obilí roku 1998?)

Semilsko

Ovšem největším překvapením byl výskyt obrazců v obilí na Semilsku a v podkrkonoší. Dodnes mám doma schované Lidové noviny z 23. července 1999. Tam vyšel článek Marka Jehličky „Ufologům začala další sezóna záhadných obrazců v obilí“, kde se popisuje příhoda, která se stala skupině opravářů elektrického vedení, která pracovala na poli u Lomnice nad Popelkou. Dělníci pracovali na tamějším elektrickém vedení ve čtvrtek 8. července 1999. Kolem 10. hodiny dopolední odešli na svačinu. Když se o hodinu později vrátili, objevili na poli obrazec. A byly to rovnou dva obrazce. Jednak jakási 23,5 metrů dlouhá činka jejíž konce tvořili kruh

a mezikruží a jednak kruh se dvěma mezikružími a třetím polovičním mezikruží, které směřovalo k severu. Obrazec byl veliký 66 metrů. A tak mi vlastně vznik tohoto obrazce připomněl vznik slavného piktogramu Julia set u Stonehenge z roku 1996 (viz Jaké byly kruhy v obilí roku 1996), který také vznikl během relativně krátké doby.

A aby tomu nebylo málo, tak na stejném poli se objevily i další dva obrazce. 12. července 1999 tu vznikl ještě 43metrový obrazec tvořený kruhem a dvěmi prstenci

a 27. července téhož roku kruh se třemi menšími kroužky. Jenomže v okolí Lomnice na Popelkou to toho roku nebylo zdaleka všechno.

Jen pouhé dva dny po prvních dvou obrazcích, t.j. 10. července 1999 se v pšenici u nedaleké Tuháně objevil další obrazec. Opět ho tvořily dvě mezikruží. A z toho vnějšího vycházely další dvě menší mezikruží, z čehož to vnější bylo jen poloviční. Co obrazec připomínal? Není jistě bez zajímavosti, že jen o měsíc později od vzniku tohoto obrazce (11. srpna 1999) došlo k jednomu z největších zatmění Slunce pozorovaných nad Evropou. Domnívám se, že obrazec u Tuháně mohl znázorňovat tzv. „diamantový prsten“, což je ta část zatmění slunce, když těsně po úplném zatmění se za Měsícem opět objeví první paprsky slunce. Tato fáze pak vypadá úplně přesně jako tento piktogram.

Podorlicko

Pojďme se ale přesunout do další časté oblasti Podorlicka. Tady u Bohuslavic na Náchodsku se na začátku července objevila působivá formace pěti cca 17-18 metrových kruhů.

Podorlická sezóna Kruhů v obilí pak pokračovala u Ostrova nad Orlicí. Opět mám doma výstřižek s článkem z Blesku, kde popisují, jak pilot Jan Ptáček objevil z letadla složitý obrazec, který vznikl 4. července 1999. Skládal se z centrálního kruhu, dvou mezikruží a dvou polovičních mezikruží. Obrazec pak ještě obkružovaly čtyři menší kroužky uspořádané po keltského kříže.

Nedalo od něj ho pak 18. července následoval další obrazec tvořený dvěma kruhy obkrouženými prstencem.

U Pekla poblíž Nového Města nad Metují se 17. července 1999 objevil zhruba 27metrový obrazec činky, která mi připomíná pedál ke kolu. Je to snad podmět neznámých autorů, aby lidé více používali ekologické dopravní prostředky? Obdobně jako obrazec v obilí u Clay Hillu z roku 1997? (viz Jaká byla sezóna kruhů v obilí v roce 1997?)

A přímo u Nového Města nad Metují se objevil obrazec v obilí 21. července. Bylo to poloviční mezikruží se dvěma menšími kroužky. Že by opět odkaz na zatmění slunce ze slunečními skvrnami?

V okolí Nového Města nad Metují ještě zůstaneme, akorát se přesuneme do Václavic. O těch jsem se zmínil již v článku Jaká byla sezóna kruhů v obilí v roce 1997?. Tak si představte, že na stejném poli se tu v noci z 22. na 23. července 1999 objevil obrazec, který se hodně podobal právě tomu ze sezony 97. Měl tvar lotrinského kříže.

A u Zaloňova na Náchodsku se 18. září 1999 objevily tři elipsy. Vyskytly se v lánu kukuřice. Zajímavé je místo, kde se tento obrazec objevil. Zaloňov se totiž nachází na stejné rovnoběžce, tedy přesně na západ, jako Peklo, o jehož obrazci jsem se zmínil před chvílí.

Šumpersko

Nyní se přesuneme na Šumpersko, kde se také v roce 1999 objevilo několik obrazců v obilí. První se objevil 24. června u Rudy nad Moravou. Skládal se ze sedmi kroužků, které byly uspořádány jako do tvaru galaxie.

Další 16metrový kruh vznikl v noci z 9. na 10. července u Dlouhomilova.

Snad nejbohatší byl příděl nových agrosymbolů u Zábřehu na Moravě. Rovnou pět agrosymbolů zde bylo objeveno 28. července. Jednak šlo o tři kruhy spojené prstencem, dále o pět kruhů, vytvarovaných do štíra, činku, prstenec a kruh.

Jen tak pro zajímavost. Zábřeh na Moravě se nalézá na stejném poledníku, jako Ruda na Moravě. Že by další souvislost?

Další oblasti ČR

Další oblastí bylo Třebíčsko. Byl to opět výstřižek z Blesku (30.7.99), který mám dodnes doma schovaný a který informoval o zajímavém obrazci U Račerovic, jenž vznikl 26. července. S trochou fantazie v něm můžeme vidět například startující kosmickou loď.

Dvě elipsy, které měly uprostřed stojaté obilí, se objevily 11. a 28. července u Vysokova na Třebíčsku.

A ještě bych se zmínil o kruhovém obrazci ve tvaru kořenů, který se objevil 3. července u Nového Jičína.

Anglie

Jak jsem psal, skutečně není jednoduché popsat celou sezónu kruhů v obilí roku1999. Skutečně se tehdy u nás objevilo cca sedmdesát agrosymbolů. Vybral jsem jen ty nejzajímavější agrosymbolové oblasti, a tak těm, co se podíleli na výzkumu těch ostatních, se tímto omlouvám. Rád bych však ještě na skok se podíval do Anglie, kde hlavním motivem tohoto roku bylo ono velké zatmění slunce, ke kterému došlo 11. srpna 1999. Hezky to například bylo vidět na obrazci v řepce olejce, který vznikl 3. května u Nether Wallop v hrabství Hampshire.

Do stejné kategorie by se dal zařadit obrazec ve tvaru sluneční koróny, který vznikl i 23. května u Avebury.

A 4. července 1999 vznikl tento obrazec u Hackpen Hillu. A ten podle mého názoru zobrazuje mapu tras úplných zatmění slunce po cyklech saros.

Ale i v tomto roce se objevovaly složité fraktálové obrazce. Tentokrát se vyskytovaly čtvercové. Takové, které badatel Eckhard Weber ve své knize „Kruhy v obilí“, přirovnává k symbolice tzv. „Nového Jeruzáléma“. Například tento z 19. července u Windmill Hill v hrabství Wiltshire

nebo čtyřcípá fraktálová hvězda u nejvyšší zdejší pravěké mohyly Silbury hill.

A do třetice tento 110metrový čtvercový fraktál u West Kennet.

A úplně na závěr mám pro vás ještě jednu zajímavost. Jak jsem se několikrát ve svém článku zmínil, tak obrazce v této sezóně se často motivovaly zatměním slunce z 11. srpna 1999. Jenomže teď máme rok 2015. Ale pozor, i letos se můžeme těšit na zatmění slunce. Nastane v pátek 20. března 2015 v dopoledních hodinách. Krátce před 11. hodinou bude ve svém maximu zakryto Měsícem až 73 procent slunečního kotouče. Není jistě bez zajímavosti, že ten samý den začne i astronomické jaro. Zda to bude mít i nějaký astrologický význam, to netuším, ale z astronomického hlediska tedy bude tento den mimořádně zajímavý.

PS.: závěrem se omlouvám všem, komu by se více líbily menší obrázky s obtékaným textem. Mne by se také více líbily, ale v nové administraci jsem dosud neobjevil, jak na to. Děkuji.

Zdroje: http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/index.htm

novinové výstřižky uvedené v článku

http://www.astro.cz/na-obloze/slunce/zatmeni-slunce/zatmeni-slunce-v-letech-2011-2020/zatmeni-slunce-20-brezna-2015.html

Weber E.: Kruhy v obilí 2 – Posvátná geometrie a poselství matky Země, Eminent, Praha 2008

použité obrázky: http://www.cropcirclecenter.com, výstřižky z deníku Blesk, www.mapy.cz , autor.

Související články:

1994: Ohlédnutí za sezonou kruhů v obilí v roce 1994

1995: Rok 1995 z hlediska kruhů v obilí a dalších záhad

1996: Jaké byly kruhy v obilí roku 1996

1997: Jaká byla sezóna kruhů v obilí v roce 1997?

1998: Jaká byla sezóna kruhů v obilí roku 1998?

rubrika: agrosymbolová ohlédnutí

2008: Kruhy v obilí - rok 2008

2009: Kruhy v obilí - rok 2009

2010: Kruhy v obilí - rok 2010

2011: Kruhy v obilí - rok 2011

2012: Kruhy v obilí - rok 2012

2013: Kruhy v obilí - rok 2013

2014: Kruhy v obilí - rok 2014

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Autor: Libor Čermák | pátek 6.3.2015 11:38 | karma článku: 14.04 | přečteno: 869x

Další články blogera

Libor Čermák

Už zase se navážej do sympatizantů našeho pana prezidenta

Kde se u těch pražskokavárenských přívržencích bere ten zlozvyk navážet se do příznivců našeho pana prezidenta Miloše Zemana? Jindy to jsou jím ocenění, jindy sympatizanti. A teď se například začali navážet do Jaromíra Jágra.

17.4.2019 v 17:37 | Karma článku: 31.74 | Přečteno: 636 |

Libor Čermák

Inlajnový duch: Velikonoční hry na inlajnech

Bylo Velikonoční pondělí odpoledne. Zatím co dopoledne chodili kluci koledovat, odpoledne se jako nic už dít nemělo? Ale ano. David totiž moc dobře věděl, že dřív Velikonoce koledou nekončily. Odpoledne kluci totiž hráli hry.

16.4.2019 v 12:03 | Karma článku: 5.38 | Přečteno: 96 |

Libor Čermák

Inlajnový duch: Velikonoční koledování na bruslích

Nastalo Velikonoční pondělí. Den, na který se Rosťa s Martinem těšili. A ten letošní zvlášť. Zkusí totiž nově koledování na kolečkových bruslích. Bude to jistě zajímavý zážitek, na který dlouho nezapomenou.

15.4.2019 v 12:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 71 |

Libor Čermák

Jak si představuji seriózní veřejnoprávní zpravodajství?

Politická korektnost je pro mnohé jistě zajímavá ideologie. Ale nezapomeňme, že to není ideologie jediná. V každé správné demokracii přeci má být politických směrů co nejvíc. A stejně by tomu mělo být i u veřejnoprávních médií.

15.4.2019 v 8:13 | Karma článku: 26.84 | Přečteno: 547 |

Další články z rubriky Věda

Jan Mestan

Několik důvodů, proč má expanze Země (EE theory) potenciál stát se miliardovým byznysem

Svět se stále vyvíjí a proměňuje. Studium expanze Země má potenciál stát se miliardovým byznysem. Hovoříme samozřejmě o dolarech.

18.4.2019 v 22:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 66 | Diskuse

Jan Mestan

Evoluce započala před více než 13 miliardami lety

Jako evoluce jsou vnímány děje, které vedly ke vzniku a vývoji života na Zemi. Kdy evoluce započala?

18.4.2019 v 15:08 | Karma článku: 9.34 | Přečteno: 226 | Diskuse

Dana Tenzler

Jak se chránit před radioaktivitou - alfa zářením

Odkud se bere alfa záření, jak reaguje s hmotou a proč je zároveň nejméně a nejvíce nebezpečným druhem “radioaktivity”? Délka blogu (15 min.)

18.4.2019 v 8:00 | Karma článku: 17.58 | Přečteno: 219 | Diskuse

Karel Tejkal

Biblická potopa v údolí Vltavy

Uvědomuji si, že přinášet další důkazy pravdivosti biblického příběhu o Potopě je nošením dříví do lesa. V USA se však podobnými tématy pár pisálků slušně živí, proč to tedy nezkusit? Má neznalost geologie zde bude spíše výhodou.

16.4.2019 v 20:40 | Karma článku: 12.13 | Přečteno: 289 | Diskuse

Jan Švadlenka

Současná představa o evoluci člověka

Poslední dobou se na blogu iDNES vyskytlo větší množství článků, které poněkud zmatečně popisují lidskou evoluci. Tento článek proto shrnuje současný pohled evolučních biologů.

15.4.2019 v 9:12 | Karma článku: 18.69 | Přečteno: 350 | Diskuse
Počet článků 2195 Celková karma 27.95 Průměrná čtenost 1769

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz