Co vše by mohly být havárie UFO?

26. 03. 2014 6:27:00
Když se člověk zajímá o údajné havárie UFO, neměl by vynechat ani případné hypotézy, co že by se za tím čím oním případem mohlo skrývat.

Při výzkumu údajných havárií UFO jsem zjistil, že škála jednotlivých případů je neméně pestrá jako v případě klasických pozorování UFO. I zde platí to, že co případ, to jiný druh objektu. Havárie UFO je však taková událost, při níž dojde k poruše, k explozi, sestřelení či pádu letícího objektu nebo jeho části a jeho pozorovatelé nejsou s to vyhodnotit tento objekt, jako něco známého. Ale mne to nedalo a pokusil jsem se sestavit tabulku, ve které by bylo co nejvíce hypotéz o tom, co by se za případnou havárií UFO mohlo ukrývat. Tak tedy:

 1. meteorit, meteoroid

Je to jedno z nejčastějších vysvětlení havárií neidentifikovatelných létajících objektů. Zde přicházejí v úvahu především ty havárie, které jsou doprovázeny otřesy vzniklými následkem dopadu či výbuchem neznámého objektu. Jedná se především o meteoroidy o velikosti do 50 m, které explodují v atmosféře. Podle C. Chyby se každý rok v atmosféře Země odehrává v průměru jedna exploze meteoroidu o síle energie hirošimské atomové bomby (21 kt TNT) a zhruba každých 21 let k explozi o síle 680 kt TNT. (zdroj: Grygar J.: Žeň objevů, Říše hvězd, č. 5, roč.1994)

 1. zánik družice a dalších kosmických objektů

Další z takzvaných racionálních vysvětlení. Družice, satelity a další lidské výrobky na oběžné dráze kolem země, pokud doslouží, tak obvykle bývají svedeny do atmosféry země kde shoří. Zde by mohly přicházet v úvahy ty případy, které se projevují jako ohnivé koule letící oblohou. Ještě, když žili můj dědeček s babičkou, pamatuji si, jak mi vyprávěli, že viděli takový zánik družice v Rumunsku u moře na pláži, když tam byli v roce 1982 na dovolené. Zanikající kosmické objekty se často projevují i jako přímý rovný let několika objektů, které jsou o něco pomalejší než meteory.

 1. balony.

Ti skeptikové, kteří jsou stoupenci té hypotézy, že naší planetu nikdy žádní mimozemšťané nenavštívili, tak se snaží zuby nehty držet hlavně té hypotézy, že u Roswellu spadl meteorologický balon, jak americká armáda tuto havárii v roce 1947 vysvětlila. Aby se to však nepletlo, tak stejná instituce o necelých padesát let později prohlásila, že tam vlastně nehavaroval meteorogický balon, ale jiný balon z jakéhosi tajného projektu Mogul. Poději přišla zase s jiným vysvětlením, že tam zas probíhalo jakési tajné cvičení s figurínami. Podle mého názoru takovéto změny nejrůznějších vysvětlení znamenají jen to, že ani sami Američani možná ani nevědí, co tam přesně tenkrát spadlo. Co je to vlastně meteorologický balon? Je to balón, který hydrometeorologické ústavy vypouštějí do stratosféry ke zkoumání povětrnostních podmínek. Jen u nás jsou denně vypouštěny tři až čtyři takovéto balony. Když se balon dostane do stratosféry a nasnímá potřebné údaje, praskne (což zdola může vypadat i jako menší exploze) a dolů na zem spadne kapsle s naměřenými údaji. I já osobně jsem ho několikrát pozoroval! A to dokonce i s jeho zániky. Může se tak stát kolem soumraku, kdy ho osvětluje slunce ze strany. Ještě dřív, než jsem zjistil, o co se jedná, tak jsem se také domníval, že se jde o UFO. Ale nikam jsem to nehlásil, protože jsem měl tušení, že by se to přeci jen mohlo nějak rozumě vysvětlit. A tak jsem se pustil do pátrání sám. Dobře jsem udělal, protože by se to skutečně podařilo vysvětlit a já bych tím svým hlášením jen zbytečně zvedl procento IFO na úkor UFO. Tento jev se projevil například takto. Seděli jsme jeden srpnový večer roku 1995 s rodinou na zahradě a opékali si buřty. Vtom jsem si všiml, že nad jižním obzorem se objevila velice jasná hvězda, která na to místo vyloženě nepatřila. Objevila se totiž v místech odpovídajícím zhruba souhvězdí Herkula, či Hadonoše, kde žádné takto jasné hvězdy nejsou. Pak hvězdu zakryl menší mrak a po jeho odplutí tam už nebyla. Jako kdyby zmizela. Obdobný jev jsem pozoroval i o několik let později, a to už jsem viděl i to, jak hvězda přímo slabým výbuchem zmizela. (zdroj: http://technet.idnes.cz/stratocaching-meteorologicke-balony-ds7-/tec_technika.aspx?c=A131031_135545_veda_mla)

 1. atmosférický jev

Zde si můžeme představit všechny možné meteorologické jevy. Blesky, bouřky, průtrže, polární záře, Eliášovy ohně, větrné víry apod. jsou známy i případy, kdy se utvořil mrak v nezvyklém čočkovém tvaru připomínající právě létající talíře. Pokud bychom z našeho seznamu chtěli do této kategorii nějaké případy přiřadit, tak by to byly nejspíš ty, které byly doprovázeny například ohnivými draky a velkým přívalovým deštěm. Není však také vyloučeno, že se může tu a tam v naší atmosféře objevit jev, který ještě dost dobře neumíme vysvětlit. Je možné, že takovéto vysvětlení by se mohlo skrývat za událostmi ve staré Číně, v Norimberku či v Basileji (Dokumenty o středověkých havárií UFO) nebo v Mill Run v Pensylvánii (viz Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě). Dalším nezvyklým atmosférickým jevem je například fata morgána, jenž vzniká především za teplého počasí, kdy se na rozhraní teplého a studeného vzduchu můžou zrcadlit jiné vzdálené věci. Podle mého názoru by se za tímto jevem mohly ukrývat například ty případy, kdy jsou pozorovány vzdušné lodě nebo letadla, které spadnou do moře a nikdo je nepostrádá. Možné je, že toto by mohlo být vysvětlení některých starších událostí, popisovaných napřímo v článku Zvláštní záhada německých havárií UFO. Dalším významným atmosférickým jevem se mi zdá být například kulový blesk, ale to je kapitola sama o sobě, a tak mu samostatnou kapitolku věnuji také.

 1. kulový blesk

Kulový blesk je dosud úplně nevysvětlený fenomén. Může se projevovat buď jako svítící koule různé velikosti a nebo i jako šedá koule. Jeden z názorů je, že se jedná o materiál vytvořený z plazmy. Ale jeho vznik je dosud nejasný. Osobně jsem hovořil s několika lidmi, kteří se osobně s tímto jevem setkali. Například moje babička, když byla malá, tak jim do domu vletěl kulový blesk. Naštěstí jim nic nikomu neudělal. Ale, když odletěl, tak u jejich sousedů podpálil stodolu. Další podivné setkání s kulovým bleskem, které má podle mého názoru větší význam i k údajným haváriích UFO, zažil jeden můj bývalý kolega. Ten v polovině 90. let pracoval jako hlídač stavby jedné bankovní budovy na Praze 4. Stalo se to prý někdy mezi 22. hodinou a půlnocí, když přes plot zahlédl něco se vznášet nad zemí. Letělo to asi ve výšce očí. Když se na to podíval pozorněji, bylo to od něj asi tři metry a vznášelo se to prý pomalým letem jako když letí bublina. Vypadalo to jako míček o velikosti cca deset centimetrů a mělo to takovou bílou barvu, že mu to připadalo jako ze slonoviny. Sledoval to jen pár sekund a najednou to jakoby prasklo. Stejně jako když praskne mýdlová bublina a zmizelo to. Ale udělalo to prý při tom prasknutí takový zvláštní mlasknoucí zvuk. Kdyby to byla bublina, tak prý kolem nebyl nikdo, kdo by ji mohl udělat. A ani ten zvuk by mu do toho nepasoval. Říká, že to byl na 99% kulový blesk. Pokud bychom některé údajné havárie UFO mohli vysvětlit, jako zánik kulového blesku, nejspíš by to byly obdobné případy setkání s podivnou létající koulí. Obdobné příhody s kulovým bleskem se lze dočíst i literatuře (například Liška V.,Lenk L., Šiška V.: UFO i nad Čechami, Bohemia, Praha 1993).

 1. tajná technologie

Vývoj nových technologií jde neustále dopředu. Dá se předpokládat, že nejdokonalejší technologií disponují armády, které z pochopitelných důvodů své výzkumy udržují v tajnosti. Typickým příkladem je Oblast 51 v Nevadě (K čemu slouží Oblast 51?) nebo další vojenské základny. O těchto tajných programech se přeci jen tu a tam občas něco dovíme, avšak velice málo. Například letecký expert a spisovatel Jim Goodall uvedl v rozhovoru s Michaelem Hesemannem, že se setkal z řadou lidí, kteří prý strávili i několik let na tajných programech. Jeden z nich uvedl: „Děje se tam spousta věcí, o kterých vám budu moct vyprávět až v roce 2025. Máme tu v nevadské poušti věci, že by i George Lucas (producent hvězdných válek) zbledl závistí“ (Hesemann. M.: Tajná věc UFO II, Etna, Praha 1995). Podle mnoha badatelů jsou mnohé tajné projekty vytvořeny právě podle havarovaných UFO.

 1. mimozemské plavidlo

Nejčastěji používaná hypotéza v souvislosti s haváriemi údajných UFO. Podle mého názoru je nejlépe použitelná v případě, pokud se hovoří o nálezu neznámých těl (viz Kolik už zahynulo mimozemšťanů při haváriích UFO?)a nebo v případě, že jsou nalezeny trosky s podivnými hieroglyfy (Záhadné písmo z havárií UFO). To z toho důvodu, že žádná ze současných kosmických velmocí nepoužívá ve svém jazyce hieroglyfické písmo. Ovšem samozřejmě, že není vyloučeno, že toto vysvětlení by stálo i za jinými druhy havárií. V případě potvrzení této hypotézy by to znamenalo zásadní průlom ve filozofii lidstva o jeho postavení ve vesmíru.

 1. prolnutí časoprostorů

Ze záhadologické praxe jsou známy i případy toho, že se nějaký člověk najednou ocitl v jiné době. Proč by například tak nemohlo být možné i to, že by se k nám naopak dostal nějaký stroj z jiného časoprostoru (viz např. můj článek Jaké můžou být druhy paralelních vesmírů?) a jeho piloti by v rámci zmatení, co se s ním děje a v rámci jiných fyzikálních zákonů, tu s ním havarovali?

 1. havárie strojů našich potomků

Tato hypotéza mírně navazuje na tu předešlou. Počítá s tím, že lidstvo někdy nalezne způsob jak cestovat v čase. Pokud se tento objev někdy podaří, měli bychom to být schopni zjistit už dnes. A to tak, že by k nám tito naši potomci létali a my bychom se tak s jejich stroji setkávali. Tím by se například dalo vysvětlit řadu výskytu UFO. Podle mého názoru připadá tato hypotéza ohledně havárií UFO použitelná jen tehdy, když se v souvislosti s ní hovoří o výskytu bytostí podobajících se lidem. V tomto případě bych uvažoval například o události z francouzského Alenconu (viz článek „Dokumenty o středověkých havárií UFO“) a nebo případ z Alomagordo v roce 1968 (viz Kolikrát došlo v Novém Mexiku k havárii UFO?)

 1. halucinace

Halucinace či psychické poruchy jsou samozřejmě také možné. Zvláště v případech, kdy se s případem setkal pouze jeden svědek. V těchto případech nemůžeme také vynechat hypotézu živého snu, kdy dotyčnému se v noci něco zdálo tak věrohodně, že myslel, že je to skutečnost.

 1. podvod

Tuto hypotézu samozřejmě nemůžeme vynechat. Vždycky se najde nějaký člověk, který chce být buď zajímavý, nebo se snaží bezpracně vydělat nějaké jmění. Tak si vymyslí nějakou zajímavou událost, na které by mohl vydělat. Jak se takovým to případům bránit? Nejlepší je, když se s případem setkalo více svědků, kteří mohou událost potvrdit. Já osobně netvrdím, že ani jedna z událostí, které ve svých prácích (viz rubrika Havárie UFO (UFO crashes)) uvádím, nepatří do této kategorie. Já jsem si žádný případ nevymyslel. Já jsem je všechny převzal z literatury, jejichž zdroj vždy uvádím za každým případem. Ovšem, zda si událost nevymyslel někdo z oněch autorů, za to už ručit nemůžu. Ovšem mojí povinností je, se ke každému případu chovat tak, jako by se skutečně stal. Nicméně být připraven i na tuto variantu. V souvislosti s touto hypotézou se však také setkáváme se zcela opačným přístupem. Děje se tak zejména u kovaných skeptiků a posměváčků, kteří kolikrát mezi sebou závodí v tom, komu se ten či onen případ podaří nejlépe smést ze stolu či dokonce nejvíce zesměšnit svědky události nebo onoho badatele, který se tím případem zabývá. Takovýto přístup je ten nejhorší a nejvíce nejneserioznější přístup, s jakým se lze v této oblasti setkat. To protože ubližuje konkrétním lidem.

 1. ostatní

Existuje i mnoho dalších hypotéz, co by ony havarované objekty mohly být. Z těch nejzajímavějších zmíníme:

- setkání s antihmotou

- setkání s miniaturní černou dírou

- havárie létajících objektů nám neznámé vyspělejší civilizace, která žije zde na planetě Zemi paralelně z naší (v mořích, jezerech, Bermudský trojúhelník atp.)

- a další.

Myslím si, že v takovém spektru nejrůznějších událostí havarovaných objektů neexistuje jedno univerzální vysvětlení. Řešit se musí případ od případu. Jinak bychom se nikdy k žádnému výsledku nedostali. Ale údajné havárie UFO jsou ovšem záhada, před kterou nesmíme zavírat oči, protože bychom se mohli ošidit o mnohé zajímavé skutečnosti.

Související články a další studie údajných havárií UFO:

Zvláštní záhada německých havárií UFO

Historie je plná havárií UFO

Dopadlo to jako u Roswellu

Jihoamerické havárie UFO

Jsou to návraty antických bohů?

Měsíc ovlivňuje i havárie doutníkových UFO

Z čeho jsou vyrobená UFO?

Jak ovlivňuje Měsíc havárie létajících talířů?

Jak velké jsou létající talíře?

Záhadné písmo z havárií UFO

Skandinávské havárie UFO

Vesmírné havárie neidentifikovaných létajících objektů

Ovlivňuje Měsíc havárie UFO?

Havárie údajných UFO vytváří indiánský symbol míru

Havárie UFO v jihozápadních USA tvoří podivný obrazec!

Kolikrát došlo v Novém Mexiku k havárii UFO?

Údajné havárie UFO na území Velké Británie

Došlo už na našem území k havárii UFO?

Jak jsem nalézal časové souvislosti mezi haváriemi UFO

Dokumenty o historických haváriích UFO

Dokumenty o středověkých havárií UFO

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

Výročí dvou záhadných havárií

Autor: Libor Čermák | středa 26.3.2014 6:27 | karma článku: 11.46 | přečteno: 1176x

Další články blogera

Libor Čermák

Budou současní umělci stejně odvážní jako tvůrci "Takové normální rodinky"?

Na internetu jsem narazil na článek, který se zabýval tím, proč už nepokračovalo natáčení nových dílů seriálu "Taková normální rodinky". Kvůli požadavkům ČST seriál zpolitizovat. A tím by se ale měli inspirovat i současní umělci!

14.11.2018 v 6:38 | Karma článku: 19.81 | Přečteno: 417 |

Libor Čermák

Autoři příběhů by se měli postavit proti ideologii genderismu-multikulturalismu

Genderismus-multikulturalismus představuje v současné době největší ohrožení svobody slova. A ohrožuje i literární tvorbu, zvláště chlapeckou, protože jí chce přikazovat, jak má správně ideologicky vypadat dobová prezentace.

13.11.2018 v 10:45 | Karma článku: 28.67 | Přečteno: 551 |

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Libor Čermák

Přístup k některým spisovatelům je barometrem stavu svobody a demokracie ve společnosti

Erich von Däniken a Jaroslav Foglar. Dva spisovatelé, kteří na první pohled spolu nemají téměř nic společného. Ale na ten druhý pohled zjistíme, že toho mají možná společného více, než si myslíme. Ukážu vám to:

10.11.2018 v 18:33 | Karma článku: 33.11 | Přečteno: 965 |

Další články z rubriky Věda

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Jan Fikáček

Kterak zařídit, aby zítra nevyšlo Slunce

Že nepochybujete o tom, že zítra vyjde Slunce? Že je to naprostá jistota? Ano! Je dobré si uvědomit, že je to tak extrémně jisté, že o tom nikdo trochu při smyslech vůbec nebude pochybovat. Nicméně...

12.11.2018 v 9:21 | Karma článku: 27.74 | Přečteno: 1121 | Diskuse

Dana Tenzler

Fyzika na jezírku … co o ní víme my a co vodoměrky?

Vypadá to, jako by běhaly po tenké fólii, napnuté na vodní hladině. Nikdy ji neprošlápnou a nenamočí se. Jak se hmyz (vodoměrka nebo bruslařka) udrží na hladině, vysvětluje (jak jinak) fyzika. (délka blogu 3 min.)

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 23.98 | Přečteno: 575 | Diskuse

Rostislav Szeruda

Tajemství svobodné vůle

Celý vesmír i život má být jeden řetězec příčin a následků. S tímto tvrze­ním se nedá nesouhlasit. Při pohledu zpět zjistíme, že vše, co se nám v životě přihodilo, co jsme udělali i neudělali, bylo nějak podmíněno.

11.11.2018 v 17:30 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 535 | Diskuse

Jan Mestan

Vidět Zemi růst

Chile je zemí, kde jsou častá zemětřesení. Dokonce tam nastalo to nejsilnější naměřené v roce 1960 o síle 9.5. Takové zemětřesení pak vede k vertikálním zdvihům. A to dost značným. Jednorázově se jedná o decimetry až metry.

10.11.2018 v 14:08 | Karma článku: 19.10 | Přečteno: 354 | Diskuse
Počet článků 2038 Celková karma 29.23 Průměrná čtenost 1775

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz