Jaké můžou být druhy paralelních vesmírů?

25. 03. 2014 6:56:00
Jedna z nejfascinovanějších otázek současné vědy je případná existence neznámých rozměrů a paralelních vesmírů. Takovýchto vesmírů může být mnoho různých druhů.

Já osobně jsem se setkal s úvahami o mnoho různých druhů paralelních vesmírů. Abych řekl pravdu, některým teoriím jsem vůbec neporozuměl, ale jiným zase ano. Kromě toho mám ještě své vlastní další teorie o nejrůznějších paralelních vesmírech. Na svém blogu, v rubrice „multidimenzionální prostor“ se jimi občas i zabývám . A tak bych chtěl v kostce udělat takový jejich seznam. Tady je deset nejrůznějších hypotéz o paralelních vesmírech. Možná, že jich je i více, ale o těch jsem zatím ještě neslyšel nebo jsou na mne až moc složité. Ale i těchto deset (včetně těch mých) mne však zaujalo:

1) Paralelní vesmíry po časové ose

Představte si, že vše, co se kdy v našem vesmíru odehrálo, se z určitého úhlu může jevit tak, že se děje současně. V tom případě by se všechny okamžiky času mohly nazývat svými vlastními paralelními vesmíry, které jsou propojeny dalším, čtvrtým rozměrem jménem „čas“. Pokud by to tak fungovalo, bylo by dle mého názoru jednou teoreticky možné i cestovat v čase.

2) Paralelní prostory jako kopie gravitačního zakřivení

clanok_foto_60.jpgVe svých úvahách jsem kdysi navrhl svojí hypotézu, že paralelní vesmír může být i jakýsi gravitační otisk našeho vesmíru a naopak. Tato hypotéza vychází z Einsteinovy obecné teorie relativity, která předpokládá, že v okolí každého hmotného tělesa je zakřiven časoprostor. Toto zakřivení se tak nakopíruje i do sousedního paralelního vesmíru a tam se usadí hmota v množství, které odpovídá onomu zakřivení. Podrobněji jsem tuto hypotézu popsal v článku: „Jsou paralelní vesmíry navzájem svoje kopie?“. Může to být možné?

3) Paralelní vesmíry jako bubliny v časoprostorovém kontinuu

perex_foto.JPGS jednou z nejznámějších teorií o paralelních vesmírech v tzv. „časoprostorovém kontinuu“ přišel profesor Andrej Linde. Podle této teorie je náš vesmír jen jakousi bublinou v jakémsi časoprostorovém kontinuu. Každá bublina znamená jeden vesmír a v každém onom vesmíru můžou dokonce panovat své vlastní fyzikální zákony či dokonce i počet rozměrů a časů.

4) Vícerozměrný prostor

Touto hypotézou jsem se na svém blogu zatím zabýval asi nejvíce. Tato hypotéza předpokládá, že naše tři známé rozměry (délka, šířka a výška) nemusí být jediné rozměry, které můžou existovat. Co když existují i další rozměry, které jsou kolmé na ty naše tři známé dimenze a které my zatím vnímat neumíme? Na svých stránkách jsem dokonce navrhl matematické vzorce, jak vypočítat vícerozměrné krychle a vícerozměrné jehlany (viz níže)

Vzorec pro vícerozměrné krychle:

clanok_foto.jpg

Podrobnosti v článku: „Existují i jiné světy či vesmíry?

Vzorec pro vícerozměrné jehlany:

clanok_foto_380.jpg

Podrobnosti v článku „Nekonečnorozměrný prostor?

5) Paralelní kopie našeho prostoru s jinými událostmi

Další z hypotéz o paralelních světech říká, že existují světy trochu zvláštního charakteru. Představte si, že v každém okamžiku se náš vesmír rozmnoží na další vesmíry, s tím rozdílem, že tam události proběhnou trochu jinak, než u nás. Těchto vesmírů tedy může v každém okamžiku vzniknout i tolik, kolik je fyzikálně možných verzí toho, jak se události můžou dál odehrávat. Napadá mne, že v tomto případě by souhrnná struktura těchto vesmírů se dala přirovnat ke tvaru jakéhosi stromu, který se stále do nekonečna rozvětvuje.

6) Antiprostor

Čistě teoreticky by mohl existovat jakýsi zrcadlový antiprostor složený z antičástic. Vědci o těchto částicích reálně uvažují a vědí, že existují. Co když jsou někde celé vesmíry složené z těchto částic?

7) Prostor jiných časových rozměrů

clanok_foto_975.jpgAlbert Einstein dokázal ve své speciální teorii relativity, že čas se nerovná času. Čas může plynout i jinou rychlostí v závislosti na hmotnosti nebo na rychlosti. Domnívám se, že z toho by klidně mohlo plynout i to, že není pouze jedna časová dimenze, ale že jich může být více (viz můj článek Má čas více rozměrů?). Představte si, jaké by to například bylo, kdyby se vám podařilo nějak přestoupit na nám kolmou časovou dimenzi. Tok našeho času by se vám zastavil, ale prožívali byste onen čas kolmý. Takže, až byste se vrátili zpět do našeho času, pro vaše přátele byste najednou netypicky zestárli.

8) Prostor jiné rychlosti času

O dalším možném druhu paralelního vesmíru máme zprávy z legend a pověstí, které vyprávějí o tom, jak se někdo dostal do nějaké „podzemní“ říše. A když přišel zpět, zjistil, že uplynula neúměrně dlouhá doba. Typickým příkladem jsou pověsti i spících rytířích (například v hoře Blaník) a nebo o pokladech, které se otevírají jen jednou v roce (například na Velký pátek). Já osobně se domnívám, že může jít ve skutečnosti o příběh, kdy se někdo dostane do nějakého paralelního časoprostoru, kde čas ubíhá jinou rychlostí než u nás. (viz článek „Mýtická svědectví o paralelním časoprostoru“). A protože ony bytosti by našinci díky tamějšímu plynutí času připadaly až moc strnulí, dělaly by dojem, jako by byly spící. (Odtud pověsti o spících vojskách)

9) Božský prostor

Každý, kdo je nábožensky věřící, si musí položit otázku: „Kde že je to nebe, kde že je ten očistec a kde je to peklo? Nebo, kde že je ten tunel, kterým podle zpráv přeživších klinickou smrt chodí ti čerství nebožtíci?“ V nám známém prostoru se nenalézají. Tak kde vlastně jsou? Nejsou vlastně jakési druhy dalších paralelních prostorů?

10) Svět snů

Osobně mám hypotézu, že i každý z nás má svůj vlastní paralelní vesmír. Jsou to jeho sny, představy a fantazie. Do tohoto světa jsme dokonce schopni i cestovat. Jak? Vždy, když usneme a sníme, tak naše mysl se pohybuje v tomto našem soukromém paralelním vesmíru. Dokonce se mi už mnohokrát stalo, že jsem se probudil a když jsem se zamyslel, co se mi zdálo, zjistil jsem, že o tom místě se mi teď nezdálo poprvé a že už se mi o něm zdálo i někdy v minulosti. Máte také podobný pocit? Je to snad důkaz toho, že tento náš soukromý paralelní prostor je reálný?

Závěr

To je panečku teorií! Jedna zajímavější než druhá. Je vůbec možné, aby na všech těchto hypotézách něco bylo? Osobně se domnívám, že klidně. Náš vesmír nebo lépe řečeno naše časoprostorové kontinuum je něco tak fantastického a dosud nepochopitelného, že k jeho pochopení by nestačila ani spojená inteligence všech obyvatel naší planety. V takovém prostoru může být teoreticky možné cokoliv, co chápeme i nechápeme. Pokud je něco možné teoreticky, proč by to nemělo být reálné i prakticky?

Související články:

Kopíruje sluneční soustava gravitační zakřivení?

Mýtická svědectví o paralelním časoprostoru

Vznikají vesmíry díky černým dírám?

Má čas více rozměrů?

Přicházeli starověcí bohové také z paralelního časoprostoru?

Můžou být vesmírná tělesa multirozměrná?

Jsou paralelní vesmíry navzájem svoje kopie?

Nekonečnorozměrný prostor?

Existují i jiné světy či vesmíry?

Rubrika: multidimenzionální prostor

Autor: Libor Čermák | úterý 25.3.2014 6:56 | karma článku: 22.87 | přečteno: 2559x

Další články blogera

Libor Čermák

Čemu pomůže hromadné vniknutí do Oblasti 51?

V září 2019 se prý milion lidí chystá hromadně vniknout do tajuplné Oblasti 51. Jako aktivní záhadolog si ale nemyslím, že se jim zde podaří nalézt mimozemšťany. Ale myslím si, že k něčemu by to přeci jen mohlo být dobré.

18.7.2019 v 7:41 | Karma článku: 10.70 | Přečteno: 511 |

Libor Čermák

Gratuluji Karlu Gottovi nejen k osmdesátinám, ale i k občanské odvaze

Protože říci v dnešní době do kamer ČT "Ať žije pan prezident", to se rovná podobné odvaze, jako říci do kamer předlistopadové ČST, že KSČ vládnou špatně. Takže si pan zpěvák zaslouží obdiv nejen za své umění, ale i za toto.

16.7.2019 v 8:02 | Karma článku: 36.13 | Přečteno: 860 |

Libor Čermák

Proč doporučuji dětem Historii Svorné sedmy?

Jsou prázdniny a jako kluk jsem o prázdninách rád hltal foglarovky. A to samé doporučuji i dnešním dětem. Dnes vás seznámím s Historií Svorné sedmy. A mám několik důvodů proč ji současným dětem doporučit.

14.7.2019 v 6:31 | Karma článku: 15.31 | Přečteno: 270 |

Libor Čermák

Pěší výlet Českým krasem ze Srbska do Srbska

Můj další výlet tentokrát směřoval do Českého krasu. Vydal jsem se ze Srbska přes Svatý Jan pod Skalou, Beroun zpět do Srbska. Pojďte se tudy projít společně se mnou.

13.7.2019 v 13:37 | Karma článku: 21.64 | Přečteno: 440 |

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Alkohol se nemusí jen pít - dá se s ním i hrát

Následující pokus na první pohled vypadá jako něco, na co přišel člověk pod přílišným vlivem alkoholu. Spálit peníze? Jak to, že bankovka neshoří? (délka blogu 10 min.)

18.7.2019 v 8:00 | Karma článku: 18.69 | Přečteno: 290 | Diskuse

Libor Čermák

Čemu pomůže hromadné vniknutí do Oblasti 51?

V září 2019 se prý milion lidí chystá hromadně vniknout do tajuplné Oblasti 51. Jako aktivní záhadolog si ale nemyslím, že se jim zde podaří nalézt mimozemšťany. Ale myslím si, že k něčemu by to přeci jen mohlo být dobré.

18.7.2019 v 7:41 | Karma článku: 10.70 | Přečteno: 519 |

Jan Veselý

Začalo to před padesáti lety a (ne)skončilo o tři roky později

16. července 1969 začala cesta k nepřekonatelnému milníku v historii lidstva. Šest úspěšných přistání na Měsíci zanechalo nesmazatelnou stopu v myslích lidí – i těch, kteří to vůbec nezažili.

16.7.2019 v 8:30 | Karma článku: 12.94 | Přečteno: 274 | Diskuse

Dana Tenzler

Kronika jedné katastrofy - zákaz německé jaderné energetiky

O tom, jak se jedna z evropských zemí (Německo) vzdala nejmodernějšího a nejefektivnějšího zdroje energie a snaží se ho nahradit těžkopádnými, neefektivními zdroji. (délka blogu 10 min.)

15.7.2019 v 8:00 | Karma článku: 45.26 | Přečteno: 7717 | Diskuse

Julius Maksa

Vlny a vlnění ve vesmíru.

Ve vlnění gravitonového éteru je až 96% veškeré energie vesmíru. Zbývající 4% je energie tepelná, která se generuje ve hvězdách. Zbývající energie nedosahuje ani promile. Nauka o vlnění je často opomíjená a přitom tvoří vesmír.

14.7.2019 v 23:06 | Karma článku: 8.85 | Přečteno: 277 | Diskuse
Počet článků 2251 Celková karma 30.09 Průměrná čtenost 1766

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz