Záhady a zajímavosti Machu Picchu

19. 03. 2014 6:48:00
Jedním z nejznámějších a zároveň nejtajemnějších míst v Jižní Americe jsou ruiny inckého kultovního místa Machu Picchu. Díky tomu se dostaly i na seznam tzv. „nových sedm divů světa“.

Je to legendární incké město postavené v horském sedle pod Huana Picchu a nad řekou Urubamba v nadmořské výšce kolem 2400 m.n.m. Proč ho Inkové postavili, to nikdo neví. Jeho datování je zhruba na rok 1450 n.l, ale některé části centra komplexu jsou však údajně mnohem starší. Pro moderní svět bylo Machu Picchu objeveno až v roce 1911, a to americkým výzkumníkem a archeologem Hiramem Binghamem. V roce 1983 bylo zařazeno ba seznam UNESCO a v roce 2007 dokonce mezi novodobých sedm divů světa. Kdo se sem chce dostat, má dvě možnosti. Například si může zvolit několikadenní pěší pochod po staré incké cestě. Tento pochod je však možný jen se zkušeným průvodcem. Komu se nechce chodit pěšky, může využít železnici a pak silnici s množstvím serpentýn.

machupicu.jpg

A tak jsem se rozhodl, že stejně jako v případě dalších obdobných staveb, tak i zde udělám co nejucelenější seznam zdejších záhad a zajímavostí.

Z á h a d y v u m í s t ě n í

Jak jsem psal v článku „Peruánské tajemství Orionu“, tak Machu Picchu zapadá do „inckého Orionu“, kde odpovídá hvězdě Mintaka, nejsevernější hvězdě v tzv. Pásu Orionu.

orionperu.jpg

Horský masiv Huana Picchu nad pevností vytvoří z pohledu Machu Picchu nádhernou iluzi lidského obličeje nějakého ležícího indiána.

Nalézá se na opačné straně zeměkoule, jako byla Khmérská říše v jihovýchodní Asii, kde se například nalézá známý chrám Angkor Vat a další památky.

Z á h a d y s t a v b y

Tak jako v jiných podobných předkolumbovských stavbách v Peru, tak i zde najdeme zdivo z mnohostranných kamenů, které do sebe naprosto přesně zapadají a jsou na sebe navršeny bez pojiva. Jak píše český badatel, spisovatel a cestovatel Arnošt Vašíček v knize „Záhady Peru“, že zatímco u Cuzca můžeme spatřit kámen o dvanácti úhlech, poblíž Machu Picchu se nalézá kámen o čtyřiceti úhlech

Půdorys Machu Pichu působí také jako obrovský geoglyf, tedy obrazec, který je možný spatřit nejlépe seshora. Pevnost s okolními terasami totiž vypadá jako letící kondor z profilu. Nejlépe je to vidět na fotografii na tomto odkazu: http://www.travelblog.org/Photos/5030198. Vlastní tělo má kondor ve spodní části obrázku, kde hlavu se zobákem má vlevo. Nad tělem potom má mohutná křídla. Napadá mne, zda v tom v takovémto zobrazení ptáků náhodou nemůže být i nějaká archeoastronautická souvislost.

Je zde možné rozeznat tři základní stavební techniky. Kupodivu nejsložitější jsou ty nejstarší, tj. ony složité kamenné sestavy. Pak jsou druhé nejstarší - stavby z cihel. A nejmladší jsou zdi z nahrubo otesaných kamenů, což je kupodivu ta nejprimitivnější zdejší metoda.

Jedním z nejznámějších objektů v tomto divu světa je posvátný tzv. Sluneční kámen neboli Intihuatana. Je to zvláštně opracovaný skalní blok, který má tvar zploštělé pyramidy v točitém tvaru. Na svém vrcholu má pak zvláštní čtyřboký sloupový výčnělek, jenž podle některých názorů je srovnávána s tvarem hory nad Machu Picchu. (viz např. foto)Tento kámen sloužil kromě kultovních účelů i jako astronomická observatoř k určování rovnodenností a zatmění slunce.

intihuatana.jpg

Další zajímavou stavbou je tzv. chrám Slunce neboli Sluneční věž. Už jeho půdorys je zajímavý. Jako jediná stavba v Machu Picchu není čtverhranná, ale ve tvaru podkovy. V době zimního slunovratu je zde možné pozorovat zajímavou hru světla a stínu. Paprsek, který do chrámu pronikne hlavním oknem, dopadne na velký obřadní kámen uprostřed místnosti.

Z á h a d y a z a j í m a v o s t i z m y t o l o g i e

O zimním slunovratu se tu každoročně konala slavnost zasvěcení slunečnímu bohu Intimu. Tento bůh byl při ní symbolicky připoutáván k balvanu, aby se vrátil i v příštím létě. Měl snad tento bůh Inti podle zdejší legendy někam odlétávat?

Incké legendy praví, že takovéto stavby postavil bílý bůh Viracoča. Ten údajně vlastnil hůl, se kterou dokázal zapálit skálu. Tento oheň prý i dokázal zlehčit kameny tak, že je uzvedl i jeden člověk. Toto zlehčení trvalo jen nějaký čas a pak se zas kameny vracely na svojí původní hmotnost.

Další legenda říká, že tyto stavby postavili dva synové boha Virakoči. Tito synové naučili lidstvo opracovávat a dopravovat kameny a také ho vzdělávali v astronomii. Jenomže pozemšťané je zklamali, protože začali uctívat figurky bohů. Řekli to tedy svému otci, a ten je potrestal bleskem a ohněm. A stejně jako jiní bohové, tak i on slíbil, že se jednou vrátí.

D a l š í z á h a d y a z a j í m a v o s t i

Jednou z dalších nevyřešených záhad Machu Picchu je to, proč a kdy bylo toto město opuštěno. Existuje několik teorií. Buď se tak stalo ve válce mezi sousedními kmeny, kdy zde mohlo být zmasakrováno veškeré obyvatelstvo. Dále se přemýšlí o nějaké epidemii. A třetí a nejvíce přijímanou hypotézou je, že ho Inkové z nějakých neznámých důvodů sami opustili.

Jak jsem psal, tak v Huana Picchu lze rozeznat siluetu ležícího obličeje. V téže hoře pod jinými úhly lze také rozpoznat například siluetu ležící pumy nebo stojícího kondora (viz http://www.novinky.cz/cestovani/273644-na-posvatne-machu-picchu-je-nejlepsi-vyhled-z-hory-huayna-picchu.html)

V roce 2010 ho navštívil francouzský inženýr David Crespy a povšiml si zvláštního výklenku v jedné z budov. Usoudil, že vznikl zazděním vchodu do prostor ukrytých v podzemí. Jeho článek o tom podnítil francouzského archeologa Thierriho Jamina ke geofyzikálnímu průzkumu. Tato měření ukázala, že tam v podzemí se nalézá velký poklad ve formě většího množství zlata a stříbra. (http://vtm.e15.cz/machu-picchu-skryva-velky-poklad)

Erich von Däniken se zmiňuje o nálezu zvláštních předmětů, které zde učinil americký výzkumník Hiram Bingham, objevitel Machu Picchu. Bylo zde prý objeveno 156 předmětů ve tvaru disku o velikosti zploštělého tenisového míčku. Některé z nich jsou ze zvláštního zeleného, téměř průhledného materiálu. Bingham se domníval, že mohlo jít o nějaký druh počítadel. Já se ptám, co když tyto předměty mají něco společného s dopravními předměty domnělých bohů? Protože jak známo, některá současná pozorování UFO se podobají právě diskům.

S o u v i s l o s t i s s t a v b a m i s v ě t a

Stavby, které jsou postavené z mohutných mnohoúhlových kamenů, které do sebe naprosto přesně zapadají lze vidět i v jiných stavbách (Sacsayhuaman, Kenko, Tambomachay, Ollantaytambo, atp. Nezodpovězené otazníky prastarých kameníků.

Místa, která jsou postavena do tvaru souhvězdí Orionu, jsou i jinde. Například v egyptské Gíze (Záhady Menkaureovy pyramidy), v egyptské Sakkaře (Záhady nejstarších egyptských pyramid), v pravěkých hradištích kolem Vltavy. A i další prehistorické lokality ve světě i mimo náš svět vytvářejí nejrůznější souhvězdí (viz Tajemství souhvězdí v památkách dávných civilizací).

Míst, která byla náhle a z neznámých důvodů opuštěna, je také více. Například podivné přesídlení mayské civilizace (viz Záhady mayské Chichén Itzá) nebo u Anasaziů (viz Indiánský kmen Anasaziové – velká záhada).

Situace, kdy starší stavby jsou kvalitnější a monumentálnější, než ty novější, známe například i ze starého Egypta. Nejvelkolepější pyramidy vznikly za 4. dynastie (a i tam se jejich výška postupně zmenšovala). A u dynastií následující už jen málo kdy pyramidy přesáhly 60 metrů.

Astronomická orientace a hry světel a stínů jsou běžné i z jiných významných staveb (New Grange, chámy na Maltě, Stonehenge (Záhady Stonehenge), Chichén Itzá v Mexiku (Záhady mayské Chichén Itzá) a i jinde (viz Hry světel a stínů jako důkaz dokonalosti dávné architektury)

Jméno „Inti“, bůh, jemuž byl v Machu Picchu zasvěcen posvátný kámen Intihuatana, není známo jen z mytologie Inků. Muž stejného jména působil i v Egyptě. Byl to nejoblíbenější syn vezíra a soudce Kara, o němž jsem se zmiňoval v článku Největší úspěchy české egyptologie, a to o tom, že čeští archeologové objevili v roce 1995 jeho hrobku v jižním Abusíru. Je to jen jmenná náhoda mezi inckou a egyptskou říší?

machupiccuchram.JPG

Machu Picchu je tedy opravdu tajuplné místo, které v sobě ukrývá mnoho záhad a tajemství. Je možné, že si vzpomenete i na nějaké další, o kterých jsem se nezmínil. A kromě toho je i docela možné i to, že další záhady této stavby stále ještě čekají na své objevení. A tak nám si nezbývá, než si přát to, aby se archeologům a dalším badatelům podařilo o takovýchto a podobných místech toho zjistit co nejvíce.

Zdroje a použitá literatura: odkazy uvedené v článku

http://cs.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu

Däniken E.: Stopy mimozemšťanů, Knižní klub, Praha, 2010

Däniken E.: vesmírne lety ve starověku: Knižní klub, Baronet, Praha, 1997

Vašíček A: Záhady Peru, Mystery film, Ostrava, 2006

Použité fotografie: wikipedie, http://www.flickr.com/photos/mckaysavage/718195060

Související články:

Za tajemstvím čínských pyramid

Záhady a zajímavosti jávského Borobuduru

Záhady mayské Chichén Itzá

Záhady Stonehenge

Záhady andského Pumapunku

Záhady mexického Teotihuacanu

Záhady egyptských pyramid v Gize

7 divů světa archeoastronauticky

Rubrika: archeoastronautika

Autor: Libor Čermák | středa 19.3.2014 6:48 | karma článku: 20.84 | přečteno: 3853x

Další články blogera

Libor Čermák

Kdo dnes nejvíc ohrožuje svobodu a demokracii v ČR?

17. listopad je dnes vnímán jako "den boje za svobodu a demokracii". A bohužel i dnes je svoboda a demokracie docela dost ohrožená. A ze strany koho? Ne, ze strany současného prezidenta republiky to rozhodně není.

17.11.2018 v 7:08 | Karma článku: 24.13 | Přečteno: 337 |

Libor Čermák

Podívej se, Kalousku, kolik je nás na kousku!

Velmi se stydím za lidi, kteří takového politika, proti kterému jsem chodil mezi roky 2010-2013 na masové mnohatisícové demonstrace, tak místo toho, aby ho vypískali jak Štěpána v ČKD, dokážou naopak skandovat jeho jméno.

16.11.2018 v 6:48 | Karma článku: 41.98 | Přečteno: 1785 |

Libor Čermák

Další nové nebezpečí Istanbulské úmluvy

O celé řadě ukrytých nebezpečí pro svobodu a demokracii v Istanbulské úmluvě informoval už kněz Petr Piťha. A s objevem dalšího ukrytého nebezpečí přišel před několika dny publicista Ondřej Neff. Pozor! Namířeno proti Česku!

15.11.2018 v 8:40 | Karma článku: 36.26 | Přečteno: 1084 |

Libor Čermák

Velké poděkování české vládě

Vážená a milá česká vládo, chtěl bych ti poděkovat za to, jak jsi se postavila čelem k něčemu, co je nám diktováno snad odkud z nějaké "supermasivní černé díry ve středu naší galaxie" a odmítla jsi globální pakt o migraci.

14.11.2018 v 10:43 | Karma článku: 38.38 | Přečteno: 998 |

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Monstrum v centru naší galaxie ztrácí na tajemnosti

​Nikdy ji nikdo neviděl, skrývá se totiž za mraky mezihvězdného plynu. Přesto o sobě dává vědět svou gigantickou gravitací. Jak vypadá černá díra, která určuje takt v Mléčné dráze? (délka blogu 5 min.)

15.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 26.44 | Přečteno: 732 | Diskuse

Jan Mestan

Planetární extrémy. Co způsobuje superhustotu exoplanet?

Vešla by se 'Země do Země' třeba desetkrát? Dvacetkrát? Nebo dokonce vícekrát? Zcela určitě, v jádrech plynných obrů a hvězd to možné je. Zarážející je potom fakt, že dané 'superhustoty' jsou hustotami průměrnými.

14.11.2018 v 22:36 | Karma článku: 16.22 | Přečteno: 256 | Diskuse

Julius Maksa

UFO Létající objekty.

Může někdo přežít přetížení 100 G a více? Jsou v létajících strojích živé bytosti? Je možné přetížení odstranit?

14.11.2018 v 22:09 | Karma článku: 10.28 | Přečteno: 298 | Diskuse

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 13.43 | Přečteno: 482 |

Jan Fikáček

Kterak zařídit, aby zítra nevyšlo Slunce

Že nepochybujete o tom, že zítra vyjde Slunce? Že je to naprostá jistota? Ano! Je dobré si uvědomit, že je to tak extrémně jisté, že o tom nikdo trochu při smyslech vůbec nebude pochybovat. Nicméně...

12.11.2018 v 9:21 | Karma článku: 33.16 | Přečteno: 1301 | Diskuse
Počet článků 2042 Celková karma 29.72 Průměrná čtenost 1775

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz