Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Mají pověsti o obrech reálný základ?

15. 02. 2014 6:00:01
V mnoha místech Evropy se vyskytují pověsti o obrech. Jsou tak rozšířené, že se až chce myslet, že tu v dávných dobách někdo takový skutečně byl. Pokusil bych se na tuto otázku dát odpověď.

Tento fakt zarazil, a tak jsem se nejprve pokusil jednotlivé zprávy a pověsti o případných dávných obrech blíže popsat.

T a d y j s o u p o v ě s t i

O obrech se například několikrát píše ve Starém zákoně. Podle některých překladů se například o nich píše v knize Genesis „Obrové (nephilim) pak byli na zemi v těch dnech; ano i potom, když vcházeli synové Boží k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteříž zdávna byli, muži na slovo vzatí.“ (Genesis 6:4, zdroj: http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2004070001). O rodu obrů se píše i v Samuelově knize o králi Davidovi: (Tu Jišbí Benób, který byl z rodu obrů, jehož dřevce vážilo tři sta šekelů bronzu a jenž byl opásán novým mečem, prohlásil, že Davida zabije. Avšak Abíšaj, syn Serújin, mu přišel na pomoc a toho Pelištejce ubil k smrti. Davidovi mužové tehdy Davida zapřísáhli: "Víckrát se s námi do boje nevydávej, ať nezhasíš světlo Izraele!" O něco později se opět strhl boj s Pelištejci v Góbu. Tehdy ubil Sibekaj Chúšatský Sáfa, který byl z rodu obrů. Když se znovu strhl boj s Pelištejci v Góbu, Elchánan, syn Jaare Oregíma Betlémského, ubil Goliáše Gatského. Násada jeho kopí byla jako tkalcovské vratidlo. A opět se strhl boj v Gatu. Tam byl obrovitý muž, který měl šest prstů na rukou a šest prstů u nohou, celkem čtyřiadvacet. Ten také pocházel z obrů. Tupil Izraele, a Jónatan, syn Šimeáje, bratra Davidova, ho ubil. Tito čtyři pocházeli z obrů v Gatu. Padli rukou Davida a rukou jeho služebníků.)

V Antickém Řecku se zas mluví o obrech Kyklopech (jednoocí obři), Titánech (potomci matky země Gaie a boha Urana), Gigantech (obludní dlouhovlasí obři), nebo Hekatoncheirech (padesátihlaví obři) (zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Obr)

V severské mytologii se vyskytuje například oboupohlavní obr Ymir, což byl předek ostatních obrů nebo Aegir, což byl vládce moří. (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Obr)

Pověsti o obrech se vyskytují i v dalších mytologiích, například v keltské nebo slovanské a dalších.

A i v českých místních pověstech se to obry také jen hemží. Například:

- Obří hrad na Šumavě (Keltské hradiště). Podle místní pověsti ho vystavěl národ obrů, kteří nechtěli mít s lidmi nic společného. Později se přemístili na Sedlo u Albrechtic (též keltské hradiště). Existuje dokonce pověst o tom, že místní lidé tu nalezli obrovskou kost, která sloužila jako lávka přes říčku Losenici (http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=50). Další šumavští obři prý například žili nad Annínem, kde je dnes kostel sv. Mořice (http://www.spirit.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1647%3Aumavti-obi&Itemid=79) a i jinde

- Hrad Blankenštejn poblíž Ústí nad Labem. Zde prý sídlil zlomyslný obr, který prý terorizoval své okolí.

- Dědice na Vyškovsku. Zde prý obři kdysi dávno stavěli svůj hrad.

- Děčín: Podle zdejších pověstí měli obři sídlo i na dnešní Stoličné hoře u Děčína.

- Zlaté Hory u Jeseníku: Podle pověsti zbudovali lidožraví obři nedaleký hrad Edelštejn. Byli postrachem okolí, ale pak někam náhle zmizeli.

- horské pásmo Brd mezi Hostomicemi a Dobříší. Hned několik míst, ke kterým se váže pověst o dávných obrech se nalézá v severní části Brd. Mezi Hostomicemi a Dobříší se podle pověsti nalézali hned tři hrady obrů. Jmenovaly se Dvorce, Hradec a Pustý vrch. Dnes jsou v těchto místech zbytky dávných hradišť. Další obr bydlel na Plešivci a na Komorsku. Mezi těmi dokonce podle pověstí propukla válka.

- Hostinné. V okolí Hostinného v Podkrkonoší se dle pověsti měli vyskytovat dva loupeživí obři, tzv. Rolandi. Když je pak zdejší lidé přemohli, ukazovaly se zde jejich kosti a obři se dokonce dostali i do městského znaku.

- Klabava u Rokycan. Podle pověsti střeží ohavný obr poklad v podzemí hrádku Klabava. Najal si ho prý ďábel, kterému se kdysi upsal jeden ze zdejších loupeživých rytířů.

- Koberovy. Podle místní pověsti žili obři také na Hamštejně. Házeli prý obrovské kyje, kterými vyhloubili údolí směrem k Suchým skálám.

- Kozákov. Čtyři obrovští muži s železnými tyčemi se prý podle zdejší pověsti vyskytovali u jeskyně Drábovna (osídlené už od doby kamenné) na svahu Kozákova

- Loučim na Domažlicku. Podle pověsti vystavěla rodina obrů zdejší kostel Narození Panny Marie. Když obři odešli, vznikl tak zdejší název obce.

- hora Mužský u Mnichova Hradiště. Podle jedné ze zdejších pověstí obři vydlabali známé Drábské světničky.

- Obřany. V naší zemi máme několik míst pojmenovaných přímo po obrech. Například v Obřanech nedaleko Hostýna žil na hradě párek obrů, podle kterých obec dostala název.

- Postřekov. Na vrchu u této obce se prý nalézaly kulovité opracované kameny, které podle pověsti po sobě házeli obři.

- Řakom. K pravěkému hradišti u Řakomi na Klatovsku se vztahuje pověst, že zde stavěli obři gigantickou stavbu. Když zemřeli, nalézali se zde po nich kosti.

- Sněžka. Krakonoš, neboli Rýbrcoul, jenž kolikrát představoval právě obra. A snad právě proto je důl pod Sněžkou pojmenován jako „Obří“. Tam měl svojí zahrádku.

- Tanvaldský Špičák. K tomuto vrch, který je dnes známý hlavně jako skiareál, se váže pověst o obrovi, která žije v hoře a hlídá tam poklad.

- Trnovany u Teplic. Obři sídlili i na Slepičím vrchu, kde byli postrachem okolí.

- Třemšín. Pověst o obrovi se váže i k Třemšínu, jednoho z nejvyšších vrcholů Brd. Byl to však začarovaný hradní pán, kterého tak zaklela čarodějnice

- Zdechovice. Jsou zde nakupeny žulové balvany, o nichž se říká , že jsou to „Postele obrů“, Jednou mezi nimi vypukl spor a oni si je mezi sebou házeli.

- Žinkovy. Poblíž tohoto města v okrese Plzeň jih se rozkládá staré hradiště, kterému se říká Obrovo hradiště s bizarními seskupení žulových kamenů v okolí. Váže se k němu také mnoho pověstí.

C i v i l i z a c e o b r ů ?

V souvislosti s těmito lokalitami je patrné, že hodně takovýchto míst se vyskytují v lokalitách s pravěkým osídlením. Je to případ například Obřího hradu a Sedla, brdských lokalit (Plešivec, Hradec a dalších), Drábovny, Drábských světniček, Obřan, Řakomi, Trnovan nebo Žinkov. Není bez zajímavosti, že mnozí archeoastronautičtí badatelé v tomto případě hovoří i tzv. o civilizaci obrů, která zde na Zeměkouli mohla v nějakém období působit.

obri1.jpg

Já jsem si například všiml toho, že některá výše popsaná místa nejsou umístěna náhodně, ale dá se mezi nimi nalézt určitá geometrická souvislost. Na jedné přímce se například nalézají Obří hrad, Sedlo a Žinkovy. A také Třemšín, Žinkovy a Loučim. A do třetice Obří hrad, Annín a Řakom.

obri.jpg

V severovýchodních Čechách zas vytvoří jednu přímku Sněžka, Obří důl, Drábovna a Drábské světničky. Navíc, pokud si vyneseme Hostinné, zjistíme, že s Obřím dolem a Drábskými světničkami vytvoří pravoúhlý trojúhelník, jenž je téměř přesně orientovaný do světových stran.

Zajímavé jsou i pověsti o nálezech obřích kostí. (Například Obří hrad, Řakom nebo Hostinné). Osobně se domnívám, že se zde klidně někdo někdy mohl takové kosti někdy najít. Ale podle mého názoru to nejspíš nebudou kosti po obrech, ale po některém z velkých pravěkých zvířat, například mamutů. Možná, že jsem teď mnohé romantiky tímto názorem zklamal. Ale ještě nepředbíhejme, ještě se o tom zmíním v souvislosti s hypotézou, kterou za chvíli vyslovím.

E x i s t o v a l i ?

161227.jpg

Tolik zpráv z nejrůznějších kultur. A tak vstává otázka, zda tyto pověsti nejsou založeny na něčem konkrétním. A tak jsem se zkusil zamyslet. Dříve, než jsem začal přemýšlet o nějakém hodně scifi řešení, jsem se zauvažoval, zda se tu nemohl někdy vyskytovat nějaký živočišný druh, kterého by lidé mohli považovat za obry. Málokdy se pověsti zmiňují o konkrétní výšce obrů, tak klidně může jít o tvory, kteří jsou třeba jen o něco málo větší či mohutnější než lidi. A divte se, jeden takový druh tady skutečně kdysi žil. Určitě už o něm slyšel každý. Říká se mu člověk neandrtálský. Byla to předvěká forma člověka, která se oproti běžným lidem vyznačovala přeci jen o něco robustnější postavou. Naši předkové při setkání s ním by si tedy mohli klidně připadat jako při setkání s obrem. Dokonce měli větší mozkovnu, než dnešní lidé, takže oproti nám nešlo o žádné hlupáky.

obrimapa.png

Na wikipedii jsem nalezl mapu, kde je zakreslené rozšíření člověka neandrtálského. A kupodivu tato mapa odpovídá i rozšíření nejznámějších pověstí o obrech, které jsem popsal v první části článku.

A v téže článku na wikipedii se píše, že k bydlení si neandrtálci stavěli jednoduché přístřešky z mamutích klů a kostí. Že by zas nějaká souvislost? Třeba s těmi českými lokalitami, kde se našli ony kosti, konkrétně třeba s Obřím hradem na Šumavě? Zkrátka a dobře, do této hypotézy mi toho zapadá trochu víc. Ovšem až na jednu zásadní věc. A to je doba, kdy žili. Vědci předpokládají, že člověk neandrtálský se vyskytoval v období před cca 250 tisíci až zhruba 30ti tisíci lety, kdy prý z dosud neznámých příčin vymřel. Ale pozor, dnes už víme, že se mohli mísit s lidmi našeho druhu! Například v Portugalsku bylo nalezeno hybridní dítě, které mělo jak naše, tak i neandrtálské rysy. Nejzajímavější však bylo na tom to, že pocházelo z období cca před 24 tisíci lety, to znamená šest tisíc let po oficiálním a vědou považovaným vymřením neandrtálců! Mohli snad některé skupiny neandrtálců někde v tichosti přežívat? A mohli snad přežít někde ještě déle, tedy blíže k současnosti? Pokud ano, tak vzhledem k velikosti jejich mozkovny usuzuji, že není vyloučeno, že by mohli utvořit i nějakou vyšší kulturní společnost. Pokud by náhodou své zemřelé druhy nepohřbívali do země, ale spalovali, tak naši archeologové zkrátka nemají zatím možnost jak zjistit jejich případnou existenci i v novější době. A tak si představme, že by čistě teoreticky mohli přežít i do doby třeba i nedávné. Nemohli by pak být tím, co naše předky inspirovalo k pověstem o nejrůznějších obrech?

Použité zdroje:

Stejskal M.: Labyrintem tajemna, Paseka, Praha 1991

http://cs.wikipedia.org/wiki/Neandert%C3%A1lec

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obr

Bible – Starý zákon (Projekt Gutenberg)

Odkazy uvedené u článku

Použité obrázky:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/veda-a-technika/88537-stopy-dna-neandrtalce-mohou-byt-i-v-nasi-geneticke-vybave

http://cs.wikipedia.org/wiki/Neandert%C3%A1lec

www.google.com/maps

Související články:

Prastará místa v Česku na tajuplných souřadnicích

Jsou leylines obrazce otisky předchozích civilizací?

Byl už u nás nalezen fragment dřívějších civilizací?

Draci jako pradávná pozorování UFO

Ptáci nebo letadla?

Rubrika: archeoastronautika

Autor: Libor Čermák | sobota 15.2.2014 6:00 | karma článku: 18.80 | přečteno: 2903x


Další články blogera

Libor Čermák

Mají pedagogové indoktrinovat multukulturalismus nebo pěstovat vlastenectví?

Je možné, že řada tzv. uvědomělých pedagogů a vedoucích řeší problém, zda do svých svěřenců indoktrinovat multukulturalismus a nebo v nich pěstoavat vlastenectví. Jenže u mne se ale děti indoktrinace multikullturalismu nedočkají.

17.7.2018 v 12:43 | Karma článku: 25.54 | Přečteno: 550 |

Libor Čermák

Cože? Na tábor s keramickým talířem?

"Ešusy nepotřebujete. Máme talíře", zní jedna hláška z filmu "Pan Tau na pionýrském táboře". Některé letní tábory se tím však i teď inspirují. Domnívám se ale, že právě toto není pro klasické tábory v přírodě ten nejlepší nápad.

17.7.2018 v 5:44 | Karma článku: 18.68 | Přečteno: 463 |

Libor Čermák

Raději budu žít v rozděleném národě než v multikulturalistické diktatuře

Pražská kavárna obviňuje našeho p. prezidenta za to, že prý rozděluje národ. Hm, zajímavá myšlenka. Ale já se ptám, jak by ten náš stát měl vypadat, aby nebyl rozdělený? Jediné, kde je rozdělení národa protizákonné je, diktatura.

16.7.2018 v 7:13 | Karma článku: 46.78 | Přečteno: 6606 |

Libor Čermák

Autoři, nenechejte si den kazit hlupákama

Všichni vy, co někam píšete, už se vám také určitě stalo, že na vaší práci někdo reagoval způsobem, který má od inteligence daleko. Takový člověk není nic jiného, než obyčejný závistivka a chce vám zkazit dobrý pocit ze psaní.

15.7.2018 v 13:50 | Karma článku: 31.43 | Přečteno: 771 |

Další články z rubriky Věda

Jan Fikáček

Je Země placatá a objevili jsme černé díry v roce 1783?

Víte, kdo formuloval představu černé díry v roce 1783 a že si stále myslíme, že je Zem placatá a nehybná? To a mnoho dalšího se dovíte ve fyzikálních a filosofických komentářích první kapitoly/přednášky knihy Carla Rovelliho.

16.7.2018 v 9:08 | Karma článku: 25.33 | Přečteno: 960 | Diskuse

Dana Tenzler

Chemie v kuchyni - jak vyčistit stříbro?

Proč se stříbro špiní - Kde vzít v kuchyni elektrony - Malé drama v hrnci - Další metody. (délka blogu 5 min.)

16.7.2018 v 8:00 | Karma článku: 20.69 | Přečteno: 398 | Diskuse

Libor Čermák

Obrazce v obilí i v Česku. A konečně i fraktál!

Co přinesly události v oblasti obrazců v obilí poslední dva týdny? Nejen nádherný fraktálový obrazec v Anglii,nejen dva nové agrosymboly v Česku. Ale i další zajímavosti. O tom všem v mém novém vydání agrosymbolového zpavodajství.

15.7.2018 v 7:08 | Karma článku: 17.44 | Přečteno: 677 |

Libor Čermák

Jak by měl vypadat záhadologický kroužek pro děti?

Tak. Teď určitě začnou skeptikové zas křičet. Jak někoho může napadnout vytvořit záhadologický kroužek pro děti? Tak, ať se to někomu líbí či ne, tak mne už to napadlo. A myslím si, že to jistě není pro děti nezajímavá aktivita.

13.7.2018 v 9:13 | Karma článku: 12.86 | Přečteno: 250 |

Jaroslav Jirát

Jak se zbavit migrény

bez léků. Migréna začne, když se rozšíří cévy v mozku. K tomu dojde, je-li mozek špatně vyživován kyslíkem nebo glukózou, v důsledku přiškrcení některé z cév, které do mozku vedou.

12.7.2018 v 16:31 | Karma článku: 14.14 | Přečteno: 614 | Diskuse
Počet článků 1899 Celková karma 28.20 Průměrná čtenost 1789

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více
Najdete na iDNES.cz