Zvláštní záhada německých havárií UFO

26. 01. 2014 13:21:00
I území dnešního Německa navštěvovaly UFO odedávna až do současnosti. V živé paměti máme například nedávný výskyt UFO v Brémách. A kromě toho zde došlo i řadě údajných havárií UFO.
ilustrační obrázekilustrační obrázekLibor Čermák

Tato země vždy byla v centru dění. Stačí si jen představit, čím vším prošla jen v průběhu 20. století. Nejprve Hitlerovská třetí říše. A po prohrané válce bylo Německo rozděleno na čtyři tzv. okupační zóny. Z americké, francouzské a britské okupační zóny se stala Německá spolková republika a z ruské Německá demokratická republika. Mezi těmito dvěma republikami pak vedla po čtyřicet let. tzv. železná opona, která právě zde byla tou nejdrsnější. Když pak v roce 1990 došlo ke sjednocení Německa, vznikla Spolková republika Německo, jež je dnes ekonomickým tahounem jak Evropy, tak Evropské unie. A tak není divu, že tato politicky exponovaná země je i bohatá na častá pozorování UFO. Pojďme tedy zavítat k našim západním sousedům a připomenout si tak některé nejznámější zdejší UFO případy:

- Například už v říjnu roku 1706 došlo u Annabergu-Buchholze, poblíž našich hranic ke zvláštní vzdušné bitvě na obloze. V té době ještě neexistovaly žádné pozemské letecké stroje, a tudíž nešlo o žádný takováto stroj. Zabýval jsem se tímto případem podrobně v článku.“Záhadná německá pověst hned kousek za našimi hranicemi“.

- O druhé světové válce se říká, že v ní hitlerovské Německo údajně mělo létající stroje na způsob létajících talířů. O tom se sice jen spekuluje. Ale z 2. světové války zde existuje jev, který se dá k dnešním UFO s klidným svědomým přirovnat. Říká se jim „foo fighters“ a jedná se o jakási jasná světla, která doprovázela letadla. Její první objevení se datuje ke 14. říjnu 1943, když 384. bombardovací peruť prováděla nálet na průmyslovou oblast u Schweinfurtu. Setkávali se s nimi jak němečtí tak spojenečtí piloti a pro všechny se tak staly záhadou, která nikdy nebyla vysvětlena. (zdroj: Spenser J: Encyklopedie UFO, Etna, Praha, 1994)

- V noci 23. listopadu 1948 si všiml pilot tryskového letounu F-80, když letěl v oblasti u Fürstenfeldbrücku v Bavorsku, že na východ od něj se nalézá červeně svítící bod. Ten tam kroužil a zdálo se, že přibližuje k Mnichovu. Když se k objektu pilot přiblížil, UFO bleskurychle změnilo směr vzhůru, kde dosáhlo výšky cca 18000 metrů. Pozorování potvrdil ještě další pilot. (zdroj: Hesemann M.:Tajná věc UFO - 1. díl, Etna, Praha, 1994)

- 13.- 14. ledna 1980 sledovala UFO řada lidí z okolí německého města Garlstedtu. Přišla řada hlášeni o podivných objektech a tudíž se případem zabývala jak policie, tak dolnosaské ministerstvo vnitra, tak vojáci v nedaleké základně NATO. (zdroj: Hesemann M.:Tajná věc UFO- 2. díl, Etna, Praha, 1995)

- 12. března 1982 bylo pozorování UFO hlášeno celou řadou lidí z města Messel u Frankfurtu nad Mohanem. Mezi svědky byli nejprve zdejší mladiství (například třináctiletý Markus Steffes, čtrnáctiletá Manuela Heimová či patnáctiletá Sonja Bormannová a další), kteří sledovali, jak se na ně z oblohy řítí a opět zvedá něco ve tvaru disku většího než 20 metrů, s kabinou a reflektory. K nim pak přibyli i dospělí svědkové, například zdravotní sestra Margarethe Gustafsonová a několik zdejších policistů. (zdroj: Hesemann M.:Tajná věc UFO- 2. díl, Etna, Praha, 1995).

- A v neposlední řadě bych se určitě chtěl také zmínit o nedávné události v Brémách. Stalo se to v pondělí 6. ledna 2014. Několikrát se totiž neidentifikovaný létající objekt objevil nad Brémami. Nad městem se několikrát objevil záhadný objekt vzdáleně podobný letadlu, ovšem byl hlučnější.Zdejší letiště kvůli němu dokonce muselo zrušit plánovaný let do Frankfurtu a přesměrovat let z Mnichova do Hannoveru. Objev záhadného objektu na Brémami potvrdila i policejní hlídka. Vydala se ho hledat i její helikoptéra, avšak nic nenalezla. I tento případ tak stále zůstává nevyřešený. (zdroje např.: http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-61529800-na-letisti-v-bremach-zrusili-let-kvuli-ufo-policie-nevi-co-se-na-obloze-objevilo?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed , http://zpravy.idnes.cz/zahadny-objekt-v-nemecku-prerusil-dopravu-letadel-ufo-ppc-/zahranicni.aspx?c=A140108_064733_zahranicni_skr nebo http://aktualne.centrum.cz/zpravy/kuriozity/clanek.phtml?id=799079 )

A k těmto případům bych přidal ještě další incidenty, a to proto, že právě z území SRN pochází i řada zajímavých zpráv o údajných haváriích neidentifikovaných létajících objektů. O některých jsem se už zmiňoval dříve, jiné zde uvádím poprvé. Tady je jejich seznam s popisem i zdroji mých informací:

1 5 0 1 – 1 5 0 3 : E v r o p a

V průběhu těchto let byly údajně zaznamenány po celé Evropě pády světelných křížů a mís. V Norimberku jev údajně trval až 26 dní.

(Zdroj: Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991)

1 4 . d u b n a 1 5 6 1 : N o r i m b e r k , B a v o r s k o

Podle Wickianovy kroniky se obyvatelé Norimberka stali svědky děsivé podívané, kdy na obloze spatřili podivná oblaka ve tvaru koulí modré, červené a černé barvy. Kromě toho zde byly i další útvary například válce naplněné kuličkami, rudé kříže nebo obrovské velké kopí. Všechny objekty se začaly k sobě přibližovat a pak se navzájem pustly do boje. Obloha byla plná blesků, koule se navzájem srážely a mračna po sobě střílela rudými a žlutými paprsky. Zasažené objekty padaly k zemi, kde po nich zbyly louže horké vody. Bitva trvala asi hodinu, za kterou se všechny objekty navzájem pobyly a nebe se úplně vyčistilo.

(Zdroj: Červinka V.: Nebeská válka: M 2000 8/2005)

viz též : Dokumenty o středověkých havárií UFO

8 . d u b n a 1 6 6 5 : S t r a l s u n d , M e c k l e n b u r s k o

Podle Berliner Ordinaci und Postzietunges šest rybářů zpozorovalo nad Severním mořem něco jako bitvu v mracích. Nejprve kolem 14. hodiny se přihnaly velké mraky, z kterých se vyklubaly obrazy velkých válečných lodí, které se mezi sebou ihned pustily do bitvy. Rybáři přímo pozorovali nad sebou dým a kouř, rozedrané plachty, zničené stožáry. Viděli i kanóny a vojáky v černých uniformách. Zajímavé bylo i to, a to je důvod, proč jsem tuto příhodu sem zařadil mezi havárie, že viděli i třísky zasaženého dřeva, jak padají do moře. „Severní“ flotila odtáhla z bojiště až večer. Na to se na obloze objevil talíři podobný objekt. Přiblížil se k místnímu kostelu a zastavil se nad ním. Příští den si mnozí svědkové stěžovali na bolest hlavy a končetin

(Zdroj: Fiebag J.: UFO – únosy lidí, ETC Publishing, Praha, 1995)

viz též : Dokumenty o středověkých havárií UFO

8 . b ř e z n a 1 7 9 6 : B u d i š í n , S a s k o

Nad Čechami a nad Německem údajně létala v povětří obrovská koule. Když večer přistála u vsi Dreikretschen (asi 1 míli od Budišína), tak explodovala. Druhý den, byla na tomto místě jedním zdejším obyvatelem nalezena podivná pěnová hmota zapáchající po fermeži.

(Zdroj: Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991)

viz též : Dokumenty o středověkých havárií UFO

1 9 3 6 : Č e r n ý L e s , B a d e n s k o – W ü r t t e n b e r s k o


Tehdy údajně přistál na území Černého lesa nepozemský objekt, jenž nesl viditelné známky poškození. Případu prý bylo svědky mezi jinými Rudolf Hess, Goering (velitel leteckých sil Německa), Rudolf Stainer ( zakladatel Antroposofické společnosti) a Henrich Himmler (velitel SS).

Zdroj : www.volny.cz/l_kopecky/ufo_hoax/ovnis/index_vril.html
http://www.cseti.org/crashes/127.htm

9 . č e r v n a 1 9 5 4 : R i n k e r o d e , S e v e r n í V e s t f a l s k o

Zajímavou součástí pozorování neidentifikovatelných objektů jsou opravy možná porouchaných neidentifikovatelných létajících objektů. S jednou takovou se setkal filmový předvaděč Hoge cestou domů. U Rinkerode u Münsteru spatřil ve vzdálenosti asi 70 metrů modrý válcový objekt. Pod ním pracovalo několik malých bytostí vysokých kolem jednoho metru. Měli tenké nohy, neúměrně velký hrudní koš a oblečeny byly v jakých si gumových kombinézách. Nedaly se vůbec rušit okolím, a tak se o ně pan Hoge už nestaral a pokračoval domů.

Zdroj: Fiebag J.: UFO – únosy lidí, ETC Publishing, Praha, 1995

  1. p r o s i n c e 1 9 5 7 : G r o s s m o o r , D o l n í S a s k o

Ten den dopadlo v 16 hod, 20 minut na louku u obce Grossmoor žhavé těleso, které přiletělo ze směru Hamburku. Záblesk dle svědků ozářil zamračené odpoledne nepřirozeně silným světlem. Objekt byl dle svědka Waltera Blöhse velký jako zhruba dva fotbalové míče a měl kovově lesklý hrot. Když pak dopadl na louku, zdvihl se oblak dýmu, ve kterém se objevily modré a zelené záblesky. Druhého dne se na louku vydala hledat trosky jednotky jednotka bundeswehru, avšak nenalezli nic.

Zdroj: Hausdorf H: UFO – A přede létají, Knižní klub, 2012

1957: Brémy

Zmínku o této havárii, jsem našel v publikaci UFO – únosy lidí od spisovatele Johannese Fiebaga UFO – únosy lidí.

Zdroj: Fiebag J.: UFO – únosy lidí, ETC Publishing, Praha, 1995

Ú n o r 1 9 6 1 n e b o 1 9 6 2 : T i m m e n d o r f, M e c k l e n b u r s k o

Podle tehdejšího vrchního štábního šikovatele byl nedaleko pláže v Timmendorfu u Lübecku nalezen 33 metrů dlouhý a 5 metrů vysoký vrak neidentifikovatelného létajícího objektu diskového tvaru. Na místo přijel anglický technický prapor, jenž pod záminkou, že zde probíhá cvičení s americkými vojáky, uzavřel celou oblast. Údajně zde bylo nalezeno dvanáct mrtvých těl o velikosti 100 – 120 cm, s velkou hlavou, štíhlým tělem a velikýma mandlovitýma očima. Na místo přijelo i několik Američanů, kteří disk rozložili na šest dílů a ty odvezli těžkými armádními transportéry. Materiál z něhož byl stroj zhotovený, byl velice pružný a zároveň nesmírně odolný. Vypadal jako kombinace mezi kovem a plastem.

Zdroj: Hesemann M.: Tajná věc UFO II, Etna, Praha, 1995

Viz též: Jak velké jsou létající talíře?

Kolik už zahynulo mimozemšťanů při haváriích UFO?

1 9 6 6 n e b o 1 9 6 7 , M a n n h e i m , B a d e n s k o – W ü r t t e n b e r s k o

Neidentifikovatelný létající objekt byl pronásledován dvěmi americkými stíhačky, které ho pak sestřelily.

Zdroj: Lenková J., Šiška V., Mackerle I., Zeman J.,: Velká kniha otázek a záhad, Regia, Praha 2002

K v ě t e n 1 9 7 4 R a m s t e i n A B F , P o r ý n í – F a l c

Zhruba 10 kilometrů západně od Kaiserslauternu se rozkládá základna amerických leteckých sil známá pod označením Ramstein ABF. Někteří ji dokonce označují za jakousi německou „Oblast 51“. Tato oblast je také známá tím, že v jejím okolí jsou častá pozorování UFO. Známé jsou například případy z 80. let, kdy, jak lidé z okolí, tak přímo pracovníci základny hlásili, že se zde objevují zvláštní trojúhelníková UFO. Jak však uvedl vojenský plukovník Phillip J. Corso, tak už v květnu 1974 mělo v této oblasti dojít i k havárii UFO.

zdroj: http://www.cseti.org/crashes/108.htm

Bürgin L.: Neplatné fyzikální zákony, Dialog, Liberec, 2013

ř í j e n 1 9 8 1 : N D R

Podle údajů z Velké knihy otázek a záhad se v říjnu 1981 v Německé demokratické republice zřítilo světle zelené UFO. Jeden ze svědků spatřil, jak agenti tajných služeb v Berlíně přenášejí malé mimozemšťany.

Zdroj: Lenková J., Šiška V., Mackerle I., Zeman J.,: Velká kniha otázek a záhad, Regia, Praha 2002

Víz též: Kolik už zahynulo mimozemšťanů při haváriích UFO?

5 . k v ě t n a 2 0 0 0 : M ö n c h e n g l a d b a c h , S e v . W e s t f a l s k o

V noci z pátku 5. května na sobotu 6. května roku 2000 byli němečtí policisté bombardování telefonáty, ve kterých jim svědkové hlásili, že na okraji Munchengladbachu u Düsseldorfu viděli krátce po 22. hodině přistávat či havarovat zvláštní objekt. Do akce bylo zapojeno 50 policistů, 12 hasičů a 22 psovodů. Nic však bohužel nenašli.

Zdroj: http://www.cseti.org/crashes/124.htm

G r a f e n h o f e r 1 9 . l e d n a 2 0 0 9 , B a v o r s k o

Další možný případ se odehrál v lednu 2009. Kdo četl moje články „Lednová vlna UFO“ a „Nových zpráv o UFO opět přibývá“ si už možná vzpomene. Případ je o to závažnější, že jeho svědky nebyli žádní obyčejní venkovani ani opilci z hospody, ale rovnou kontroloři letového provozu nad SRN a stíhací piloti Luftwaffe. Kdo by měl znát letecký provoz nad svojí zemí lépe, než tito profesionálové? A přeci se 19. ledna 2009 vyskytl případ, se kterým si tito pánové nevědí rady! V ten den se totiž neznámý, velice rychlý objekt přehnal přes část jižního Německa. K případu se například vyjádřil mluvčí stuttgartského úřadu pro leteckou bezpečnost Helmut Montag. Podle něj objekt z území Spolkové republiky Německo ani neodstartoval ani zde nepřistál. Letěl rychlostí cca 100 km/hod. Pak najednou u obce Welzheim v Bádensku-Württembersku (cca 30 km východně od Stuttgartu) zmizel z radarů. A kolem 22. hodiny se tam zas najednou objevil, a to už byl u Dinkelsbühlu v Bavorsku. Objevil se ještě u obce Grafenwöhr poblíž českých hranic a pak zmizel. Předpokládá se však, že záhadný objekt mohl prolétnout či dokonce přistát nebo havarovat i na území naší, tedy České republiky. A tak kontroloři německého vzdušného provozu vydali ihned varování pro piloty vojenského letectva, aby byli připraveni k případnému útoku proti nedovolenému porušení vzdušného prostoru země. Mluvčí DFS. Axel Raab se k celému incidentu vyjádřil takto: „vyloučili jsme všechny konvenční možnosti, je to prostě záhada. Když to zmizelo z radaru, věřili jsme, že cokoli to bylo, muselo to ztroskotat, ale v oblasti nikdo nepozoroval žádné trosky. Je to naprostá záhada. Zmátlo to operátory u radaru, protože se to neustále objevovalo a mizelo na obrazovce, jako by to tam prostě v určitou chvíli vůbec nebylo. Pak to jednoduše zcela zmizelo v atmosféře“

zdroj: www.novinky.cz/clanek/160103-nad-nemeckem-proletlo-extremne-rychle-ufo-spatrili-ho-piloti-luftwaffe.html nebo tn.nova.cz/: Letoví-dispečeři viděli UFO nad Německem, mohlo přistát v Česku)

viz také: Nových zpráv o UFO opět přibývá a Došlo už na našem území k havárii UFO?

havuhosrn.jpg

Co si o těchto případech myslet? Staly se? A nebo ne? Mé zdroje je takto popisují. Ovšem všiml jsem si jedné zvláštnosti. A to, když jsem si do mapy vynesl ty havárie, u kterých známe přesnou lokalitu události. Vyšlo mi totiž něco, co mi opět doslova vyrazilo dech. Většina lokalit údajných havárií UFO (tedy až na Rinkerode, což ale není klasická havárie UFO) zde totiž společně vytvoří symetrický geometrický obrazec připomínající při troše buď rybku skaláru a nebo kosmickou družici. A co víc, tento obrazec se týká i nás, neboť zasahuje i do Čech! Protože zde na jedné přímce leží případy z Grafenhoferu, Budišína a Nové Vsi v Krušných Horách, o němž jsem psal v článku Došlo už na našem území k havárii UFO?. Jak už jsem nejednou psal, tak takovéto obrazce nejsou mezi lokalitami údajných havárií UFO ničím výjimečným. Svůj obrazec například vytvoří britské havárie UFO (viz Údajné havárie UFO na území Velké Británie). Také havárie v jihozápadní USA (viz článek Havárie UFO v jihozápadních USA tvoří podivný obrazec!) a nebo ve východní části USA (viz Havárie údajných UFO vytváří indiánský symbol míru). Osobně se domnívám, že pokud se mezi takovými případy dají nalézt nějaké hlubší souvislosti, dodává to i jednotlivým případům ještě více na záhadě.

Zdroje: uvedené u jednotlivých případů

Použitá mapa www.google.com/maps

Související články a další studie údajných havárií UFO:

Historie je plná havárií UFO

Dopadlo to jako u Roswellu

Jihoamerické havárie UFO

Jsou to návraty antických bohů?

Měsíc ovlivňuje i havárie doutníkových UFO

Z čeho jsou vyrobená UFO?

Jak ovlivňuje Měsíc havárie létajících talířů?

Jak velké jsou létající talíře?

Záhadné písmo z havárií UFO

Skandinávské havárie UFO

Vesmírné havárie neidentifikovaných létajících objektů

Ovlivňuje Měsíc havárie UFO?

Havárie údajných UFO vytváří indiánský symbol míru

Havárie UFO v jihozápadních USA tvoří podivný obrazec!

Kolikrát došlo v Novém Mexiku k havárii UFO?

Údajné havárie UFO na území Velké Británie

Došlo už na našem území k havárii UFO?

Jak jsem nalézal časové souvislosti mezi haváriemi UFO

Dokumenty o historických haváriích UFO

Dokumenty o středověkých havárií UFO

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

Výročí dvou záhadných havárií

Autor: Libor Čermák | neděle 26.1.2014 13:21 | karma článku: 18.83 | přečteno: 3634x

Další články blogera

Libor Čermák

Budou současní umělci stejně odvážní jako tvůrci "Takové normální rodinky"?

Na internetu jsem narazil na článek, který se zabýval tím, proč už nepokračovalo natáčení nových dílů seriálu "Taková normální rodinky". Kvůli požadavkům ČST seriál zpolitizovat. A tím by se ale měli inspirovat i současní umělci!

14.11.2018 v 6:38 | Karma článku: 19.81 | Přečteno: 417 |

Libor Čermák

Autoři příběhů by se měli postavit proti ideologii genderismu-multikulturalismu

Genderismus-multikulturalismus představuje v současné době největší ohrožení svobody slova. A ohrožuje i literární tvorbu, zvláště chlapeckou, protože jí chce přikazovat, jak má správně ideologicky vypadat dobová prezentace.

13.11.2018 v 10:45 | Karma článku: 28.67 | Přečteno: 551 |

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Libor Čermák

Přístup k některým spisovatelům je barometrem stavu svobody a demokracie ve společnosti

Erich von Däniken a Jaroslav Foglar. Dva spisovatelé, kteří na první pohled spolu nemají téměř nic společného. Ale na ten druhý pohled zjistíme, že toho mají možná společného více, než si myslíme. Ukážu vám to:

10.11.2018 v 18:33 | Karma článku: 33.11 | Přečteno: 965 |

Další články z rubriky Věda

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Jan Fikáček

Kterak zařídit, aby zítra nevyšlo Slunce

Že nepochybujete o tom, že zítra vyjde Slunce? Že je to naprostá jistota? Ano! Je dobré si uvědomit, že je to tak extrémně jisté, že o tom nikdo trochu při smyslech vůbec nebude pochybovat. Nicméně...

12.11.2018 v 9:21 | Karma článku: 27.74 | Přečteno: 1121 | Diskuse

Dana Tenzler

Fyzika na jezírku … co o ní víme my a co vodoměrky?

Vypadá to, jako by běhaly po tenké fólii, napnuté na vodní hladině. Nikdy ji neprošlápnou a nenamočí se. Jak se hmyz (vodoměrka nebo bruslařka) udrží na hladině, vysvětluje (jak jinak) fyzika. (délka blogu 3 min.)

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 23.98 | Přečteno: 575 | Diskuse

Rostislav Szeruda

Tajemství svobodné vůle

Celý vesmír i život má být jeden řetězec příčin a následků. S tímto tvrze­ním se nedá nesouhlasit. Při pohledu zpět zjistíme, že vše, co se nám v životě přihodilo, co jsme udělali i neudělali, bylo nějak podmíněno.

11.11.2018 v 17:30 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 535 | Diskuse

Jan Mestan

Vidět Zemi růst

Chile je zemí, kde jsou častá zemětřesení. Dokonce tam nastalo to nejsilnější naměřené v roce 1960 o síle 9.5. Takové zemětřesení pak vede k vertikálním zdvihům. A to dost značným. Jednorázově se jedná o decimetry až metry.

10.11.2018 v 14:08 | Karma článku: 19.10 | Přečteno: 354 | Diskuse
Počet článků 2038 Celková karma 29.23 Průměrná čtenost 1775

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz