Historie je plná havárií UFO

12. 01. 2014 14:55:00
Jak lze nejlépe dokázat, že ohledně havárií UFO nejde jen o samé podvody, omyly, a nepochopené tajné projekty? Tak, že zjistíme, že se podobné události děli i v době, kdy ještě lidská technika neumožňovala létání.
 i modelu: Libor Čermák

Zvlášť doba pravěku a starověku. To bylo k vynálezu jakéhokoliv létajícího pozemského předmětu ještě hodně daleko. Přesto se na obloze skutečně objevovaly věci, které bychom dnes mohli s čistým svědomím prohlásit za UFO. A když už jsme u UFO, stejně jako dnes, tak i tenkrát se samozřejmě v této oblasti vyskytovaly i události, které by se daly zařadit mezi údajné havárie UFO. Ovšem jak o nich vypátrat informace po tolika staletích? Buď se skutečně občas nalezne nějaký nepochopitelný a záhadný artefakt a nebo se o nich dochovala zpráva v nějaké pověsti jako o nějaké božské věci. Já osobně takovéto zprávy sbírám. A tak před více než třemi lety jsem na toto téma uveřejnil článek: „Dokumenty o historických haváriích UFO“, kde jsem představil rovnou dvacet takovýchto událostí, jež se mohly odehrát v pravěku a starověku. Jenomže jako badatel jdu samozřejmě dál. A tak jsem dnes už dávno nezůstal u těch dvaceti. Jak studuji nejrůznější záhadologické prameny, narážím na další podobné případy. A tak se nyní moje sbírka případů údajných havárií UFO stále rozrůstá o další události. Proto jsem se rozhodl tento můj před třemi roky napsaný článek aktualizovat a k oněm dvaceti případům přidat dalších deset. Podle mého názoru mohlo jít skutečně o případy, které bychom dnes zařadili do škatulky UFO nebo do škatulky případných mimozemských strojů. A stejně jako ta první série i tyto jsou neméně zajímavé.

2000 let před naším letopočtem: Grand kaňon, Arizona

Na internetu se objevila zpráva, že tým vědců, vedený dr. Dr. Henrym Leaumontem údajně objevil ve Velkém kaňonu v oblasti zvané „Comanche Point“ trosky něčeho, co považují za prastaré UFO. Uhlíkové datování ukazuje, že se jedná o věc starou asi tak 4000 let, to znamená, že zde leží cca od roku 2000 let před naším letopočtem. Tuto zprávu jsem nalezl na internetu vícekrát. A tak zde jako příklad dávám odkazy: http://www.illuminati-news.com/ufos-and-aliens/html/4000-year-old-ufo-in-grand-canyon.htm, http://www.burlingtonnews.net/grandcanyon2.html. Zda se jedná o skutečný nález, či o hoax, to v tuto chvíli odhadnout nedokážu. Ovšem zapadlo mi to do obrazce, kterou vytvoří místa údajných havárií UFO, které popisuji v článku Havárie UFO v jihozápadních USA tvoří podivný obrazec!

Předkolumbovská Amerika: USA/Kanada

Stará indiánská legenda kmene Huronů vypráví zas o tom, jak se Aatensic, dcera velkého ducha jednou neopatrně nakláněla dírou v oblacích. A tak se stalo, že přepadla na zádech velké želvy. Při tomto pádu s sebou strhla i tzv. tři sestry, což jsou kukuřice, tykev a fazole, které pak darovala lidem. Tohoto možného případu jsem si všiml, když jsem připravoval můj předchozí archeoastronautický článek „Pochází kukuřice od mimozemšťanů?“ V této pověsti kmene můžeme podle mého názoru vyčíst zprávu o možné prehistorické havárii UFO ve tvaru létajícího talíře, který mohl těmto indiánům klidně připomínat želvu

(zdroj: http://www.femina.cz/magazin/wellness/kukurice-umi-lecit-co-pravi-legendy-kukuricne-recepty-pro-zdravi-.html

Kypr

Na jihozápadním pobřeží Kypru se nalézá jedinečný skalní útvar, známý jako Afroditina skála. Mimochodem, je to nejnavštěvovanější historické místo na Kypru. A právě k této skále se váže legenda o zrození bohyně krásy a lásky - Afrodity. Dle staré antické báje se jednou stalo to, že Uranův syn Kronos uřízl svému otci genitálie a odhodil je do moře. Ty oplodnily mořskou pěnu a z té se pak zrodila Afrodita. Na Kypr pak doplula v mušli ústřice. V této pověsti máme hned tři věci poukazující na to, že mohlo jít o nějaký technický prostředek. Za prvé ty genitálie odhozené do moře ve skutečnosti nemusí být nic jiného než prastarý popis havárie nějakého podlouhlého předmětu, který se zřítil do moře. Naše současná letadla a rakety snad vypadají jinak? Za druhé Afrodita pak doplula ke břehu v mušli. I zde se mi chtíc, nechtíc vybavuje souvislost se současným pozorováním létajících talířů. A za třetí. Dnes víme, že pokud nějakou chemikálii vylijeme do vody, vznikne pěna. Nemůže být pěna popisovaná v báji ve skutečnosti směsí vody a zbytku pohonného materiálu tohoto stroje?

Zdroj: wikipedie a Kypr z pohledu záhad a archeoastronautiky

Starověký Řím

Podle spisovatele Petra Fiebaga by se možná mohlo někde pod zříceninami starého Říma objevit štítu podobný předmět, který se podle zdejší legendy v 8. století před naším letopočtem snesl z oblohy a který vyslal římský bůh Mars, otec Romula a Rema. Tehdejší Římané předmětu říkali „zbraň spadlá z nebes“ a k její poctě dokonce vystavěli i chrám. Jak upozornil jeho bratr Johanes Fiebag a kolega Andrew Thomas v knize „Záhady lidstva“, tak V Augustově paláci stojícím na Paltinu , jednom ze sedmi pahorků, na kterém byl založen Řím, se dokonce nalézá stará freska zobrazující útvar dosti podobný dnešní raketě. (je to freska, kterou znázorňuje následující obrázek na odkazu http://www.skenographia.cch.kcl.ac.uk/aug_rm_5/masscn01.jpg).

Zdroj: Fiebag P.: Tisíc a jeden omyl – zkostnatěné názory se začínají bortit v knížce Däniken E.: Druhá strana archeologie? Dialog, Liberec, 2012

Estonsko: Talin

Poblíž estonského Talinu se svého času našlo něco, co havarovanou kosmickou loď mimozemšťanů skutečně připomíná. V polovině 60. let 20. století kopal jistý Virgo Mitt ve vesnici poblíž Talinu studnu. V hloubce okolo třech metrů narazil na nějakou neobyčejně pevnou kovovou věc. Po dalším kopání dále narazil na jakýsi kovový plát o tloušťce 2,5 cm, který nebylo možné provrtat vrtačkou, a tak musel použít na odlomení jednoho kusu sbíječku. Nikolaj Sočevanov, člen ruské akademie věd, nechal věc posoudit na předních laboratořích v Moskvě. Vědci, kteří se s tímto tělesem setkali, si myslí, že objekt nepochází ze Země a ani z meteoritu. Materiál, ze kterého byl objekt vyrobený, se údajně skládal z 38 prvků, jejíchž hlavní složkou je křemík a železo v podobě kovového skla. Dále byly mimo jiné objeveny: wolfram, germanium, indium, zirkon, molybden, kobalt a stříbro. Sočevanov, jenž na místě nálezu použil proutkařskou techniku, si myslí, že je zde pod zemí celý objekt, měřící v průměru 16 metrů a vážící 200 tun. V zemi je skloněn pod úhlem 35 stupňů, z čehož se jedna jeho třetina nalézá pod domem. Zatím se ho však nikomu nepodařilo vykopat. Je zde snad v zemi uvězněna neznámo kolik let nějaká mimozemská loď ve tvaru disku?

Zdroj: Stonehill P. , Mantle P. : Sovětská akta UFO, Rebo, Čestlice, 1999

Co je záhadný objekt na dně Baltu?

Čína

Z Číny pochází další zajímavá pověst, která by mohla vyprávět dokonce o možném sestřelení UFO či o bitvě mezi nimi. Za vlády legendárního čínského císaře Jao (cca 2300 let př.n.l) se prý na obloze zjevilo něco, čemuž zdejší pověsti říkají „deset sluncí“, které zemi spalovaly obrovským žárem. Nikdo nedokázal pomoci. Ani kněží ani učenci. Takže si císař vzpomněl na muže zvaného Chou I, jenž prý dokázal létat jako pták. A tak se tento muž ozbrojil „kouzelným lukem“ vstoupil na svého „nebeského ptáka“ a vydal se k deseti sluncím. A za pomoci svojí kouzelné zbraně se mu je opravdu podařilo zničit.

Zdroj: Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999

Finsko (Kelevala)

Kelevala je karelsko-finský národní epos, který sestavil Elias Lönnrot v letech 1827-32. Je ovšem sestaven z motivů severských pověstí, které se před tím předávaly ústní lidovou slovesností. Mluví se zde například o železném vejci hrdiny eposu a božského zpěváka Väinämöinena, které spadne do moře. Podle některých názorů se může jednat o pradávnou vzpomínku na možnou havárii nějakého železného kulového objektu.

Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999

Středozemní moře mezi Krétou a Sicílií

Podle některých názorů může být vzpomínkou na dávnou havárii nějakého létajícího předmětu i stará řecká báje o chlapci Ikarovi. Jeho otec Daidalos dostal za úkol od krétského krále Mínoa postavit labyrint pro Minotaura, napůl člověka a napůl býka. Aby tento muž nemohl nikomu vyzradit tajemství jeho paláce, nechal ho i s jeho synkem Ikarem uvěznit v labyrintu. Jenže Daidalos sobě i svému chlapci vyrobil křídla z ptačího peří a oba tak odletěli ze svého vězení pryč. Jenže, jak už to bývá, Ikaros neposlechl svého tátu, aby nelítal moc vysoko ke slunci, což mu ukončilo jeho mladý život pádem do moře. Daidalos mezitím úspěšně doletěl až na Sicílii. Možná si říkáte, že se jedná jen o příběh o dvou mimořádně schopných pozemšťanech. Ale kdo ví, co okřídleného tehdy starověcí lidé viděli padat do Středozemního moře mezi Krétou a Sicílií, že z toho vznikla právě takováto báje? A navíc po světě existují minimálně dvě další obdobné pověsti, které jako kdyby to o Ikarově pádu z oka vypadly.

Zdroj: Kréta z hlediska záhad a archeoastronautiky

Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999

Britské ostrovy

Podobně jako Íkaros dopadl i bájný keltský vládce Britských ostrovů Bladud. Když studoval v Athénách, nezdařil se mu podle pověsti pokus s připevněnými křídli. A tak se nad svojí vlastí zřítil.

Zdroj: Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999

Kríkové (SZ Kanada)

Zajímavé, že podobnou pověst jako je ta o Ikarovi nebo o Bladudovi mají i indiáni Kríové, indiánský kmen obývající subarktické oblasti v Kanadě. Jejich legenda hovoří o jistém Azazovi, což je v překladu cizinec. Ten byl vysazen na jednom osamělém ostrově. Avšak pokusil se o útěk, k čemuž mu měla dopomoci kůže z racka. I tohoto hrdinu opustili síly a on se zřítil do moře, kde byl však zachráněn velkou rybou. Není ani od věci, že podobné pověsti mají i další indiánské kmeny, například Tlatlasikoalové.

Zdroj: Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999

Máme tu tedy minimálně třicet událostí, které naznačují to, že údajné havárie UFO nejsou záležitostí jen moderní doby, ale i doby před dvěma tisíce lety a dříve. Osobně se domnívám, že bychom se z těchto událostí měli poučit, až se budeme zabývat například takovými UFO incidenty, jako je Roswell, Kecksburgh, Varghina a desítky (ne-li stovky) dalších podobných případů, které mám v rubrice Havárie UFO (UFO crashes). Domnívám se totiž, že všechno toto jsou to takové události, které se jako červená nit táhnou celou naší historií.

Související články a další studie údajných havárií UFO:

Dopadlo to jako u Roswellu

Jihoamerické havárie UFO

Jsou to návraty antických bohů?

Měsíc ovlivňuje i havárie doutníkových UFO

Z čeho jsou vyrobená UFO?

Jak ovlivňuje Měsíc havárie létajících talířů?

Jak velké jsou létající talíře?

Záhadné písmo z havárií UFO

Skandinávské havárie UFO

Vesmírné havárie neidentifikovaných létajících objektů

Ovlivňuje Měsíc havárie UFO?

Havárie údajných UFO vytváří indiánský symbol míru

Havárie UFO v jihozápadních USA tvoří podivný obrazec!

Kolikrát došlo v Novém Mexiku k havárii UFO?

Údajné havárie UFO na území Velké Británie

Došlo už na našem území k havárii UFO?

Jak jsem nalézal časové souvislosti mezi haváriemi UFO

Dokumenty o historických haváriích UFO

Dokumenty o středověkých havárií UFO

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

Výročí dvou záhadných havárií

Autor: Libor Čermák | neděle 12.1.2014 14:55 | karma článku: 22.55 | přečteno: 2743x

Další články blogera

Libor Čermák

Budou současní umělci stejně odvážní jako tvůrci "Takové normální rodinky"?

Na internetu jsem narazil na článek, který se zabýval tím, proč už nepokračovalo natáčení nových dílů seriálu "Taková normální rodinky". Kvůli požadavkům ČST seriál zpolitizovat. A tím by se ale měli inspirovat i současní umělci!

14.11.2018 v 6:38 | Karma článku: 19.81 | Přečteno: 417 |

Libor Čermák

Autoři příběhů by se měli postavit proti ideologii genderismu-multikulturalismu

Genderismus-multikulturalismus představuje v současné době největší ohrožení svobody slova. A ohrožuje i literární tvorbu, zvláště chlapeckou, protože jí chce přikazovat, jak má správně ideologicky vypadat dobová prezentace.

13.11.2018 v 10:45 | Karma článku: 28.67 | Přečteno: 551 |

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Libor Čermák

Přístup k některým spisovatelům je barometrem stavu svobody a demokracie ve společnosti

Erich von Däniken a Jaroslav Foglar. Dva spisovatelé, kteří na první pohled spolu nemají téměř nic společného. Ale na ten druhý pohled zjistíme, že toho mají možná společného více, než si myslíme. Ukážu vám to:

10.11.2018 v 18:33 | Karma článku: 33.11 | Přečteno: 965 |

Další články z rubriky Věda

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Jan Fikáček

Kterak zařídit, aby zítra nevyšlo Slunce

Že nepochybujete o tom, že zítra vyjde Slunce? Že je to naprostá jistota? Ano! Je dobré si uvědomit, že je to tak extrémně jisté, že o tom nikdo trochu při smyslech vůbec nebude pochybovat. Nicméně...

12.11.2018 v 9:21 | Karma článku: 27.74 | Přečteno: 1121 | Diskuse

Dana Tenzler

Fyzika na jezírku … co o ní víme my a co vodoměrky?

Vypadá to, jako by běhaly po tenké fólii, napnuté na vodní hladině. Nikdy ji neprošlápnou a nenamočí se. Jak se hmyz (vodoměrka nebo bruslařka) udrží na hladině, vysvětluje (jak jinak) fyzika. (délka blogu 3 min.)

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 23.98 | Přečteno: 575 | Diskuse

Rostislav Szeruda

Tajemství svobodné vůle

Celý vesmír i život má být jeden řetězec příčin a následků. S tímto tvrze­ním se nedá nesouhlasit. Při pohledu zpět zjistíme, že vše, co se nám v životě přihodilo, co jsme udělali i neudělali, bylo nějak podmíněno.

11.11.2018 v 17:30 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 535 | Diskuse

Jan Mestan

Vidět Zemi růst

Chile je zemí, kde jsou častá zemětřesení. Dokonce tam nastalo to nejsilnější naměřené v roce 1960 o síle 9.5. Takové zemětřesení pak vede k vertikálním zdvihům. A to dost značným. Jednorázově se jedná o decimetry až metry.

10.11.2018 v 14:08 | Karma článku: 19.10 | Přečteno: 354 | Diskuse
Počet článků 2038 Celková karma 29.23 Průměrná čtenost 1775

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz