Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Měl někdo ve starověku ponorky?

22. 07. 2013 10:21:00
Když čteme starověké mýty a pověsti, nemůžeme se ubránit pocitům, že mnohé technické vymoženosti, jaké máme dnes, už tu někdy někdo v dávné minulosti měl. Jedním z toho můžou být i ponorky.

ponorka.jpgOdkud přicházeli bohové našich dávných předků? Nejčastěji na Zem sestupovali z oblohy, tedy z nebe či vesmíru za pomocí hromů a blesků. O takovýchto bozích najdeme zprávy snad ve všech mytologiích. Nejspíš by těmto kulturami byla jako božská vnímána i naše dnešní technika. A tak ohledně těchto bohů zřejmě nešlo o nikoho jiného, než o nějakou nám nadřazenou technologickou civilizace, například nějakou mimozemskou.

Další skupinou jsou bohové, kteří přicházejí z jeskyní a z podzemí. Já jsem se těmto božstvy zabýval v článku „Přicházeli starověcí bohové také z paralelního časoprostoru?“. Tam jsem navrhl hypotézu, že takováto božstva mohli být ve skutečnosti cestovatelé a příslušníci též z technologicky nám nadřazené civilizace, ovšem pocházející z paralelních světů, jakými se například zabývám v rubrice „multidimenzionální prostor“. Jejich domovem může být planeta Země. Avšak taková, která se nalézá v jiné dimenzi a s dalšími světy, včetně s tím naším domovským tvoří jakési vícerozměrné kulové těleso

A pak je tu ještě třetí skupina bohů. Mnoho kultur po celém světě má i takové pověsti, kde mnozí jejich bohové přišli z moře. V tomto případě se domnívám, že může jít o představitele obou předešlých skupin, které se z nějakého důvodu usadili v moři. Vždyť v současnosti naše armády dělají to samé. Mají například složité ponorky, ve kterých dokážou přežít vojáci pod mořem i řadu dní. Mohli mít snad také ponorky i dávní bohové? V některých případech to tak vypadá. A tak zde vypíšu pár příkladů:

Jonáš a velryba

Ve Starém zákoně se nalézá příběh o Jonášovi a velrybě, která má velice zvláštní vlastnosti. „Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: "V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily. A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám! Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože! Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!" I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu.“

Jak je možné, že někoho může spolknout ryba, a to tak, aby mu nic neudělala? Ostatně zuby má snad každá ryba. Je možné, aby někdo v útrobách ryby dokázal přežít tři dny a tři noci? jak mohl skrz tělo ryby Jonáš vědět, že je v takových hlubinách, tzv. u kořenů horstev? Rybě to prý rozkázal samotný Hospodin. Byla snad jím tato ryba přímo řízena? A když to bylo někým řízené, byla to vůbec ryba? Nemohl to být nějaký stroj, tedy ve smyslu ponorky? Podrobněji jsem se tím zabýval v článku „Biblické ponorky?“. Jenže v rámci mytologií, to není nic ojedinělého.

Dogoni a bůh Nomo

V africké zemi Mali žije tajuplný národ Dogonů. Tento národ, ačkoliv žije přírodním způsobem, si po věky udržuje úžasné vědomosti o hvězdě Sírius. Teprve až v roce 1862 astronom Alven G. Clark objevil, že hvězda není osamocená, ale je doprovázena další hvězdou, bílým trpaslíkem, který se ovšem svojí hmotnost blížící Slunci. Ovšem Dogoni již něco takového tvrdí odedávna. Říkají, že vědí nejen o této hvězdě, ale že se zde prý vyskytuje ještě další objekt, který naše věda ještě nezná. Navíc vědí, že Digitaria, jak nazývají „Sírius B“, oběhne centrální hvězdu zhruba za 50 let, že je extrémně těžká a přitom malá. To jsou všechno poznatky, které zná až moderní věda. Odkud to však zná primitivní národ z Afriky? (zabýval jsem se jimi už v článku „Podivuhodné znalosti dávných civilizací“. Odkud? Tyto znalosti dle své mytologie měli získat od bytosti zvané Nommo. Mělo jít o podivnou obojživelnou bytost, která sice přiletěla z hvězd, ale podobala se spíše rybě.

Oannes.jpgOannes v Sumeru

V Sumerských legendách se vyskytuje bytost zvaná Oannes, což byla opět jakýsi rybí bytost, která se na našem světě objevila, aby zde učila lidi. Měl se vynořit z vod Perského zálivu. A následovaly ho další podobné bytosti označované jako „annedotos“ nebo „mysaros“.

Čína

Obdobné pověsti má i další významná starověká oblast, a to Čína. Tady se hovoří o obrovské rybě, která bojovala s bohem hromu. Mělo se tak stát u Lej-čchou, což je poloostrov v jižní Číně, který rozděluje Jihočínské moře od Tonkinského zálivu.

Železná ryba v Thajsku

Je docela pravděpodobné, že svědectví o výše uvedené události je dokonce dvojí. Oni totiž podobnou pověst mají i Thajci z kultury Jüe. Ti ji nazývají železná ryba Ao. Ryba měla patřit bohyni východního moře Kuan-jin. A vypadala prý jako oheň požírající drak.

Řecké pověsti

Svojí pověst spojené s rybami a zdejším božstvem mají i staří Řekové. V ryby se totiž měla proměnit bohyně Afrodita a její syn Érotos, když na břehu řeky Eufrat prchaly před obrem Tyfónem. Co, když vlastně jen nasedli do nějakých ponorek, a tak to vypadalo, že se proměnili v ryby? Na oplátku pak byly obě ryby přeneseny na oblohu, kde září jako stejnojmenné souhvězdí. Že by další spojnice z vesmírnými božstvy? O tom, že Afrodita pravděpodobně skutečně mohla přijít seshora, jsem se zamýšlel v článcích „Jsou to návraty antických bohů?“ a „Kypr z pohledu záhad a archeoastronautiky

Podvodní základny

O tom, že podle pověstí nebyl pro starověké bohy žádný problém žít pod vodou, vyprávějí i další báje, jež upozorňují, že mnozí z nich měli i své podvodní paláce. Například aztécký bůh Tlaloc, řečtí bohové Dionýsos a Poseidon, germánští bohové Frigg a Ägir či sumerský Enki. A našly by se určitě i další.

Archeoastronautičtí badatelé se co se táče zapomenutých technologií dávnověku, se ponejvíce zabývají možnými létajícími prostředky, možnou elektřinou a možnými atomovými explozemi. Ale na případná podmořská plavidla se dost pozapomíná. Svědčí snad všechny tyto pověsti, o kterých jsem se zmínil, o tom, že pro dávné bohy nebyl žádný problém ani žít pod vodou a dokonce tato monstra i řídit? A není to vlastně jen další z řady zapomenutých technologií starověkých bohů, kterou pro moderního člověka objevil až novověk?

Použité prameny

Zdroj: Bible – Starý zákon (Projekt Gutenberg)

Rétyi A.: Nejsme sami ve vesmíru, Dialog, Liberec, 1996

Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999

Kleczek J.: Naše souhvězdí, Albatros, Praha, 1986

Použité obrázky: wikipedia

Související články:

Co je záhadný objekt na dně Baltu?

Biblické ponorky?

Ptáci nebo letadla?

Podivuhodné znalosti dávných civilizací

Rubrika: archeoastronautika

Autor: Libor Čermák | pondělí 22.7.2013 10:21 | karma článku: 19.82 | přečteno: 2772x


Další články blogera

Libor Čermák

Mají pedagogové indoktrinovat multukulturalismus nebo pěstovat vlastenectví?

Je možné, že řada tzv. uvědomělých pedagogů a vedoucích řeší problém, zda do svých svěřenců indoktrinovat multukulturalismus a nebo v nich pěstoavat vlastenectví. Jenže u mne se ale děti indoktrinace multikullturalismu nedočkají.

17.7.2018 v 12:43 | Karma článku: 25.54 | Přečteno: 550 |

Libor Čermák

Cože? Na tábor s keramickým talířem?

"Ešusy nepotřebujete. Máme talíře", zní jedna hláška z filmu "Pan Tau na pionýrském táboře". Některé letní tábory se tím však i teď inspirují. Domnívám se ale, že právě toto není pro klasické tábory v přírodě ten nejlepší nápad.

17.7.2018 v 5:44 | Karma článku: 18.68 | Přečteno: 463 |

Libor Čermák

Raději budu žít v rozděleném národě než v multikulturalistické diktatuře

Pražská kavárna obviňuje našeho p. prezidenta za to, že prý rozděluje národ. Hm, zajímavá myšlenka. Ale já se ptám, jak by ten náš stát měl vypadat, aby nebyl rozdělený? Jediné, kde je rozdělení národa protizákonné je, diktatura.

16.7.2018 v 7:13 | Karma článku: 46.78 | Přečteno: 6606 |

Libor Čermák

Autoři, nenechejte si den kazit hlupákama

Všichni vy, co někam píšete, už se vám také určitě stalo, že na vaší práci někdo reagoval způsobem, který má od inteligence daleko. Takový člověk není nic jiného, než obyčejný závistivka a chce vám zkazit dobrý pocit ze psaní.

15.7.2018 v 13:50 | Karma článku: 31.43 | Přečteno: 771 |

Další články z rubriky Věda

Jan Fikáček

Je Země placatá a objevili jsme černé díry v roce 1783?

Víte, kdo formuloval představu černé díry v roce 1783 a že si stále myslíme, že je Zem placatá a nehybná? To a mnoho dalšího se dovíte ve fyzikálních a filosofických komentářích první kapitoly/přednášky knihy Carla Rovelliho.

16.7.2018 v 9:08 | Karma článku: 25.33 | Přečteno: 960 | Diskuse

Dana Tenzler

Chemie v kuchyni - jak vyčistit stříbro?

Proč se stříbro špiní - Kde vzít v kuchyni elektrony - Malé drama v hrnci - Další metody. (délka blogu 5 min.)

16.7.2018 v 8:00 | Karma článku: 20.69 | Přečteno: 398 | Diskuse

Libor Čermák

Obrazce v obilí i v Česku. A konečně i fraktál!

Co přinesly události v oblasti obrazců v obilí poslední dva týdny? Nejen nádherný fraktálový obrazec v Anglii,nejen dva nové agrosymboly v Česku. Ale i další zajímavosti. O tom všem v mém novém vydání agrosymbolového zpavodajství.

15.7.2018 v 7:08 | Karma článku: 17.44 | Přečteno: 677 |

Libor Čermák

Jak by měl vypadat záhadologický kroužek pro děti?

Tak. Teď určitě začnou skeptikové zas křičet. Jak někoho může napadnout vytvořit záhadologický kroužek pro děti? Tak, ať se to někomu líbí či ne, tak mne už to napadlo. A myslím si, že to jistě není pro děti nezajímavá aktivita.

13.7.2018 v 9:13 | Karma článku: 12.86 | Přečteno: 250 |

Jaroslav Jirát

Jak se zbavit migrény

bez léků. Migréna začne, když se rozšíří cévy v mozku. K tomu dojde, je-li mozek špatně vyživován kyslíkem nebo glukózou, v důsledku přiškrcení některé z cév, které do mozku vedou.

12.7.2018 v 16:31 | Karma článku: 14.14 | Přečteno: 614 | Diskuse
Počet článků 1899 Celková karma 28.20 Průměrná čtenost 1789

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více
Najdete na iDNES.cz