Z čeho jsou vyrobená UFO?

8. 11. 2012 12:00:00
V současné době neuplyne ani den, kdy někde ve světě nebylo hlášeno pozorování UFO. To, že tento jev existuje, je nepopíratelný fakt. Ovšem neví se, co se za tím ve skutečnosti skrývá. A také z čeho vůbec můžou být UFO vyrobena.

Popravdě řečeno z pouhého pozorování se nic o materiálu těchto objektu nic vyčíst nedá. Existuje však vůbec něco, co by to mohlo alespoň něco naznačovat? Ano existuje. Jediné, co máme k dispozici jsou zprávy o údajných haváriích UFO, kde tu a tam občas na veřejnost vyplavou nějaká fakta o materiálu z nichž jsou ony objekty vyrobeny. A tak jsem se rozhodl pro malou studii. Dal jsem si za úkol ze své bohaté sbírky údajných havárií UFO vybrat ty, kde je nějaká zmínka o materiálu. Některé z nich jsem již na stránkách svého blogu publikoval, a tak jsem je dal do speciálně připravené tabulky. V prvním sloupci je přibližná doba, ve druhém místo, ve třetím odkaz na článek, kde se případu podrobněji věnuji a ve čtvrtém výtažek z článku týkající se materiálu.

Pravěk

Auid, Rumunsko

Dokumenty o historických haváriích UFO

„Materiálem byla slitina ze třinácti prvků, z nichž převažoval hliník, jenž byl však objeven až v roce 1825. Další prvky tvořily: měď, křemík, zinek, olovo, cín, zirkon, kadmium, nikl, kobalt, bismut, stříbro a pallium.“

Neznámá doba

Talin, Estonsko

Co je záhadný objekt na dně Baltu?

„Materiál, ze kterého byl objekt vyrobený, se údajně skládal z 38 prvků, jejíchž hlavní složkou je křemík a železo v podobě kovového skla. Dále byly mimo jiné objeveny: wolfram, germanium, indium, zirkon, molybden, kobalt a stříbro.“

14. dubna 1561

Norimberk, Německo

Dokumenty o středověkých havárií UFO

„Zasažené objekty padaly k zemi, kde po nich zbyly louže horké vody:

7. srpna 1566

Basilej, Švýcarsko

Dokumenty o středověkých havárií UFO

„Všechny zasažené objekty explodovaly a proměnily se v příval vody:

28. července 1874

Mill Run, Pensylvánie

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

Následkem toho začalo prudce pršet a příval vody sebou strhával domy mosty a dokonce lidi a dobytek

6. srpna 1884

Lincoln, Nebraska

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

„Údajně zde byly nalezeny části kovu připomínající mosaz“

17. dubna 1897

Aurora, Texas

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

Našel se i neznámý kov připomínající slitinu hliníku a stříbra

4. července 1947

Roswell, Nové Mexiko

Kolikrát došlo v Novém Mexiku k havárii UFO?

„Materiál se údajně skládal z 99 procentního hliníku se stopami železa. Byly údajně objeveny další údajné fragmenty. Jeden z nich se skládá z 96 % ze stříbra a je pokrytý mědí. Další se skládají z ryzího hliníku s příměsí silikonu, další fragment se stává z bismutu, s vrstvami hořčíku a zinku.“

25. března 1948

Aztec, Nové Mexiko

Kolikrát došlo v Novém Mexiku k havárii UFO?

„Materiál, z kterého byl vyroben, svými vlastnostmi připomínal hliník.“

6. prosince 1950

Del Rio, Texas

Jak velké jsou létající talíře?

„Nalezl zde i podivný šestihranný kus kovu z neznámého materiálu z množstvím uhlíku, jenž se neroztavil ani působením autogenu z teplotou kolem 2000 stupňů Celsia.“

21. května 1953

Kingman, Arizona

Havárie UFO v jihozápadních USA tvoří podivný obrazec!

„Objekt byl z matně stříbrného kovu, něco jako hliník“.

15. září 1957

Ubatuba, Brazílie

Jak ovlivňuje Měsíc havárie létajících talířů?

„Podle spektroskopické analýzy se ukázalo, že se jedná o velice čistý hořčík, jakého lze v pozemských podmínkách dosáhnout velice obtížně, a to jen v malých laboratorních množstvích“

9.11. 1957

Väddó, Švédsko

Skandinávské havárie UFO

„Analýzou bylo zjištěno, že fragment byl vyroben z karbidu, wolframu, kobaltu a titanu.“

Srpen 1964

jezero Kallavesi, Finsko

Skandinávské havárie UFO

Výzkum na universitě Akademi ukázal, že se předmět skládá z oxidu železa a stopových prvků.

9. prosince 1965

Kecksburgh, Pensylvánie

Havárie údajných UFO vytváří indiánský symbol míru

„Objekt byl Pravděpodobně z nějakého světlého bronzu“

24.listopadu 1992

Long Island, New York

Havárie údajných UFO vytváří indiánský symbol míru

„videofilm, jenž ukazuje hořící části vraku (např. jakousi hliníkovou fólii)“

A pak také přidám i nějaké další případy, o nichž jsem se zatím ještě nezmiňoval. A samozřejmě přidávám i zdroje, odkud jsem se o případu dozvěděl. A opět jsem červeně označil tu část odstavce, kde se jedná o materiálu.

1932: Šuknavolok, Karelie, tehdejší SSSR

V časopise ZAZ jsem narazil ještě příhodu, která se udála v Šuknavoloku v Karelii. V roce 1932 se na vesnici snesl podivný černý oblak. Po jeho rozplynutí zůstaly na zemi úlomky podivné hmoty, která se podobala železu. Rolníci jí prý údajně sbírali do nůší a používali k léčení.

Zdroj: Podivný vodník z Bedlozera, ZAZ 3/2005

Rok 1947: pohoří Sichote-Alin, tehdejší SSSR

Roku 1947 tady spadly podivné meteority. Jeden z nich měl tvar dokonalé pyramidy a byl plný otvorů. Kromě toho obsahoval ještě podivné kapičky, které připomínaly křemen. Ty vylétaly i z kráteru, který meteorit způsobil. Když se k nim jednou přiblížil pes, byl jednou z nich zasažen a pošel. Očitým svědkem nálezu byl E. Grebeňuk ze Sovětské akademie věd.

Zdroj: Stonehill P. , Mantle P. : Sovětská akta UFO, Rebo, Čestlice, 1999

27.2.1961: Karelie, SSSR

Asi 25 lidí spatřilo v oblasti Oněžského jezera modrozelené UFO velikosti proudového letadla. Objekt letěl bezhlučně. Při svém letu však zavadil o zem na břehu jednoho z místních jezer a zanechal po sobě prohlubeň dlouhou 30, širokou 15 a hlubokou 3 metry. Kupodivu však nezůstala vyoraná hlína. Po tomto zavadění o zem, se stroj opět vznesl a poškodil led a dno Oněžského jezera. Na jeho břehu byly nalezeny podivné kovové kuličky z látky obsahující železo, silikon, sodík, lithium, titan a hliník.

Zdroj:Ledoborce UFO Magazín 2000, č. 18, roč. 2004

Před rokem 1976: řeka Vaška, Komská autonomní republika, SSSR

Místní rybáři tam při lovu narazili na podivný kus kovu. Byl velký jako pěst , vyzařovalo z něj bílé světlo a při nárazu o jiný kámen z něj lítaly záblesky. Podle chemické analýzy se skládal z následujících prvků: cer, lanthan, neodym, stopy železa, magnézia, uranu a molybdenu. Kupodivu zde chyběl jeden oxidační stupeň železa, což je v rozporu s tím, že by hrouda vznikla na Zemi, kde železo oxiduje ve všech stupních. Dále se zde nevyskytovala nečistota v podobě uhlíku a sodíku, bez které na Zemi nic vyrobit nelze.

Zdroj: Lenková J., Šiška V., Mackerle I., Zeman J.,: Velká kniha otázek a záhad, Regia, Praha 2002

Konec roku 1978: Balchaš: Kazachstán

Ruský raketový konstruktér dal údajně rozkaz k sestřelení neznámého objektu nacházejícího se nad zkušebním polygonem na Balchaši. Těleso se následkem sestřelení rozlétlo na tisíce kousků. Vojáci pak prohledávali okolí, aby našli zbytky objektu. Analýza ukázala, že jde o části z podivných slitin na křemíkovém základě.

Zdroj: UFO v rukách armády, Magazín 2000 záhad , č. 6, roč. 2004)

29.1.1986: Dalněgorsk, SSSR

29. ledna 1986 přeletěla přes město načervenalá koule a pak nad 611 metrů vysokém kopci Izvestkovaja nejprve sebou jaksi cukla a pak ztroskotala. Podle svědků spadla dolů jako kámen. Objekt měl asi tři metry v průměru a jeho barva připomínala hořící nerezovou ocel. Dva dny po události vyšetřoval na místě havárie Valerij Dvoužilnyj, vedoucí dálnovýchodní komise pro neobvyklé jevy. I přesto, že hustě sněžilo, tak tam, kam objekt spadl, žádný sníh nebyl. Všude byly jen částečky stříbrného kovu. Někde, jako kdyby postříkaly zdejší skály, jinde vytvořily ztuhlé kuličky. Ukázalo se že nalezený kovový materiál má velmi podivnou strukturu Ta byla tvořena velice slabými olověnými vlákny, které byly propleteny dalšími slabými drátky ze zlata. Technologie, kterou by se dala takováto struktura vyrobit, neexistuje. Chemické složení kuliček bylo následující: železo s přísadami hliníku, manganu, niklu, chrómu, wolframu a kobaltu. Další zvláštností byl pokus, kdy se látka tavila ve vakuu. Došlo totiž ke zmizení zlata, stříbra a niklu a naopak se objevil molybden, jenž zde předtím vůbec nebyl. Místo havárie bylo poté i několikrát navštíveno neidentifikovatelnými létajícími objekty. Ale co zde spadlo, o tom se zatím můžeme jen dohadovat.

Zdroj: : Stonehill P. , Mantle P. : Sovětská akta UFO, Rebo, Čestlice, 1999

21. 4. 1987: Haifa, Izrael

Jak uveřejnila britská skupina pro výzkum UFO Quest International v UFO magazínu, tak Allon Eilat a Ida Briddermanová pozorovali nad pláží v Haifě, jak se tam vznáší obrovský objekt. Připomínal „obrovský reflektor“, který celé okolí silně ozařoval. Pak se proměnil v ohnivý sloup a během asi šesti metrů spadl na pláž, a to asi 300 metrů od pozorovatelů. Jeho délku odhadují na dvacet metrů a šířku na 6 metrů. Objekt, z kterého šlehaly podle svědků bílomodré paprsky, vydával takový žár, že oběma svědkům znemožnil se k němu přiblížit. Když se oheň i žár uklidnily, svědkové zpozorovali, že objekt je elipsového tvaru. Pokusili se ho dokonce uhasit pomoci písku, ale oheň naopak sílil. Poté se o události rozhodli informovat policii. Když oheň nakonec uhasl, zůstal na místě lehký bílý materiál a voda byla znečištěna jakýmsi šedým práškem. Místo zkoumala i izraelská výzkumnice Hadessa Arbelová, jež s sebou vzala několik vzorků. Jejich analýza v oceánografickém institutu v Haifě ukázala složení: železo, zinek, niob, indium, měď, arzen, molybden, antimon, hořčík, chlor, sodík, vápník, titan, mangan a uměle připravený prvek technecium, který se v zemské kůře nevyskytuje. Výsledek analýzy prášku byl následný: periklas a oxid hořečnatý. Byly nalezeny i jakési kuličky a destičky, jejichž složení bylo následující: magnézium s menším složením vápníku, sodíku, chloru, síry, draslíku, stopami bromu stroncia, rubidia, železa a thoria.

Zdroj: Hesemann M.: Invaze na plážích Haify, Magazín 2000 č. 2, roč. 1997

Konec 80. let: Grand Junction, Colorado,USA

Nejedná se sice o klasickou havárii, ale vzhledem k tomu, že po události zbyl kus neznámého kovu, zařadil sem jsem i sem. Robert White cestoval v noci se svou přítelkyní autem z Denveru do Las Vegas a když se nacházeli západně od města Grand Junction v Coloradu, spatřili podivné oranžové světlo vypadající jako měsíc za úplňku. Když byli blíže, Robert vystoupil z vozu a šel se na něj blíže podívat. Jenomže zanedlouho UFO, vystartovalo obrovskou rychlostí k obloze. Na místě však zbyl podivný svítící předmět a Robert se vydal až k němu. Když vyhasl a on zjistil, že už není horké, opatrně jej zvedl a odnesl k dalšímu prozkoumání. Odborníci na kovy zjistili, že je z osmdesáti procent vyroben z hliníku, avšak z takového, který má pevnost ocele. Zbytek tvoří stroncium, galium, molybden, europium a několik dalších vzácných prvků. Celý artefakt měřící 20 cm a vážící půl kilogramu je vystaven v Muzeu nevysvětlitelných jevů v Reeds Springs ve státě Missouri. Robert White též uspěl v testu na detektoru lži, že si celý příběh nevymyslel.

Zdroj: Jedinečný důkaz UFO, Magazín 2000 záhad, č. 4, roč. 2003

25. července 2001: Kérala, Indie

Ozval se mohutný ohlušující třesk, který rozechvěl i zdi domů. Potom se spustil déšť, jehož kapky obsahovaly záhadné rudé částečky. Obdobný jev se opakoval i na dalších místech. Podle badatele Godfrewye Louise z University Mahátmy Gándího v Kottaymě jsou rudé částečky organického původu a pocházejí z vesmíru. Celkem jich dle vědeckých odhadů spadlo na zem padesát tun. Skládají se z padesáti procent z uhlíku, ze čtyřiceti pěti procent z kyslíku a obsahují mimo jiné i stopy sodíku a železa.

Zdroj: Návštěvníci z kosmu, Magazín 2000 záhad č. 11, roč. 2006

27.března 2003: Kuvajt

Jak sdělil Generální štáb Armády ČR, tak 27. března dopadlo během války v Iráku neznámé těleso. Dopadlo v Kuvajtu kolem 2:00 a následkem toho vznikl požár. Na průzkum této události byla vyslána česká protichemická jednotka a ta objevila hmotu lávového typu, kde byl naměřen zvýšený obsah síry.

Zdroj:Válka v Iráku: ZAZ č. 2, roč. 2003

Shrnutí

Pokud tyto fakta nějak shrneme, zjistíme, že máme informace celkem o 31 druhů materiálů. To proto, že v některé případy obsahují informace o více materiálech. Nejvíce jich, a to čtyři, jsou popisovány z roswellského případu. Tři materiály dodává případ z izraelské Haify a informace o dvou materiálech máme k dispozici z dalněgorského případu. Když se však na všechny podíváme podrobněji, nenajdeme žádnou schodu. Jinak řečeno, co případ, to jiný materiál.

Celkem bylo nalezeno 46 prvků periodické soustavy. V jejich zastoupení co do počtu případů vede železo (v deseti případech), na druhém místě je hliník (v devíti případech), na třetím kyslík (v osmi případech), na čtvrtém křemík (v šesti případech) a na pátém hořčík a měď (v pěti případech). Zinek, kobalt, stříbro, molybden a sodík se nachází ve čtyřech případech. Ohledně celkového složení materiálů se tu bohužel žádné větší shody nevyskytují. Alespoň tedy ne takové, které by do těchto případů vznášely nějaké jasno, a tak záhadu jen prohlubují. Co se týká složení jednotlivých materiálů, tak v nich najdeme několik kombinací, které se vyskytují vícekrát:

Na prvním místě se vyskytuje sodík s železem (celkem 4x) a pak třikrát: hliník – železo, dále měď – zinek, křemík – železo, kyslík – železo a wolfram – kobalt. U poslední kombinace bych se ještě zastavil, neboť mi připadá velice zajímavé, že vždy, pokud je nalezen wolfram (ve třech případech), tak pokaždé se v onom materiálu nalézá i kobalt. A přitom jde o různé případy údajných havárií UFO. V tomto případě byl wolfram v kombinaci s kobaltem nalezený v Auidu, ve Väddö a v Dalněgorsku.

Zkrátka a dobře, co případ, to jiný materiál. A tak mne napadá jedna věc. Co kdyby naši pozemští metalurgové zkusili některé z popisovaných materiálů, které byly při těchto případech nalezeny, zkusmo vyrobit? Je docela možné, že by tento pokus mohl osvětlit nejeden případ údajné havárie UFO. A co víc, třeba by se díky tomu objevily nové druhy materiálů, které by se mohly využít i v naší technice. Domnívám se, že to není nápad k zahození.

Související články a další studie údajných havárií UFO:

Jak ovlivňuje Měsíc havárie létajících talířů?

Jak velké jsou létající talíře?

Záhadné písmo z havárií UFO

Skandinávské havárie UFO

Vesmírné havárie neidentifikovaných létajících objektů

Ovlivňuje Měsíc havárie UFO?

Havárie údajných UFO vytváří indiánský symbol míru

Havárie UFO v jihozápadních USA tvoří podivný obrazec!

Kolikrát došlo v Novém Mexiku k havárii UFO?

Údajné havárie UFO na území Velké Británie

Došlo už na našem území k havárii UFO?

Jak jsem nalézal časové souvislosti mezi haváriemi UFO

Dokumenty o historických haváriích UFO

Dokumenty o středověkých havárií UFO

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

Výročí dvou záhadných havárií

Autor: Libor Čermák | čtvrtek 8.11.2012 12:00 | karma článku: 22.10 | přečteno: 4092x

Další články blogera

Libor Čermák

Budou současní umělci stejně odvážní jako tvůrci "Takové normální rodinky"?

Na internetu jsem narazil na článek, který se zabýval tím, proč už nepokračovalo natáčení nových dílů seriálu "Taková normální rodinky". Kvůli požadavkům ČST seriál zpolitizovat. A tím by se ale měli inspirovat i současní umělci!

14.11.2018 v 6:38 | Karma článku: 19.81 | Přečteno: 417 |

Libor Čermák

Autoři příběhů by se měli postavit proti ideologii genderismu-multikulturalismu

Genderismus-multikulturalismus představuje v současné době největší ohrožení svobody slova. A ohrožuje i literární tvorbu, zvláště chlapeckou, protože jí chce přikazovat, jak má správně ideologicky vypadat dobová prezentace.

13.11.2018 v 10:45 | Karma článku: 28.67 | Přečteno: 551 |

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Libor Čermák

Přístup k některým spisovatelům je barometrem stavu svobody a demokracie ve společnosti

Erich von Däniken a Jaroslav Foglar. Dva spisovatelé, kteří na první pohled spolu nemají téměř nic společného. Ale na ten druhý pohled zjistíme, že toho mají možná společného více, než si myslíme. Ukážu vám to:

10.11.2018 v 18:33 | Karma článku: 33.11 | Přečteno: 965 |

Další články z rubriky Věda

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Jan Fikáček

Kterak zařídit, aby zítra nevyšlo Slunce

Že nepochybujete o tom, že zítra vyjde Slunce? Že je to naprostá jistota? Ano! Je dobré si uvědomit, že je to tak extrémně jisté, že o tom nikdo trochu při smyslech vůbec nebude pochybovat. Nicméně...

12.11.2018 v 9:21 | Karma článku: 27.74 | Přečteno: 1121 | Diskuse

Dana Tenzler

Fyzika na jezírku … co o ní víme my a co vodoměrky?

Vypadá to, jako by běhaly po tenké fólii, napnuté na vodní hladině. Nikdy ji neprošlápnou a nenamočí se. Jak se hmyz (vodoměrka nebo bruslařka) udrží na hladině, vysvětluje (jak jinak) fyzika. (délka blogu 3 min.)

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 23.98 | Přečteno: 575 | Diskuse

Rostislav Szeruda

Tajemství svobodné vůle

Celý vesmír i život má být jeden řetězec příčin a následků. S tímto tvrze­ním se nedá nesouhlasit. Při pohledu zpět zjistíme, že vše, co se nám v životě přihodilo, co jsme udělali i neudělali, bylo nějak podmíněno.

11.11.2018 v 17:30 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 535 | Diskuse

Jan Mestan

Vidět Zemi růst

Chile je zemí, kde jsou častá zemětřesení. Dokonce tam nastalo to nejsilnější naměřené v roce 1960 o síle 9.5. Takové zemětřesení pak vede k vertikálním zdvihům. A to dost značným. Jednorázově se jedná o decimetry až metry.

10.11.2018 v 14:08 | Karma článku: 19.10 | Přečteno: 354 | Diskuse
Počet článků 2038 Celková karma 29.23 Průměrná čtenost 1775

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz