Sobota 18. září 2021, svátek má Kryštof
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 18. září 2021 Kryštof

Záhadné písmo z havárií UFO

10. 10. 2012 7:19:00
V několika případech se stává, že svědkové údajných havárií UFO popisují, že se na objektu vyskytuje neznámé písmo či podivné kresby . O co se jedná? Tak bych tu rád popsal nejznámější případy.

Samozřejmě, že beru jako samozřejmost, že u všech událostí opět uvádím zdroj těchto informací. A aby vše bylo přehlednější, tak tu část textu, jež výslovně mluví o nálezu onohé písma, zvýraznuji.

1 1 . č e r v n a 1 6 1 9 : O d r a n e c , Č R

Pro nás české badatele a záhadology je pikantní to, že na vůbec nejstarší zprávu o existenci neznámého písma v souvislosti s havárií UFO jsem narazil na našem případu údajné havárie UFO, která se měla konat v roce 1619. (viz Dokumenty o středověkých havárií UFO) Připomenu: Zde je Část zprávy z č. 2 Pražských novin, vydaných dne 3. 1. 1897: Léta tohoto 1619, v úterý před svatým Vítem ve vsi Odranci, nedaleko Nového Města, v markrabství moravském, okolo nešporní hodiny, spatřen jest veliký a hrozný div na obloze nebeské, od mnohých lidí, tu blízkých i vzdálených, a to takový: Předně, ukázalo se neveliké mračno jako stůl a nebo mlejnské kolo, a v tom od některých ostřejšího zraku vidino divné přemítání, a jako vespolek se potýkání. Jiným zdálo se viděti nejprve jako nějaká vrata, a v nich veliký erb, s literárná psanými, kdoby uměl čísti, a to spatřil, byl by mohl přečísti, to zmizelo, a zase se zdálo krvavé kolo, a z toho kola vyšili tři krvaví kříži, sebou se jakoby šermoval potýkali, až zmizeli, Jiní pak kteří na horách byli na ten obláček patřili, viděli odtud dejm vycházeti, a jako střílení vojska velikého proti vojsku jinému, jiní slyšeli také jako lermo bubnování. Lid na polích zůstávající děsil se, až k zemi přepadal: někteří i k vojnám se měli, bojíce se aby jich. Na boku byly též podle svědectví i popisováno i podivné písmo. Pokud to porovnáme s dalšími obdobnými případy, zjistíme, že záhadné písmo skutečně není v případech havárií UFO nic zvláštního.

19. století, James Peak u Arrapahys, Colorado, USA

Někdy v minulosti se 50 kilometrů západně od Denveru údajně zřítil na zem podivný rudě žhnoucí objekt, který po sobě zanechával ohnivou stopu. Objekt prudce udeřil o zem. V průběhu času se na něm utvořil nános prachu. Když v druhé polovině 19. století tuto oblast zkoumali dva geologové Sir Paxton a Davies, nalezli zde podivný spečený kus hmoty, o němž se domnívali, že je to meteorit. Jenomže se jim podařilo otevřít svrchní obal a vniknout dovnitř. Nalezli zde malou věc ve tvaru „amfory“ z bílého kovu ozdobenou zvláštními kresbami a provrtanými otvory. A hlavně mumifikované tělo ovinuté sádrovým zábalem. Bytost měřila cca 120 cm, měla bezvlasou hlavu tvaru trojúhelníku. Vedle ní se nalézala plaketa s vyobrazením sluneční soustavy, kde Mars byl zřetelně větší než ostatní planety. Zprávu nejprve zveřejnil v červnu 1864 deník Je Paus a později i měsíčník L ́Arne scientifique.

Zdroj: Vašíček A.:Neuvěřitelné skutečnosti, Mysteryfilm, Ostrava 2001 (http://www.databazeknih.cz/knihy/neuveritelne-skutecnosti-109900)

1 7 . d u b n a 1 8 9 7 : A u r o r a , T e x a s

Asi nejznámější případ havárie takovéhoto objektu se odehrál 17. dubna 1897. V šest hodin ráno sledovali obyvatelé města Aurora létající loď, která přiletěla rychlostí 10 – 12 mil za hodinu od severu. Pak narazila do větrného mlýnu, následkem čeho explodovala a její části se rozlétli po okolních polích. Zničen byl i větrný mlýn, vodní nádrž a květinová zahrada. Byly nalezeny i pozůstatky pilota, jenž podle toho jak vypadal nepocházel z tohoto světa. Údajně byl ještě týž den pohřben na místním hřbitově. Našly se i neznámý kov připomínající slitinu hliníku a stříbra a jakýsi papír popsaný neznámým hieroglyfickým písmem.

Zdroj: Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě, Fiebag J.: UFO – únosy lidí, ETC Publishing, Praha, 1995

Duben 1941, Cape Girardeau, Missouri

Zdejší baptistický reverend William Hoffman obdržel zprávu, že se zde ve vzdálenosti 10-15 mil zřítilo zvláštní talířovité letadlo. A tak se tam vydal, neboť tam ležely i tři mimozemská těla (z toho jedno ještě dýchalo), aby se tam pomodlil. Bytosti měly velké hlavy, velké oči , malá ústa, a uši a žádné vlasy. Poté si šel prohlédnout loď a objevil tam nápisy podobné hieroglyfům. Pak však musel vojenskému personálu slíbit slib mlčenlivosti.

Zdroj: http://ufos.about.com/od/bestufocrashcases/p/missouri1941.htm Pútnici.sk :: Rodinné tajemství o pádu UFO :: paranormálne javy ...

4. července 1947: Roswell

Nález tajemných hieroglyfů se váže i k nejznámější havárii UFO u Roswellu (viz Kolikrát došlo v Novém Mexiku k havárii UFO? „Všude tam ležel podivný materiál, jenž vypadal jako kovová fólie, která když se zmuchlala, tak se opět narovnala do původního tvaru. Dále zde byly profily ve tvaru „T“, jenž byly nehořlavé a obsahovaly podivné hieroglyfy, které nikdo neznal.“

25. března 1948: Aztec

Aztec. Místo spojené především s tajuplným indiánským národem Anasaziů (viz Indiánský kmen Anasaziové – velká záhada). Ale také místo údajné havárie UFO z roku 1948. Že by nějaká archeoastronautická souvislost? I přesto, že o autentičnost události se dnes i mezi ufology vedou spory, tento případ byl popsán Frankem Scullym v knize „Behind the Flying Saucers“. Vládní radary tehdy zachytily neznámé objekty, když vtom se jeden z nich zřítil. Vědci, policie a vojáci ho pak našli u Aztécu v severním Novém Mexiku. Těleso bylo popsáno jako objekt diskového tvaru s průměrem asi 30 metrů a s kruhovými otvory. Materiál, z kterého byl vyroben, svými vlastnostmi připomínal hliník. Protože některé z otvorů byly rozbité, šlo nahlédnout dovnitř. Údajně zde bylo až 16 těl vysokých kolem jednoho metru. Měly velké hlavy úzké oči, úzké a tenké tělo. Oblečeny byly v jednodílných oděvech. Nacházela se tam také palubní deska s přístroji, popsaná podivnými hieroglyfy. Armáda pak objekt i těla odstranila a převezla je k dalšímu zkoumání.

Zdroj: Schmidt D., Randle K.: Havárie UFO u Roswellu, Etna, Praha 1995

Hesemann M.: UFO –Důkazy, Etna, Praha 1992, Kolikrát došlo v Novém Mexiku k havárii UFO?

21. května1953: Kingman, Arizona

Jistý očitý svědek užívající pseudonym Fritz Werner, jenž pracoval na jistém vládním projektu v Nevadě, byl spolu s dalšími asi 15 lidmi odvezen letadlem do Arizony, a to severozápadně od Kingmanu, kde v poušti spatřili zřícený diskový objekt o průměru asi 9-10 metrů a výškou cca 7 metrů. I přesto, že byl zabořený do písku, byl bez zjevného poškození. Byl z matně stříbrného kovu, něco jako hliník. Vedle lodi ležel i jeden tmavohnědý člen posádky měřící 120 cm. Měl dvě oči, dva nosní otvory, dvě uši a malá okrouhlá ústa. Oblečený byl do obleku a čepici ze stříbrného kovového materiálu. Někteří svědkové též popisují, že viděli fotografie předmětu, které byly pokryty hieroglyfy. Po splnění všech úkolů skupina nastoupila do letadla a odletěla. Všichni dostali příkaz, aby na vše zapomněli.

Zdroj: Havárie UFO v jihozápadních USA tvoří podivný obrazec!

Schmitt D., Randle K.: Havárie UFO u Roswelu, Etna, Praha 1995

Hesemann. M.: Tajná věc UFO II, Etna, Praha 1995, http://www.ufocasebook.com/Arizona.html

9. 12. 1965: Kecksburgh, Pensylvánie, USA

Podle mého názoru se jedná po Roswellu o druhý nejznámější případ havárie UFO na území Spojených států. Začalo to tak, že mnozí svědkové spatřili na obloze velkou oranžovou kouli, která za sebou zanechávala kouřovou stopu. Její trasa nejprve směřovala na Michigan, pak nad Ohio, kde se objekt obrátil a dopadl na zem v Pensylvánii. Další části objektů údajně dopadli v Michiganu, v důsledku toho zde vzniklo několik menších požárů. Bylo přesně 16:47 hodin místního času, když si jedna žena z Kecksburghu všimla, jak něco spadlo do lesa poblíž jejího bydliště. Vše pozorovala ze své verandy, a to hlavně modrý kouř. V 19:00 se snažila místo najít i policie, která podle zprávy pro novináře nic nenašla. Následně se do prohledávání pustila armáda. Ovšem objevili se svědkové, jenž tvrdili, že v lesním potoce viděli něco, co má tvar velkého žaludu zlaté barvy a kolem dokola neznámé nápisy. Jeho šířka byla asi 3 m a délka 6 m a výška 2 m. Pravděpodobně byl z nějakého světlého bronzu. Následně pak armáda zabránila přístup lidem k tomuto nálezu a podle očitých svědků dokonce něco nakládala na nákladní auto. Objevilo se též několik hypotéz, čím by havarovaný objekt mohl být. Od meteoritu, přes satelit s nukleárním pohonem až k havárii mimozemské lodi. Ale konečné řešení této záhady stále veřejnost nezná.

Zdroj: Havárie údajných UFO vytváří indiánský symbol míru

Schmitt D., Randle K.: Havárie UFO u Roswelu, Etna, Praha 1995

Heseman. M.: Tajná věc UFO I, Etna, Praha 1995

7.5.1989: Kalahari, JAR

Britskému ufologovi a bývalému policistovi Anthonymu Doddovi se dostala do rukou tajná zpráva, podle které sestřelili dva letouny typu Mirage FIIG ze základny Valhalla u Pretorie neidentifikovatelný létající objekt, neboť pronikl do vzdušného prostoru JAR. Objekt měřil 20 metrů a měl tvar míče na americký fotbal. Kromě toho měl po stranách okénka a vystrčenou přistávací nohu. Měl na sobě i podivný znak ve tvaru šipky mířící k nebi obklopenou půlkruhem. Vevnitř se nacházeli dvě 130 cm vysoké ještě žijící bytosti s šedomodrou kůží, velkou hlavou a velkýma mandlovitýma očima. Vše pak bylo přepraveno na americkou základnu Wright Patterson.

Zdroj: Hesemann M.: tajné věc UFO II, Etna, Praha 1995

1991: Saudská Arábie

V době války v Perském zálivu se údajně podařilo americkému letounu sestřelit UFO. Stalo se tak údajně 400 km od Rijádu, hlavního města Saudské Arábie. Svědkem tohoto incidentu byl ruský plukovník Gregor Petrokov. Američané však nepřipustili, že by sestřelili neidentifikovatelný létající objekt, ale nalezené trosky nepatřily žádnému známému letounu. Podle jeho slov bylo těleso kruhové a z materiálu, jaký nikdy neviděl. Viděl zde neznámé přístroje, znaky, tři malá sedadla pro členy posádky.

Zdroj: Trosky UFO v zálivu, Magazín 2000 záhad č. 4, roč. 2001

roswellhier.gif
V souvislosti s případem Roswell mne kdysi nějaký totálně zaujatý skeptik, jenž pořád ještě věřil v „balonovou hypotézu“, snažil přesvědčit, že se prý údajně ony profily byly spojovány jakousi modelářskou lepenkou s obrázky. To snad ani dotyčný nemyslel vážně! To si fakt vážně myslí, že tehdejší nejlepší vojenští důstojníci USA, mezi jaké například patřil major Jesse Marcel, nepoznají modelářskou lepenku? Sorry, ale nad něčem takovém se nehodlám ani pozastavovat. Kromě toho, kdyby šlo o lepící pásku, tak by se obrázky jistě pravidelně opakovaly. Tady nic takového nevidíme. Naopak některé obrazce se skutečně opakují, ale v zcela jiném pořadí, takže nejspíš jde skutečně o písmo. Takže pokud je tady nějaký luštitel, klidně se do smyslu těchto písmen může pustit, protože přikládám obrázek, jak ho nakreslil svědek Jesse Marcel jr.

A co ta svědectví z Kecksburku, z Kingmanu, Aztécu, Saudské Arabie, i ty od jinud. Ty se jako mají přehlížet? V žádném případě. Já vždy když najdu něco, co spojuje více případů, tak se mi v hlavě rozsvítí otázka, že za tím bude něco víc. To, že se na naší planetě udály jevy jako havárie něčeho, čemu říkáme UFO, je podle mne naprostá realita. A to že se s tím někdo jiný nehodlá smířit, už není můj problém.

V souvislosti s tím bych se chtěl zamyslet ještě nad jednou čerstvou aktualitou. Americké ozbrojené složky totiž odtajnily dokumenty, podle nichž americké letectvo USAF a společnost Avro Canada zabývající se vývojem proudových letadel v 50. letech vyvíjelo zvláštní diskovitý letoun ve tvaru létajícího talíře. Tento stroj byl údajně schopen letět až čtyřnásobnou rychlostí zvuku ve výšce až 30 kilometrů a doletu 1850 kilometrů. Mnozí skeptici teď můžou namítnout, že ony havárie létajících talířů můžou být ve skutečnosti havárie takovéhoto druhu stroje. Jisté je pouze jedno, na výkresech a v hlavách konstriktérů tento stroj existoval. To, zda byl skutečně postaven, o tom se zdroj „V USA odtajnili nákresy "UFO" - létajícího talíře!“ už polemizuje, neboť jeho konstrukce byla značně náročná. Otázkou je, jak američtí vojenští konstruktéři dokázali tehdy vymyslet létající stroj, který by takovýmto způsobem překonal letouny své doby. Ale proč by američtí konstruktéři měli svůj stroj navíc popisovali podivnými hieroglyfy? A co víc. UFO ve tvaru létajícího talíře začaly v masovém měřítku havarovat už ve 40. letech. Když k tomu ještě vezmeme v potaz ta svědectví, podle kterých místa havárií zajistila americká armáda, tak to naprosto zapadá do hypotézy, že na základě těchto zřícených strojů se mohly například v 50. letech vyvíjet tajné stroje. A tato zpráva nám říká, že to zřejmě tak nejspíš mohlo skutečně být.

Obrázky použity: http://students.ou.edu/T/Brian.L.Tanner-1/story1.html

Související články:

Skandinávské havárie UFO

Vesmírné havárie neidentifikovaných létajících objektů

Ovlivňuje Měsíc havárie UFO?

Havárie údajných UFO vytváří indiánský symbol míru

Havárie UFO v jihozápadních USA tvoří podivný obrazec!

Kolikrát došlo v Novém Mexiku k havárii UFO?

Údajné havárie UFO na území Velké Británie

Došlo už na našem území k havárii UFO?

Jak jsem nalézal časové souvislosti mezi haváriemi UFO

Dokumenty o historických haváriích UFO

Dokumenty o středověkých havárií UFO

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

Výročí dvou záhadných havárií

Autor: Libor Čermák | středa 10.10.2012 7:19 | karma článku: 25.08 | přečteno: 7900x

Další články blogera

Libor Čermák

Proč budu volit tak, aby se nedostali Piráti do vlády

Když se mě někdo zeptá, koho budu volit, zpravidla mu odpovím, že budu volit tak, aby se do vlády nedostali Piráti. Proč? Nejdůležitější důvod najdeme v jejich volebním programu v kapitole "Chytrá válka s desinformátory".

6.9.2021 v 13:08 | Karma článku: 39.41 | Přečteno: 1501 |

Libor Čermák

Předjarní pěší výlet po pražských rozhlednách

Tak sezení doma už bylo dost. Proto jsem se rozhodl, že po dlouhé době musím vyrazit zas na nějaké své toulky. A k výletu jsem zvolil dvě pražské rozhledny. A nejen je. I hezké rybníky, parky a jedno legendární bojiště.

7.3.2021 v 6:48 | Karma článku: 18.30 | Přečteno: 491 |

Libor Čermák

Jen ať se pěkně stane hlavním tématem letošních voleb tzv. politická hyperkorektnost

Pořád nevíte, jaké by mělo být hlavní téma letošních voleb? Já bych si přál, aby strany daly pěkně najevo, jak se chtějí stavět k tématům tzv. hyperkorektností. Zda jsou za nimi anebo za svobodné názory každého jednotlivce.

14.2.2021 v 13:57 | Karma článku: 34.12 | Přečteno: 985 |

Libor Čermák

Chtít zakazovat filmy kvůli módním politickým trendům je špatnost na entou

To mne zase nadzdvihly mandle názory, které jsem se dozvěděl z jednoho článku na idnes.cz. Prý film, který by se měl podle nich zakázat, je muzkiál Pomáda. Cože? Zakázat film či příběh? Takhle že myslí demokrati? Ne!

3.2.2021 v 11:29 | Karma článku: 40.30 | Přečteno: 1263 |

Další články z rubriky Věda

Jan Tomášek

Oblouková míra - stupně, Ludolfovo číslo a radiány (výkon a točivý moment 3)

Bádání nad "obloukovými mírami" - v podstatě by se mělo jednat o něco jako mezipříspěvek na téma "výkon a točivý moment" - tedy příspěvek "3".

16.9.2021 v 10:10 | Karma článku: 6.21 | Přečteno: 275 | Diskuse

Dana Tenzler

Co je nového na Marsu? Čínský rover Zhurong

Číně se podařilo umístit na povrch Marsu fungující rover. Má jméno Zhurong. Jak si momentálně vede? Délka blogu ca. 3 minuty.

16.9.2021 v 8:00 | Karma článku: 24.78 | Přečteno: 390 | Diskuse

Karel Sýkora

Zabezpečená šifrovaná e-mailová komunikace

Šifrovat můžete e-mailovou komunikaci. E-mailové zprávy mohou po Internetu putovat přes různé e-mailové servery spravované neznámými správci. Právě proto je v případě důvěrných zpráv vhodné šifrovat.

16.9.2021 v 7:32 | Karma článku: 3.45 | Přečteno: 75 |

Jan Fikáček

Je nekonečno minulostí nebo budoucností vědy?

Nekonečno je pro mnohé synonymem špičkové vědy a zároveň tajemnosti. V mnohém směru právem, protože zavedení nekonečna do matematiky způsobilo její bouřlivý rozvoj. A představa nekonečného vesmír také povznáší naši představivost.

15.9.2021 v 10:06 | Karma článku: 16.56 | Přečteno: 504 | Diskuse

Dmitrij Michajlov

Definice novodobého zločince

Naposled, když jsem zveřejnil tento názor, 185 lidi na Facebooku se do mně pustilo a nazývalo mně dementem, blbcem, chtěli abych táhnul zpátky do Ruska....

14.9.2021 v 18:56 | Karma článku: 15.54 | Přečteno: 698 | Diskuse
Počet článků 2359 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1856

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz