Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Tajemství hvězdných hor

10. 04. 2012 7:23:00
Po celou dobu, co se zabývám hledáním geometrických souvislostí, jsem si všiml další zajímavé věci. Kolem významných hor a kopců se objevují podivné šesticípé hvězdy vytvořené z nějak významných míst. Jak je to možné?
ŘípŘípautor

Ta významná místa můžou být buď velká města, místa významného pravěkého osídlení či pravěkých památek, dále významná středověká místa jako hrady a zámky, a tak podobně). Často se tam projeví i názvoslovné zajímavosti. To, co píšu, mi připadá vskutku zajímavý fenomén. Pomoci pravítka a mapy jsem jich nalezl již několik. A tak sem přikládám jejich soupis. A také nákresy. To proto, že v jednotlivých hvězdách se objevují i další zajímavé geometrické vztahy. A to například na spojnicích jednotlivých cípů nebo na jejich prodloužení.

Ř í p s k á h v ě z d ariphvezda.jpg

Mytologická hora Říp má kolem sebe hvězdu o poloměru 21 kilometrů. Pověstí kterých tuto horu opřádají, je vskutku mnoho. Nejen o Praotci Čechovi, který na horu vystoupil, když sem přišel se svým kmenem. O Květné neděli se prý hora otevírá a uvnitř je možno spatřit velký palouk, kde se pasou koně se zlatými podkovami. Prý je v něm také rybník s hejnem hus zlatého peří a kvočna s dvanácti zlatými vejci. Jiná pověst vypráví o vzniku kopce. V jeho stavbě prý soutěžil sv. Petr s čertem. Dnes je tu románská rotunda sv. Jiří. Místa, která tuto hvězdu vytvoří, jsou: Klobuky (nejznámější český menhir), Lovosice (významné město), Úštěk (významné město), oblast KokořínskA (skalní město a též četné prehistorické osídlení), Neratovice (významné město), Budeč (významné slovanské hradiště, obývané už od pravěku a zároveň sídlo prvních Přemyslovců). A viz též můj článek „Máme linii svatého Michaela také v Čechách?“, který se též zabývá horou Říp. A linie, kterou popisuje, je přímo jednou z úhlopříček této hvězdy.

M i l e š o v s k á h v ě z d amileTovka.gif

Na Řípskou hvězdu přímo navazuje hvězda Milešovská, jejíž centrem je nejvyšší hora Českého středohoří Milešovka. Hvězda má v poloměru cca 13 kilometrů a tvoří ji: Libčeves (keltské pohřebiště), Bílina (významné město), Teplice (významné město, sídlili zde již pravěcí lovci před 10-40 tisíci lety, dále Keltové a germánské kmeny Kvádů a Markomanů ), Ústí nad Labem (významné město), Litoměřice (významné město), Klapý (hrad Hazmburk) a doplňuje ji navíc čtverec, který tvoří Libčeves (viz výše), Lahošť (zde byl objeven keltský poklad - O nálezech keltských pokladů) , Ústí nad Labem a Keblice (důležité nálezy ze starší doby kamenné).

O s t a š s k á h v ě z d aOstaTska_hvezda.gif

Další zajímavá hvězda o průměru cca 9 km se vytváří na Broumovsku mezi zdejšími skalními městy. V jejím centru je pověstmi opředená (tajné chodby, poklady, trpaslíci) stolová hora Ostaš, která je současně i významným skalním městem. Zjistil jsem ji tak, že jsem si všiml, že tři zdejší největší města tvoří rovnostranný trojúhelník, který má střed přímo v tomto vrcholu. Jakou to Adršpach, Broumov a Hronov. Na opačné straně od Adršpachu se nalézá vrch Signál v Broumovských stěnách. Tato osa dále směřuje na Hejšovinu. Nejvyšší místo zdejších stolových hor vůbec. Hvězdu pak doplňuje Vižnov, část dalšího významného města – Meziměstí, s kostelem U svaté Anny od Kryštofa Dienntzhoferea, Poslední cíp hvězdy se nalézá u Petrovic u Malých Svatoňovic .

N e š t ě t i c k á h v ě z d aneTthvezda.gif

Nedaleko Benešova dominuje svému okolí výrazný 536 metrů vysoký kopec s názvem Neštětická hora. Dokonce i k ní se vážou pověsti. Například o kouzelné studánce, která se za dne i v noci třpytila zlatem. Bohužel vyschla, ale její místo je prý stále patrné. O onom místu však ví jen málokdo. Také se zde nalézá tzv. Kubova jáma, což je pozůstatek po těžení zlata. A další stará hornická legenda říká, že se v Neštětické hoře ukrývá hlava zlatého koně. Jednou ji prý horníci odkryli, když najednou jeden z nich zaklel a v tom se zlaté zvíře propadlo dvakrát tak hluboko než bylo původně. I kolem této hory existuje hvězda o poloměru cca 15 km, kterou tvoří: oblast Jílového u Prahy (další místo spojené s těžbou zlata, dále menhir Boží skála, viz Zlatým kaňonem kolem Zlaté řeky). Dále Lštění (mohutné raně středověkého hradiště z 9. století, viz Údolím Chroustů za středověkými hrady u Sázavy), Jemniště (zámek), Votice (významné město), Sedlčany (významné město), Křížov (že by se tu něco křížilo, například ley lines?).

B o u b í n s k á h v ě z d aboubinska_hvezda.gif

Kdybychom chtěli označit nejtajemnější vrchol Šumavy, pravděpodobně by jím byla 1362 metrů vysoká hora Boubín. Ta je dnes především známá svým pralesem, ale též je opředena řadou pověstí. Sídlil zde například jeden z nejmocnějších čarodějů země, který se jmenoval Žídek. Prý uměl zázračně léčit. Dále se zde prý nacházelo tzv. „Obrové hradiště“, které se podle pověsti propadlo do země. V podzemí Boubína jsou prý ukryté vzácné poklady v podobě zlata, stříbra a drahého kamení. Hlídá je devítihlavý drak a nebo ohnivý pes. Další pes prý pobíhá tajnou chodbou, jež prý vede na sousední vrchol Bobík. A tak bychom mohli pokračovat dál, neboť pověstí se sem váže opravdu hodně. A je zajímavé, že významné oblasti Šumavy vytvoří kolem této hory další šesticípou hvězdu o poloměru 20 kilometrů. Jsou to oblasti

pramene Vltavy ( pramen nejdelší české řeky), oblast Javorníka (menhiry), oblast Volyně (významné město, mohyly z 5. století před naším letopočtem), Vítějovice (slovanské mohyly), oblast Dlouhého hřbetu a Knížecího stolce (skalní útvary), Haidmühle (počátek Studené Vltavy).

J e s e n i c k á h v ě z d ajesenicka_hv.gif

Praděd, 1492 metrů vysoký, je nejvyšší horou Jeseníků. Váže se k němu legenda o horském duchu v podobě starce, takové zdejší obdobě Krakonoše. Kromě toho se nedaleko nalézá známá Petrova skála, známá především pověstmi o čarodějnicích. Kromě toho Praděd se nalézá v těžišti trojúhelníku třech největších jesenických měst, a to Šumperk (významné město), Jeseník (významné město) a Bruntál (významné město). A tak mne napadlo opět zkusit, zda se tu nenalézá rovnou celá hvězda. A je tu. V dalších cípech se nalézá , zřícenina hradu Strálek u Rýmařova, Staré Město (významné město) a víska zvaná Komora (že by jako místo pojmenované po části domu, bylo protipólem Vikýřovic u Šumperka na opačné straně hvězdy? Poloměr této hvězdy je cca 19 km.

S l á n s k á h v ě z d aslanska_hvezda.gif

K městu Slaný se vztahuje pověst, že se jedná o tzv. „město hvězdy“. Tedy v tzv. urbanisticko-chiliastickém pojetí husitů, kteří si přizpůsobili Danielo proroctví a věřili, že jen pět měst unikne případnému konci světa. Šlo o města Plzeň (Slunce), Žatec (Ségor, podle biblického města), Louny (Měsíc), Klatovy (Zář) a Slaný (Hvězda). Nalézá se zde i tzv. Slánská hora (výskyt menhirů). Je zajímavé, že významná města v okolí cca 27 kilometrů vytvoří skutečně hvězdu. Jsou to: Beroun (významné město osídlené už od pravěkých dob) , Rakovník (významné město, menhir), Louny (významné město, menhiry), Keblice (důležité nálezy ze starší doby kamenné)., Mělník (významné město, Hořín - menhir) a Praha (hlavní město ČR a od pradávna i duchovní centrum země).

J e n ě j a k é v y s v ě t l e n í t é t o z á h a d y ?

Čím to, že významné vrcholy, jenž jsou často opředené pověstmi a současně místními dominantami, mají takovou vlastnost, že významná místa v jejich okolí se takto hezky uspořádají do šesticípé hvězdy? Vysvětlení mám takové. Především by za tím vším mohly stát buď dokonalé geodetické dovednosti našich předků a nebo soustava zemských siločar, známých jako ley, lines. (viz Ley lines z mého pohledu nebo Máme linii svatého Michaela také v Čechách?). Ale že se ta místa v blízkosti oněch vrcholů uspořádala přímo do hvězdy? Může to být například nějaký odkaz na vesmírné vzory?trojani.png

V souvislosti s tím mne napadlo ještě něco, co má však přímou souvislost s planetami sluneční soustavy. Jak známo, několik planet sluneční soustavy má zajímavou vlastnost, a to tu, že na jejich oběžné dráze se kromě nich též nalézají i tzv. trojani, tedy asteroidy, které se pohybují v tzv. libračních centrech. Tam se totiž vyrovnávají gravitační a odstředivé síly soustavy. Vlastnosti těchto bodů popsal francouzský matematik a fyzik Joseph Louis Lagrange. Body se nalézají 60 stupňů za nebo před planetou. Nejznámější trojany, jenž se v těchto bodech nalézají, má Jupiter. Ale objeveny byly také u Saturnu, Neptunu, Marsu a nedávno též u Země. A tak mne v souvislostmi s naší záhadou napadá, co když nějaké síly či energie můžou působit obdobně i mezi zemskými siločarami a významnými vrcholy? Pokud ano, mohla by to být zajímavá souvislost, a též zajímavé vysvětlení oné geometrické záhady, že se takto kolem oněch hor, jako významných energických bodů zemských siločar, vytvářejí právě šesticípé hvězdy. Tak co říkáte? Mohlo by na této hypotéze něco být?lagrange.jpg

Zdroje informací o místech: Zdroje a použitá literatura, wikipedie, soubor turistických map

Stejskal M.: labyrintem tajemna aneb průvodce po magických místech Československa, Paseka, Praha, 1991

Použité obrázky: autor, wikipedie

Články s dalšími českými ley lines obrazci: Po stopách záhadných bytostí v České kotlině

Ptáci nebo letadla?

Autor: Libor Čermák | úterý 10.4.2012 7:23 | karma článku: 22.09 | přečteno: 3859x


Další články blogera

Libor Čermák

Mají pedagogové indoktrinovat multukulturalismus nebo pěstovat vlastenectví?

Je možné, že řada tzv. uvědomělých pedagogů a vedoucích řeší problém, zda do svých svěřenců indoktrinovat multukulturalismus a nebo v nich pěstoavat vlastenectví. Jenže u mne se ale děti indoktrinace multikullturalismu nedočkají.

17.7.2018 v 12:43 | Karma článku: 25.54 | Přečteno: 550 |

Libor Čermák

Cože? Na tábor s keramickým talířem?

"Ešusy nepotřebujete. Máme talíře", zní jedna hláška z filmu "Pan Tau na pionýrském táboře". Některé letní tábory se tím však i teď inspirují. Domnívám se ale, že právě toto není pro klasické tábory v přírodě ten nejlepší nápad.

17.7.2018 v 5:44 | Karma článku: 18.68 | Přečteno: 463 |

Libor Čermák

Raději budu žít v rozděleném národě než v multikulturalistické diktatuře

Pražská kavárna obviňuje našeho p. prezidenta za to, že prý rozděluje národ. Hm, zajímavá myšlenka. Ale já se ptám, jak by ten náš stát měl vypadat, aby nebyl rozdělený? Jediné, kde je rozdělení národa protizákonné je, diktatura.

16.7.2018 v 7:13 | Karma článku: 46.78 | Přečteno: 6606 |

Libor Čermák

Autoři, nenechejte si den kazit hlupákama

Všichni vy, co někam píšete, už se vám také určitě stalo, že na vaší práci někdo reagoval způsobem, který má od inteligence daleko. Takový člověk není nic jiného, než obyčejný závistivka a chce vám zkazit dobrý pocit ze psaní.

15.7.2018 v 13:50 | Karma článku: 31.43 | Přečteno: 771 |

Další články z rubriky Věda

Jan Fikáček

Je Země placatá a objevili jsme černé díry v roce 1783?

Víte, kdo formuloval představu černé díry v roce 1783 a že si stále myslíme, že je Zem placatá a nehybná? To a mnoho dalšího se dovíte ve fyzikálních a filosofických komentářích první kapitoly/přednášky knihy Carla Rovelliho.

16.7.2018 v 9:08 | Karma článku: 25.33 | Přečteno: 960 | Diskuse

Dana Tenzler

Chemie v kuchyni - jak vyčistit stříbro?

Proč se stříbro špiní - Kde vzít v kuchyni elektrony - Malé drama v hrnci - Další metody. (délka blogu 5 min.)

16.7.2018 v 8:00 | Karma článku: 20.69 | Přečteno: 398 | Diskuse

Libor Čermák

Obrazce v obilí i v Česku. A konečně i fraktál!

Co přinesly události v oblasti obrazců v obilí poslední dva týdny? Nejen nádherný fraktálový obrazec v Anglii,nejen dva nové agrosymboly v Česku. Ale i další zajímavosti. O tom všem v mém novém vydání agrosymbolového zpavodajství.

15.7.2018 v 7:08 | Karma článku: 17.44 | Přečteno: 677 |

Libor Čermák

Jak by měl vypadat záhadologický kroužek pro děti?

Tak. Teď určitě začnou skeptikové zas křičet. Jak někoho může napadnout vytvořit záhadologický kroužek pro děti? Tak, ať se to někomu líbí či ne, tak mne už to napadlo. A myslím si, že to jistě není pro děti nezajímavá aktivita.

13.7.2018 v 9:13 | Karma článku: 12.86 | Přečteno: 250 |

Jaroslav Jirát

Jak se zbavit migrény

bez léků. Migréna začne, když se rozšíří cévy v mozku. K tomu dojde, je-li mozek špatně vyživován kyslíkem nebo glukózou, v důsledku přiškrcení některé z cév, které do mozku vedou.

12.7.2018 v 16:31 | Karma článku: 14.14 | Přečteno: 614 | Diskuse
Počet článků 1899 Celková karma 28.20 Průměrná čtenost 1789

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více
Najdete na iDNES.cz