Čtvrtek 5. prosince 2019, svátek má Jitka
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 5. prosince 2019 Jitka

Tajuplný „déšť andělských vlasů“

18. 03. 2012 14:02:00
Se zájmem jsem si přečetl nový článek záhadologa Vladimíra Šišky „Andělské vlasy“, který se objevil na stránkách badatelů z Projektu Záře. Tento jev, jenž občas doprovází objevení jevu UFO je velice zajímavý.

AngelHairboldman.jpgNejedná se o žádné andělské zjevení, ale o podivný jev projevující se padáním jakých si pavučinám podobných vláken, která jsou vzhledem bílá a průsvitná a krátce po dopadu na zem zmizí. Pravděpodobně sublimují, tj. odpaří se přímo z pevného skupenství. Z tohoto důvodu se je zatím nepodařilo podrobněji prozkoumat, o jakou látku se vlastně jedná, i když nějaké studie už také existují. Často se stává že při objevení se andělských vlasů je svědky pozorován i výskyt neznámých létajících objektů, známé pod zkratkou UFO.

Ale je to jev, který se neobjevuje ojediněle, protože se už několikrát opakoval. A navíc svědků tohoto úkazu je větší množství. To vše je jasným důkazem, že tento jev byl skutečně reálným. A tak jsem si udělal takový katalog případů „andělských dešťů“, a to včetně zdroje, odkud jsem se o případu dozvěděl. Dosud se mi podařilo nashromáždit patnáct případů výskytu andělských vlasů. Tady jsou:

2. polovina října 1881: Milwuake a okolí, Wisconsin, USA

V této době byli obyvatelé Milwuake a okolních měst udiveni, že všude vyskytoval déšť pavučin, které padaly z velké výšky. Jejich délka byla různě dlouhá od decimetrů a po několik metrů. Obdobný jev byl zaznamenán i v Green Bay, Vesburgu, Sheboyganu, Ozaukee a dalších místech. Nikde se nevyskytuje zpráva o výskytu pavouků, což poukazuje na možnoý výskyt andělských vlasů.

Zdroj: Zdroj: Vašíček A.: Stopy neznáma, Mystery Film, Ostrava, 2006

1892: jihovýchod USA

Etnomolog George Marx uvádí výpovědi očitých svědků, padaly dlouhé bílé pavučiny, které měřili v krajních případech až 3000 metrů. Pokryly stromy, jinde se to roztáhlo jako bílá sít nebo se to namotalo do koulí.

Zdroj: Zdroj: Vašíček A.: Stopy neznáma, Mystery Film, Ostrava, 2006

13.září 1917: Fatima, Portugalsko

V portugalské Fatimě došlo v roce 1917 k sérii šesti mariánských zjevení. Během zářijového zjevení sledovalo dvacet až třicet tisíc lidí průvodní jevy tohoto zjevení. Jedním z nich byla zářící koule pohybující se pomalu na východ. Během seance se z nebe snášely jakési vločky jemné bílé hmoty, které před dopadem mizely.

Zdroj: Lenková J, Šiška V.:Velká kniha tajemství a záhad, Regia, Praha, 2001, Andělské vlasy

17. října 1952: Oloron, Francie

Tehdy v poledne spatřil ředitel místní školy, pan Pridget, podivný oblak a nad ním a nad něm dlouhý předmět ve tvaru válce, z něhož vycházely obláčky kouře. Spolu s ním se u objektu nalézala skupina asi třiceti dalších červených objektů ve tvaru planety Saturn se žlutým prstencem. Objekty po sobě zanechaly dlouhá vlákna podobná pavučině, která pokryla zdejší domy, stromy a elektrická vedení. Byla dokonce provedena i analýza, ale bez konkrétních závěrů. Andělské vlasy totiž nevydrží moc dlouho a jak jsem se zmínil, tak během chvíle sublimují.

Zdroj: Spencer J. Encyklopedie UFO, Etna, Praha, 1994, Lenková J, Šiška V.:Velká kniha tajemství a záhad, Regia, Praha, 2001, Andělské vlasy

27.října 1952: Gaillac, Francie

Podobný jev jako v Oloronu byl hlášen i z francouzské obce Gaillac. Zde úkaz sledovalo asi sto lidí, po dobu dvaceti minut. I zde se k zemi snášela bílá vlákna, která se rychle odpařovala. V té době byl zde také spatřen stříbrně lesknoucí se disk doprovázený dalším doutníkovým objektem.

Zdroj: Lenková J, Šiška V.:Velká kniha tajemství a záhad, Regia, Praha, 2001, Andělské vlasy

1.února 1954: Puenye, Kalifornie, USA

Po pozorování neidentifikovatelného létajícího objektu se začala snášet na zem vlákna podivné substance a pokrývala stromy, telefonní vedení a střechy. Podle svědků se při dotyku rozpadala a mizela. Když přijeli badatelé, už se nepodařilo zachovat žádná.

Zdroj: 1.február 1954, Ufomagazín č. 2, roč. 2003

22.října 1954: Jerome, Ohio, USA

V tento ten byl v Jerome v Ohiu pozorován podivný doutníkový objekt, ze kterého se snášela k zemi podivná vlákna.

Zdroj: Lenková J, Šiška V.:Velká kniha tajemství a záhad, Regia, Praha, 2001, Andělské vlasy

27. října 1954: Florencie, Itálie

Došlo k hromadnému pozorování UFO při fotbalovém zápase v italské Florencii, Tehdy se svědky pozorování neidentifikovaného létajícího objektu stalo asi 10 tisíc lidí, včetně diváků, hráčů i sudích. Zápas musel byl přerušen. A to ze dvou důvodů. Jednak proto, že většina lidí se místo fotbalu začala zajímat o záhadné letící doutníky, které mezi 14:20 – 14:30 hodinou třikrát přeletěly nad městem. A druhý důvod byl ten, že celé fotbalové hřiště bylo pokryto podivnou průhlednou lepkavou látkou. Velké množství lidí bylo zřejmě důvodem toho, že se jedná o jeden z mála případů, kdy se podařilo záhadnou substanci zajistit. Mezi diváky byl totiž student chemie Alfrede Jacopozzi, jemuž se několik vláken podařilo vložit do zkumavky. Bylo zjištěno, že vlákna obsahují bór, křemík a hořčík.

Zdroj: Odkud se vzaly andělské vlasy?

6. listopadu 1954: Řím, Itálie

Jeden z předních italských politiků Alberto Perego byl jedním ze svědků zvláštní události, která se ulála 6. listopadu 1954 v Římě. Tehdy se nad městem objevili různé formace (kosočtverce, V) složené z bílých světelných bodů. Za sebou zanechávali stopy kondenzačních par, které se k zemi snášely v podobě bílých vláken z neznámé látky podobným pavučině

Zdroj: Lenková J, Šiška V.:Velká kniha tajemství a záhad, Regia, Praha, 2001, Andělské vlasy

Říjen 1963: Montreal, Kanada

Kapitán lodi Roxburgh, R. H. Pape, která zakotvila v Montrealu, vyšel na palubu se nadýchat čerstvého vzduchu, když si všiml, že okolo zábradlí a sloupů jsou namotány podivná jemná bílá vlákna podobná pavučině, jejichž původ si nedovedl vysvětlit. Jedno vlákno sejmul a zjistil, že je pevné a nebylo lehké ho přetrhnout. Za tři – až tři minuty však vlákno zmizelo. Všiml si, jak se ony vlákna snáší z nebe, ale nebylo nic, co by je mohlo způsobit.

Zdroj: Day Marcus: Aliens, Rebo, Praha 1998

22. října 1973: Sudbury, Massachusetts, USA

Žena zde objevila jak stromy a keře na její zahradě pokryla stříbřitě bílá pavučina. Když zvedla oči k obloze, spatřila tam stříbřitě bílý kulatý objekt.

Zdroj: http://www.cufos.org/boldman.pdf

10. února 1978: Samar, Nový Zéland

Toho dne byl pozorováno padání podivných lepkavých vláken u Samaru na Novém Zélandu. Byla jemnější než pavučina, ale viditelná proti čisté modré obloze.

Zdroj: Odkud se vzaly andělské vlasy?

10. srpna 1998 : Quirindi, Nový Jižní Wales, Austrálie

Jak uvedl americký časopis Today, desítky obyvatel ho informovaly o přeletu asi dvaceti lesklých stříbrných koulí, které shazovaly jemný pavučinový materiál. Jakmile například šedesátiletá E. Stanfieldová vzala vlákna do ruky, tak se rozplynula.

Zdroj: Vlasy Andělů, Magazín 2000 záhad, roč. 1999, č. 3

Andělské vlasy nad Austrálií: Magazín 2000 č. 9, roč 1999

Rok 1998: Montgomery USA

Obyvatelé tohoto města ohlásili dopad jakési podivné látky ve tvaru nití vyrobených z materiálu podobajícího se fluorescenčním azbestovým vláknům.

Zdroj: Odkud se vzaly andělské vlasy?

Konec 90. let: Weymouth, Velká Británie

K dešti andělských vlasů došlo i v tomto anglickém městě. Substance opět mizela, jakmile se ji někdo dotkl. Oficiální vysvětlení bylo, že se jedná o zbytky saponátu, které vypustil tanker během čistění pump, avšak svědkové jevu, jenž s tím přišli přímo do styku, toto odmítli.

Zdroj: Day Marcus: Aliens, Rebo, Praha 1998

O co se jedná?

Co se vlastně za pádem andělských dešťů ukrývá? To je otázka. Bylo vysloveno mnoho hypotéz, například superionizace vzduchu při prudkých změnách rychlosti a směru oněch objektů, či tuhý oxid uhličitý, používaný k pohonu. Jiná hypotéza hovoří o staniolových proužcích, vypuštěných z letadel, aby bylo znemožněna radiolokalizace letadel. Jenomže ty by se na zemi zcela určitě nevypařily. Jiná hypotéza tuto látku přirovnává k ektoplazmě, kterou produkují média při seancích. Všechno jsou to však jen hypotézy.AngelHair.jpg

Ale existuje něco, co většině případům (podotýkám z různých zdrojů) dává společného jmenovatele. Pokud se nějaké souvislosti mezi jednotlivými případy vyskytují, vždy se je třeba pořádně zamyslet nad tím, zda se skutečně jedná jen a pouze o kachny a fámy, jak si o UFO a podobných záhadách myslí většina tzv. „racionálně uvažujících lidí“ a nebo, zda to náhodou nemusí být odkaz na to, že se za tím vším skrývá skutečný fenomén. Pokud se totiž podíváte na seznam jednotlivých případů, většina se jich odehrává na podzim, či v zimě, zkrátka v chladnějším období roku. Z patnácti popisovaných události se jich sedm odehrává v říjnu. Dále se zde vyskytují případy v září, listopadu a únoru. Je zde i jeden výskytu ze srpna. Ale ten se odehrál v Austrálii, kde jak známo, mají v srpnu zimu. Je snad chladnější počasí jednou z možných indicií k vysvětlení andělských vlasů? Pravděpodobně ano, neboť vysoké teploty zřejmě nepřejí tomu, aby se tento jev udržel v pevném skupenství.

Jev UFO je fenomén, o kterým je všeobecně známé, že skutečně existuje. Jediné co nevíme, je pravá jeho podstata. A právě podrobnější studium, takových to průvodních jevů, jako je například výskyt andělských vlasů, jejichž studie je například zde:http://www.cufos.org/boldman.pdf, by nám mohly dát jeden z možných klíčů k rozluštění celého, mnoho desetiletích se vyskytujícího, tohoto záhadného fenoménu.

Použité zdroje: odkazy u jednotlivých případů a http://www.projektzare.cz/andelske-vlasy/aktualne

Zdroj obrázku: http://www.openminds.tv/angel-hair-ufos , http://www.cufos.org/boldman.pdf, http://www.projektzare.cz/andelske-vlasy/aktualne

Související články: v rubrice Havárie UFO (UFO crashes)

Autor: Libor Čermák | neděle 18.3.2012 14:02 | karma článku: 18.40 | přečteno: 3747x

Další články blogera

Libor Čermák

Radnice Brna-Bystrc má v zákazu politických neziskovek na školách moji plnou podporu

Co je podle vás normálnější? Když do škol chodí politické neziskovky a tam se snaží děti zmanipulovat k obrazu svému anebo, když se lidi nechají, aby si udělali takový názor, který bude vycházet z jejich životních zkušeností?

5.12.2019 v 6:04 | Karma článku: 24.98 | Přečteno: 317 |

Libor Čermák

Koho budu, a hlavně koho nebudu v příštích volbách volit za prezidenta?

Je ještě více než tři roky do prezidentských voleb, a přesto se už začínají objevovat lidi, kteří ohlašují svoji kandidaturu na Pražský hrad. A tak bych sem chtěl napsat, koho v žádném případě volit nebudu.

4.12.2019 v 7:00 | Karma článku: 34.62 | Přečteno: 1056 |

Libor Čermák

Inspirace v Dobrodružství v Zemi nikoho

Před několika týdny vyšlo v nakladatelství Albatros 6. vydání románu Jaroslava Foglara "Dobrodružství v Zemi nikoho". Dovolte tedy, abych jako skalní foglarovec napsal několik postřehů a inspirací, které jsem v knížce nalezl.

2.12.2019 v 6:08 | Karma článku: 11.69 | Přečteno: 189 |

Libor Čermák

Nemilý zážitek při nákupu pražského trdelníku

Po roce jsem se zas vydal na Staroměstské náměstí na rozsvícení vánočního stromečku. Také jsem chtěl ochutnat speciality zdejších trhovců. Ovšem, jaké bylo nepříjemné překvapení, když jsem si chtěl koupit obyčejný trdelník?

1.12.2019 v 8:56 | Karma článku: 30.08 | Přečteno: 1787 |

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

S fyzikou a chemií v kuchyni - čarování s lineckým těstem

V minulém blogu jsem zmínila, že do něj nepatří vajíčko. Proč ho ale přesto nacházíme v tolika receptech? A proč se musí těsto nechat odpočívat? Dva triky na pohodlnější zpracování. (délka blogu 5 min.)

5.12.2019 v 8:00 | Karma článku: 17.68 | Přečteno: 369 | Diskuse

Dana Tenzler

S fyzikou a chemií v kuchyni - linecké těsto na cukroví

Proč vlastně netvrdne linecké těsto, jak funguje - a proč se do něj nemají dávat vajíčka? (délka blogu 5 min.)

2.12.2019 v 8:00 | Karma článku: 22.05 | Přečteno: 640 | Diskuse

Jan Veselý

Na padající hvězdy s rádiem a vánoční zatmění

aneb Topocentrický pohled na vesmír v prosinci 2019. Na druhý svátek vánoční si můžeme užít prstencové zatmění Slunce v Malajsii či Indonésii. Doma uvidíme několik setkání planet s Měsícem a v rádiu možná uslyšíme slzy Blíženců.

30.11.2019 v 16:30 | Karma článku: 8.90 | Přečteno: 154 | Diskuse

Petr Hlinomaz

Hysterie kolem CO2...?

V poslední době slyšíme kritiku kolem změny klimatu od vědců, kteří nemají patřičné vzdělání. Stačí v článcích uvést, že se k tématu vyjadřuje skepticky nějaký vědec a hned nadšeně tomu mnoho lidí věří.

29.11.2019 v 9:40 | Karma článku: 9.23 | Přečteno: 743 | Diskuse

Dana Tenzler

Fyzika a chemie kynutého těsta

Kynuté těsto je oblíbené nejen o vánocích. Co v něm probíhá při kynutí a jaké ingredience má obsahovat “správná” varianta? (délka blogu 10 min.)

28.11.2019 v 8:00 | Karma článku: 20.21 | Přečteno: 433 | Diskuse
Počet článků 2300 Celková karma 30.99 Průměrná čtenost 1779

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz