Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Významní vědci se vyslovují pro život ve vesmíru

9. 02. 2012 6:37:00
To, že mimozemský život už není vnímán jen jako rozmar snílků a fantastů, ale jako jev, který je pravděpodobnější než cokoliv jiného, dokazuje i to, že se k němu vyslovuje kladně celá řada významných vědců. A tak zde bych chtěl vypsat panteon těch nejznámějších.

F r a n k D r a k e

Je americký profesorDrake.jpg astronomie a astrofyziky na kalifornské univerzitě v Santa Cruz, kde se v roce 1984 stal i děkanem. Tento muž se do historie vědy a do historie hledání mimozemských civilizací zapsal hned několika významnými počiny. Jednak byl autorem úplně prvního pokusu o rádiové spojení s mimozemskými civilizacemi, známého jako Projekt OZMA. A samozřejmě také byl duchovním otcem programu SETI. Těmito projekty jsem se podrobněji zabýval v článku „Byl už zachycen signál mimozemské civilizace?“. Kromě toho je autorem i známé Drakeovy rovnice, která určuje počet komunikaceschopných mimozemských civilizací. Podle této rovnice se jen v naší galaxii vyskytuje minimálně deset komunikaceschopných mimozemských civilizací.

Drakeova rovnice

N= R* x fp x ne x fl x fi x fc x L

  • N – předpokládaný výsledek, počet vyspělých inteligentních civilizací schopných mezihvězdné komunikace
  • R* – označení přírůstku počtu hvězd v Mléčné dráze za určité období (6 – 40; 10 za rok)
  • fp – podíl hvězd, které (podobně jako Slunce) mají okolo sebe planetární systémy
  • ne – průměrná hodnota počtu planet v planetárním systému, na kterých panují vhodné podmínky pro život
  • fl – poměr z předchozích vhodných planet, na kterých se život skutečně vyvine
  • fi – poměr z předchozího, kde život vznikl a rozvíjel se až k inteligentní formě života
  • fc – podíl inteligentních forem života, které dosáhly schopnosti aktivní mezihvězdné komunikace
  • L – odhad délky existence inteligentní životní formy schopné mezihvězdné komunikace

C a r l S a g a nSagan.JPG

Byl americký vědec, astronom, astrofyzik a popularizátor astronomie, jenž mimo jiné podporoval projekt SETI – projekt hledání mimozemských civilizací. Společně s výše jmenovaným profesorem Frankem Drakeem navrhl Dr. Sagan radiové poselství do vesmíru, které bylo 16. listopadu 1974 vysláno radioteleskopem v Arecibu ke kulové hvězdokupě M13. Také sestavil první hmatatelné poselství lidstva do vesmíru, kdy na navrhl pozlacené plakety, které se umístily na sondách Pioneer 10, Pioneer 11 a Voyager a které nesly poselství pozemské civilizace pro případ, že by se setkaly s mimozemskou inteligencí. Kromě toho byl jedním z prvních vědců, kteří přišli s nápadem zařadit Saturnův měsíc Titan a Jupiterovu Europu mezi potencionálně obyvatelné, i když jen na úrovni nejjednodušších organizmů.

S t e p h e n H a w k i n gHawking.jpg

Je v současnosti snad nejznámější kosmolog a teoretický fyzik, jenž je považován za pokračovatele Alberta Einsteina. I on považuje mimozemský život ve vesmíru za zcela jistý, k čemuž se dopracoval na základě matematických výpočtů. Ve svých úvahách dokonce uvažuje tak daleko, že život by mohl existovat nejen na planetách, ale i na jiných místech ve vesmíru, které zdánlivě nejsou pro život příznivé. Současně se však domnívá, že by případné setkání s mimozemskými entitami mohlo být pro lidstvo ohrožující.

W e r n h e r v o n B r a u nBraun.jpg

V knize Ericha von Dänikena „Vzpomínky na budoucnost“, kde je publikován rozhovor s Wernherem von Braunem, konstruktérem nejprve německých a později hlavním konstruktérem amerických raket (a mimo jiné i rakety Saturn 5, která vynesla lidi k Měsíci). V rozhovoru se tento vědec zcela otevřeně přiznává k přesvědčení o existenci mimozemského života. V nekonečných dálkách vesmíru pokládá za pravděpodobnou jak existenci rostlin a živočichů, ale také inteligentních bytostí.

N i k o l a j K a r d a š e v

Tento významný ruský vědec a astrofyzik je zástupcem ředitele ruského Ústavu pro kosmický výzkum. Kardašev se podílel na sovětském úsilí hledat mimozemské civilizace a přišel s nápadem, že mnohé vesmírné civilizace můžou být miliony i miliardy let před námi. Pro tento předpoklad vytvořil tzv. Kardašovu škálu, kterou nyní představím:

Kardašova škála

Jedná se o stupnici 0 – 3, kde hlavním měřítkem je množství energie, kterou umí sledovaná civilizace využít. Mezi jednotlivými stupni pak toto množství logaritmicky narůstá.

0 - civilizace na úrovni naší pozemské civilizace

1 - Civilizace schopná využít zdroje své domovské planety (cca 1017 W)

2 - Civilizace schopná využít zdroje své domovské hvězdy (cca 1026 W)

3 - Civilizace schopná využít zdroje své domovské galaxie (cca 1038 W)

Pro srovnání, naše civilizace se nyní nachází na pozici „0,72“. Pozici „0,73“ bychom měli dosáhnout v roce 2030, pozici „1“, tedy civilizací 1. typu bychom se měli stát kolem roku 2200, civilizací 2. typu kolem roku 5200 a civilizací 3. typu pak kolem roku 17800. (zdroj: wikipedie)

J o s i f Š k l o v s k i jShklovskiy.jpg

Dalšího významného vědce, kterého bych zařadil do této kategorie, je astronom a astrofyzik Josif Šklovskij. Díky knize „Miliony cizích světů“, se stal velkým zastáncem toho, co je názvu i samotné knihy, tedy existence mimozemských civilizací.

S v a n t e A r r h e n i u sArrhenius.jpg

Byl švédský fyzik a chemik a nositel Nobelovy ceny za chemii z roku 1903. Za svého bohatého vědeckého života podrobně rozpracoval i tzv. hypotézu „panspermie“, tj. hypotézu, že život se ve vesmíru přenáší z planety na planetu za pomocí kosmických spór a pokud jsou na planetě příznivé podmínky, život se tam uchytí.

Z á v ě r

A v současné době jsou to hlavně objevy exoplanet v zónách života (Objevy planet v zóně života se množí), což je dalším důvodem, proč i v současné době o možnosti mimozemského života i mimozemských civilizací stále častěji uvažuje víc a víc vědců. A hlavně i těch seriozních, mezi něž lze zcela určitě zařadit i všechny ty výše jmenované. Vše to nasvědčuje jednomu. Pokud někdo považuje existenci mimozemského života a civilizací za možnou, rozhodně to není věc, za kterou by se musel nějak stydět či snad dokonce čekat výsměch! Vždyť je na jedné lodi ze všemi těmi prominentními vědci, o nichž jsem se zmínil!

Kromě toho v dnešní době už nejsou proti existenci mimozemského života ani představitelé většiny hlavních křesťanských církví, podrobněji jsem o tom psal v článku „Křesťanství a mimozemské civilizace, jde to k sobě?

Takže pokud v dnešním světě v této oblasti něco působí směšně a neseriozně, tak je to už snad jedině ona víra v jedinečnost, vzácnost či osamělost života ve vesmíru, které pracovně říkám „osamocenionizmus“. Jak už jsem psal několikrát, tato hypotéza není založena na žádných vědeckých základech, ale pouze na předsudcích a antropocentrickém pocitu některých jedinců o naší výjimečnosti ve vesmíru. Jsem strašně rád, že všechny tyto prominentní vědce, o kterých jsem se dnes zmínil, nemusíme do takovéto kolonky zařazovat. Pokud vím, všichni tito jsou lidé, kteří o vesmíru mají či měli větší znalosti, než kdokoliv z nás. Z toho vyplývá, že neexistuje žádný důvod nebýt s nimi na jedné lodi. Zkrátka a dobře, dnes vše hraje do karet názoru o všeobecně hojném rozšíření života ve vesmíru a já tak v žádném případě nemám důvod se s ním neztotožňovat.

Zdroj: wikipedie

Däniken E.: Vzpomínky na budoucnost, Baronet, Praha 1996

Použitá foto: wikipedie

Související články: v rubrice Vesmír a život v něm

Autor: Libor Čermák | čtvrtek 9.2.2012 6:37 | karma článku: 17.37 | přečteno: 1870x


Další články blogera

Libor Čermák

Mají pedagogové indoktrinovat multukulturalismus nebo pěstovat vlastenectví?

Je možné, že řada tzv. uvědomělých pedagogů a vedoucích řeší problém, zda do svých svěřenců indoktrinovat multukulturalismus a nebo v nich pěstoavat vlastenectví. Jenže u mne se ale děti indoktrinace multikullturalismu nedočkají.

17.7.2018 v 12:43 | Karma článku: 25.81 | Přečteno: 561 |

Libor Čermák

Cože? Na tábor s keramickým talířem?

"Ešusy nepotřebujete. Máme talíře", zní jedna hláška z filmu "Pan Tau na pionýrském táboře". Některé letní tábory se tím však i teď inspirují. Domnívám se ale, že právě toto není pro klasické tábory v přírodě ten nejlepší nápad.

17.7.2018 v 5:44 | Karma článku: 18.68 | Přečteno: 471 |

Libor Čermák

Raději budu žít v rozděleném národě než v multikulturalistické diktatuře

Pražská kavárna obviňuje našeho p. prezidenta za to, že prý rozděluje národ. Hm, zajímavá myšlenka. Ale já se ptám, jak by ten náš stát měl vypadat, aby nebyl rozdělený? Jediné, kde je rozdělení národa protizákonné je, diktatura.

16.7.2018 v 7:13 | Karma článku: 46.79 | Přečteno: 6614 |

Libor Čermák

Autoři, nenechejte si den kazit hlupákama

Všichni vy, co někam píšete, už se vám také určitě stalo, že na vaší práci někdo reagoval způsobem, který má od inteligence daleko. Takový člověk není nic jiného, než obyčejný závistivka a chce vám zkazit dobrý pocit ze psaní.

15.7.2018 v 13:50 | Karma článku: 31.43 | Přečteno: 771 |

Další články z rubriky Věda

Jan Fikáček

Je Země placatá a objevili jsme černé díry v roce 1783?

Víte, kdo formuloval představu černé díry v roce 1783 a že si stále myslíme, že je Zem placatá a nehybná? To a mnoho dalšího se dovíte ve fyzikálních a filosofických komentářích první kapitoly/přednášky knihy Carla Rovelliho.

16.7.2018 v 9:08 | Karma článku: 25.33 | Přečteno: 960 | Diskuse

Dana Tenzler

Chemie v kuchyni - jak vyčistit stříbro?

Proč se stříbro špiní - Kde vzít v kuchyni elektrony - Malé drama v hrnci - Další metody. (délka blogu 5 min.)

16.7.2018 v 8:00 | Karma článku: 20.69 | Přečteno: 399 | Diskuse

Libor Čermák

Obrazce v obilí i v Česku. A konečně i fraktál!

Co přinesly události v oblasti obrazců v obilí poslední dva týdny? Nejen nádherný fraktálový obrazec v Anglii,nejen dva nové agrosymboly v Česku. Ale i další zajímavosti. O tom všem v mém novém vydání agrosymbolového zpavodajství.

15.7.2018 v 7:08 | Karma článku: 17.44 | Přečteno: 677 |

Libor Čermák

Jak by měl vypadat záhadologický kroužek pro děti?

Tak. Teď určitě začnou skeptikové zas křičet. Jak někoho může napadnout vytvořit záhadologický kroužek pro děti? Tak, ať se to někomu líbí či ne, tak mne už to napadlo. A myslím si, že to jistě není pro děti nezajímavá aktivita.

13.7.2018 v 9:13 | Karma článku: 12.86 | Přečteno: 250 |

Jaroslav Jirát

Jak se zbavit migrény

bez léků. Migréna začne, když se rozšíří cévy v mozku. K tomu dojde, je-li mozek špatně vyživován kyslíkem nebo glukózou, v důsledku přiškrcení některé z cév, které do mozku vedou.

12.7.2018 v 16:31 | Karma článku: 14.14 | Přečteno: 614 | Diskuse
Počet článků 1899 Celková karma 28.20 Průměrná čtenost 1789

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více
Najdete na iDNES.cz