Údajné havárie UFO na území Velké Británie

20. 08. 2011 13:41:00
Britské ministerstvo obrany postupně zveřejňuje dokumenty o UFO. Naposledy se tak stalo ve čtvrtek 11. srpna 2011. A tak jsem se rozhodl i já, že bych mohl udělat něco podobného a že zveřejním případy údajných havárií UFO z britského území, které mám ve své sbírce zas já.
můj model havárie UFOmůj model havárie UFOLibor Cermak

Havárie údajného neidentifikovatelného objektu je taková událost, při níž dojde k explozi, sestřelení, srážce, pádu či k jakémukoliv poškození neidentifikovatelného létajícího objektu nebo jeho části a jeho pozorovatelé nejsou s to vyhodnotit tento objekt, jako něco známého. Ve své sbírce mám několik takovýchto případů z území Velké Británie. A tak je zde čtenářům předkládám. To, že jsem si je nevymyslel dokládám tím, že každého případu uvádím zdroj svých informací.

1258: Skotsko

Nad řekou a nad dvěma skotskými vesnicemi letěla plápolající koule a asi tři míle od nich se rozpadla v popel. Tento případ jsem nalezl v knížce V. Patrovského „UFO stále záhadné“. I když na internetu jsem pár zmínek o této události našel také, (například zde: http://www.phenomena.org.uk/landmarks07.htm, a to s nepříliš přesvědčeným (otazník) vysvětlením, že šlo o kulový blesk), nikde se mi bohužel nepodařilo nalézt, o které vesnice šlo. Je to škoda, což poznáte v závěru tohoto článku.

Zdroj: Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991

1270: Bristol, Anglie

K zajímavé vzdušné nehodě jistého podivného atmosférického úkazu došlo podle místních záznamů v Bristolu roku 1270. Tehdy se zde vznášela jakási vzdušná loď. Její kotva však zachytila o věž zdejšího kostela. Jeden z členů posádky se jí údajně snažil uvolnit, ale přitom byl davem ukamenován jako démon.

Zdroj: Habeck R.: 10 000 let UFO, Chvojkovo nakladatelství, Praha 2001

Internet: http://www.bibleufo.com/ufos2.htm

2. světová válka: Anglie

Zmínku o této možné havárii UFO jsem našel v knize Velká kniha otázek a záhad od J. Lenkové, V. Šišky, I Mackerleho a J. Zemana

Zdroj:Lenková J., Šiška V., Mackerle I., Zeman J.,: Velká kniha otázek a záhad, Regia, Praha 2002

5.5.1955: Brighton, East Sussex

Další zmínku o údajné havárií UFO, a to v den s přímo magickým datem, jsem nalezl na www.ufoevidence.org. Údajně zde u Brightonu v hrabství Východní Sussex došlo též k nálezu 4 těl neznámých bytostí.

Zdroj: http://www.ufoevidence.org/documents/doc1683.htm

23. ledna 1974, Wels

Obyvatele waleských vesnic Llandrillo a Llandderfel v noci probudila mohutná exploze. Když vyšli ven, spatřili na protilehlé straně hory Cader Bronwyn velké oranžové světlo, které pulzovalo. Následovně další modrá a oranžová světla létala v kruhových dráhách kolem vrcholu. Vesničané volali na policejní ústřednu a popisovali, že výbuchu předcházela světelná koule, která se řítí k zemi. Oficiální zpráva hovoří o zemětřesení spojené s pozorováním meteoru, který se dostal do zemské atmosféry. Ovšem taková kombinace obou jevů v jednom místě a v jednom čase zůstala nezodpovězena a je nepravděpodobná. A navíc světelné jevy, které tam byly pozorovány meteor vůbec nepřipomínají. Po události přiletěla helikoptéra hledající úlomek kosmického tělesa, jenže oficiálně se nic nenašlo. Následovně armáda zatarasila silnice a všechna auta poslala na objezdové trasy. Ale i přes to, jedna z řidiček, která tudy jela ještě před uzavřením, viděla na úbočí hory růžovooranžové kulaté těleso.

Zdroj: Pátrání po „britském Roswellu“, Magazín 2000 č. 2, roč. 1997

http://www.ufoencounters.co.uk/the-berwyn-mountains-incident.html

26.12.1980: Rendlesham, Suffolk

Britský Roswell, tak se někdy přezdívá události, která se stala v Rendleshamském lese (hrabství Suffolk) nedaleko společné základny Královského vojenského letectva a letectva Spojených států ve Woodbridge v Suffolku. Jak uvedl plukovník Charles Halt, tak zde přistálo a nebo možná i havarovalo UFO.To proto, že radar amerického letectva indikoval možnost zřícení neznámého tělesa do zdejšího lesa. Tehdy tu také dva zpravodajští důstojníci amerického vojenského letectva spatřili jakási neobvyklá světla. Protože si mysleli, že zde havarovalo letadlo, vyžádali si souhlas k pátrání. Když přišli ke zmíněnému objektu, spatřili, že měl trojúhelníkový tvar s průměrem asi 2,5 metrů a výškou necelých 2 metrů a vydával jasné bílé světlo. Jakmile se k němu důstojníci přiblížili, objekt se vznesl nad stromy a pohyboval se k blízké usedlosti, kde poplašil dobytek. Pak odletěl pryč. Druhý den byly objeveny na místě přistání tři malé prohlubně. Objevili se i zprávy o pozorování bytostí ve stříbrných oděvech, ale ty se zatím nepotvrdili.

Zdroj: Spencer J. Encyklopedie UFO, Etna, Praha, 1994

http://www.ufoevidence.org/topics/rendleshamforest.htm

19. 7. 1995: Sutton-in-Craven , Noth Yokrshire

Mnoho lidí z města Sutton-in-Craven a jeho okolí v hrabství Severní Yokrshire byly v půl jedenácté večer svědky ohlušující exploze, která většinu obyvatel vyděsila. Někteří svědkové popisují červeně a oranžově zářící UFO, které se pohybovalo nahoru a dolu. Nikdo neví, co se zde opravdu stalo. Podle astronomů z observatoře Jordell Bank v té době nebyla žádná meteorická aktivita. Meteorologové zas vyloučili souvislost s kulovým bleskem.

Zdroj: Okno do jiného světa, Magazín 2000 č. 12, roč. 1998, Etna, Praha

http://avalon.wz.cz/Mimozemske_civilizace/Oknodojinehosveta.htm

15. 3. 1998: jihozápadní a střední Anglie

Byla pozorována ohnivá koule, jak přelétla nízko nad horizontem. Mnoho lidí se domnívalo, že jde o leteckou katastrofu, avšak nic takového se nepotvrdilo.

Zdroj: Horké nebe nad Británií, Magazín 2000, č. 11, ročník 1999, Etna, Praha

11. 6. 1998: jihovýchodní Anglie, Wales

Stovky lidí pozorovaly jasná modrá světla, jak se pohybovala od Devonu k hrabství Midlands. Kolem 11 hodiny večer světla zmizela nad severním Walesem. Objekt se pak kolem půlnoci rozpadl v atmosféře. Howards Miles, mluvčí Britské astronomické společnosti se domníval, že se jednalo o meteor, ale tato hypotéza, vezmeme-li v úvahu výpovědi očitých svědků, neobstojí. Podivné objekty v tuto noc vidělo mnoho svědků (například mnozí tvrdili, že to bylo velké jako auto), ale dosud se nikomu nepodařil jev vysvětlit.

Zdroj: Horké nebe nad Británií, Magazín 2000, č. 11, ročník 1999, Etna, Praha

11. 7. 1998: ostrov Man,

Mnoho obyvatelů ostrova Man spatřili na obloze světelné záblesky, které se změnily v jakýsi mlhovinový objekt. Jeden z pilotů ho dokonce viděl nad ostrovem explodovat. Jeho prohlášení zveřejnila místní rozhlasová stanice.

Zdroj: Horké nebe nad Británií, Magazín 2000, č. 11, ročník 1999, Etna, Praha

13. 7. 1998: Hornsea, Yorkshire

Jeden z rybářů města Hornsea (hrabství Yorkshire), na pobřeží Severního moře zahlédl velký černý objekt, jenž letěl po obloze a pak se zřítil do Severního moře ve vzdálenosti 10 – 15 km. Do hledání objektu se pustili místní záchranáři, ale nic nenalezli.

Zdroj: Horké nebe nad Británií, Magazín 2000, č. 11, ročník 1999, Etna, Praha

21. 1. 2006: Camberley, Surrey

Když jeli dva manželé v noci po silnici č. 4 v hrabství Surrey, spatřili nedaleko města Camberley zelené kulaté světlo, které za sebou zanechávalo žlutooranžovou stopu, jak se prudce řítí k zemi. Vzdálenost místa dopadu odhadli na 600 metrů, avšak nikde se vlivem této údajné havárie neobjevil žádný oheň a ani nebyla slyšet žádná exploze.

Zdroj: Viděno, natočeno, popsáno, Magazín 2000 záhad č. 5, roč. 2006, Etna, Praha

http://www.ufoinfo.com/sightings/uk/060125.shtml

ufo-turbina-vetrna-elektrarn.jpg4. 1. 2009: Conisholme, Lincolnshire

Incident se odehrál v Conisholme, v hrabství Lincolnshire v severovýchodní Anglii, přes dvě stě kilometrů vzdálené obce od Londýna. V tento den byla k ránu poničena vrtule z místní větrné farmy a nikdo neví jak. V onu noc byla v této lokalitě pozorována několika desítkami svědků neznámá světla, a to včetně místního radního Roberta Palmera. Jedním z dalších svědků byla místní žena Dorothy Willowsová, která dle novinek.cz, sdělila o svém zážitku toto: „Světla se pohybovala oblohou směrem k farmě. Pak jsem viděla nízko letící objekt, který proletěl směrem k turbínám“ Další svědek, John Harrison doplnil: „Byla to svítící koule s tykadly, která rychle klesala k zemi," Několik desítek svědků určitě není zas tak malá skupina, nad jejichž svědectvím by se mělo mávnout rukou. Neuspokojivá není ani hypotéza britského ministerstva obrana, že se jednalo o tajný bombardér s deltovými křídly Taranis, a to proto, že zde byla pozorována světelná koule s tykadly. (Lednová vlna UFO, Nových zpráv o UFO opět přibývá, Anglie, země UFO zřejmě zaslíbená)

Další zdroje: www.novinky.cz/clanek/158275-video-svedci-videli-ufo-utocit-na-vetrnou-farmu-v-anglii.html Blesk.cz | Turbínu zničilo UFO, nebo bombardér? (i zdroj foto)

Z a j í m a v á g e o m e t r i c k á s o u v i s l o s t

gbufohavarie.jpgJak moc jsou tyto popsané události reálné, to v této době nedokážu odhadnout. Zprávy se o nich objevily a existují i svědci, kteří je potvrzují. Je však jedna věc, která mne však hodně zarazila, a to když jsem si ty událostí, a to včetně těch středověkých), u nichž známe přesné místo (Bristol), vynesl na mapu. Zjistil jsem, že některá místa se nalézají v přímkách (1. Bristol-Wales-Man, 2. Conisholm-Sutton-Man, 3. Brighton-Camberley-Man). Jiné dvojice míst vytvoří rovnoběžné linie (1. Wales-Sutton, 2. Bristol-Conisholme, 3. Brighton-Rendlesham). A, když se na to vše podíváme dohromady, zjistíme, že tato místa údajných havárií UFO vytvoří zajímavý geometrický obrazec, jenž je navíc symetrický a připomíná šipku nebo stromeček. Je to pouhá náhoda? A nebo se jedná o nějakou mapu leteckých koridorů UFO nad Velkou Británií? Dokud máme jen a pouze jednotlivé případy, lze o nich pochybovat, zda se staly nebo ne. Ale jakmile máme další souvislost, která tyto události nějak spojuje (třeba takto geometricky), tak si vždy začnu myslet, že by za tím vším mohlo být něco víc než jen pouhé mystifikace. Zjištění tohoto podivného obrazce přikládám obdobný význam, jako jinému svému zjištění o údajných haváriích UFO, a to tzv. časovým souvislostem, jež jsem podrobněji popsal ve svém článku „Jak jsem nalézal časové souvislosti mezi haváriemi UFO“. Jak je vidět, fenomén havárií UFO, je třeba zkoumat nejen každý případ sám za sebe, ale také i v širších souvislostech s ostatními případy. A třeba bychom se tak mohli dostat i k pravé podstatě onoho tajuplného fenoménu zvaného „neidentifikované létající objekty“.

Související články:

Došlo už na našem území k havárii UFO?

Jak jsem nalézal časové souvislosti mezi haváriemi UFO

Dokumenty o historických haváriích UFO

Dokumenty o středověkých havárií UFO

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

Výročí dvou záhadných havárií

Rubriky: archeoastronautika

UFO - případy 2009

Autor: Libor Čermák | sobota 20.8.2011 13:41 | karma článku: 20.65 | přečteno: 3781x

Další články blogera

Libor Čermák

Budou současní umělci stejně odvážní jako tvůrci "Takové normální rodinky"?

Na internetu jsem narazil na článek, který se zabýval tím, proč už nepokračovalo natáčení nových dílů seriálu "Taková normální rodinky". Kvůli požadavkům ČST seriál zpolitizovat. A tím by se ale měli inspirovat i současní umělci!

14.11.2018 v 6:38 | Karma článku: 19.81 | Přečteno: 417 |

Libor Čermák

Autoři příběhů by se měli postavit proti ideologii genderismu-multikulturalismu

Genderismus-multikulturalismus představuje v současné době největší ohrožení svobody slova. A ohrožuje i literární tvorbu, zvláště chlapeckou, protože jí chce přikazovat, jak má správně ideologicky vypadat dobová prezentace.

13.11.2018 v 10:45 | Karma článku: 28.67 | Přečteno: 551 |

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Libor Čermák

Přístup k některým spisovatelům je barometrem stavu svobody a demokracie ve společnosti

Erich von Däniken a Jaroslav Foglar. Dva spisovatelé, kteří na první pohled spolu nemají téměř nic společného. Ale na ten druhý pohled zjistíme, že toho mají možná společného více, než si myslíme. Ukážu vám to:

10.11.2018 v 18:33 | Karma článku: 33.11 | Přečteno: 965 |

Další články z rubriky Věda

Libor Čermák

Křesťanské záhady a zázraky v USA

USA nejsou časté na křesťanské záhady. Ale i tak několik zajímavých případů se mi tu podařilo vypátrat. I zde došlo k mariánským zjevením a dalším podobným podivuhodnostem. A co víc? Tři z nich podporují i moje hypotézy!

13.11.2018 v 5:55 | Karma článku: 12.73 | Přečteno: 413 |

Jan Fikáček

Kterak zařídit, aby zítra nevyšlo Slunce

Že nepochybujete o tom, že zítra vyjde Slunce? Že je to naprostá jistota? Ano! Je dobré si uvědomit, že je to tak extrémně jisté, že o tom nikdo trochu při smyslech vůbec nebude pochybovat. Nicméně...

12.11.2018 v 9:21 | Karma článku: 27.74 | Přečteno: 1121 | Diskuse

Dana Tenzler

Fyzika na jezírku … co o ní víme my a co vodoměrky?

Vypadá to, jako by běhaly po tenké fólii, napnuté na vodní hladině. Nikdy ji neprošlápnou a nenamočí se. Jak se hmyz (vodoměrka nebo bruslařka) udrží na hladině, vysvětluje (jak jinak) fyzika. (délka blogu 3 min.)

12.11.2018 v 8:00 | Karma článku: 23.98 | Přečteno: 575 | Diskuse

Rostislav Szeruda

Tajemství svobodné vůle

Celý vesmír i život má být jeden řetězec příčin a následků. S tímto tvrze­ním se nedá nesouhlasit. Při pohledu zpět zjistíme, že vše, co se nám v životě přihodilo, co jsme udělali i neudělali, bylo nějak podmíněno.

11.11.2018 v 17:30 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 535 | Diskuse

Jan Mestan

Vidět Zemi růst

Chile je zemí, kde jsou častá zemětřesení. Dokonce tam nastalo to nejsilnější naměřené v roce 1960 o síle 9.5. Takové zemětřesení pak vede k vertikálním zdvihům. A to dost značným. Jednorázově se jedná o decimetry až metry.

10.11.2018 v 14:08 | Karma článku: 19.10 | Přečteno: 354 | Diskuse
Počet článků 2038 Celková karma 29.23 Průměrná čtenost 1775

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz