Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jaké byly kruhy v obilí roku 1996

19. 05. 2011 17:10:00
Během putování časem, kdy sledujeme historii agrosymbolů, jsme se dostali do roku 1996. Myslím si, že to byl rok velice přelomový. U nás i v Anglii vstoupila složitost jejich tvarů do nové fáze. A kromě toho jsem se i já poprvé s tímto fenoménem setkal tváří k tvář.

kolinec.jpgObilné obrazce se už na našich polích objevovaly ve velkém měřítku už dvě sezóny. (Ohlédnutí za sezonou kruhů v obilí v roce 1994 a Rok 1995 z hlediska kruhů v obilí a dalších záhad). Byl jsem tedy zvědavý, zda se bude výskyt tohoto fenoménu opakovat i v létě 1996. A tak se mi podařilo přesvědčit rodinu, abychom v tomto roce jeli na dovolenou na Klatovsko. Vždyť právě tam se v předešlých dvou letech tento fenomén projevoval nejsilněji. Protože internet v té době ještě nebyl dominujícím informačním prostředkem, kam by se stačilo podávat, kde se právě objevily nové obrazce, byl jsem odkázán pouze na místní tisk a na záhadologický časopis Magazín 2000, ze kterého jsem však věděl o jednom mimořádném obrazci, který se nedaleko Kolince objevil v noci ze 30. června na 1. července mezi obcemi Jindřichovice a Mlázovy. Protože jsme zde pobývali až na přelomu července a srpna, viděli jsme ho sice už starší, ale pořád pěkně zachovalý. Myslím, že svojí složitostí se už dal přirovnat k anglickým agrosymbolům. Skládal se z centrálního kruhu, který obklopovaly dva prstence polehlého obilí. V prostředním prstenci se nalézaly tři kroužky vzrostlého obilí uspořádané do neúplného keltského kříže, ve kterém jedna strana chyběla. Průměr obrazce byl cca 40 metrů. Když vznikl, bylo obilí na tomto poli ještě zelené, ale nyní už dozrál a kupodivu včetně toho obilí, které bylomlazovy.jpg položené a krásně zachovalé. Znamená to tedy, že obilí zde nebylo polámáno vandalskou činností člověka, ale onou neznámou energií, která je za skryta za tou původní podstatou pravých obrazců. Agrosymbol jsme si celý prošli, vyfotografovali a nafilmovali. Byl to úžasný zážitek. Poprvé jsem se s tím jevem setkal na vlastní oči.

Naštěstí jsme se z místních novin dozvěděli ještě o dalším obrazci, který vznikl nedaleko odtud. Mělo se tak stát v noci z 27 na 28. července 1996 poblíž obce Nemilkov, kdy si ho ráno všimli cestující, který projížděli nemilkov.jpgvlakem po nedaleké železnici. A tak si ho samozřejmě nesmím nechat ujít. Byl to totiž opravdu složitý obrazec, skládající se s několika kruhů s prstenci, jenž měřil na délku asi 90 cm. Nacházel se poblíž železničního přejezdu, což se líbilo mému tátovi a bráchovi. JA.jpgTáta z něj zkoušel nafilmovat právě kolemjedoucí vlak, ale nevím, jestli to byl tajemný vliv obrazce, že se mu to nepovedlo. Máma si zas stěžovala, že ji v piktogramech lehce brní konečky prstů, což může být způsobeno tím, že někteří lidí mívají v pravých kruzích obtíže z krevním oběhem. Mě zas zajímalo, jestli obrazec také není nějak geometricky svázaný s okolím. A tak mě zaujalo to, že je na spojnici dvou pravěkých hradišť Sedlo unavštívené obrazce na mne mimořádně zapůsobily. Na vlastní oči jsem se například přesvědčil, že autoři záhadologické literatury si nevymýšlejí, že jevy, jako pravidelně ohnuté stébla, odlišná velikost zrn na rozdíl od nepostiženého obilí nebo jakoby opálené obilky, se v kruzích skutečně vyskytují.

Tentýž rok jsem se málem setkal ještě se třetím zdejším obrazcem, a to u Vlčkovic nedaleko Kolince, který měl vzniknout někdy začátkem srpna. Bohužel, když jsme sem přijeli, obilí již bylo posekáno. kt96.jpgJen jsme tu čirou náhodou potkali jakousi skupinu badatelů, tuším, že to byly lidi z dnes již zaniklého spolku Sírius, kteří nás informovali o tom, že je zajímavé, že některé z obrazců jsou v řadě. Když jsem se pak doma podíval na mapu, zjistil jsem, že to platí i pro tyto obrazce, které jsem letos navštívil. V Jedné řadě se totiž nalézá jak obrazec u Vlčkovic, tak u Mlázov, tak u Nemilkova. Náhoda? Co když je vytvořilo něco, co v té době kroužilo nad naší planetou právě v tomhle směru, jako když například krouží družice? Při té příležitosti mne napadlo ještě něco, a to názvoslovná zajímavost. Jak se jmenuje to městečko, poblíž kterého se nacházíme, a které v té době bývalo nejčastějším výskytem agrosymbolů v republice? No přeci Kolinec! A tak mne napadlo, proč asi právě Kolinec, v jejímž slovním základu se vyskytuje „kolo“, tedy to, co je podstatou tohoto fenoménu.

cihan.jpgDalší obrazec v obilí, o kterém se psalo, ale který jsem bohužel již nenavštívil, byl pentagram v kruhu, který se objevil 15. července nedaleko Čiháně. Pěticípá hvězda bohužel neměla všechny cípy stejně velké, tak si mnozí mysleli, že jde o padělek. Protože jsem obrazec nenavštívil, nemůžu soudit, na čí straně je pravda.

drazovice.jpgJedno je však jisté. Klatovsko v roce 1996 navštívil fenomén kruhů v obilí nejméně desetkrát! Bohužel jsem se o nich většinou dozvěděl až později, v některých případech až za pět let, kdy jsem se připojil k internetu. Při mé návštěvě Klatovska jsem tedy neměl tu čest je navštívit, neboť z mne dostupných zdrojů jsem se zde o nich zkrátka nedozvěděl. Kromě výše zmíněných čtyř obrazců to byly Albrechtice, kde se poprvé objevily dva jednoduché sedmimetrové kruhy již začátkem července. A 23. července zde přibyl ještě jeden větší zhruba 24metrový. Malý čtyřmetrový kruh se objevil 27. července ještě u Rozsedel. O zhruba 33metrové formaci u Dražovic ve tvaru klíče informoval badatel Pavel Kozák ve své publikaci „Místa působení“. Zhruba v polovičce srpna 1996 vznikla devítimetrová elipsa v ječmeni u Plánice a 23. srpna se jev vrátil do Jindřichovic, kde se objevilo asi 2,5 metrové mezikruží.

solnice1.jpgAle ani v roce 1996 nezůstalo jen u Klatovska. Ten rok se totiž po celém území české republiky objevilo téměř pět desítek nejrůznějších agrosymbolů a obrazců v obilí. Kromě Klatovska se objevily ještě další „kruhařské oblasti“, které se vyznačovaly větším počtem objevených případu. Druhá taková oblast se objevila pod Orlickými Horami, konkrétně okresy Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov a Ústí nad Orlicí o tom můžou vyprávět. Rovnou dvě formace se objevily v okolí Solnice. První vznikla 4. července a skládala se ze dvou částí. Západní část měla jeden centrální, téměř dvacetimetrový kruh a dva menší satelitní kruhy a východní část byl trojúhelník z kruhů propojených uličkami. Nejsevernější kruh tohoto trojúhelníku měl navíc dva satelitní kruhy a jaký si „čenich“ ve tvaru „T“, takže obrazec dělal dojem, že se jedná o znázornění nějakého zvířete. Zajímavé jsou i průvodní jevy, které se k objevu tohoto obrazce vážou. V noci, kdy obrazec vznikl, bylo nad polem pozorováno světlo podobající se vycházejícímu slunci. A u domů v ulici, která sousedí s polem, bez jakýchkoliv důvodů vyzváněly domovní zvonky. A hned dva dny po objevení obrazce se u Solnice objevila ta druhá formace tvořená pěti kruhy uspořádanými do „X“ a propojenými uličkami.solnice2.jpg

25. července se pak objevila formace dvou mezikruží u Nového Města nad Metují, 26. července pak formace tří kruhů u Vítězné na Trutnovsku, 6. srpna formace dvou kruhů u Častalovic, 17. srpna další trojúhelníková formace ve Slatině nad Úpou a 21. srpna formace třech kruhů v řadě u Výprachtic v okrese Ústí nad Orlicí.

slatina.jpgTřetí „kruhařská oblast“ se vyskytla na Domažlicku, kde se tuto sezonu vyskytly hned tři agrosymboly. 15. července to byl osmimetrový kruh v pšenici u Horšova, 27. července to byla formace malých kruhů u Draženova a 5. srpna jev navštívil přímo Domažlice, kde se 60 metrů od sebe objevily dva menší kroužky o velikosti 1,5 m a 3,5 m.

A co další zajímavé kruhy v obilí této sezony? Ten jeden z prvních agrosymbolů této sezony vznikl 1. července 1996 u Rájce-Jestřebí. Jednalo se o 14 metrový kruh, který se vyskytl v řepce olejné. V té samé plodině, ve kterých se každoročně první agrosymboly vyskytují i v Anglii (Sezona obilných obrazců 2011 již začala, Jarním kruhům v obilí dominuje řepka).

Zajímavým obrazcem byl také cca 25metrový kruh s prstencem, který se objevil 19. července u Prostějova. Lidé v něm údajně zaznamenávali velice příjemné pocity a v některých případech se v něm prý zbavili i některých zdravotních problémů. A tak si obrazec vysloužil přezdívku „Prostějovské Lurdy“.

Závěrem článku bych se v krátkosti ještě zmínil o tom, co přinesl rok 1996 na anglických polích, protože stejně jak u nás, byl i tam zaznamenán kvalitativní skok ve složitosti tvarů. To protože se začaly ve vetší míře objevovat tzv. fraktálové obrazce.

dna.jpgPrvním fraktálovým obrazcem této sezony byla úžasná dvojšroubovice DNA, která se objevila v mladém, ještě zeleném obilí dne 17. června 1996 u Alton Barnes v hrabství Wiltshire. Skládala se z 89 různě velkých kruhů, které po délce 220 metrů vymodelovaly skutečně jedinečnou formaci právem zasluhující obdiv. (http://www.lucypringle.co.uk/photos/1996/uk1996ak.shtml)

juliaset.jpgOvšem tím nejproslulejším obrazcem sezony se stala tzv. spirála „Julia set“, která se 8. července objevila na poli, které sousedí se Stonehenge, nejznámější pravěkou památku Anglie (Mystéria Salisburské pláně). Zde bych se rád zmínil o jednom zajímavé svědectví. Toho dne totiž nad Stonehenge prolétal pilot s cestujícími. V tu chvíli si nikdo ještě ničeho nevšiml. Když se zhruba za tři čtvrtě hodiny vraceli zpět, na poli se vyjímala úctyhodná formace, velká 300 metrů a složená ze 149 kruhů. Teď si zkusme udělat jednoduché počty. Pokud bychom jako dobu vzniku považovali oněch 45 minut, museli by případní šlapači zvládnout vyšlapat každou minutu čtyři kruhy. A kromě toho tento úžasný obrazec ještě vyměřit, což by nezvládl ani nejzkušenější tým geodetů. A všechno navíc provést nepozorovaně, aby si nikdo z četných návštěvníků ani zaměstnanců sousedního Stonehenge ničeho nevšiml. A to, že kolem Stonehenge se pohybuje lidí jak na Václaváku, můžu potvrdit z vlastní návštěvy této památky před několika lety. (http://www.lucypringle.co.uk/photos/1996/uk1996ay.shtml)

3juliaset.jpgJulia set se stal jakýmsi symbolem agrosymbolové sezony 1996, ale pořád to nebyl ještě ten nejsložitější obrazec. Ona totiž ani dokonalost jeho tvůrcům pořád asi nestačila, a tak na konci července (29.7.) jsme se dočkali dokonce trojnásobné Julie set, která se objevila u Avebury, hned pod mysteriózním vrcholkem Windmill Hill (Avebury – místo zasvěcené záhadám). Skládala se asi zhruba ze 200 různě velkých kroužků. (http://www.lucypringle.co.uk/photos/1996/uk1996ck.shtml)

Co říci závěrem? Že sezona 1996 byla skutečně mimořádnou sezonou. A vůbec bychom se nezlobili, kdyby se takováto podobně úžasná sezona záhadných agrosymbolů zase někdy objevila.

Použitá literatura:

Doporučuji speciál agrosymboly: Klubu psychotroniky a UFO http://www.kpufo.cz/oblasti/agr/cc/ccweb/index.htm

Heseman M, Tóthová E.: Záhadné kruhy v obilí, Etna, Praha, 1997

Kozák, P.: Místa působení. Archet České Budějovice, 1997

Související články:

1994: Ohlédnutí za sezonou kruhů v obilí v roce 1994

1995: Rok 1995 z hlediska kruhů v obilí a dalších záhad

2008: Kruhy v obilí - rok 2008

2009: Kruhy v obilí - rok 2009

2010: Kruhy v obilí - rok 2010

2011: Sezona obilných obrazců 2011 již začala

Autor: Libor Čermák | čtvrtek 19.5.2011 17:10 | karma článku: 17.97 | přečteno: 4445x


Další články blogera

Libor Čermák

Méně známé údajné havárie UFO v USA

Roswell, Kingman, Kecksburg, Aztec, Aurora apod. To jsou případy amerických havárií UFO, se kterými se můžeme setkat v mnoha ufologických knížkách. Ale při svém blogerském zahádologickém putování státy USA jsem narazil na další.

25.2.2018 v 9:13 | Karma článku: 6.53 | Přečteno: 217 |

Libor Čermák

Jsou i v Česku nějaké pradávné podzemní mezikontinentální tunely?

O možnách pradávných mezikontinentálních tunelech se v poslední době mezi záhadology hodně diskutuje. Zda jsou i v Česku, nemám zprávu. Ale našel jsem tu velice zajímavé souvislosti, které s těmi tunely můžou mít dost společného.

24.2.2018 v 18:13 | Karma článku: 25.41 | Přečteno: 1760 |

Libor Čermák

Chystáte se do komunální politiky? A budovat nebo politikařit?

Pomalu se blíží volby do zastupitelstev obcí a městských částí. Možná i vy přemýšlíte o tom, že byste šli kandidovat. Ale, přátelé, ruku na srdce. Chcete jít do komunální politiky budovat vaše město? A nebo tam naopak politikařit?

23.2.2018 v 5:52 | Karma článku: 15.45 | Přečteno: 243 |

Libor Čermák

Egypt, země Panně Marii zaslíbená

Tak. A teď se řada muslimů určitě urazí, když prohlásím, že země, kterou ovládá jejich náboženství, je zaslíbená Panně Marii. Jenomže víte, že zde došlo k sérii zajímavých mariánských zjevení?

22.2.2018 v 9:00 | Karma článku: 10.33 | Přečteno: 314 |

Další články z rubriky Věda

Jita Splítková

Hledala počítačové brouky

Do pomyslné počítačové síně slávy patří mnoho osobností, jednou z nich je Grace Murray Hopper - matematička a programátorka.

25.2.2018 v 10:15 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 23 | Diskuse

Libor Čermák

Méně známé údajné havárie UFO v USA

Roswell, Kingman, Kecksburg, Aztec, Aurora apod. To jsou případy amerických havárií UFO, se kterými se můžeme setkat v mnoha ufologických knížkách. Ale při svém blogerském zahádologickém putování státy USA jsem narazil na další.

25.2.2018 v 9:13 | Karma článku: 6.53 | Přečteno: 217 |

Michal Kurfirst

Stín dokonalosti Apple aneb paradox, který přišel s finančním úspěchem firmy

S narůstajícím úspěchem iPhonu přišel Apple o největší přednost, jakou vždy měl - o "user friendly", uživatelskou jednoduchost. Nahradila ji jednoduchost vizuální a přístroje od Applu se najednou ovládají mnohem hůř než dřív.

24.2.2018 v 19:24 | Karma článku: 6.99 | Přečteno: 204 | Diskuse

Libor Čermák

Jsou i v Česku nějaké pradávné podzemní mezikontinentální tunely?

O možnách pradávných mezikontinentálních tunelech se v poslední době mezi záhadology hodně diskutuje. Zda jsou i v Česku, nemám zprávu. Ale našel jsem tu velice zajímavé souvislosti, které s těmi tunely můžou mít dost společného.

24.2.2018 v 18:13 | Karma článku: 25.26 | Přečteno: 1760 |

Michal Grešlik

Záchrana jeleňa, alebo hromada pokrytectva a nevedomosti.

Rozhodol som sa napísať tento blog z dôvodu, že hromada ľudí, ktorá spisuje petície vôbec netuší, o čom je vlastne reč. Alebo zase o vlkoch a mýtoch...

24.2.2018 v 0:38 | Karma článku: 28.59 | Přečteno: 1221 | Diskuse
Počet článků 1771 Celková karma 22.44 Průměrná čtenost 1767

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více
Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.