Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak jsem nalézal časové souvislosti mezi haváriemi UFO

17. 04. 2011 13:53:30
Před časem jsem na internetu a v časopise Skryté skutečnosti publikoval záhadu, která se vztahuje k datumům údajných havárií UFO. Nyní bych se rád k této své záhadě vrátil, informoval o novinkách v této oblasti a zároveň, informoval, jak došlo k jejímu objevu.

88-49full.jpgPsal se rok 1998. Já už jsem se nějaký čas věnoval hledání geometrických souvislostí mezi místy. Již jsem měl za sebou nálezy několik zajímavých geometrických ley lines. A musím přiznat, že hledání takovýchto souvislostí na mapě je skutečné dobrodružství. Když už jdou hledat geometrické souvislosti v prostoru, proč by to také nemělo jít nějakým způsobem i v čase? Ale jak? Čas, jak známo, je pro nás veličina jednorozměrná (i když i o tomto výroku, lze pochybovat – viz můj článek Má čas více rozměrů? – ale to je o trošičku něčem jiném, než o čem se chci teď zmínit). Napadl mne totiž speciální graf, na který by se mohly vynášet jednotlivé datumy. Na vodorovné ose by byly znázorněny roky. Na svislé ose dny v roce. Znamenalo by to, že ve spodní části by se nacházely lednové dny, pak únorové a tak dále, až nahoře by byly dny prosincové a úplně nahoře „Silvestr“. Nad ním by se pak opět mohl nacházel leden, únor, a tak by vlastně šlo o jakýsi válec. Napadlo mne tedy, že by se v takovémto válcovém grafu mohly nalézt nějaké geometrické souvislosti mezi nějakými daty. A tak jsem tam nejprve na zkoušku vynesl významné dny 20. století, které byly důležité pro naší republiku. Zažil jsem zklamání, protože jsem bohužel, žádné geometrické souvislosti nenašel.

Napadlo mne však něco jiného. Již dlouho se přeci zajímám o záhady. Co tam zkusit vynést datumy nějakých dosud nevysvětlených událostí? Nabízí se například údajné havárie UFO. Všichni znají například Roswell nebo dosud ne zcela vyřešený tunguzský meteorit (viz Výročí dvou záhadných havárií). To jsou dvě záhadné události, které jsou v záhadologii, tak „profláklé“, že zmínka o nich nechybí snad v žádné záhadologcké publikaci. Ale už méně se ví, že obdobných havárií UFO se událo mnohem víc.

Několik významnějších havárií je uvedeno v publikaci: K. D. Randleho, D. R. Schmitta: „Havárie UFO u Roswelu“. Ty jsem doplnil několika dalšími případy, o kterých jsem se dozvěděl například z jiných publikací nebo časopisů. A tak jsem se ze začátku dostal k datumům zhruba třech desítek údajných havárií UFO. Zde bych chtěl zvláště podtrhnout ono slovo „údajné“, neboť jsem pracoval výhradně s tím, co mi předložila mne dostupná media. A též slovo „UFO“, protože kdybych měl jistotu, že se skutečně jednalo o mimozemská plavidla nějaké cizí civilizace, už by to pro mne žádné UFO nebylo, neboť bych to identifikoval. A do třetice bych podtrhl i to slovo „havárie“. Havárie údajného neidentifikovatelného objektu je taková událost, při níž dojde k explozi, sestřelení, pádu či jiné poruše neidentifikovatelného létajícího objektu nebo jeho části a jeho pozorovatelé nejsou s to vyhodnotit tento objekt, jako něco známého.

A tak jsem si všechna tato dostupná data vynesl do grafu a hledal nějaké souvislosti. A výsledek? Hned na první pohled jsem si všiml, že jako by ty jednotlivé body byly seřazeny do zvláštních řad, které jako by vedly ze směru levé horní strany k pravé spodní straně. Byly to trojice a konec konců i s nimi rovnoběžné dvojice datumů údajných havárií UFO. Když jsem si spočítal jejich úhel pomocí funkce tangens, kdy tg alfa = rozdíl dny/rozdíl roky, zjistil jsem, že tyto linie vedou na mém grafu přibližně pod úhly nalézající se ve směrech ohraničených 81-82 stupňů. To se dá ještě pořád zařadit do kategorie jakési relativní rovnoběžnosti. Podle polohy na grafu jsem tyto line na zval jako „sestupné“. To samozřejmě neznamená, že by havárie UFO měly nějaký sestupný charakter. Vyplývá to jen a pouze z polohy linie na grafu. Zprvu jsem těchto přímek nalezl deset, což je při počtu cca třech desítek případů velice zajímavé číslo.

Vtom mne však bouchlo do očí něco jiného. Zdá se mi to nebo ne? To přece nemůže být pravda, to už mi připadá jako moc náhod najednou! Když jsem si totiž prohlédl graf pozorněji, zjistil jsem, že mezi jednotlivými datumy existují další stejně orientované linie, ale ve směru „vzestupném“! Těch jsem ze začátku nalezl hned šest. Co si o tomto mám myslet? A tak jsem v červenci 1998 tento svůj záhadologický objev nejprve zaslal do plzeňského centra KPUFO. Avšak jak plynul čas nacházel jsem další a další havárie, které tyto linie doplňovaly a nebo dokonce v mezerách tvořili linie nové. V roce 2001 se mi tato záhada podařila dostat do časopisu Skryté skutečnosti a o dva roky později, když jsem spustil své domovské internetové stránky, jsem ji zařadil i tam (viz můj článek Havárie UFO).

A zase se množily další datumy nových havárií, jenž víceméně též nějakým způsobem zapadly do onoho grafu. A tak přikládám tabulku a graf, v jakém stavu mám tento výzkum v současné době.

SESTUPNÉ LINIE HAVÁRIÍ UFO

1. Chile (15. 2.1914) -Švédsko (9.7.1946) - Roswell, Magdalena (2.a 4. 7.1947) - Kingman (21.5.1953) - Orocué (12.2.1968) - Los Angeles (12.1.1972)- sestřelení na Long Islandu (28.9.1989) - Metan (17.8.1995) - úhel 81,6 stupňů

2. Megas Platanos (2.9.1990) - (28. 8. 1991) – Jizan (2.6.2003) – Karelie (17.5.2005) - 82,1 stupňů

3. Socorro (31.5.1947) -jihozápadní Arizona (18.4.1953)- Karelie (27.2.1961)- Nova Brasilandia /1.7.1997/ - Roswell (1.6.2001) – Sivek (26.5. 2002) - 81,5 stupňů

4. Lincoln (6.6.1884) - Aztec (25.3.1948) - Gdyně (21.1.1959) - Kecksburk (9.12.1965) - Argentina (22.8.1981) - Kuvajt (27.3. 2003) - 81,5 stupňů

5. Sverdlovsk (3.11.1968) - Chabarovsk (24.8.1978)- Baku (20.7.1984) – Logan (28.3.2001) - 81,2 stupňů

6. Fort Rilley (10.11.1964) – severozápadní Arizona (27.10.1966) – Tobasco (17.7.1977) - 81,3 stupňů

7. Vesmír (18.12. 1955) - řeka Peropava (31.10.1963) - Shag Harbour (4.10.1967) - Presidente Prudente (8.8.1976) - sestřelení v JAR (7.5.1989) - Apata, Hickswille (12.,14.1.2005) - 81,.6 stupňů

8. Väddö (/9.11.1958) - Phoenix (10.1.2002) - 81,7 Stupňů

9. Španělsko (15.7.1974) – severozápadní Arizona (22.6.1977) - Kedah (16.12.2003) - 82.2 stupňů

10. Texas (6.12.1950) - Vesmír nad jižní Afrikou (5.5.1981) - Varghina (20.1.1996) - 81,8 stupňů

11.Dutton (13.10.1953) - Ubatuba (15.9.1957) - Bogou (14.8.1962) - El Taire (6.5.1978) - Salisbury (5.12. 2000) – Aqua de Correra (22.11.2002) - 81,4 stupňů

12. Tunguzská katastrofa (30.6.1908) – Špicberky (12.9.1952) – Dalněgorsk (29.1.1986) - 81,5 stupňů

13. sestřelení u Long Islandu (24.11.1992) - Sao Felix (9.10.1999) - Standing Rock (konec srpna 2005) - 81,35 stupňů

14. Malmö, Tammersfors (16.8.1976) - Arizona (13.8.1947) - Carp (4.11.1989) - Tennerife (12.10.1992) - Dera Gází Chán (15.8.2000) - 81,6 stupňů

15. Tacoma (31.7.1947) – Laredo (19.6.1953) - Rickerode (9. 6. 1954) - Jezero Oněga (27.4.1961) - Las Vegas (18.4.1962) – Wels (23.1.1974) - 81,7 stupňů

ufohavariegraf1.jpgVZESTUPNÉ LINIE HAVÁRIÍ UFO

1. Arizona (13.8.1947) - Špicberky (12.9.1952) - Kecksburk (9.12.1965) - 81,3 stupňů

2. Švédsko (9.7.1946) -Ela (14.8.1952) - Ubatuba (15.9.1957) - řeka Peropava (31.10.1963) - 82,1 stupňů

3. Malmö, Tammersfors (16.8.1976) – Albuquerque (10.9.1950) – Váddö (19.11.1958) - 81,9 stupňů

4. Špicberky /pol. června 1952/ - Carlsbad 18.7.1957) - Dalněgorsk /29.1.1986/ - Sivek (26.5.2002) – Jizan (2.6.2003) - 81,5.stupňů

5. Aurora (17.4.1897) - tunguzská katastrofa (30.6.1908)- Aztec (25.3.1948) - 81,5 stupňů

6. Jihozápadní Arizona (18.4.1953) – Bandelier (24.4.1954) – Brighton (5.5. 1955) – Nové Mexiko 12.6.1962) - 81,7 stupňů

7. Nový Zéland (26.3.1956) - Turecko (20 a 22.4,1959) - Maroko (18.7.1972) - Presidente Prudente (8.8.1976) - Tobasco (17.8.1977) – Chabarovsk (24.8.1978) - Carp (4.11.1989) - sestřelení na Long Islandu (24.11.1992) - 81,4 stupňů

8. Cascade Range (1.4.1959) - Las Vegas /18.4.1962/ - Argentina /22.8.1981/ -Austrálie) (26.12.2000) – Phoenix (10.1.2002) - 81,5stupňů

9. Long Island (28.9.1989) -Tennerife (12.10.1992) – Salisbury (5.12. 2000) – sev. Španělsko (4.1.2004) - Apata, Hickswille (12.,14.1.2005) – Sonora (18. 1.2006) - 82, stupňů

10. Švédsko (pol. října 1946) - vesmír (18.12. 1955) - Gdyně (21.1.1959) – Kirgistán (28.8.1991) - Aqua de Correra (22.11.2002) - 82 stupňů

11. Orocué (12.2.1968) - Metan (17.8.1995) - Rosario de la Frontera (24.10.2004) - 82,1 stupňů

12. Los Angeles /12.1.1972/ - Wels /23.1.1974/ - sestřelení v JAR /7.5.1989/ - Izrael / 24.6.1996/ - Nova Brasilandia /1.7.1997/ - Ticul (10.8.2003) – Standing Rock (konec srpna 2005) - 81,8 stupňů

13. Roswel, Magdalena (2 a 4. 7. 1947) – Rio Grande (8.7. 1948) – Ordžonikidze (6.3.1983) - 81,8 stupňů

14. Socorro (31.5.1947) – Johanesburg (10.7.1953) - 81,5, stupňů

Když jsem se podíval, jaké množství havárií mi do tohoto grafu zapadají, začal jsem už pomalu být skeptický k tomu, zda ještě vůbec má cenu se touto záhadou zabývat dál. Protože při takovém množství se nějaké geometrické souvislosti najdou z daleko větší pravděpodobností. Když jsem se však zamyslel nad souvislostmi, které mne k tomu dovedly, musel jsem uznat, že to stále smysl má. A uvedu důvody.

Za prvé. Na záhadu jsem přišel zhruba z pouhými cca dvěmi až třemi desítkami případů. Tedy těch důležitějších a známějších. Znamená, to tedy, že se mezi těmito významnými údajnými haváriemi UFO tyto souvislosti skutečně nalézají.

Za druhé. Když rozebereme jednotlivé linie, zjistíme, že přímo na nich nebo v jejich těsné blízkosti se nalézá hned několik případů. V jednom případě je to linie s osmi haváriemi, ve dvou případech je to linie se sedmi haváriemi a ve čtyřech případech linie se šesti případy. I to stojí za zamyšlení.

ufohav17.jpgZa třetí. Při hledání údajných havárií v historii jsem zjistil, že obdobný jev se vyskytuje již mezi údajnými haváriemi UFO v 17. století. Ve vzestupném směru to je linie Odranec – Straslund, která v grafu vede pod úhlem 81,6 stupňů. Ve vzestupném směru to je to také linie Nice – Robozoro, která vede pod úhlem 81,7 stupňů. V sestupném směru je to také spojnice Nice – Robozoro, jež vede pod úhlem 81,2 stupňů. (viz Dokumenty o středověkých havárií UFO)

Za čtvrté. Pokud si spočítáme periodu trvání linie od 1. 1. do 31.12., získáme při průměrném úhlu 81,5 stupňů hodnotu 54,5 roků. Tato perioda zhruba odpovídá například trojnásobku cyklu saros, což je 18 let a 11 dnů, ve kterých se opakují sluneční a měsíční zatmění. Trojnásobek cyklu saros je 54,1 let. Velice blízko má i k pětinásobku 11letého slunečního cyklu sluneční aktivity. Je jen náhoda, že perioda našich linií má blízko právě k těmto dvěma vesmírným cyklům? Může v tom být nějaká souvislost? Možné je všechno. V každém případě je to zvláštní.

Zkrátka dobře je to věc, která mi připadá z hlediska údajných havárií UFO zajímavá, a která alespoň pro mne dodává těmto dosud nevyřešeným událostem nový záhadologický rozměr. Ovšem pro mne mají ještě zvláštní nádech v tom, že tyto souvislosti jsou objevy z mé badatelské dílny. A myslím si, že něco podobného je vyzvou i pro ostatní badatele. Proč máte být odkázáni jen na to, co vám naservírují média? Zkuste se na takovéto a podobné věci podívat obdobně jako já vlastním pohledem. Třeba objevíte nějaké další zvláštní podivnosti a nebo naopak vysvětlení té či oné události. A věřte mi, toto vaše vlastní zjištění bude na vás daleko víc působit, než to, co se někde v nějakém článku či publikaci dočtete.

Informace o údajných haváriích UFO jsem čerpal z těchto zdrojů:

K. D. Randle, D. R. Schmitt: Havárie UFO u Roselu, Etna, Praha, 1995 , M. Hesemann: Tajná věc UFO, Etna Praha, 1994, Lenková J., Šiška V., Mackerle I., Zeman J.: Velká kniha otázek a záhad, Regia, Praha, 2002 M. Hesemann: Zřícení UFO, Etna Praha, 1997 J. Spencer: Encyklopedie UFO, Etna, Praha, 1994, R. Jackson: Velká tajemství U.F.O, Svojtka Vašut, 1994, J. Fiebag: UFO únosy lidí, ETC Publishing, Praha, 1995 , A. Vašíček: Bytosti odjinud, Baronet, Praha, 1995 a další publikace, časopisy: Magazín 2000, Astro, Badatelské rozhledy, ZAZ,Tajemné příběhy na TV Prima

Související články:

Dokumenty o historických haváriích UFO

Dokumenty o středověkých havárií UFO

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

Výročí dvou záhadných havárií

Rubrika: UFO - případy 2009

Autor: Libor Čermák | neděle 17.4.2011 13:53 | karma článku: 20.28 | přečteno: 4320x


Další články blogera

Libor Čermák

Mají pedagogové indoktrinovat multukulturalismus nebo pěstovat vlastenectví?

Je možné, že řada tzv. uvědomělých pedagogů a vedoucích řeší problém, zda do svých svěřenců indoktrinovat multukulturalismus a nebo v nich pěstoavat vlastenectví. Jenže u mne se ale děti indoktrinace multikullturalismu nedočkají.

17.7.2018 v 12:43 | Karma článku: 26.54 | Přečteno: 579 |

Libor Čermák

Cože? Na tábor s keramickým talířem?

"Ešusy nepotřebujete. Máme talíře", zní jedna hláška z filmu "Pan Tau na pionýrském táboře". Některé letní tábory se tím však i teď inspirují. Domnívám se ale, že právě toto není pro klasické tábory v přírodě ten nejlepší nápad.

17.7.2018 v 5:44 | Karma článku: 18.68 | Přečteno: 473 |

Libor Čermák

Raději budu žít v rozděleném národě než v multikulturalistické diktatuře

Pražská kavárna obviňuje našeho p. prezidenta za to, že prý rozděluje národ. Hm, zajímavá myšlenka. Ale já se ptám, jak by ten náš stát měl vypadat, aby nebyl rozdělený? Jediné, kde je rozdělení národa protizákonné je, diktatura.

16.7.2018 v 7:13 | Karma článku: 46.79 | Přečteno: 6625 |

Libor Čermák

Autoři, nenechejte si den kazit hlupákama

Všichni vy, co někam píšete, už se vám také určitě stalo, že na vaší práci někdo reagoval způsobem, který má od inteligence daleko. Takový člověk není nic jiného, než obyčejný závistivka a chce vám zkazit dobrý pocit ze psaní.

15.7.2018 v 13:50 | Karma článku: 31.43 | Přečteno: 772 |

Další články z rubriky Věda

Jan Fikáček

Je Země placatá a objevili jsme černé díry v roce 1783?

Víte, kdo formuloval představu černé díry v roce 1783 a že si stále myslíme, že je Zem placatá a nehybná? To a mnoho dalšího se dovíte ve fyzikálních a filosofických komentářích první kapitoly/přednášky knihy Carla Rovelliho.

16.7.2018 v 9:08 | Karma článku: 25.33 | Přečteno: 960 | Diskuse

Dana Tenzler

Chemie v kuchyni - jak vyčistit stříbro?

Proč se stříbro špiní - Kde vzít v kuchyni elektrony - Malé drama v hrnci - Další metody. (délka blogu 5 min.)

16.7.2018 v 8:00 | Karma článku: 20.69 | Přečteno: 399 | Diskuse

Libor Čermák

Obrazce v obilí i v Česku. A konečně i fraktál!

Co přinesly události v oblasti obrazců v obilí poslední dva týdny? Nejen nádherný fraktálový obrazec v Anglii,nejen dva nové agrosymboly v Česku. Ale i další zajímavosti. O tom všem v mém novém vydání agrosymbolového zpavodajství.

15.7.2018 v 7:08 | Karma článku: 17.44 | Přečteno: 677 |

Libor Čermák

Jak by měl vypadat záhadologický kroužek pro děti?

Tak. Teď určitě začnou skeptikové zas křičet. Jak někoho může napadnout vytvořit záhadologický kroužek pro děti? Tak, ať se to někomu líbí či ne, tak mne už to napadlo. A myslím si, že to jistě není pro děti nezajímavá aktivita.

13.7.2018 v 9:13 | Karma článku: 12.86 | Přečteno: 250 |

Jaroslav Jirát

Jak se zbavit migrény

bez léků. Migréna začne, když se rozšíří cévy v mozku. K tomu dojde, je-li mozek špatně vyživován kyslíkem nebo glukózou, v důsledku přiškrcení některé z cév, které do mozku vedou.

12.7.2018 v 16:31 | Karma článku: 14.14 | Přečteno: 614 | Diskuse
Počet článků 1899 Celková karma 28.20 Průměrná čtenost 1789

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více
Najdete na iDNES.cz