Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

27. 12. 2010 8:56:30
Kovbojové, indiáni, pistolníci, vojáci, banditi, saloony, ranče, teepee, prérie, boj dobra se zlem, tak si představujeme divoký západ. Je ovšem jedna věc, na kterou autoři westernů a kovbojek dosud zapomínají! Záhady.
Foto z New HampshireFoto z New Hampshirewww.ufoevidence.org/photographs/section/pre1940/Photo134.htm

A přeci i ony zde mají své pevné místo. Alespoň podle zpráv, které se z těchto končin dochovaly. Zvláště jevy jako jsou neidentifikované létající objekty a jevy jim podobné se během 19. století nad územím dnešních Spojených států hojně objevovaly. A tak je více než jasné, že tyto jevy nejsou jen produktem 20. a 21 století, ale naší civilizaci doprovázejí léta či dokonce celá staletí. Mé předešlé dva články na toto téma Dokumenty o historických haváriích UFO a Dokumenty o středověkých havárií UFO se tím už koneckonců zabývají. Avšak období divokého západu nezůstává ani zdaleka pozadu. A tak i odtud máme mnohá svědectví, že i tehdy se zde nad hlavami zdejších lidí cosi pro ně neobjasněného odehrávalo. A tak bych zde chtěl čtenářům přiblížit některé zajímavé případy. Opět samozřejmě přikládám prameny svých zdrojů, protože vím, že se mezi čtenáři vyskytují i tací, kteří by mne nejraději obvinili z toho, že jsem si ty případy prostě vymyslel. Ne, já jsem si je skutečně nevymyslel, jen mám rozsáhlou sbírku zpráv o údajných havárií a dalším výskytu UFO, o kterých někde vyšly zprávy. A tak se pojďme na některé případy podívat blíže.

Z á h a d n é v z d u c h o l o d ě

Asi nejznámějšími pozorováními z 19. století jsou ve Spojených státech tzv. vzdušné lodě podobné vzducholodím, a to z doby, kdy tyto pozemské stroje ještě nelétaly. Asi za nejznámější případ je považována událost z 18. listopadu 1896. Tehdy sledovaly hloučky lidí, jak kovově lesklý doutník plul směrem k San Franciscu (zdroj: 1). 20. dubna 1897 došlo k zajímavé události okořeněné tím, že se jejím svědkem stal tehdejší člen americké Sněmovny reprezentantů (dolní komora Kongresu USA) pan Alexaner Hamilton z města Le Roy v Kansasu. Pozoroval společně se svým synem a jedním spolupracovníkem, jak zde na poli přistál červený doutníkový objekt. Jeho délku přirovnal k velikosti hřiště na americký fotbal. Spatřil také jeho posádku, kterou tvořilo šest nejpodivnějších bytostí, jaké kdy viděl. Když se stroj opět vznesl do výšky, všimli si svědkové, že zněj visí lano, na kterém visí jedna ze zdejších jalovic. Druhý den, zde byly nalezeny zbytky telete (nohy, hlava a kůže). (zdroj: 1,2)

Na internetu jsem nalezl fotografický snímek, který byl pořízen při fotografování oblačnosti v zimě 1870 v New Hampshire (http://www.ufoevidence.org/photographs/section/pre1940/Photo134.htm i zde je zachycen neznámý objekt doutníkového tvaru. Ale to není z daleka všechno. Ve zdroji č. 3 udává spisovatel Johannes Fiebag příklady dalších pozorování záhadných vzducholodí, ke kterým na území Spojených států došlo. Jednalo se doslova o vlnu pozorování. A ani to pořád není všechno.

Vzpomínáte na Nice z roku 1608, o kterém jsem se zmínil ve svých předešlých dokumentech o historických UFO „Dokumenty o středověkých havárií UFO“? Tam jsem se zmínil o objektu, u kterého byla pozorována i jakási oprava neznámými bytostmi, která jimi byla prováděna v moři. Ale i ze Spojených států známe obdobné případy.

U p r o s t ř e d d u b n a 1 8 4 7 : R o c k l a n d , T e x a s

Strojvedoucí Jim Hooten zaslechl podivný zvuk, jaký dělá parní lokomotiva. Jenomže, jak zjistil, tento zvuk nevycházel z lokomotivy, ale z podivné vzducholodi, které před jeho očima přistála na nedaleké pasece. Pak se objevila posádka, která svůj stroj začala opravovat. (Zdroj: 3)

2 4 . d u b n a 1 8 9 7 : C h a t t a n o o g a , T e n n e s s e e

Jedna z dalších oprav se zřejmě uskutečnila v Tennesse u Chattanoogy. Tento den zde pozorovalo mnoho svědků loď, která přistála a okolo které se pohybovala její posádka s nástroji. (zdroj: 3)

A havárie takových to údajných podlouhlých objektů podobné například událostem v Roswellu? I ty mám obsaženy ve své sbírce.

6 . č e r v n a 1 8 8 4 : L i n c o l n , N e b r a s c a

Rančer John W. Ellis společně s několika kovboji byl na kontrolní jízdě svého pozemků, když vtom se nad jejími hlavami přehnal za ohromného hluku něco jako plápolající meteorit gigantické velikosti. Poté dopadl na zem. Všichni se jeli na místo havárie podívat. Když vyšli na kopec, za kterým objekt spadl, spatřili ho, jak byl rozžhavený. Zahlédli i zbytky podivných součástek, které po sobě objekt zanechal. Když jeden z kovbojů se k němu pokusil přiblížit, tak kromě toho, že během půl minuty ztratil vědomí, byl i postižen tělesně, neboť jeho tvář byla popálená. K místu dopadu později dorazila i komise. Údajně zde byly nalezeny části kovu připomínající mosaz, Loď měla válcový tvar dlouhý 20 metrů a široký 4 metry. Podle článku Daily State Journal z 10. června 1884 byla podivná loď rozpuštěna dešťovou průtrží. Zvláštní. (Zdroj: 3)

1 7 . d u b n a 1 8 9 7 : A u r o r a , T e x a s

Asi nejznámější případ havárie takovéhoto objektu se odehrál 17. dubna 1897. V šest hodin ráno sledovali obyvatelé města Aurora létající loď, která přiletěla rychlostí 10 – 12 mil za hodinu od severu. Pak narazila do větrného mlýnu, následkem čeho explodovala a její části se rozlétli po okolních polích. Zničen byl i větrný mlýn, vodní nádrž a květinová zahrada. Byly nalezeny i pozůstatky pilota, jenž podle toho jak vypadal nepocházel z tohoto světa. Údajně byl ještě týž den pohřben na místním hřbitově. Našly se i neznámý kov připomínající slitinu hliníku a stříbra a jakýsi papír popsaný neznámým hieroglyfickým písmem. (Zdroj: 3)

L é t a j í c í t a l í ř e

Kromě toho už v 19. století jsou na území dnešních Spojených států amerických, zaznamenané i pozorování diskovitých objektů.

Tak například v říjnu 1846 se nad městem Lowell ve státě Massachusetts vyskytl zajímavý případ. Tehdy údajně přeletěl toto město podivný blýskavý disk, kterému následoval pád podivného a odporně páchnoucího rosolovitého tělesa na zem. Další pozorování ohromného disku se datuje do roku 1899, kdy se měl údajně objevit nad El Pasem v Texasu (oba případy - zdroj: 1)

D a l š í z a j í m a v é a t m o s f é r i c k é j e v y

Nebyly to pouze doutníky a disky, co se v 19. století objevovalo nad Spojenými státy. Jsou zaznamenány další zajímavé jevy. Pamatujete například na to, co popisuji v článku „Dokumenty o středověkých havárií UFO“ ohledně událostí v Norimberku a Basileji? Byly to podivné atmosférické jevy, jejichž závěr doprovázel příval vody. Tak v Pensylvánii roku 1874 bylo zaznamenáno něco obdobného:

2 8 . č e r v e n c e 1 8 7 4 : M i l l R u n , P e n s y l v á n i e

V tento den se nad tímto městečkem objevila dvě podivná oblaka. Podle popisů svědků vypadala, jako by se chtěla mezi sebou utkat. Obě měla kruhový nebo oválný tvar, vycházelo z nich podivné růžovooranžové světlo a obklopoval je rudě zářící prstenec. Přiblížila se k sobě na vzdálenost několika set metrů a začala se navzájem oblétávat. Obyvatelé přitom uslyšeli podivné hučení. Nakonec na sebe oblaka zaútočila za děsivé dunící salvy hromů a blesků, pod kterými se otřásala zem. Lidé v myšlenkách, že nastal konec světa utíkali ze svých domovů. Nakonec se oba mraky srazily a proměnily v obrovskou ohnivou kouli, jež zčernala. Následkem toho začalo prudce pršet a příval vody sebou strhával domy mosty a dokonce lidi a dobytek. Teprve až následně se počasí umoudřilo. (Zdroj: 4)

2 6 . 4 . 1 8 9 7 : M e r k e l , T e x a s

Možná se budete divit, ale na divokém západě se dochovala (nevím zda pověst, nebo skutečná událost) i obdoba středověkých jevů z irské Cloery a anglického Bristolu. I o nich jsem se zmiňoval v předešlém článku Dokumenty o středověkých havárií UFO“ Jen v krátkosti připomenu, že se na nebi objevila jakási vzdušná loď, ze které vypadla kotva a zabodla se do kostela. Dokonce se objevili členové posádky, kteří se je snažili uvolnit. Obdobná zpráva se zachovala i z městečka Merkel v Tesasu. Je z 26. dubna 1897 a u nás o ní informoval o ní časopis Magazín 2000 záhad (zdroj 5.)

A n d ě l s k é v l a s y

Co je dosud nevysvětlenou událostí, je tzv. padání andělských vlasů. O tomto jevu existují zprávy hlavně z 20. století. Jedná se heboučká bílá vlákna podobná pavučině, která se snesou na zem z oblohy. Zde chvíli vydrží a pak mizí. Občas se stane, že jejich pádu předchází pozorování neznámých objektů na obloze. Ovšem jaká je pravá podstata tohoto jevu, to dosud nikdo neví. Třeba je to jen neznámá meteorologická záležitost. Zatím se to musí označit termínem anomální atmosférický jev, který zatím nemá své rozluštění. Spisovatel Arnošt Vašíček ve své knize „Stopy neznáma“ upozorňuje na případy, ke kterým došlo v druhé polovině 19. století na území Spojených států.

2 . p o l o v i n a ř í j n a 1 8 8 1 : M i l w u a k e a o k o l í , W i s c o n s i n

Časopis Scientific American přinesl zprávu o tom, že obyvatelé Milwuake a okolních měst byli v říjnu 1881 udiveni z toho, že všude vyskytl déšť pavučin, který padal z velké výšky. Jejich délka byla různě dlouhá od decimetrů a po několik metrů. Obdobný jev byl zaznamenán i v Green bay, Vesburgu, Sheboyganu, Ozaukee a dalších místech. Nikde se nevyskytuje zpráva o výskytu pavouků. Co to tedy bylo za jev, kterému tehdy došlo nad americkým státem Wisconsin? (Zdroj: 6)

1 8 9 2 : j i h o v ý c h o d U S A

O jedenáct let později se událost s tzv. andělskými vlasy opakovala na jihovýchodě USA. Etnomolog George Marx uvádí výpovědi očitých svědků. Padaly zde dlouhé bílé pavučiny, které měřily v krajních případech až 3000 metrů. Pokrylo to stromy nebo se to roztáhlo jako velká síť (Zdroj: 6)

Takto bychom mohli pokračovat dále, protože území dnešních Spojených států amerických bylo i v minulosti obdařeno pozorováním spousta anomálních jevů. Jenomže můj článek by se tak už stal moc dlouhým a spoustu čtenářů by to pak už jen odradilo. Ano, byl jich plný i divoký západ. Je to snad inspirace pro budoucí autory kovbojek a westernů? Možná by to bylo zajímavé okořenění tohoto žánru. A možná ještě více by to mělo zajímat badatele, protože na tyto události se v záhadologické a jí podobné literatuře hodně zapomíná. Na svědectví, které jsou více než 100 let staré, to však už nic nezmění. Pro skeptiky musím říci, že bohužel existují. Byla to snad jakási příprava na další události, ke kterým docházelo na území USA zhruba o půl století později (cca od roku 1947)?

Zdroje:

  1. Patrovský V. : UFO stále záhadné, Radost 1991
  2. Spencer J.: Encyklopedie UFO, Etna , Praha, 1994
  3. Fiebag J.: UFO – únosy lidí, ETC Publishing, Praha, 1995
  4. Červinka V.: Nebeská válka, Magazín 2000 záhad č.8, ročník 2005, Etna, Praha
  5. Mezi nebem a zemí Magazín 2000 záhad č. 9, roč. 2003, Etna, Praha
  6. Vašíček A.: Stopy neznáma, Mystery Film, Ostrava, 2006

Použitá fotografie: http://www.ufoevidence.org/photographs/section/pre1940/Photo134.htm

Související články:

Dokumenty o historických haváriích UFO

Dokumenty o středověkých havárií UFO

Výročí dvou záhadných havárií

Rubrika: archeoastronautika

Autor: Libor Čermák | pondělí 27.12.2010 8:56 | karma článku: 19.05 | přečteno: 4012x


Další články blogera

Libor Čermák

Mají pedagogové indoktrinovat multukulturalismus nebo pěstovat vlastenectví?

Je možné, že řada tzv. uvědomělých pedagogů a vedoucích řeší problém, zda do svých svěřenců indoktrinovat multukulturalismus a nebo v nich pěstoavat vlastenectví. Jenže u mne se ale děti indoktrinace multikullturalismu nedočkají.

17.7.2018 v 12:43 | Karma článku: 26.54 | Přečteno: 579 |

Libor Čermák

Cože? Na tábor s keramickým talířem?

"Ešusy nepotřebujete. Máme talíře", zní jedna hláška z filmu "Pan Tau na pionýrském táboře". Některé letní tábory se tím však i teď inspirují. Domnívám se ale, že právě toto není pro klasické tábory v přírodě ten nejlepší nápad.

17.7.2018 v 5:44 | Karma článku: 18.68 | Přečteno: 473 |

Libor Čermák

Raději budu žít v rozděleném národě než v multikulturalistické diktatuře

Pražská kavárna obviňuje našeho p. prezidenta za to, že prý rozděluje národ. Hm, zajímavá myšlenka. Ale já se ptám, jak by ten náš stát měl vypadat, aby nebyl rozdělený? Jediné, kde je rozdělení národa protizákonné je, diktatura.

16.7.2018 v 7:13 | Karma článku: 46.79 | Přečteno: 6625 |

Libor Čermák

Autoři, nenechejte si den kazit hlupákama

Všichni vy, co někam píšete, už se vám také určitě stalo, že na vaší práci někdo reagoval způsobem, který má od inteligence daleko. Takový člověk není nic jiného, než obyčejný závistivka a chce vám zkazit dobrý pocit ze psaní.

15.7.2018 v 13:50 | Karma článku: 31.43 | Přečteno: 772 |

Další články z rubriky Věda

Jan Fikáček

Je Země placatá a objevili jsme černé díry v roce 1783?

Víte, kdo formuloval představu černé díry v roce 1783 a že si stále myslíme, že je Zem placatá a nehybná? To a mnoho dalšího se dovíte ve fyzikálních a filosofických komentářích první kapitoly/přednášky knihy Carla Rovelliho.

16.7.2018 v 9:08 | Karma článku: 25.33 | Přečteno: 960 | Diskuse

Dana Tenzler

Chemie v kuchyni - jak vyčistit stříbro?

Proč se stříbro špiní - Kde vzít v kuchyni elektrony - Malé drama v hrnci - Další metody. (délka blogu 5 min.)

16.7.2018 v 8:00 | Karma článku: 20.69 | Přečteno: 399 | Diskuse

Libor Čermák

Obrazce v obilí i v Česku. A konečně i fraktál!

Co přinesly události v oblasti obrazců v obilí poslední dva týdny? Nejen nádherný fraktálový obrazec v Anglii,nejen dva nové agrosymboly v Česku. Ale i další zajímavosti. O tom všem v mém novém vydání agrosymbolového zpavodajství.

15.7.2018 v 7:08 | Karma článku: 17.44 | Přečteno: 677 |

Libor Čermák

Jak by měl vypadat záhadologický kroužek pro děti?

Tak. Teď určitě začnou skeptikové zas křičet. Jak někoho může napadnout vytvořit záhadologický kroužek pro děti? Tak, ať se to někomu líbí či ne, tak mne už to napadlo. A myslím si, že to jistě není pro děti nezajímavá aktivita.

13.7.2018 v 9:13 | Karma článku: 12.86 | Přečteno: 250 |

Jaroslav Jirát

Jak se zbavit migrény

bez léků. Migréna začne, když se rozšíří cévy v mozku. K tomu dojde, je-li mozek špatně vyživován kyslíkem nebo glukózou, v důsledku přiškrcení některé z cév, které do mozku vedou.

12.7.2018 v 16:31 | Karma článku: 14.14 | Přečteno: 614 | Diskuse
Počet článků 1899 Celková karma 28.20 Průměrná čtenost 1789

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více
Najdete na iDNES.cz