Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Mají pověsti o potopách reálný základ?

25. 08. 2010 17:15:44
Také se divíte nad tím, kolik různých kultur po celém světě má své mytologii báji o nějaké potopě světa, která se v dávných dobách přehnala a způsobila obrovskou zkázu? A je tak proto možné, že právě tyto báje mají reálný základ? Rád bych to přiblížil trochu víc.

Obdobné potopy jsou velice častým motivem dávných bájí. A to nejen v Bibli, ale doslova po celém světě. A co víc, jsou si velmi podobné. Jako kdyby tu v dávných časech bylo nějaké celoplanetární propojení. Často se zde vyskytuje zpráva o jakémsi špatném lidstvu, které mělo být vyhubeno, o vyvolených lidech, kteří měli díky nějakému návodu od bohů možnost přežít. Často s nimi přežila i ostatní zvířata a většinou též přistáli na nějaké hoře. Jen ve Velké encyklopedii Ericha von Danikena jsem jich našel spousty, a to jistě nejsou ani zdaleka všechny. Zkusme se proto vydat po jejich stopách.

B i b l i c k á p o t o p a : Bible vypráví, jak se Bůh hněval na lidstvo, a to tak, že se rozhodl pro obrovskou potopu. Vybral si však muže jménem Noe, aby zhotovil obří loď – tzv. archu, která zachrání jak jeho, tak jeho ženu a syny s manželkami. A kromě toho pár od každého zvířete. Když se na 40 dní rozpršelo, voda postupně všechno zalila. Archa pak plula oním obrovským oceánem, který vznikl, dokud nezakotvila na hoře Ararat.

E p o s o G i l g a m e š o v i : Tento původně sumerský epos z 2. tisíciletí před naším letopočtem se mimo jiné zmiňuje i o hrdinovi Utnapištimovi. Tento muž na základě rady boha Enkiho nejprve zažehná mor a potom postaví loď, na které přežije potopu světa.

P e r s k á m y t o l o g i e : V Perské mytologii nechal ve spolupráci s bohem Ahurou Mazdou král Yima před potopou ochránit zvířata, rostliny a vyvolené lidi v Pevnosti Vara.

I n d i c k á M y t o l o g i e : Tato mytologie vypráví o hrdinovi, který je nazýván „Mana Satyavara“ nebo „Vaivasvrata“, který přežil potopu v Himaláji a poté obdržel od Brahmy zákony. I tento muž měl podle rady boha Višny postavit loď, která měla zachránit semena různého druhu.

Č í n s k á M y t o l o g i e : I zde se traduje pověst o povodni. Zde se měly v železných zachránit dva páry lidí, avšak jeden z nich se utopil. Zachránil se pouze jakýsi Jü.

H a v a j s k é o s t r o v y : Celosvětovou potopu zde měla způsobit rozhněvaná bohyně Hine. Pouze dva lidé se zachránili ve člunu na Mauna Kea

I n d i á n i P o m o v é : Podle jejich pověstí zde kdysi žilo hrozně zlé lidstvo létající v železných želvách, se kterými se prý dokázalo i zahrabat do země. To se znelíbilo bohu Marumbovi, že ho nechal utopit.

I n d i á n i z e S i e r r y N e v a d y : Podle jejich pověstí stála kdysi uprostřed jezera Tahoe velká chrámová stavba, která byla zničena potopou. Došlo zde totiž k bitvě mezi lidmi a jakými si cizinci – bohy, kterým předkové dnešních indiánů Washoe bránili ke vstupu na ústřední věž. Ty co přežili, zachránil velký duch v podobě ptáka.

I n d i á n i M a t t o a l o v é :Tento indiánský kmen z Nového Mexika uctívá horu Mount Tailor, což bylo místo, kde přistála loď při jejich potopě.

M e x i k o : Podle zdejší báje indiánů Tarasků a Aztéků jistý kněz Tespi přežil potopu. Zachránil jen svou rodinu a domácnost.

K o l u m b i e : Ve zlosti jednou zaplavil zem i bůh Chibchacum uctívaný mezi Muisky v Kolumbii.

Pozor, já netvrdím, že vše bylo doslovně tak, jak tvrdí dávné legendy. Já jen říkám, že pokud se tyto báje z tolika různých míst na něčem shodují, je to krajně podezřelé.

K těmto bájím bych ještě zařadil další, které jsou dle mého názoru jejich blízkými příbuznými. Tím jsou legendy o potopených ostrovech, či dokonce kontinentech.

A t l a n t i d a : V antických pověstech se díky Platónovi dochovala pověst o bájné zemi, nalézající se za Héraklovými sloupy (Gibraltarský průliv), kterou měla přibližně kolem roku 9600 před naším letopočtem zničit mohutná přírodní katastrofa a země se tak potopila do oceánu (Atlantida)

A z t a l a n : výše zmíněné pověsti odpovídá jak místopisně, tak téměř i názvem dávná pověst Aztéků, která vypráví, že jejich předkové měli do dnešního Mexika přijít z jakého si potopeného ostrova Aztalan, nalézající se východně od Yucatanu. (Starověké Řecko z hlediska archeoastronautiky)

M u a L e m u r i e : Stále živé jsou i příběhy o případných potopených kontinentech Mu v Tichém oceánu a Lemurii v Indickém oceánu. Měly zde údajně žít civilizace, které byly vyspělejší něž ta naše současná.

H y p e r b o r e a : Podle legend starých Řeků měla daleko na severu ležet věčného slunečního svitu, tepla, štěstí a hojnosti. Její obyvatelé se měli dožívat až 1000 let. Údajně zde měl po šest měsíců pobývat i bůh Apollón. Její konec je obdobný jako konec Atlantidy. Rozlomila se na malé ostrůvky až postupně zanikla.

Je těch pověstí zkrátka hodně, které nám vyprávějí o jakési dávné potopě, která měla někdy v pradávné historii naší civilizace postihnout podstatnou část naší planety. A jak nám říká věda, skutečně ke zdvihnutí hladiny světových moří již několikrát v minulosti došlo! A jak? Velice jednoduše.

Podnebí na planetě Zemi se v průběhu tisíciletí mění. To není nic neobvyklého. Stejně tak, jako se během roku střídá jaro, léto, podzim a zima, tak se během čtvrtohor střídají tzv. doby ledové (glaciály) a meziledové. Je to způsobeno několika faktory, z čehož ten nejdůležitější je tvar oběžné dráhy Země kolem Slunce. On totiž není pořád stejný, ale v průběhu tisíciletích se mění. Buď je téměř kruhový a nebo se pak začne protahovat na více eliptický.Temp_0-400k_yrs.gif

Co z toho vyplývá? Pokud je téměř kruhový, jako je to v současné době, tak naše planeta dostává od Slunce určité množství energie, které postačí na to, aby zde bylo celkově teplejší podnebí, jaké zde máme nyní.

Ovšem jak se začne protahovat do větší elipsy, bude se naše planeta v některých momentech nacházet blíž Slunci než nyní a v některých dále. Kdo zná Keplerovy zákony, tak ví, že čím dál od Slunce, tím se planeta pohybuje pomaleji a naopak. Ta dráha, kdy je blíže, však uběhne daleko rychleji. Naopak, ta doba, kdy je dále, tak bude proto o dost delší. Ve výsledku to znamená, že celkové množství energie, které obdrží od Slunce bude nižší, než je tomu v současnosti. Nastane tak doba ledová. Prostě je to neúprosné střídání skrze celé čtvrtohory. Již mnohokrát v historii nastala a nastane opět. Přitom to už nemusí být zas za nějak moc dlouho. Doby meziledové zas nejsou tak velice dlouhým obdobím, trvají odhadem nějakých 15000 let. Vzhledem k tomu, že současná doba meziledová nastala před nějakými 11000 lety, pomalu se tedy blíží ke svému závěru. Odhaduji proto, že do nějakých maximálně 5000 let nastane nová doba ledová, která potrvá nějakých 80-100 tisíc let, jak je to u glaciálů obvyklé. Je to věc, o které se ví, a která se prostě očekává. Nic s tím neuděláme. Je to prostě zákon přírody.

Kdo zná nejrůznější katastrofické filmy, tak mi teď jistě řekne, že zde straším nějakou apokalypsou. Jenomže bude nástup nové doby ledové skutečně apokalypsou? Může to mít pro naší civilizaci skutečně tak tragické následky? Domnívám se, že skutečnost je daleko prozaičtější. Ano, je pravda, že polární ledovcové čepičky se rozšíří. Při poslední době ledové sahaly až do Německa či Polska. také se z důvodu vyšší nadmořské výšky rozroste ledovec nad Alpami, takže to území, kde se nalézá naše republika, se ocitne v takovém úzkém nezaledněném pásu. Průměrná teplota zde klesne zhruba o 4 - 8 stupňů. (Když si vzpomeneme jaké teploty zde panovaly v letošním červenci, kdy zde bylo nezřídka i přes 35 stupňů Celsia, tak se při odečtu osmi stupňů dostaneme na nějakých 27 stupňů, při kterých se i neotužilec může příjemně venku vykoupat.) Zkrátka a dobře, bude tady podobné podnebí, jako je v současné době někde ve Skandinávii. Mírné pásmo se posune víc na jih a to bude mít za následek, že například taková Sahara se opět pokryje bujnou vegetací, jako tomu bylo v dřívějších dobách. A protože se rozrostou polární čepičky, tak ta voda se někde musí vzít. To bude mít především dopad i na hladinu světových moří. Ta, stejně jako tomu bylo v minulých glaciálech, poklesne cca o nějakých 100-130 metrů. Co z toho vyplývá? Lidem se naskytnou další tisíce kilometrů čtverečních nových pevnin, kam se budou moci přestěhovat třeba zrovna ti, jejichž území zabere polární ledovec. Vždyť v poslední době ledové bylo možné se dostat suchou nohou z Francie do Anglie nebo přejít Beringovu úžinu mezi Asií a Severní Amerikou.

Ovšem představme si situaci zcela opačnou. Doba ledová končí a pobřeží postupně zaplavuje voda z tajících ledovců. Domnívám se, že pro případnou civilizaci musí být nástup doby meziledové daleko horší situace, než je námi tolik obávaný nástup glaciálu. Pokud by na glaciálním mořském pobřeží bylo něco postaveno, bez milosti by to pohltily vody oceánu. Zkrátka začíná doba meziledová a hladiny moří se zvedají.

Teď bych doporučil kliknout na můj článek Bude si něco o nás myslet příští pozemská civilizace?, kde uvažuji o možnostech dřívějších civilizací. Ony se totiž občas objevují zprávy o nálezech jakýchsi útvarů pod vodní hladinou, které nám nedají spát a které připomínají jakési stavby. A tak v závěru svého článku přináším jejich prozatímní popis některých, jaký mám dosud ve své sbírce údajných takovýchto staveb:

bimini-road02.jpgB i m i n s k á z e ď : Podivného objektu u souostroví Bimini (80 km od Floridy), který se nalézá pod hladinou, si nejprve všimli piloti a když se zde dne 2. září 1968 potápí americký vědec dr. J. Manson Valentine, tak zde skutečně cca 5,5 metrů pod hladinou moře objevuje podivnou strukturu, která má tvar jakého si obráceného „J“ A co víc, skládá se z pravidelných kamenných kvádrů, které místy jsou až moc pravoúhlé. I když je podivný útvar oficiálně považován za přírodní, který vznikl rozpadem vápenců, stále vzbuzuje mnoho otázek.

Y o n a g u n i : V roce 1986 narazil potápěč Kihachiro Aratake na další podivné pravoúhlé struktury, připomínající velké terasy, ulice, schodiště či zřícené budovy. Později jsou zde objeveny i útvary ve tvaru postav a zvířat či dokonce pyramid. Vše se nalézá zhruba 30 metrů pod hladinou moře poblíž Okinawy u Japonska. yanguni1.jpgI když je možné, že tyto podivné struktury nějakým způsobem mohla vymodelovat příroda, ale nemůžu si pomoci, pravoúhlé stupně mi až moc připomínají dílo lidských rukou, jako například známe od Inků v Peru či Bolívii.

D v a r a k a : V roce 1983 bylo u pobřeží Indie nalezeno legendární město Dvaraka, kde dle eposu Mahábhárata údajně pobýval samotný Krišna. Zajímavé je že i toto místo bylo dle legend potopeno díky hněvu bohů (no vida, další do sbírky). Zde se našly především zbytky chrámů a dalších náboženských staveb.

L a k e M i l s a A z t a l a n : Pod hladinou jezera Lake Mils v americkém státě Wisconsin se údajně ukrývá trojice pyramid. Nejvyšší je prý vysoká až 10 metrů. Údajně je postavili kdysi dávno indiáni kmene Winnebago, když hladina jezera byla o hodně níže než dnes. Říkali jim kamenné teepee. Rock Lake, Wisconsin (viz můj článek Svět plný pyramid)

M a l t s k é k o l e j e : Jedna z nejznámějších záhad Malty, pověstné koleje, které křižují tento ostrov, občas vedou i do moře. Jak potvrdili potápěči, vyskytují se i v hloubce 22 metrů pod hladinou. Koleje vedoucí pod mořskou hladinu jsou k vidění například v článku o expedici KPUFO Malta 2000-01. (viz můj článek Archeoastronautické středomoří)

Jsou to snad stavby, které zde někdo zhotovil v době, kdy na naší planetě panovala doba ledová?

Zdroje a použité fotografie:

Wikipedia, odkazy uvedené v článku, Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999

Co se skrývá na dně moří a oceánů, Enigma č. 1, roč 2010, R.F HOBBY, s.r.o., Praha

http://www.weirdworm.com/6-bizarre-mysteries-that-are-still-totally-unanswered

http://www.earthfeature.com/unknown-water-category.html

http://tuseniepravdy.blog.cz/0704/podmorske-pyramidy

http://tn.nova.cz/magazin/hobby/cestovani/nejzajimavejsi-podmorske-ruiny.html

Související články v rubrice archeoastronautika

Autor: Libor Čermák | středa 25.8.2010 17:15 | karma článku: 25.18 | přečteno: 5122x


Další články blogera

Libor Čermák

Mají pedagogové indoktrinovat multukulturalismus nebo pěstovat vlastenectví?

Je možné, že řada tzv. uvědomělých pedagogů a vedoucích řeší problém, zda do svých svěřenců indoktrinovat multukulturalismus a nebo v nich pěstoavat vlastenectví. Jenže u mne se ale děti indoktrinace multikullturalismu nedočkají.

17.7.2018 v 12:43 | Karma článku: 25.54 | Přečteno: 550 |

Libor Čermák

Cože? Na tábor s keramickým talířem?

"Ešusy nepotřebujete. Máme talíře", zní jedna hláška z filmu "Pan Tau na pionýrském táboře". Některé letní tábory se tím však i teď inspirují. Domnívám se ale, že právě toto není pro klasické tábory v přírodě ten nejlepší nápad.

17.7.2018 v 5:44 | Karma článku: 18.68 | Přečteno: 463 |

Libor Čermák

Raději budu žít v rozděleném národě než v multikulturalistické diktatuře

Pražská kavárna obviňuje našeho p. prezidenta za to, že prý rozděluje národ. Hm, zajímavá myšlenka. Ale já se ptám, jak by ten náš stát měl vypadat, aby nebyl rozdělený? Jediné, kde je rozdělení národa protizákonné je, diktatura.

16.7.2018 v 7:13 | Karma článku: 46.78 | Přečteno: 6606 |

Libor Čermák

Autoři, nenechejte si den kazit hlupákama

Všichni vy, co někam píšete, už se vám také určitě stalo, že na vaší práci někdo reagoval způsobem, který má od inteligence daleko. Takový člověk není nic jiného, než obyčejný závistivka a chce vám zkazit dobrý pocit ze psaní.

15.7.2018 v 13:50 | Karma článku: 31.43 | Přečteno: 771 |

Další články z rubriky Věda

Jan Fikáček

Je Země placatá a objevili jsme černé díry v roce 1783?

Víte, kdo formuloval představu černé díry v roce 1783 a že si stále myslíme, že je Zem placatá a nehybná? To a mnoho dalšího se dovíte ve fyzikálních a filosofických komentářích první kapitoly/přednášky knihy Carla Rovelliho.

16.7.2018 v 9:08 | Karma článku: 25.33 | Přečteno: 960 | Diskuse

Dana Tenzler

Chemie v kuchyni - jak vyčistit stříbro?

Proč se stříbro špiní - Kde vzít v kuchyni elektrony - Malé drama v hrnci - Další metody. (délka blogu 5 min.)

16.7.2018 v 8:00 | Karma článku: 20.69 | Přečteno: 398 | Diskuse

Libor Čermák

Obrazce v obilí i v Česku. A konečně i fraktál!

Co přinesly události v oblasti obrazců v obilí poslední dva týdny? Nejen nádherný fraktálový obrazec v Anglii,nejen dva nové agrosymboly v Česku. Ale i další zajímavosti. O tom všem v mém novém vydání agrosymbolového zpavodajství.

15.7.2018 v 7:08 | Karma článku: 17.44 | Přečteno: 677 |

Libor Čermák

Jak by měl vypadat záhadologický kroužek pro děti?

Tak. Teď určitě začnou skeptikové zas křičet. Jak někoho může napadnout vytvořit záhadologický kroužek pro děti? Tak, ať se to někomu líbí či ne, tak mne už to napadlo. A myslím si, že to jistě není pro děti nezajímavá aktivita.

13.7.2018 v 9:13 | Karma článku: 12.86 | Přečteno: 250 |

Jaroslav Jirát

Jak se zbavit migrény

bez léků. Migréna začne, když se rozšíří cévy v mozku. K tomu dojde, je-li mozek špatně vyživován kyslíkem nebo glukózou, v důsledku přiškrcení některé z cév, které do mozku vedou.

12.7.2018 v 16:31 | Karma článku: 14.14 | Přečteno: 614 | Diskuse
Počet článků 1899 Celková karma 28.20 Průměrná čtenost 1789

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více
Najdete na iDNES.cz