Středa 25. listopadu 2020, svátek má Kateřina
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 25. listopadu 2020 Kateřina

Svět plný pyramid

5. 10. 2009 15:30:57
Stojí tiše, po tisíce let nedaleko Káhiry v Egyptě. Ačkoliv se oficiálně datují do období 4. dynastie (cca 2 a půl tisíce let před naším letopočtem), jejich pravé stáří nezná ve skutečnosti nikdo. Pyramidy jsou prostě věčnou hádankou, která stále čeká na svoje rozluštění.

Co to bylo v období starověku za globální šílenství, že jednotlivé civilizace, ačkoliv žily na opačné části planety, tak hromadně stavěly stavby ve tvaru pyramid? Co tak moc naše předky fascinovalo na jehlanu se čtyřúhelníkovou základnou? A jak je možné, že obdobné stavby nalézáme takřka na většině kontinentů? Vyskytují se nejen v Egyptě, ale i v Mexiku, USA, v Evropských zemích, v Číně či v Tichomoří. Pojďme si tedy udělat takový výlet po světě, abychom se s místy těchto fascinujících staveb seznámili blíže.

Afrika

G í z a (Egypt) : Trojice velkých pyramid zde stojí umístěna v postavení tří hvězd giza.jpg
z Orionova pásu. Jejich postavení vůči řece Nil navíc odpovídá postavení Orionova pásu vůči Mléčné dráze. Jednoznačnou odpověď na to, jakým způsobem byly tyto obří kolosy, z nichž největší zaujímá plochu bezmála sedmi fotbalových hřišť, stavěny, zatím nikdo zatím nepředložil. I když se oficiálně předpokládá, že je stavěl ohromný zástup otroků, pokaždé se na každé obdobné teorii najdou nějaké mouchy. Tajemství jejich stavby navíc umocňuje i to, že staří Egypťané nám zanechali spoustu spisů o všem možném. O zemědělství, o řemeslnictví o svých vládcích, ale nikde ani zmínka o tom, jak se stavěly pyramidy. A přeci se tam tyčí všechny tři. Cheopsova (povodní výška 147 metrů), Chefrenova (původní výška 144 metrů) a Menkoureova ( i když její výška je oproti dvěma předešlými pouze 62 metrů, stále je vyšší než Petřínská rozhledna.
(Nejnovější objev pod Gízou objevil podzemní síť jeskyní a tunelů: http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/176420-pod-pyramidami-v-gize-se-skryva-rozsahly-jeskynni-komplex.html. To připomnělo starověké legendy, dle kterých se pod Gízou má údajně nalézat legendární Síň dějin, jež má schraňovat vědomosti kdysi zaniklé civilizace)

S a k k a r a (Egypt): Archeologická lokalita, kde jsou hroby vládců několika dynastií, a to včetně pyramid. Asi tou nejznámější je stupňovitá Džoserova pyramida, (panovník 3. dynastie) považována za první pyramidu.

D a l š í e g y p t s k é l o k a l i t y, kdy jsou nebo byly pyramidy jsou tyto: Abúsír, Dahšúr, Abú Rawáš, a další. Zajímavé je, že některé lokality jako Gíza, Abú Rawáš, Závijet el-Arján, Dahšúr, Letopolis, a řeka Nil vytvoří dokonalý obraz hvězdné oblohy kolem souhvězdí Orionu.

Můžete si též prohlédnout zjednodušenou mapu egyptských pyramid, a to zde, na speciální googlemapě. O Egyptských pyramidách: http://cs.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%A9_pyramidy

N ú b i j s k é p y r a m i d y (Súdán) : Egyptské pyramidy jsou sice nejznámějšími pyramidami v kaňonu Nilu, ale nejsou jedinými. Další pyramidy můžeme totiž nalézt v Sudánu, ve starověké Núbii. Jsou sice podobné pyramidám egyptským, avšak jejich stěny jsou o něco strmější. Bylo jich zde postaveno až 220. První pyramidy byly vystavěny v první polovině 1. tisíciletí před naším letopočtem, a to na místě zvaném El Kurru. Později se stavěly zdejší pyramidy v Nuri a největší pyramidy můžeme vidět v Meroe, kde prý bylo pohřbeno na padesát králů a královen. Zde jsem též připravil mapu núbijských pyramid: Na wikipedii o Núbijských pyramidách si můžete přečíst na http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAbijsk%C3%A9_pyramidy

K a n á r s k é o s t r o v y (Španělsko) Zajímavý objev byl začátkem 90. let učiněn na ostrově Tenerife na Kanárských ostrovech. U města Güímar zde po staletí ležely haldy kamení, u kterých se věřilo, že to jsou pouze haldy vytvořené zdejšími farmáři. Teprve v roce 1991 je začali důsledněji studovat badatelé, například Thor Heyerdahl. Přišlo se na to, že kameny jsou opracovány a nejsou to kameny z okolních polí, nýbrž kameny lávové a že jsou to zbytky starších objektů ve tvaru stupňovitých pyramid. Byla též odhalena astronomická orientace pyramid vůči slunci o slunovratech. Jejich původ není jasný. Zda je postavili zdejší Guančové či někdo jiný? Ale je zde nápadná podobnost se středoamerickými pyramidami. (Pyramidy v Güímaru)

Amerika

T e o t i h u a c a n (Mexiko): Pravděpodobně největší pyramidové město na světě. teotihuacan.jpg
V době svého největšího rozkvětu, což bylo kolem roku 600 n.l., zde žilo až 200 000 obyvatel. Podél celým městem prochází majestátní Cesta mrtvých. Je zajímavé, že podle ní lze vysledovat dráhu hvězdokupy „Plejády“ v době letního slunovratu. To však ale není jediná astronomická zajímavost, která se k ní váže. Umístění významných chrámů podél ní, totiž odpovídá zmenšenému modelu sluneční soustavy až po Pluto (a možná i dál). Jak to staří Aztékové znali, to je záhada, stejně jako další záhady, které se k tomuto místu vztahují. Středoamerické pyramidy jsou většinou na rozdíl od těch egyptských stupňovité. Ovšem dvě největší Teotihuacanské pyramidy jsou však tvořeny šikmými stěnami. Tou první je Pyramida Slunce, jejíž základna měří cca 225 metrů, což je velice blízké základně Cheopsově pyramidě v Gíze. Výška pyramidy je 63 metrů. O něco menší je pak Pyramida Měsíce. Ta má kolem 44 metrů. Erich von Daniken upozornil na další zajímavou zvláštnost. V okolí Sluneční pyramidy se nalézají podzemní prostory, které jsou turistům nepřístupné. Tyto prostory jsou z nějakého důvodu izolovány patnácticentimetrovou vrstvou slídy. Jenomže největší naleziště takovéto slídy se nachází až v Brazílii. Teotihuacán - Wikipedie, otevřená encyklopedie

Ch i c h é n I t z á (Mexiko): Asi nejznámějším mayským pyramidovým městem je chichen.jpg
Chichén Itzá. Nejznámější zdejší pyramidou je Kukulkanova pyramida, nazývaná El Castilo. Postavená byla mezi 10.-13. století našeho letopočtu a je to vlastně úžasný kalendář. Je natočena tak precizně, že při každé jarní a podzimní rovnodennosti zde můžeme sledovat jedinečnou hru světel a stínů. Hlavní úlohu v ní hrají jejich devět stupňů a stěna schodiště. V tyto dva dny totiž můžeme sledovat jak stín stupňů vytvoří fantastickou scenérii ve tvaru hada, jenž se promítá na schodiště. Navíc i samotné schodiště je vlastně úžasný kalendář. Na třech stranách má celkem 91 schodů, ale na severní straně jich má 92, což dává dohromady 365 dní, tedy rok. (více viz El Castillo, Chichen Itza ) Z dalších pyramid si připomeňme Ossario, Templo de los Guerreros nebo tzv. hvězdárnu

P a l e n q u e (Mexiko): Dalším velice známým je mayským místem je archeologický komplex v Palenque, nalézající se ve státě Chiapas. Nejznámější zdejší stavbou je Chrám nápisů. Postavený v letech 675-683. Nejvíce ho asi proslavil sarkofág mayského vládce Pacala, jenž ukrývá mohutný kamenný reliéf, v němž mnozí (například Erich von Däniken) vidí znázornění astronauta. ( viz http://en.wikipedia.org/wiki/Palenque )

T i k a l (Guatemala) Nejrozlehlejší ruiny mayského města se nalézají na severu Guatemaly a současně se jedná o jedno z nejstarších mayských měst. Nejstarší osídlení se zde datuje až do 8. století před naším letopočtem. Celkem zde bylo lokalizováno až 3000 staveb, nichž značná část jsou pyramidy. Ta nejznámější má osm stupňů a tyčí se do výšky 47 metrů. Více Tikal na wikipedii

D a l š í s t ř e d o a m e r i c k é p y r a m i d o v é o b l a s t i: Střední Amerika je na pyramidy obzvlášť bohatá, a to především díky kulturnímu dědictví Mayů, Aztéků, Olméků, Toltéků, Mixtéků, Zapotéků a dalších zdejších kultur. Pyramidy zde lze nalézt v Mexiku, Hondurasu, Guatemale, Salvadoru a Belize. Mezi další známé pyramidové komplexiy bych zařadil například: Cholulu, El Tajin, Copán, Cobu, La Ventu, Tulu či Uxmal a další. A například Magazín 2000 č. 4, ročník 1995 přinesl zajímavou zprávu, že další nově objevené pyramidy byly nalezeny pod banánovými plantážemi u mexického El Pitalu. Na googlemapě si můžete prohlédnout tyto a další pyramidová města. A na wikipedii je i seznam středoamerických pyramid

C a h o k i a (USA): Cahokia Mounds je prastará rezervace, jež je zapsaná i do světového dědictví UNESCO. Údajně se zde původně nalézalo až sto pyramid a pohřebních pahorků. Nejlépe se do současnosti zachovala tzv. Mnichova mohyla, postavená indiány Cahokia v letech 900-950 n.l. Její základna měří cca 291 x 236 metrů a výška ve cca 30 metrů. (viz Monks Mound na wikipedii)

L a k e M i l s a A z t a l a n (USA): Pod hladinou jezera Lake Mils ve státě Wisconsin se údajně ukrývá trojice pyramid. Nejvyšší je prý vysoká až 10 metrů. Údajně je postavili kdysi dávno indiáni kmene Winnebago, když hladina jezera byla o hodně níže než dnes. Říkali jim kamenné teepee. Ovšem nedaleko jezera, asi 4 kilometry západně se nalézá Aztalan, jenž ukrývá též pahorek ve tvaru pyramidy. Viz též na wikipedii : ( Rock Lake, Wisconsin, a lake near Aztalan State Park, Wisconsin, USA)

T e n n e s s e e (USA): Zajímavou zprávu přineslo nulté číslo Magazínu 2000 z ročníku 1993, a to tu, že v americkém státě Tennessee byla u města Lancing, poblíž hranic s Kentucky objevena skupina pyramid, které se podobají pyramidám středoamerickým. Ovšem více se mi o tom zatím nepodařilo sehnat. Že by tyto kultury pronikly až takto daleko na sever?

P a c h a c a m a c (Peru): I v Jižní Americe bývaly stavby, které bychom mohli označit za pyramidy. 40 km jihovýchodně od peruánského města Lima se nalézá inská archeologická lokalita Pachacamac. Postavena byla v letech 200-600 n.l. Dle dostupných zdrojů bývala v této lokalitě minimálně jedna pyramida. http://en.wikipedia.org/wiki/Pachacamac

C a h a u c h i (Peru): Asi 30 km jižně od Palpy nedaleko legendární náhorní plošiny Nazca se nalézá další archeologická lokalita – Cahauchi. Bylo to ceremoniální centrum nazcanské kultury vzniklé zhruba mezi 1. – 5. stoletím našeho letopočtu. I zde se nalézá terasovitá stavba, kterou je možné označit za pyramidu. http://en.wikipedia.org/wiki/Cahuachi

Asie

B a b y l o n i e (Irák, Írán) Sumerskou obdobou jsou tzv. zikkuraty, což je arkadské označení stupňovitých věží nebo terasových pyramid. Nejlépe zachovaný komplex zikkuratů se nalézá ve městě Ur. Nejznámějším je však pyramida Etemerianki, známá jako Babylonská věž. Postavena byla v městě Babel, ale její přesné stáří není známo. Rozměry měla údajně 90 x 90 metrů a též 90 metrů byla vysoká. Další zachovalý komplex zikkuratů se nalézá v Tchoga Zanbilu na území dnešního Iránu. Zde se nalézá ještě větší zikkurat o velikosti 105 x 150 metrů. Všechny tři místa jsem opět vyznačil do googlemapy, a tak si jejich polohu můžete prohlédnou podrobněji.

S i a n (Čína) Asi největší pyramidové pole na území Asie leží v okolí čínského městachina.jpg
Sian. Tyto pyramidy byly dlouho obestřeny závojem tajemství, protože se o nich vůbec nevědělo. Nebo vlastně možná trochu vědělo. Na jaře roku 1945 tuto oblast přelétal americký pilot USAF James Gaussman a pořídil zde snímky obrovské bílé pyramidy. Zmínky o čínských pyramidách pochází též z let 1910-12, kdy oblast navštívili australští obchodníci. Dnes je však tato oblast uzavřena kvůli vojenskému a kosmickému výzkumu Číny, která se tak zde zubynechty brání bližšímu prozkoumání pyramid. A tak se dokonce občas objevují myšlenky, zda vůbec pyramidy existují. Ano existují. Pokud se podíváte na satelitní googlemapu, tak jsem na ní označil přes třicet pyramid v okolí města Sianu. Na mapě jsou vyfocené, a tak tam z největší pravděpodobností budou i ve skutečnosti. Možná, že pokud se na mapu podíváte i vy, naleznete i nějaké další pyramidy, neboť je jich je tu prý až přes sto. Většina pyramid zde však není stavěna z kamene, ale z bloků vysušené hlíny. Jejich stáří je odhadováno na 4500 let. (http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2004031935 ). (další články o čínských pyramidách: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/2090-detail-clanku, http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2008080802

J e z e r o T o s o n L a k e (Čína) V souvislosti z výše uvedenými čínskými pyramidami se často mluví i o pyramidě na na hoře Baigong, ze které mají vést podivná soustava trubek do jezera a okolí. Tato pyramida má být asi 50 metrů vysoká a má mít tři jakési jeskyně ve tvaru trojúhelníku. Dle pověstí se právě zde kdysi nalézala údajná startovací rampa mimozemšťanů. Ale dávat ji do souvislosti s pyramidami u Sianu mi nepřipadá úplně to pravé ořechové. Proč? Dal jsem si totiž chvíli práci a zmíněnou lokalitu jsem se pokusil najít na mapě. Chvíli to sice trvalo, ale domnívám se, že jsem ji na 99 procent našel správně. Lokalita se totiž nalézá asi 1000 km na severozápad od Sianu, a to u jezera Toson Lake v provincii Čching-chaj a to zde. Mé přesvědčení v tom utvrdila i ke googlemapě mapě přiložená fotografie kamenného monumentu s plastikou létajícího talíře. (Pyramidy v Číně)

K a n c h i p u r a m (Indie) Někdy jsou jako stavby na způsob pyramid považovány i některé staroindické stavby. Například ve městě Kanchipuram. viz googlemapa.

B o r o b u d u r (Indonésie): Jako další pyramidovou stavbu bych hodnotil chrám borobudur.jpg
Borobudur na Jávě, největší buddhistickou svatyni na světě. Založen byl v devátém století našeho letopočtu. Skládá se ze šesti čtvercových a tří kruhových stupňů. Ozdoben je tzv. Stúpami, což je buddhistická sakrální stavba zvonového tvaru. Borobudur - Wikipedie, otevřená encyklopedie

D a l š í a s i j s k é p y r a m i d y Byly údajně nalezeny v červnu 2002 na jihu Uzbekistánu a v moři jižně od japonského ostrova Okinawa.

Evropa

Ačkoliv to zní téměř neuvěřitelně, tak i Evropa je plná nejrůznějších pravěkých starověkých pyramid. Takže pyramidové šílenství kultur po celém světě se nejspíš vyskytlo i zde.

T e s t a c c i o (Itálie) A začneme v přímo v Římě, hlavním městě současné Itálie a zároveň celé starověké Římské říše. Tak právě zde, ve čtvrti Testaccio byla v letech 18 - 12 před naším letopočtem postavena Cestiova pyramida, a to jako náhrobek pro lidového tribuna Gaia Cestia Epula. Její základnu tvoří čtverec o velikosti 22 metrů a její výška je 27 metrů. Více zde na googlemapě .

M o n t e v e c c h i a (Itálie) Na území Itálie ještě chvíli zůstaneme a podíváme se na sever k městu Montevecchia. Právě zde byly nedávno objeveny za pomoci satelitních fotografií tři pyramidy, z nichž nejvyšší je 150 m. Údajně jsou zde tři pyramidy, poskládané do podobné formace, jako pás Orionu v Gíze.(http://www.mwm.cz/clanek1.php?id=1184)

V i s o k o (Bosna a Hercegovina) V okolí města Visoko, nalézající se zhruba 20 visoko.jpg
kilometrů severozápadně od bosenského hlavního města Sarajevo se nalézá několik kopců, jejichž tvar nápadně připomíná pyramidu. Navíc satelitní snímky objevili v okolí této obce další podobné kopce. Abyste si udělali názor na tuto zajímavou lokalitu, přikládám zde satelitní googlemapu Visoka. Jsou zde pyramidy nebo nějaká prapodivná hříčka přírody? Viz též: Bosna s pompou otevře své údolí pyramid – (Aktuálně.cz)

E l l i n i k ó (Řecko) Že jste ještě nikdy neslyšeli o tom, že by se měly pyramidy vyskytovat i ve Starověkém Řecku? Tak to jste asi nenavštívili obec Ellinikó u Argosu na Peloponésu. Poprvé jsem se o ní dozvěděl z knihy Ericha von Dänikena „Ve jmému Dia“. Kdo nevěří, ať se podívá na googlemapu a nebo na wikipedii

W a l d v i e r t e l (Rakousko) Pyramida ve střední Evropě? Ano a dokonce nedaleko našich hranic! V roce 2000 se rakouským památkářům podařilo zrekonstruovat jedinečnou stavbu kamenné pyramidy se čtyřmi kruhovými stupni. Její průměr je 17 metrů a výška 7 metrů. Nikdo neví, kdy byla postavena, ani kdo ji postavil. A teď ještě kde ji najdeme. Záhadná stavba se nalézá v Novohradských horách při silnic č.38 z Zvettlu do Groß Gerungs viz googlemapa. A též reportáž badatelů z KPUFO Rakousko 2001-Středoevropská pyramida

F a l i c o n (Francie) Na vrchu nad francouzským městem Falicon jsou zbytky pyramidy, jež byla postavena římskými legionáři zapojenými do jakého si egyptského kultu. Ale podle jiných názorů byla vystavěna až začátkem 19. století. Viz odkaz na googlemapě

C o u h a r d (Francie) Zvláštní kamenná stavba podobná pyramidě se nalézá i u obce Couhard u města Autun. Zatím se mi o ní povedlo najít jen to, že není jisté k čemu měla sloužit a datum jejího vzniku může sahat až do římských dob. Viz Autun na wikipedii a googlemapa.

J i h o z á p a d n í A n g l i e Ve své podstatě by se mohlo i uvažovat jako o něčem na způsob pyramid také o Tor Hillu u Glastonbury (viz Glastonbury – kraj mýtů a pověstí) a možná i o Silbury Hill u Avebury (Avebury – místo zasvěcené záhadám)

L u h a n s k (Ukrajina): U města Luhansk na Ukrajině byly údajně nedávno objeveny dvě 60 metrů vysoké stavby pyramidového tvaru. Jejich stáří archeologové odhadují na 5000 let. Tento zajímavý nález byl veřejnosti představen v roce 2006. Údajně je vystavěli předchůdci Slovanů. http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/1658-na-ukrajine-objeveny-pyramidalni-stavby-stare-5000-let

Ř í p (Česká republika) : na závěr si nechám zajímavou myšlenku, a to tu, že kdysi dokonce mohly být pyramidy i na našem území. Je to sice jen domněnka, ale vychází z nálezů tzv. letecké archeologie, díky které bylo pod horou Říp objeveno několik čtvercových mohyl o straně 25 metrů. Osídlení, jež se zde vyskytuje, je staré asi 3000 let. http://www.kpufo.cz/wlt/arip.htm

Závěr

Tak jsme tedy navštívili čtvrt stovky zemí a čtyři kontinenty, kde se nalézají nebo v minulosti nalézaly pyramidy. A to jsem už musel udělat tlustou čáru, neboť jsem při přípravě tohoto článku narážel stále na nové a nové případy pyramid či pyramidám podobných staveb. Je mi také líto, že jsem většinu egyptských a středoamerických lokalit musel vtěsnat do dvou odstavců, neboť by si tato místa určitě zasloužila svůj vlastní odstavec. Jenomže by se celý tento článek tím nejspíš asi tak zdvojnásobil. Prostě pyramidy jsou celosvětová forma architektury a jak na ní takto společně přišli dávní lidé žijící třeba na opačné straně planety je stejnou záhadou, jako jsou záhadné jednotlivé lokality zvlášť. Prostě jsou tu a na nás je, abychom se s jejich záhadami a tajuplnostmi jak se patří nějakým způsobem vypořádali.

A na úplný závěr ještě odkaz na pyramidovou googlemapu: http://www.google.cz/maps/ms?ie=UTF8&hl=cs&msa=0&msid=100072049283398431792.0004747e4282103940796&t=h&z=2 , kterou jsem pro účely tohoto článku připravil.

Použité fotografie: www.google.com/maps

Použité a doporučené zdroje:

ty uvedené v článku. Dále wikipedie,, Kozák J.: Egyptské tajemství Orionu, Magazín 2000, č2/1995, Etna, Hesemann M.: Objeveno město pyramid na Teneriffě, Magazín 2000, č2/1995, Etna, Von Däniken Erich: Po stopách všemocných: Mustang, Plzeň, 1996, Hesemann M: Cesta do Mexika, Magazín 2000, č. 8/1996, Etna, Von Däniken Erich: Den, kdy přišli bohové, Ikar, Praha, 2000, Hrnčíř L.: Pyramidy pod hladinou, Enigma, č. 6/2008, RF Hobby, Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Dänikena, Vašut, Praha, 1999, Lenková J. a kolektiv: Velká kniha tajemství a záhad: Regia, Praha 2001

Autor: Libor Čermák | pondělí 5.10.2009 15:30 | karma článku: 31.53 | přečteno: 17392x

Další články blogera

Libor Čermák

Ještě, že u nás se letos nevolí. Kvůli rouškám nemám koho bych volil

V našem volebním obvodě letos žádné volby neprobíhají. Ale kdyby byly. Mám koho volit? Opoziční strany komunistů a tzv "liberálů" by to u mne nebyly z principu. A co strany vládní? Kvůli rouškám by to teď nebyly ani ony.

29.9.2020 v 6:10 | Karma článku: 18.17 | Přečteno: 394 |

Libor Čermák

Bezrouškový cyklovýlet do Mnichovic a zpět

Komu podobně jako mně vadí roušky na výletech apod, tomu doporučuji cyklovýlety. Například včera jsem podnikl cyklovýlet z Uhříněvse přes Říčany po nové cyklostezce do Mnichovic a zpět. A zažil jsem i něco z Josefa Lady a Mikeše.

13.9.2020 v 15:16 | Karma článku: 15.28 | Přečteno: 339 |

Libor Čermák

Prestiž filmových Oskarů končí. Už nebude o umění, ale o politice

Protože jsem tvrdý zastánce svobody slova i svobody, a to i v umění, tak jsem s otevřenými ústy zíral na nová pravidla pro předávání Oskarů za nejlepší film, která se mají řídit jakými si kvótami za "rozmanitost".

10.9.2020 v 8:01 | Karma článku: 35.04 | Přečteno: 842 |

Libor Čermák

Vážená ARD, já nejsem ten Čech, který by se za našeho pana prezidenta styděl!

Podle německé ARD se prý lidi za našeho pana prezidenta M. Zemana stydí. Co? Já tedy v žádném případě! Já bych se styděl jen v případě, kdybychom za prezidenta měli nějakého sluníčkáře. Ale to přece není případ Miloše Zemana.

18.8.2020 v 10:49 | Karma článku: 44.38 | Přečteno: 2579 |

Další články z rubriky Věda

Dana Tenzler

Výlet na noční stranu Europy

Jak se bude cítit astronaut na neosvětlené, noční straně Europy? Nové experimenty ukazují, že tam dochází k zajímavým optickým jevům. (délka blogu 8 min.)

23.11.2020 v 8:00 | Karma článku: 19.52 | Přečteno: 299 | Diskuse

Zdenek Slanina

Získá akademie na už osmý pokus vedení, co bude proti podvodům a perzekuci whistleblowerů?

Akademie si volí nové vedení každé 4 roky, a teď v prosinci to bude už poosmé. Osmička - toť v Japonsku i jinde šťastné číslo. Získá akademie na tento už 8. pokus konečně vedení, co bude proti podvodům a perzekuci whistleblowerů?!

20.11.2020 v 15:33 | Karma článku: 20.28 | Přečteno: 4218 |

Roman Polach

Odpůrci strategie kolektivní imunity připomínají sektu

Ruku na srdce. Tahle epidemie mohla být už dávno za námi, kdybychom si nehráli na "poručíme větru, dešti" a nesnažili se zabránit šíření koronaviru za každou cenu.

20.11.2020 v 9:05 | Karma článku: 24.39 | Přečteno: 721 | Diskuse

Dana Tenzler

Co je nového na Marsu?

Co právě dělají sondy na sousední planetě? Díky pozemským sondám je poslední dobou na Marsu pěkně rušno (délka blogu 5 min.)

19.11.2020 v 8:00 | Karma článku: 22.74 | Přečteno: 354 | Diskuse

Dana Tenzler

Zirkon - kámen mnoha barev

Je to přírodní minerál, který si laik často plete se zirkonií - umělou imitací diamantu. Co je to zirkon a jak vypadají šperky, které jsou z něho zhotovené? (délka blogu 5 min.)

16.11.2020 v 8:00 | Karma článku: 22.36 | Přečteno: 397 | Diskuse
Počet článků 2350 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1829

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

více

Najdete na iDNES.cz