Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak jsem nalézal časové souvislosti mezi haváriemi UFO

17. 04. 2011 13:53:30
Před časem jsem na internetu a v časopise Skryté skutečnosti publikoval záhadu, která se vztahuje k datumům údajných havárií UFO. Nyní bych se rád k této své záhadě vrátil, informoval o novinkách v této oblasti a zároveň, informoval, jak došlo k jejímu objevu.

88-49full.jpgPsal se rok 1998. Já už jsem se nějaký čas věnoval hledání geometrických souvislostí mezi místy. Již jsem měl za sebou nálezy několik zajímavých geometrických ley lines. A musím přiznat, že hledání takovýchto souvislostí na mapě je skutečné dobrodružství. Když už jdou hledat geometrické souvislosti v prostoru, proč by to také nemělo jít nějakým způsobem i v čase? Ale jak? Čas, jak známo, je pro nás veličina jednorozměrná (i když i o tomto výroku, lze pochybovat – viz můj článek Má čas více rozměrů? – ale to je o trošičku něčem jiném, než o čem se chci teď zmínit). Napadl mne totiž speciální graf, na který by se mohly vynášet jednotlivé datumy. Na vodorovné ose by byly znázorněny roky. Na svislé ose dny v roce. Znamenalo by to, že ve spodní části by se nacházely lednové dny, pak únorové a tak dále, až nahoře by byly dny prosincové a úplně nahoře „Silvestr“. Nad ním by se pak opět mohl nacházel leden, únor, a tak by vlastně šlo o jakýsi válec. Napadlo mne tedy, že by se v takovémto válcovém grafu mohly nalézt nějaké geometrické souvislosti mezi nějakými daty. A tak jsem tam nejprve na zkoušku vynesl významné dny 20. století, které byly důležité pro naší republiku. Zažil jsem zklamání, protože jsem bohužel, žádné geometrické souvislosti nenašel.

Napadlo mne však něco jiného. Již dlouho se přeci zajímám o záhady. Co tam zkusit vynést datumy nějakých dosud nevysvětlených událostí? Nabízí se například údajné havárie UFO. Všichni znají například Roswell nebo dosud ne zcela vyřešený tunguzský meteorit (viz Výročí dvou záhadných havárií). To jsou dvě záhadné události, které jsou v záhadologii, tak „profláklé“, že zmínka o nich nechybí snad v žádné záhadologcké publikaci. Ale už méně se ví, že obdobných havárií UFO se událo mnohem víc.

Několik významnějších havárií je uvedeno v publikaci: K. D. Randleho, D. R. Schmitta: „Havárie UFO u Roswelu“. Ty jsem doplnil několika dalšími případy, o kterých jsem se dozvěděl například z jiných publikací nebo časopisů. A tak jsem se ze začátku dostal k datumům zhruba třech desítek údajných havárií UFO. Zde bych chtěl zvláště podtrhnout ono slovo „údajné“, neboť jsem pracoval výhradně s tím, co mi předložila mne dostupná media. A též slovo „UFO“, protože kdybych měl jistotu, že se skutečně jednalo o mimozemská plavidla nějaké cizí civilizace, už by to pro mne žádné UFO nebylo, neboť bych to identifikoval. A do třetice bych podtrhl i to slovo „havárie“. Havárie údajného neidentifikovatelného objektu je taková událost, při níž dojde k explozi, sestřelení, pádu či jiné poruše neidentifikovatelného létajícího objektu nebo jeho části a jeho pozorovatelé nejsou s to vyhodnotit tento objekt, jako něco známého.

A tak jsem si všechna tato dostupná data vynesl do grafu a hledal nějaké souvislosti. A výsledek? Hned na první pohled jsem si všiml, že jako by ty jednotlivé body byly seřazeny do zvláštních řad, které jako by vedly ze směru levé horní strany k pravé spodní straně. Byly to trojice a konec konců i s nimi rovnoběžné dvojice datumů údajných havárií UFO. Když jsem si spočítal jejich úhel pomocí funkce tangens, kdy tg alfa = rozdíl dny/rozdíl roky, zjistil jsem, že tyto linie vedou na mém grafu přibližně pod úhly nalézající se ve směrech ohraničených 81-82 stupňů. To se dá ještě pořád zařadit do kategorie jakési relativní rovnoběžnosti. Podle polohy na grafu jsem tyto line na zval jako „sestupné“. To samozřejmě neznamená, že by havárie UFO měly nějaký sestupný charakter. Vyplývá to jen a pouze z polohy linie na grafu. Zprvu jsem těchto přímek nalezl deset, což je při počtu cca třech desítek případů velice zajímavé číslo.

Vtom mne však bouchlo do očí něco jiného. Zdá se mi to nebo ne? To přece nemůže být pravda, to už mi připadá jako moc náhod najednou! Když jsem si totiž prohlédl graf pozorněji, zjistil jsem, že mezi jednotlivými datumy existují další stejně orientované linie, ale ve směru „vzestupném“! Těch jsem ze začátku nalezl hned šest. Co si o tomto mám myslet? A tak jsem v červenci 1998 tento svůj záhadologický objev nejprve zaslal do plzeňského centra KPUFO. Avšak jak plynul čas nacházel jsem další a další havárie, které tyto linie doplňovaly a nebo dokonce v mezerách tvořili linie nové. V roce 2001 se mi tato záhada podařila dostat do časopisu Skryté skutečnosti a o dva roky později, když jsem spustil své domovské internetové stránky, jsem ji zařadil i tam (viz můj článek Havárie UFO).

A zase se množily další datumy nových havárií, jenž víceméně též nějakým způsobem zapadly do onoho grafu. A tak přikládám tabulku a graf, v jakém stavu mám tento výzkum v současné době.

SESTUPNÉ LINIE HAVÁRIÍ UFO

1. Chile (15. 2.1914) -Švédsko (9.7.1946) - Roswell, Magdalena (2.a 4. 7.1947) - Kingman (21.5.1953) - Orocué (12.2.1968) - Los Angeles (12.1.1972)- sestřelení na Long Islandu (28.9.1989) - Metan (17.8.1995) - úhel 81,6 stupňů

2. Megas Platanos (2.9.1990) - (28. 8. 1991) – Jizan (2.6.2003) – Karelie (17.5.2005) - 82,1 stupňů

3. Socorro (31.5.1947) -jihozápadní Arizona (18.4.1953)- Karelie (27.2.1961)- Nova Brasilandia /1.7.1997/ - Roswell (1.6.2001) – Sivek (26.5. 2002) - 81,5 stupňů

4. Lincoln (6.6.1884) - Aztec (25.3.1948) - Gdyně (21.1.1959) - Kecksburk (9.12.1965) - Argentina (22.8.1981) - Kuvajt (27.3. 2003) - 81,5 stupňů

5. Sverdlovsk (3.11.1968) - Chabarovsk (24.8.1978)- Baku (20.7.1984) – Logan (28.3.2001) - 81,2 stupňů

6. Fort Rilley (10.11.1964) – severozápadní Arizona (27.10.1966) – Tobasco (17.7.1977) - 81,3 stupňů

7. Vesmír (18.12. 1955) - řeka Peropava (31.10.1963) - Shag Harbour (4.10.1967) - Presidente Prudente (8.8.1976) - sestřelení v JAR (7.5.1989) - Apata, Hickswille (12.,14.1.2005) - 81,.6 stupňů

8. Väddö (/9.11.1958) - Phoenix (10.1.2002) - 81,7 Stupňů

9. Španělsko (15.7.1974) – severozápadní Arizona (22.6.1977) - Kedah (16.12.2003) - 82.2 stupňů

10. Texas (6.12.1950) - Vesmír nad jižní Afrikou (5.5.1981) - Varghina (20.1.1996) - 81,8 stupňů

11.Dutton (13.10.1953) - Ubatuba (15.9.1957) - Bogou (14.8.1962) - El Taire (6.5.1978) - Salisbury (5.12. 2000) – Aqua de Correra (22.11.2002) - 81,4 stupňů

12. Tunguzská katastrofa (30.6.1908) – Špicberky (12.9.1952) – Dalněgorsk (29.1.1986) - 81,5 stupňů

13. sestřelení u Long Islandu (24.11.1992) - Sao Felix (9.10.1999) - Standing Rock (konec srpna 2005) - 81,35 stupňů

14. Malmö, Tammersfors (16.8.1976) - Arizona (13.8.1947) - Carp (4.11.1989) - Tennerife (12.10.1992) - Dera Gází Chán (15.8.2000) - 81,6 stupňů

15. Tacoma (31.7.1947) – Laredo (19.6.1953) - Rickerode (9. 6. 1954) - Jezero Oněga (27.4.1961) - Las Vegas (18.4.1962) – Wels (23.1.1974) - 81,7 stupňů

ufohavariegraf1.jpgVZESTUPNÉ LINIE HAVÁRIÍ UFO

1. Arizona (13.8.1947) - Špicberky (12.9.1952) - Kecksburk (9.12.1965) - 81,3 stupňů

2. Švédsko (9.7.1946) -Ela (14.8.1952) - Ubatuba (15.9.1957) - řeka Peropava (31.10.1963) - 82,1 stupňů

3. Malmö, Tammersfors (16.8.1976) – Albuquerque (10.9.1950) – Váddö (19.11.1958) - 81,9 stupňů

4. Špicberky /pol. června 1952/ - Carlsbad 18.7.1957) - Dalněgorsk /29.1.1986/ - Sivek (26.5.2002) – Jizan (2.6.2003) - 81,5.stupňů

5. Aurora (17.4.1897) - tunguzská katastrofa (30.6.1908)- Aztec (25.3.1948) - 81,5 stupňů

6. Jihozápadní Arizona (18.4.1953) – Bandelier (24.4.1954) – Brighton (5.5. 1955) – Nové Mexiko 12.6.1962) - 81,7 stupňů

7. Nový Zéland (26.3.1956) - Turecko (20 a 22.4,1959) - Maroko (18.7.1972) - Presidente Prudente (8.8.1976) - Tobasco (17.8.1977) – Chabarovsk (24.8.1978) - Carp (4.11.1989) - sestřelení na Long Islandu (24.11.1992) - 81,4 stupňů

8. Cascade Range (1.4.1959) - Las Vegas /18.4.1962/ - Argentina /22.8.1981/ -Austrálie) (26.12.2000) – Phoenix (10.1.2002) - 81,5stupňů

9. Long Island (28.9.1989) -Tennerife (12.10.1992) – Salisbury (5.12. 2000) – sev. Španělsko (4.1.2004) - Apata, Hickswille (12.,14.1.2005) – Sonora (18. 1.2006) - 82, stupňů

10. Švédsko (pol. října 1946) - vesmír (18.12. 1955) - Gdyně (21.1.1959) – Kirgistán (28.8.1991) - Aqua de Correra (22.11.2002) - 82 stupňů

11. Orocué (12.2.1968) - Metan (17.8.1995) - Rosario de la Frontera (24.10.2004) - 82,1 stupňů

12. Los Angeles /12.1.1972/ - Wels /23.1.1974/ - sestřelení v JAR /7.5.1989/ - Izrael / 24.6.1996/ - Nova Brasilandia /1.7.1997/ - Ticul (10.8.2003) – Standing Rock (konec srpna 2005) - 81,8 stupňů

13. Roswel, Magdalena (2 a 4. 7. 1947) – Rio Grande (8.7. 1948) – Ordžonikidze (6.3.1983) - 81,8 stupňů

14. Socorro (31.5.1947) – Johanesburg (10.7.1953) - 81,5, stupňů

Když jsem se podíval, jaké množství havárií mi do tohoto grafu zapadají, začal jsem už pomalu být skeptický k tomu, zda ještě vůbec má cenu se touto záhadou zabývat dál. Protože při takovém množství se nějaké geometrické souvislosti najdou z daleko větší pravděpodobností. Když jsem se však zamyslel nad souvislostmi, které mne k tomu dovedly, musel jsem uznat, že to stále smysl má. A uvedu důvody.

Za prvé. Na záhadu jsem přišel zhruba z pouhými cca dvěmi až třemi desítkami případů. Tedy těch důležitějších a známějších. Znamená, to tedy, že se mezi těmito významnými údajnými haváriemi UFO tyto souvislosti skutečně nalézají.

Za druhé. Když rozebereme jednotlivé linie, zjistíme, že přímo na nich nebo v jejich těsné blízkosti se nalézá hned několik případů. V jednom případě je to linie s osmi haváriemi, ve dvou případech je to linie se sedmi haváriemi a ve čtyřech případech linie se šesti případy. I to stojí za zamyšlení.

ufohav17.jpgZa třetí. Při hledání údajných havárií v historii jsem zjistil, že obdobný jev se vyskytuje již mezi údajnými haváriemi UFO v 17. století. Ve vzestupném směru to je linie Odranec – Straslund, která v grafu vede pod úhlem 81,6 stupňů. Ve vzestupném směru to je to také linie Nice – Robozoro, která vede pod úhlem 81,7 stupňů. V sestupném směru je to také spojnice Nice – Robozoro, jež vede pod úhlem 81,2 stupňů. (viz Dokumenty o středověkých havárií UFO)

Za čtvrté. Pokud si spočítáme periodu trvání linie od 1. 1. do 31.12., získáme při průměrném úhlu 81,5 stupňů hodnotu 54,5 roků. Tato perioda zhruba odpovídá například trojnásobku cyklu saros, což je 18 let a 11 dnů, ve kterých se opakují sluneční a měsíční zatmění. Trojnásobek cyklu saros je 54,1 let. Velice blízko má i k pětinásobku 11letého slunečního cyklu sluneční aktivity. Je jen náhoda, že perioda našich linií má blízko právě k těmto dvěma vesmírným cyklům? Může v tom být nějaká souvislost? Možné je všechno. V každém případě je to zvláštní.

Zkrátka dobře je to věc, která mi připadá z hlediska údajných havárií UFO zajímavá, a která alespoň pro mne dodává těmto dosud nevyřešeným událostem nový záhadologický rozměr. Ovšem pro mne mají ještě zvláštní nádech v tom, že tyto souvislosti jsou objevy z mé badatelské dílny. A myslím si, že něco podobného je vyzvou i pro ostatní badatele. Proč máte být odkázáni jen na to, co vám naservírují média? Zkuste se na takovéto a podobné věci podívat obdobně jako já vlastním pohledem. Třeba objevíte nějaké další zvláštní podivnosti a nebo naopak vysvětlení té či oné události. A věřte mi, toto vaše vlastní zjištění bude na vás daleko víc působit, než to, co se někde v nějakém článku či publikaci dočtete.

Informace o údajných haváriích UFO jsem čerpal z těchto zdrojů:

K. D. Randle, D. R. Schmitt: Havárie UFO u Roselu, Etna, Praha, 1995 , M. Hesemann: Tajná věc UFO, Etna Praha, 1994, Lenková J., Šiška V., Mackerle I., Zeman J.: Velká kniha otázek a záhad, Regia, Praha, 2002 M. Hesemann: Zřícení UFO, Etna Praha, 1997 J. Spencer: Encyklopedie UFO, Etna, Praha, 1994, R. Jackson: Velká tajemství U.F.O, Svojtka Vašut, 1994, J. Fiebag: UFO únosy lidí, ETC Publishing, Praha, 1995 , A. Vašíček: Bytosti odjinud, Baronet, Praha, 1995 a další publikace, časopisy: Magazín 2000, Astro, Badatelské rozhledy, ZAZ,Tajemné příběhy na TV Prima

Související články:

Dokumenty o historických haváriích UFO

Dokumenty o středověkých havárií UFO

Dokumenty o UFO a AAJ na divokém západě

Výročí dvou záhadných havárií

Rubrika: UFO - případy 2009

Autor: Libor Čermák | neděle 17.4.2011 13:53 | karma článku: 20.28 | přečteno: 4228x

Další články blogera

Libor Čermák

Jaké jsou nejnovější kruhové obrazce v obilí?

Na přelomu června a července obvykle začíná vyvrcholení sezóny záhadných obrazců v obilí. Letos jich sice není tolik, ale i tak jsou poměrně zajímavé. A jaké jsou ty poslední?

15.7.2017 v 14:37 | Karma článku: 17.72 | Přečteno: 1261 |

Libor Čermák

Jak jsem v turisťáku bojoval s triskaidekafobií?

Lidé, co trpí triskaidekafobií, dnes jistě zpozorní. Máme třináctého. Ale je skutečně třeba aby se tato pověra rozšiřovala? A tak jsem letos s dětmi v turisťáku vymyslel věc, která by možná mohla být lékem na tuto fobii.

13.7.2017 v 14:13 | Karma článku: 9.60 | Přečteno: 293 |

Libor Čermák

Jsou ty "burkiny" pro člověka vůbec zdravé?

V Česku se v souvislosti s čestlickým akvaparkem rozhořel spor o plavkách "burkinách". Vůbec se mi ale nelíbí, že novináři ony kritické komentáře vůči nim nazývají slovem "nenávistné". Například já bych si do nich vůbec nevlezl.

11.7.2017 v 5:55 | Karma článku: 35.65 | Přečteno: 1639 |

Libor Čermák

Moje cesta s plnou polní v Českém ráji

Když jsem v červnu cestoval na oldskautský tábor, netušil jsem, že mi cesta připraví i pěší dobrodružství v podobě cca čtyřkilometrového pochodu s plným batohem. A takto jsem se tak vydal z Mladějova do Pařezské Lhoty.

10.7.2017 v 11:50 | Karma článku: 13.65 | Přečteno: 443 |

Další články z rubriky Věda

Jan Fikáček

Jsme mrchožrouti nekonečna

Nekonečno znamená snad pro všechny lidi tajemno a ztělesnění vědy. Proto možná některé překvapí, že ty nejzásadnější vědecké objevy nemohou vznikat jinak, než že nějaké, do té doby samozřejmé nekonečno, zničí.

25.7.2017 v 9:07 | Karma článku: 10.83 | Přečteno: 161 | Diskuse

Dana Tenzler

Proč se vám spíš vyleje káva bez pěny, než káva s pěnou?

„Nic vás neprobudí po ránu tak, jako čerstvě uvařená káva, kterou vylijete na klávesnici počítače,“ říká jedno ověřené přísloví. Káva s pěnou se nevyleje. Jak vytvořit optimální pěnu do kávy? (délka blogu 6 min.)

24.7.2017 v 8:00 | Karma článku: 16.50 | Přečteno: 350 | Diskuse

Jakub Kouřil

Význam Nesmyslu

Věda narazila na skleněnou zeď. V kvantovém světě se čas rozpouští zároveň do obou směrů. Říkáte si, co je mi po mikrosvětě! Žiji tady v hmatatelném a krásném vesmíru, uchopuji hmotu a krájím ji na kousky...

23.7.2017 v 10:22 | Karma článku: 8.33 | Přečteno: 347 | Diskuse

Dana Tenzler

Nic vás neprobudí po ránu tak, jako čerstvě uvařená káva…

... kterou vylijete na klávesnici počítače, říká jedno pravdivé přísloví. Proč je někdy káva nakyslá a jindy tak hořká, že ji musíte přisladit cukrem? A proč ji cukr nejen sladí, ale také zbavuje hořkosti? (délka blogu 7 min.)

20.7.2017 v 8:00 | Karma článku: 32.46 | Přečteno: 2868 | Diskuse

Radka Pilná

Chlorella SP - extra třída z Třeboně

Sladkovodní jednobuněčná řasa Chlorella SP dokáže takové kousky, které byste u jiné chlorelly těžko hledali. Zelený pudr pěstovaný v Třeboni je speciálně upraven dezintegrací, díky které předvede vše, co umí.

17.7.2017 v 10:00 | Karma článku: 8.13 | Přečteno: 278 |
Počet článků 1675 Celková karma 23.51 Průměrná čtenost 1740

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Co právě poslouchám

Napište mi

Vzkaz autorovi


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.


více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.